ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน MINIFS ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดในบรรดาเซลล์ที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่กำหนดให้

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานบน Windows Mac ถ้าคุณมีOffice 2019 หรือถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ถ้าคุณเป็นสมาชิก Microsoft 365ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Office เวอร์ชันล่าสุด

ไวยากรณ์

MINIFS(min_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย


min_range (ต้องระบุ)

ช่วงจริงของเซลล์ซึ่งจะมีการกำหนดค่าน้อยที่สุด


criteria_range1 (ต้องระบุ)

คือชุดของเซลล์ที่ใช้ประเมินตามเกณฑ์

criteria1
(ต้องระบุ)

คือเกณฑ์ในรูปแบบของตัวเลข นิพจน์ หรือข้อความที่กําหนดว่าเซลล์ใดจะถูกประเมินให้ต่สุด ชุดเกณฑ์เดียวกันจะใช้งานได้กับฟังก์ชัน MAXIFS, SUMIFSและ AVERAGEIFS

criteria_range2,
criteria2, ...(ใส่หรือไม่ก็ได้)

ช่วงเพิ่มเติมและเกณฑ์ที่สัมพันธ์กันของช่วงนั้น คุณสามารถใส่ได้ถึง 126 คู่ของช่วง/เกณฑ์

ข้อสังเกต

  • ขนาดและรูปร่างของอาร์กิวเมนต์ min_range criteria_rangeNและอาร์กิวเมนต์ต้องเหมือนกัน มิฉะนั้น ฟังก์ชันเหล่านี้จะส่งกลับ#VALUE! เป็นข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในแต่ละตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีตExcelใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ตัวอย่าง 1

เกรด

น้ำหนัก

89

1

93

2

96

2

85

3

91

1

88

1

สูตร

ผลลัพธ์

=MINIFS(A2:A7,B2:B7,1)

88

ในเซลล์ criteria_range1เซลล์ B2, B6 และ B7 ตรงกับเกณฑ์ 1 เซลล์ที่สอดคล้องกันใน min_range A7 มีค่าน้อยที่สุด ผลลัพธ์จึงเป็น 88

ตัวอย่าง 2

น้ำหนัก

เกรด

10

b

11

a

100

a

111

b

1

a

1

a

สูตร

ผลลัพธ์

=MINIFS(A2:A5,B3:B6,"a")

10

หมายเหตุ: criteria_range และ min_range ไม่ได้จัดอยู่ในแนวเดียวกัน แต่มีรูปร่างและขนาดเท่ากัน

ในเซลล์ criteria_range1 เซลล์ที่ 1, 2 และ 4 ตรงกับเกณฑ์ของ "a" เซลล์ที่สอดคล้องกันใน min_range A2 มีค่าน้อยที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็น 10

ตัวอย่าง 3

น้ำหนัก

เกรด

คลาส

ระดับ

10

b

ธุรกิจ

100

11

a

เทคนิค

100

1.2

a

ธุรกิจ

200

1.3

b

เทคนิค

300

14

b

เทคนิค

300

15

b

ธุรกิจ

400

สูตร

ผลลัพธ์

=MINIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,">100")

1.3

ใน criteria_range1, B2, B5, B6 และ B7 ตรงกับเกณฑ์ของ "b" เซลล์ที่สอดคล้องกันใน criteria_range2, D5, D6 และ D7 ตรงกับเกณฑ์>100 สุดท้าย เซลล์ที่สอดคล้องกันใน min_range D5 มีค่าน้อยที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็น 13

ตัวอย่าง 4

น้ำหนัก

เกรด

คลาส

ระดับ

10

b

ธุรกิจ

8

1

a

เทคนิค

8

100

a

ธุรกิจ

8

11

b

เทคนิค

0

1

a

เทคนิค

8

1

b

ธุรกิจ

0

สูตร

ผลลัพธ์

=MINIFS(A2:A7,B2:B7,"b",D2:D7,A8)

1

อาร์กิวเมนต์ criteria2 คือ A8 อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก A8 ว่างเปล่า จึงถือว่าเป็น 0 (ศูนย์) เซลล์ในcriteria_range2ที่ตรงกับ 0 คือ D5 และ D7 สุดท้าย เซลล์ที่สอดคล้องกันใน min_range A7 มีค่าน้อยที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็น 1

ตัวอย่าง 5

น้ำหนัก

เกรด

10

b

1

a

100

a

1

b

1

a

1

a

สูตร

ผลลัพธ์

=MINIFS(A2:A5,B2:C6,"a")

#VALUE!

เนื่องจากขนาดและรูปร่างของmin_range criteria_rangeและรูปร่างไม่เหมือนกัน MINIFS จะ#VALUE! ข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง 6

น้ำหนัก

เกรด

คลาส

ระดับ

10

b

ธุรกิจ

100

1

a

เทคนิค

100

100

a

ธุรกิจ

200

1

b

เทคนิค

300

1

a

เทคนิค

100

1

a

ธุรกิจ

400

สูตร

ผลลัพธ์

=MINIFS(A2:A6,B2:B6,"a",D2:D6,">200")

0

ไม่มีเซลล์ใดตรงกับเกณฑ์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือรับการสนับสนุนใน ชุมชน

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน MAXIFS

ฟังก์ชัน SUMIFS

ฟังก์ชัน AVERAGEIFS

ฟังก์ชัน COUNTIFS

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×