ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายถึงไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน LEN และ LENB ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

LEN ส่งกลับเป็นจำนวนอักขระในสตริง

LENB ส่งกลับจำนวนของไบต์ที่ใช้แทนอักขระในสตริงข้อความ

สิ่งสำคัญ: 

  • ฟังก์ชันเหล่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานในบางภาษา

  • LENB จะนับ 2 ไบต์ต่ออักขระเมื่อตั้งค่าภาษา DBCS เป็นภาษาเริ่มต้นเท่านั้น มิฉะนั้น LENB จะทํางานเหมือนกับ LEN โดยนับ 1 ไบต์ต่ออักขระ

ภาษาที่สนับสนุน DBCS นั้นได้แก่ ญี่ปุ่น จีน (ประยุกต์) จีน (ดั้งเดิม) และเกาหลี

ไวยากรณ์

LEN(text)

LENB(text)

ไวยากรณ์ของแต่ละฟังก์ชัน มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ข้อความ    จำเป็น ข้อความที่คุณต้องการค้นหาความยาว ช่องว่างจะนับเป็นอักขระ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

Phoenix, AZ

สูตร

=LEN(B1)

=LEN(B2)

=LEN(B3)

คำอธิบาย

ความยาวของสตริงแรก

ความยาวของสตริงที่สอง

ความยาวของสตริงที่สาม ซึ่งรวมถึงช่องว่างแปดช่อง

     หนึ่ง   

ผลลัพธ์

11

0

11

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×