ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน HEX2OCT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

แปลงตัวเลขฐานสิบหกไปเป็นฐานแปด

ไวยากรณ์

HEX2OCT(number, [places])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน HEX2OCT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น ตัวเลขฐานสิบหกที่คุณต้องการแปลง ตัวเลขต้องมีอักขระไม่เกิน 10 ตัว บิตที่มีนัยสําคัญที่สุดของตัวเลขคือบิตเครื่องหมาย ส่วนที่เหลืออีก 39 บิตคือบิตขนาด ตัวเลขติดลบจะแสดงโดยใช้สเปรดชันเติมเต็มสองตัว

  • สถาน    ไม่จำเป็น จํานวนอักขระที่จะใช้ ถ้าละ places ไว้ HEX2OCT จะใช้จํานวนอักขระน้อยที่สุดตามที่จําเป็น Places มีประโยชน์ในการใส่ 0 (ศูนย์) นําหน้าค่าที่ส่งกลับ

ข้อสังเกต

  • ถ้า number เป็นค่าลบ ฟังก์ชัน HEX2OCT จะละเว้นค่า places และส่งกลับค่าตัวเลขฐานแปดที่มีอักขระ 10 ตัว

  • ถ้า number เป็นค่าลบ จะไม่สามารถมีค่าน้อยกว่า FFE0000000 และถ้า number เป็นค่าบวก จะไม่สามารถมีค่ามากกว่า 1FFFFFFF

  • ถ้า number เป็นเลขฐานสิบหกที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน HEX2OCT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า HEX2OCT ต้องการอักขระมากกว่าที่ระบุในค่า places ฟังก์ชัน HEX2BIN จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า places ไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษทิ้ง

  • ถ้า places ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน HEX2OCT จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า places เป็นค่าลบ ฟังก์ชัน HEX2OCT จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=HEX2OCT("F", 3)

แปลงเลขฐานสิบหก F เป็นเลขฐานแปด ที่มี 3 อักขระ (0 ที่นำหน้าคือ "padding")

017

=HEX2OCT("3B4E")

แปลงเลขฐานสิบหก 3B4E เป็นเลขฐานแปด

35516

=HEX2OCT("FFFFFFFF00")

แปลงเลขฐานสิบหก FFFFFFFF00 เป็นเลขฐานแปด

7777777400

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×