ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

OCT2DEC (ฟังก์ชัน OCT2DEC)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน OCT2DEC ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

แปลงตัวเลขฐานแปดเป็นฐานสิบ

ไวยากรณ์

OCT2DEC(number)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน OCT2DEC มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) ตัวเลขฐานแปดที่คุณต้องการแปลง ตัวเลขต้องมีไม่เกิน 10 อักขระของเลขฐานแปด (30 บิต) บิตที่มีนัยสำคัญที่สุดคือบิตเครื่องหมาย ส่วนบิตที่เหลืออีก 29 บิตคือบิตขนาด โดยจะแสดงตัวเลขที่เป็นค่าลบด้วยสัญกรณ์เติมเต็มฐานสอง

ข้อสังเกต

ถ้า number ไม่ใช่ตัวเลขฐานแปดที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน OCT2DEC จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผล ลัพธ์

=OCT2DEC(54)

แปลงเลข 54 ฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ

44

=OCT2DEC(7777777533)

แปลงเลข 7777777533 ฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ

-165

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×