ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน IMSINH ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจํานวนเชิงซ้อนในรูปแบบข้อความ x+yi หรือ x+yj

ไวยากรณ์

IMSINH(inumber)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน IMSINH มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • inumber    จำเป็น จํานวนเชิงซ้อนที่คุณต้องการหาไฮเพอร์โบลิกไซน์

ข้อสังเกต

  • คุณสามารถใช้ ฟังก์ชัน COMPLEX เพื่อแปลงสัมประสิทธิ์จํานวนจริงและสัมประสิทธิ์จํานวนจินตภาพไปเป็นจํานวนเชิงซ้อนได้

  • ถ้า Inumber เป็นค่าที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบข้อความ x+yi หรือ x+yj ฟังก์ชัน IMSINH จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Inumber เป็นค่าตรรกะ ฟังก์ชัน IMSINH จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=IMSINH("4+3i")

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจํานวนเชิงซ้อน: 4+3i

-27.0168132580039+3.85373803791938i

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×