ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน IFERROR เพื่อจับและจัดการกับข้อผิดพลาดในสูตร IFERROR จะส่งกลับค่าที่คุณระบุถ้าสูตรประเมินเป็นข้อผิดพลาด มิฉะนั้นจะส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร

ไวยากรณ์

IFERROR(value, value_if_error)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน IFERROR มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • value    จำเป็น อาร์กิวเมนต์ที่ถูกตรวจสอบข้อผิดพลาด

  • value_if_error    จำเป็น ค่าที่จะส่งกลับถ้าสูตรประเมินเป็นข้อผิดพลาด ชนิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะถูกประเมิน: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? หรือ #NULL!

ข้อสังเกต

  • ถ้า value หรือ value_if_error เป็นเซลล์ว่าง IFERROR จะถือว่าเซลล์นั้นเป็นค่าสตริงว่าง ("")

  • ถ้า value เป็นสูตรอาร์เรย์ IFERROR จะส่งกลับอาร์เรย์ของผลลัพธ์ของแต่ละเซลล์ในช่วงที่ระบุใน Value ดูตัวอย่างที่สองด้านล่าง

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กดF2แล้วกดEnter

โควตา

หน่วยที่ขายได้

210

35

55

0

23

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=IFERROR(A2/B2, "ข้อผิดพลาดในการคำนวณ")

ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในสูตรในอาร์กิวเมนต์แรก (หาร 210 ด้วย 35) ไม่มีข้อผิดพลาด แล้วส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร

6

=IFERROR(A3/B3, "ข้อผิดพลาดในการคำนวณ")

ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในสูตรในอาร์กิวเมนต์แรก (หาร 55 ด้วย 0) พบข้อผิดพลาดการหารด้วย 0 แล้วส่งกลับ value_if_error

ข้อผิดพลาดในการคำนวณ

=IFERROR(A4/B4, "ข้อผิดพลาดในการคำนวณ")

ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในสูตรในอาร์กิวเมนต์แรก (หาร "" ด้วย 23) ไม่มีข้อผิดพลาด แล้วส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร

0

ตัวอย่าง 2

โควตา

หน่วยที่ขายได้

อัตราส่วน

210

35

6

55

0

ข้อผิดพลาดในการคำนวณ

23

0

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=C2

ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในสูตรในอาร์กิวเมนต์แรกในองค์ประกอบแรกของอาร์เรย์ (A2/B2 หรือหาร 210 ด้วย 35) ไม่มีข้อผิดพลาด แล้วส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร

6

=C3

ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในสูตรในอาร์กิวเมนต์แรกในองค์ประกอบที่สองของอาร์เรย์ (A3/B3 หรือหาร 55 ด้วย 0) พบข้อผิดพลาดการหารด้วย 0 แล้วส่งกลับ value_if_error

ข้อผิดพลาดในการคำนวณ

=C4

ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในสูตรในอาร์กิวเมนต์แรกในองค์ประกอบที่สามของอาร์เรย์ (A4/B4 หรือหาร "" ด้วย 23) ไม่มีข้อผิดพลาด แล้วส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร

0

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีMicrosoft 365เวอร์ชันปัจจุบัน คุณสามารถใส่สูตรในเซลล์ด้านบนซ้ายของช่วงผลลัพธ์ แล้วกด ENTER เพื่อยืนยันสูตรเป็นสูตรอาร์เรย์แบบไดนามิก มิฉะนั้น ต้องใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ดั้งเดิม โดยการเลือกช่วงผลลัพธ์ ป้อนสูตรในเซลล์ด้านบนซ้ายของช่วงผลลัพธ์ แล้วกด CTRL + SHIFT + ENTER เพื่อยืนยัน Excel จะแทรกวงเล็บปีกกาที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของสูตรให้คุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรอาร์เรย์ ให้ดูที่ คำแนะนำและตัวอย่างของสูตรอาร์เรย์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel หรือ ขอความช่วยเหลือใน Answers Community

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×