ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

NA (ฟังก์ชัน NA)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน NA ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A ซึ่ง #N/A เป็นค่าความผิดพลาดที่หมายถึง "ไม่มีค่าที่ใช้ได้" โดยใช้ NA ทำเครื่องหมายเซลล์ที่ว่าง ด้วยการใส่ #N/A ลงในเซลล์ที่คุณไม่มีข้อมูล ทำให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาจากการรวมเซลล์ว่างไว้ในการคำนวณของคุณโดยไม่ตั้งใจ (เมื่อสูตรอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มี #N/A สูตรจะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A)

ไวยากรณ์

NA( )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NA ไม่มีอาร์กิวเมนต์

ข้อสังเกต

  • คุณต้องใส่วงเล็บว่างไว้กับชื่อฟังก์ชัน มิฉะนั้น Microsoft Excel จะไม่รู้ว่าฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชัน

  • คุณยังสามารถพิมพ์ค่า #N/A ลงในเซลล์โดยตรงได้เช่นกัน ซึ่งฟังก์ชัน NA มีไว้เพื่อความเข้ากันได้กับโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×