ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน IMPOWER ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าจำนวนเชิงซ้อนในรูปแบบข้อความ x + yi หรือ x + yj ที่ถูกยกกำลัง

ไวยากรณ์

IMPOWER(inumber, number)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน IMPOWER มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Inumber    จำเป็น จํานวนเชิงซ้อนที่คุณต้องการยกกําลัง

 • หมายเลข    จำเป็น เลขยกกําลังที่คุณต้องการยกกําลังจํานวนเชิงซ้อน

ข้อสังเกต

 • ใช้ฟังก์ชัน COMPLEX เพื่อแปลงสัมประสิทธิ์จำนวนจริง และสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพไปเป็นจำนวนเชิงซ้อน

 • ถ้า number ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน IMPOWER จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ค่า number สามารถเป็นจำนวนเต็ม เศษส่วนหรือจำนวนติดลบ

 • คำนวณหาจำนวนเชิงซ้อนยกกำลังได้ดังนี้

  สมการ

  โดยที่:

  สมการ

  และ

  สมการ

  และ

  สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=IMPOWER("2+3i", 3)

2+3i ยกกำลัง 3 (-46 + 9i)

-46+9.00000000000001i

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×