ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายถึงไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน LEN และ LENB ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

LEN ส่งกลับเป็นจำนวนอักขระในสตริง

LENB ส่งกลับจำนวนของไบต์ที่ใช้แทนอักขระในสตริงข้อความ

สิ่งสำคัญ: 

  • ฟังก์ชันเหล่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานในบางภาษา

  • LENB จะนับ 2 ไบต์ต่ออักขระเมื่อมีการตั้งค่าภาษา DBCS เป็นภาษาเริ่มต้นเท่านั้น มิฉะนั้น LENB จะมีลักษณะการเหล่านี้เหมือนกับ LEN คือนับ 1 ไบต์ต่ออักขระ

ภาษาที่สนับสนุน DBCS นั้นรวมทั้งญี่ปุ่น จีน (ประยุกต์) จีน (ดั้งเดิม) และเกาหลี

ไวยากรณ์

LEN(text)

LENB(text)

ไวยากรณ์ของแต่ละฟังก์ชัน มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ข้อความ    จำเป็น ข้อความที่คุณต้องการค้นหาความยาว ช่องว่างนับเป็นอักขระ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

Phoenix, AZ

สูตร

=LEN(B1)

=LEN(B2)

=LEN(B3)

คำอธิบาย

ความยาวของสตริงแรก

ความยาวของสตริงที่สอง

ความยาวของสตริงที่สาม ซึ่งรวมถึงช่องว่างแปดช่อง

     หนึ่ง   

ผลลัพธ์

11

0

11

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×