ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

IMDIV (ฟังก์ชัน IMDIV)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน IMDIV ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าผลหารของจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวนในรูปแบบข้อความ x + yi หรือ x + yj

ไวยากรณ์

IMDIV(inumber1, inumber2)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน IMDIV มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Inumber1    (ต้องระบุ) คือจำนวนเชิงซ้อนที่เป็นตัวเศษหรือตัวตั้ง

  • Inumber2    (ต้องระบุ) คือจำนวนเชิงซ้อนที่เป็นตัวส่วนหรือตัวหาร

ข้อสังเกต

  • ใช้ฟังก์ชัน COMPLEX เพื่อแปลงสัมประสิทธิ์จำนวนจริง และสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพไปเป็นจำนวนเชิงซ้อน

  • ผลหารของจำนวนเชิงซ้อนทั้งสองคือ

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

=IMDIV("-238+240i","10+24i")

ผลหารของจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวนในสูตร

5+12i

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×