ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน NA ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A #N/A เป็นค่าความผิดพลาดซึ่งหมายความว่า "ไม่มีค่าที่พร้อมใช้งาน" ใช้ NA เพื่อทําเครื่องหมายเซลล์ว่าง ด้วยการใส่ #N/A ในเซลล์ที่คุณไม่มีข้อมูล คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการรวมเซลล์ว่างในการคํานวณของคุณโดยไม่ได้ตั้งใจ (เมื่อสูตรอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มี #N/A สูตรจะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A)

ไวยากรณ์

NA( )

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NA ไม่มีอาร์กิวเมนต์

ข้อสังเกต

  • คุณต้องใส่วงเล็บว่างพร้อมกับชื่อฟังก์ชัน มิฉะนั้น Microsoft Excel จะไม่รู้จักฟังก์ชันนั้นเป็นฟังก์ชัน

  • คุณยังสามารถพิมพ์ค่า #N/A ลงในเซลล์ได้โดยตรง ฟังก์ชัน NA มีไว้เพื่อความเข้ากันได้กับโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×