ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าที่เกิดขึ้นซ้ำๆ หรือเกิดบ่อยที่สุดในอาร์เรย์หรือช่วงข้อมูล

ไวยากรณ์

MODE.SNGL(number1,[number2],...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MODE.SNGL มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • เลข 1     จำเป็น อาร์กิวเมนต์แรกที่คุณต้องการคํานวณโหมด

  • Number2, ...     ไม่จำเป็น อาร์กิวเมนต์ 2 ถึง 254 ที่คุณต้องการคํานวณโหมด คุณยังสามารถใช้อาร์เรย์เดี่ยวหรือการอ้างอิงอาร์เรย์ได้แทนที่จะใช้อาร์กิวเมนต์ที่ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่น

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

  • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

  • ถ้าชุดข้อมูลไม่มีจุดข้อมูลที่ซ้ำกัน MODE.SNGL จะส่งกลับ #N/A เป็นค่าความผิดพลาด

หมายเหตุ: โหมด ฟังก์ชัน SNGL จะวัดแนวโน้มศูนย์กลาง ซึ่งเป็นที่ศูนย์กลางของกลุ่มตัวเลขในการแจกแจงทางสถิติ การวัดแนวโน้มศูนย์กลางโดยทั่วไปสามวิธีคือ:

  • ค่าเฉลี่ย     ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิต และคํานวณได้ด้วยการเพิ่มกลุ่มตัวเลข แล้วหารด้วยนับของตัวเลขเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 30 หารด้วย 6 ซึ่งคือ 5

  • ค่ามัธยภาพ     ซึ่งเป็นตัวเลขตรงกลางของกลุ่มตัวเลข นั่นคือ ตัวเลขครึ่งหนึ่งจะมีค่ามากกว่าค่ามัธยภาพ และตัวเลขอีกครึ่งหนึ่งจะมีค่าน้อยกว่าค่ามัธยดาย ตัวอย่างเช่น ค่ามัธยการของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 4

  • โหมด     ซึ่งเป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในกลุ่มของตัวเลข ตัวอย่างเช่น โหมดของ 2, 3, 3, 5, 7 และ 10 คือ 3

การแจกแจงแบบสมมาตรของกลุ่มตัวเลข การวัดแนวโน้มศูนย์กลางทั้งสามวิธีเหล่านี้จะเหมือนกันทั้งหมด ในการแจกแจงแบบเบ้ของกลุ่มตัวเลข อาจแตกต่างออกไปได้

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

5.6

4

4

3

2

4

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=MODE.SNGL(A2:A7)

ฐานนิยม หรือตัวเลขที่ซ้ำกันมากที่สุดด้านบน

4

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×