ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

F.TEST (ฟังก์ชัน F.TEST)

ส่งกลับผลลัพธ์ของ F-test ซึ่งได้แก่ความน่าจะเป็นสองด้านที่ความแปรปรวนใน array1 และ array2 แตกต่างกันไม่มาก

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อประเมินว่าตัวอย่างสองตัวอย่างมีค่าความแปรปรวนแตกต่างกันหรือไม่ ตัวอย่าง เช่น จากคะแนนการทดสอบของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน คุณสามารถทดสอบว่าโรงเรียนเหล่านี้มีความแตกต่างในด้านคะแนนการทดสอบในระดับที่ต่างกันหรือไม่

ไวยากรณ์

F.TEST(array1,array2)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน F.TEST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Array1    (ต้องระบุ) คืออาร์เรย์แรก หรือช่วงของข้อมูล

  • Array2    (ต้องระบุ) คืออาร์เรย์ที่สอง หรือช่วงของข้อมูล

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ, อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลข

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

  • ถ้าจำนวนของจุดข้อมูลใน array1 หรือ array2 น้อยกว่า 2 หรือค่าความแปรปรวนของ array1 หรือ array2 เป็นศูนย์ ฟังก์ชัน F.TEST ก็จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล1

ข้อมูล2

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=F.TEST(A2:A6,B2:B6)

F-test สำหรับชุดข้อมูลใน A2:A6 และ B2:B6

0.64831785

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×