ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

FLOOR.MATH (ฟังก์ชัน FLOOR.MATH)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน FLOOR.MATH ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ปัดเศษจำนวนลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดหรือเป็นพหุคูณที่ใกล้ที่สุดของค่านัยสำคัญ

ไวยากรณ์

FLOOR.MATH(number, significance, mode)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FLOOR.MATH มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) ตัวเลขที่จะถูกปัดเศษลง

  • Significance    (ระบุหรือไม่ก็ได้) ค่าผลคูณที่คุณต้องการปัดเศษ

  • Mode    (ระบุหรือไม่ก็ได้) ทิศทาง (เข้าใกล้หรือห่างจาก 0) ในการปัดเศษจำนวนลบ

ข้อสังเกต

  • ตามค่าเริ่มต้น จำนวนบวกที่มีส่วนทศนิยมจะถูกปัดเศษลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด ตัวอย่างเช่น 6.3 จะถูกปัดเศษลงเป็น 6 โดยใช้ Significance (1) ค่าเริ่มต้น

  • ตามค่าเริ่มต้น จำนวนลบที่มีทศนิยมจะถูกปัดเศษห่างจาก 0 เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด ตัวอย่างเช่น -6.7 จะถูกปัดเศษเป็น -7

  • โดยการใช้ 0 หรือตัวเลขที่มีค่าลบเป็นอาร์กิวเมนต์ Mode คุณจะสามารถเปลี่ยนทิศทางของการปัดเศษจำนวนลบได้ ตัวอย่างเช่น การปัดเศษ -6.3 ที่มี Significance เป็น 1 และ Mode เป็น -1 จะปัดเศษเข้าใกล้ 0 เป็น -6

  • อาร์กิวเมนต์ Significance จะปัดเศษจำนวนลงให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดนั่นคือพหุคูณของค่านัยสำคัญที่ระบุ ข้อยกเว้นคือจำนวนที่จะถูกปัดเศษเป็นจำนวนเต็ม ตัวอย่างเช่น ถ้า Significance เป็น 3 แล้ว ตัวเลขจะถูกปัดเศษลงให้เป็นจำนวนเต็มถัดไปนั่นคือพหุคูณของ 3

  • ถ้า Number ถูกหารด้วย Significance เป็น 2 หรือมากกว่า ได้ผลลัพธ์ในเศษเหลือ ผลลัพธ์ดังกล่าวจะถูกปัดเศษลง

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=FLOOR.MATH(24.3,5)

ปัดเศษ 24.3 ลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดที่เป็นผลคูณของ 5 (20)

20

=FLOOR.MATH(6.7)

ปัด 6.7 ลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด (6)

6

=FLOOR.MATH(-8.1,2)

ปัดเศษ -8.1 ลง (ห่างจาก 0) เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดที่เป็นผลคูณของ 2 (-10)

-10

=FLOOR.MATH(-5.5,2,-1)

ปัดเศษ -5.5 เข้าใกล้ 0 เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดที่เป็นผลคูณของ 2 โดยใช้ Mode ที่ไม่ใช่ศูนย์ ซึ่งกลับกับทิศทางการปัดเศษ (-4)

-4

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×