ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน EXPON.DIST ใน Microsoft Excel

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Distribution) ใช้ EXPON DIST เพื่อโมเดลเวลาระหว่างเหตุการณ์ ต่างๆ เช่น ระยะเวลาที่เครื่องเอทีเอ็มใช้จ่ายเงินสด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ EXPON DIST เพื่อหาความน่าจะเป็นที่กระบวนการจะใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที

ไวยากรณ์

EXPON.DIST(x,lambda,cumulative)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน EXPON.DIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • X     จำเป็น ค่าของฟังก์ชัน

 • Lambda     จำเป็น ค่าพารามิเตอร์

 • สะสม     จำเป็น ค่าตรรกะที่ระบุรูปแบบของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล ถ้า cumulative เป็น TRUE ฟังก์ชัน EXPON DIST ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงสะสม (Cumulative Distribution Function) ถ้าเป็น FALSE จะส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น

ข้อสังเกต

 • ถ้า X หรือ Lambda ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน EXPON.DIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า X < 0 ฟังก์ชัน EXPON.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า Lambda ≤ 0 ฟังก์ชัน EXPON.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น คือ

  สมการ

 • สมการของฟังก์ชันการแจกแจงสะสม คือ

  สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.2

ค่าของฟังก์ชัน

10

ค่าพารามิเตอร์

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=EXPON.DIST(A2,A3,TRUE)

ฟังก์ชันการแจกแจงเอ็กซ์โพเนนเชียลแบบสะสม

0.86466472

=EXPON.DIST(0.2,10,FALSE)

ฟังก์ชันการแจกแจงเอ็กซ์โพเนนเชียลของความน่าจะเป็น

1.35335283 ตัว

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×