ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

MROUND (ฟังก์ชัน MROUND)

ฟังก์ชัน MROUND จะส่งกลับค่าตัวเลขที่ปัดเศษเป็นพคูณที่ต้องการ

ไวยากรณ์

MROUND(number, multiple)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MROUND มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) คือค่าที่จะปัดเศษ

  • Multiple    (ต้องระบุ) พหุคูณที่คุณต้องการปัดเศษตัวเลข

ข้อสังเกต

  • ถ้าเศษเหลือของการหาร number ด้วย multiple นั้นมากกว่าหรือเท่ากับครึ่งของค่า multiple ฟังก์ชัน MROUND จะปัดเศษขึ้นให้ห่างจากค่าศูนย์

  • อาร์กิวเมนต์ตัวเลขและผลคูณต้องมีสัญลักษณ์เดียวกัน ถ้าไม่ จะส่งกลับข้อผิดพลาด #NUM

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=MROUND(10, 3)

ปัดเศษ 10 ให้เป็นจำนวนเท่าที่ใกล้ที่สุดของ 3

9

=MROUND(-10, -3)

ปัดเศษ -10 ให้เป็นจำนวนเท่าที่ใกล้ที่สุดของ -3

-9

=MROUND(1.3, 0.2)

ปัดเศษ 1.3 ให้เป็นจำนวนเท่าที่ใกล้ที่สุดของ 0.2

1.4

=MROUND(5, -2)

ส่งกลับข้อความแสดงข้อผิดพลาด #NUM! เนื่องจาก -2 และ 5 มีเครื่องหมายต่างกัน

#NUM!

ข้อจํากัดที่ทราบแล้ว

เมื่อมีค่าฐานสิบในอาร์กิวเมนต์ผลคูณ ทิศทางการปัดเศษสำหรับตัวเลขค่ากลางจะไม่ถูกกำหนด ตัวอย่างเช่น MROUND(6.05,0.1) จะส่งกลับ 6.0 ขณะที่ MROUND(7.05,0.1) จะส่งกลับ 7.1

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×