ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน FLOOR.MATH ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ปัดเศษจำนวนลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของค่านัยสำคัญ

ไวยากรณ์

FLOOR.MATH(number, significance, mode)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FLOOR.MATH มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น จํานวนที่จะถูกปัดเศษลง

  • Significance    ไม่จำเป็น พคูณที่คุณต้องการปัดเศษ

  • โหมด    ไม่จำเป็น ทิศทาง (เข้าหรือออกห่างจาก 0) เพื่อปัดเศษตัวเลขติดลบ

ข้อสังเกต

  • ตามค่าเริ่มต้น จํานวนบวกที่มีส่วนทศนิยมจะถูกปัดเศษลงเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุด ตัวอย่างเช่น 6.3 จะถูกปัดเศษลงเป็น 6 โดยใช้ Significance (1) เริ่มต้น

  • ตามค่าเริ่มต้น จํานวนลบที่มีส่วนทศนิยมจะถูกปัดเศษห่างจาก 0 เป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุด ตัวอย่างเช่น -6.7 จะถูกปัดเศษเป็น -7

  • โดยการใช้ 0 หรือตัวเลขติดลบเป็นอาร์กิวเมนต์ Mode คุณจะสามารถเปลี่ยนทิศทางของการปัดเศษหาจํานวนลบได้ ตัวอย่างเช่น การปัดเศษ -6.3 ด้วย Significance เป็น 1 และ Mode ของ -1 จะปัดเศษเข้าหา 0 เป็น -6

  • อาร์กิวเมนต์ Significance จะปัดเศษตัวเลขลงเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุดที่เป็นพคูณของค่านัยนัยเข้าที่ระบุ ข้อยกเว้นคือจํานวนที่จะถูกปัดเศษเป็นจํานวนเต็ม ตัวอย่างเช่น ถ้า Significance เป็น 3 ตัวเลขจะถูกปัดเศษลงเป็นจํานวนเต็มถัดไปที่เป็นพคูณของ 3

  • ถ้า Number ถูกหารด้วย Significance เป็น 2 หรือมากกว่า ได้ผลลัพธ์ในเศษเหลือ ผลลัพธ์ดังกล่าวจะถูกปัดเศษลง

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=FLOOR.MATH(24.3,5)

ปัดเศษ 24.3 ลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดที่เป็นผลคูณของ 5 (20)

20

=FLOOR.MATH(6.7)

ปัด 6.7 ลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด (6)

6

=FLOOR.MATH(-8.1,2)

ปัดเศษ -8.1 ลง (ห่างจาก 0) เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดที่เป็นผลคูณของ 2 (-10)

-10

=FLOOR.MATH(-5.5,2,-1)

ปัดเศษ -5.5 เข้าใกล้ 0 เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดที่เป็นผลคูณของ 2 โดยใช้ Mode ที่ไม่ใช่ศูนย์ ซึ่งกลับกับทิศทางการปัดเศษ (-4)

-4

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×