ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน NA ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าความผิดพลาด#N/A #N/A เป็นค่าความผิดพลาดที่หมายถึง "ไม่มีค่าที่พร้อมใช้งาน" ใช้ NA เพื่อมาร์กเซลล์ว่าง ด้วยการ#N/A ในเซลล์ที่คุณไม่มีข้อมูล คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการรวมเซลล์ว่างในการคํานวณของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ (เมื่อสูตรอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มี#N/A สูตรจะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A)

ไวยากรณ์

NA( )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NA ไม่มีอาร์กิวเมนต์

ข้อสังเกต

  • คุณต้องใส่วงเล็บว่างด้วยชื่อฟังก์ชัน มิฉะนั้น Microsoft Excelจะไม่รู้จักฟังก์ชันนี้

  • คุณยังสามารถพิมพ์ค่าใน#N/A ลงในเซลล์ได้โดยตรงอีกด้วย ฟังก์ชัน NA มีไว้เพื่อความเข้ากันได้กับโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×