IMSUM (ฟังก์ชัน IMSUM)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน IMSUM ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าผลบวกของจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวนหรือมากกว่าในรูปแบบข้อความ x + yi หรือ x + yj

ไวยากรณ์

IMSUM(inumber1, [inumber2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน IMSUM มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Inumber1, [inumber2], ...     จำเป็นต้องมี Inumber1 ส่วน number อื่นๆ ที่ตามมาจะมีหรือไม่ก็ได้ จำนวนเชิงซ้อนตั้งแต่ 1 ถึง 255 ที่จะบวก

ข้อสังเกต

  • ใช้ฟังก์ชัน COMPLEX เพื่อแปลงสัมประสิทธิ์จำนวนจริง และสัมประสิทธิ์จำนวนจินตภาพไปเป็นจำนวนเชิงซ้อน

  • ผลบวกของจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวนคือ

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=IMSUM("3+4i","5-3i")

ผลรวมของจำนวนเชิงซ้อนสองจำนวน

8+i

ก้าวล้ำหน้าไปกับ Microsoft 365

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×