ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน IPMT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับการชำระค่าดอกเบี้ยสำหรับช่วงเวลาที่กำหนดของการลงทุนตามการชำระเงินเป็นงวด การชำระเงินคงที่ และอัตราดอกเบี้ยคงที่

ไวยากรณ์

IPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน IPMT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • อัตรา    จำเป็น อัตราดอกเบี้ยต่องวด

  • ต่อ    จำเป็น ระยะเวลาที่คุณต้องการหาดอกเบี้ยและต้องอยู่ในช่วง 1 ถึง nper

  • Nper    จำเป็น จํานวนงวดทั้งหมดของการชําระเงินรายปี

  • Pv    จำเป็น มูลค่าปัจจุบัน หรือมูลค่ารวมทั้งหมด ณ เวลาปัจจุบันของจํานวนเงินรวมในอนาคต

  • Fv    ไม่จำเป็น มูลค่าในอนาคต หรือยอดดุลเงินสดที่คุณต้องการให้เป็นหลังจากชําระเงินงวดสุดท้ายแล้ว ถ้าไม่ใส่ค่า fv จะถือว่ามีค่าเป็น 0 (ตัวอย่างเช่น มูลค่าในอนาคตของเงินกู้คือ 0)

  • ชนิด    ไม่จำเป็น ตัวเลข 0 หรือ 1 และระบุว่าครบกําหนดชําระเงินเมื่อใด ถ้า type ถูกละไว้ จะถือว่ามีค่าเป็น 0

ตั้งค่า Type เป็น

ถ้าการชำระเงินถึงกำหนด

0

เมื่อสิ้นงวด

1

เมื่อต้นงวด

ข้อสังเกต

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใส่หน่วยของค่า rate และ nper เป็นหน่วยเดียวกัน ถ้าคุณผ่อนชําระรายเดือนสําหรับเงินกู้สี่ปีที่อัตราดอกเบี้ยรายปี 12 เปอร์เซ็นต์ ให้ใช้ 12%/12 สําหรับ rate และ 4*12 สําหรับ nper ถ้าคุณผ่อนชําระรายปีโดยใช้เงินกู้เดียวกัน ให้ใช้ 12% เป็นค่า rate และ 4 เป็นค่า nper

  • สำหรับอาร์กิวเมนต์ทุกอาร์กิวเมนต์นั้น เงินสดที่คุณจ่ายออกไป เช่น เงินฝากเพื่อการออม จะถูกแสดงด้วยตัวเลขที่เป็นจำนวนลบ ส่วนเงินสดที่คุณได้รับ เช่น เช็คเงินปันผล จะถูกแสดงด้วยจำนวนบวก

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

10.00%

อัตราดอกเบี้ยรายปี

1

ระยะเวลาที่ต้องการหาดอกเบี้ยที่ชำระ

3

จำนวนปีที่ให้กู้ยืม

$8,000

มูลค่าปัจจุบันของเงินกู้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์แบบ Live

=IPMT(A2/12, A3, A4*12, A5)

ดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระในเดือนแรกสำหรับเงินกู้ที่มีเงื่อนไขใน A2:A5

($66.67)

=IPMT(A2, 3, A4, A5)

ดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระในปีสุดท้ายสำหรับเงินกู้ที่มีเงื่อนไขเดียวกัน โดยเป็นการชำระเงินแบบรายปี

($292.45)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×