ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน IMSINH จะส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจํานวนเชิงซ้อนในรูปแบบข้อความ x+yi หรือ x+yj

ไวยากรณ์

IMSINH(inumber)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน IMSINH มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Inumber    จำเป็น จํานวนเชิงซ้อนที่คุณต้องการหาไฮเพอร์โบลิกไซน์

ข้อสังเกต

  • คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน COMPLEX เพื่อ แปลงสัมประสิทธิ์จํานวนจริง และสัมประสิทธิ์จํานวนจินตภาพไปเป็นจํานวนเชิงซ้อนได้

  • ถ้า Inumber เป็นค่าที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบข้อความ x+yi หรือ x+yj ฟังก์ชัน IMSINH จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า Inumber เป็นค่าตรรกะ ฟังก์ชัน IMSINH จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=IMSINH("4+3i")

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกไซน์ของจํานวนเชิงซ้อน: 4+3i

-27.0168132580039+3.85373803791938i

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×