ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน FISHER ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าการแปลง Fisher ที่ค่า x การแปลงนี้สร้างฟังก์ชันที่แจกแจงตามปกติแทนที่จะเอียง ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อทําการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ไวยากรณ์

FISHER(x)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FISHER มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X    จำเป็น ค่าตัวเลขที่คุณต้องการแปลง

ข้อสังเกต

  • ถ้า X ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน FISHER จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า X ≤ -1 หรือถ้า X ≥1 ฟังก์ชัน FISHER จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • สมการของการแปลง Fisher คือ

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FISHER(0.75)

การแปลง Fisher ที่ 0.75

0.9729551

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×