ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

รุ่นเบต้าสําหรับ Office for Mac จะได้รับการอัปเดตเป็นประจําเพื่อให้มีฟีเจอร์ใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุง การอัปเดตความปลอดภัย และการแก้ไขบัก 

เรียนรู้วิธีติดตั้งการอัปเดต Office for Mac และดูข้อมูลด้านล่างเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับรุ่นเบต้าแต่ละรุ่น

Outlook for Mac ใหม่

ในวันที่ 22 กันยายน 2020 เราได้ประกาศความพร้อมใช้งานของ Outlook for Mac ใหม่สำหรับผู้ใช้ช่องทางปัจจุบัน ซึ่งเริ่มต้นในเวอร์ชัน 16.42 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบล็อกโพสต์ชุมชนด้านเทคนิคของเรา เว้นแต่ว่าจะมีการระบุเป็นอย่างอื่น ฟีเจอร์และการแก้ไขที่แสดงจะเป็นของ Outlook ใหม่ 

รุ่นวันที่ 1, 6 และ 8 พฤษภาคม 2024

เวอร์ชัน : 16.86 (24050111), 16.86 (24050613) & 16.86 (24050829)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ทําให้การตรวจการสะกดและการแก้ไขอัตโนมัติหยุดทํางาน

 • MIP: แก้ไขปัญหาที่ป้ายชื่อระดับความลับที่สืบทอดมาจากข้อความที่ตอบกลับสามารถปรับเปลี่ยนโดยไม่คาดคิด

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • สิทธิ์ระดับโฟลเดอร์: ขณะนี้ผู้ใช้สามารถแชร์โฟลเดอร์ที่ระบุและตั้งค่าสิทธิ์ระดับโฟลเดอร์ได้แล้ว

 • การจัดลําดับโฟลเดอร์ใหม่: ขณะนี้ผู้ใช้สามารถจัดลําดับโฟลเดอร์ใหม่ได้โดยการลากแล้วปล่อย

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.85 (24042211) & 16.85 (24042413)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: เราได้แก้ไขปัญหาที่ผู้ถูกเชิญไม่สามารถดูสิ่งที่แนบมาในหน้ารายละเอียดปฏิทินเมื่อการประชุมถูกส่งมาพร้อมกับสิ่งที่แนบมาจากบัญชี iCloud

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่เวลาเหตุการณ์ตลอดทั้งวันแสดงไม่ถูกต้องในหน้ารายละเอียดเหตุการณ์

 • MIP: เราได้แก้ไขปัญหาที่การเรียกประชุมที่ผ่านมาไม่มีป้ายชื่อแสดง MIP ในสภาพแวดล้อม GCC เมื่อเปิดใช้งานการติดป้ายชื่อบังคับสําหรับเหตุการณ์

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาที่อาจทําให้ Outlook หยุดทํางาน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • Copilot: ขณะนี้เราสนับสนุนเนื้อหา RTL ใน Summarize

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.85 (24040812), 16.85 (24041417) & 16.85 (24041713)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ Outlook แสดงโฟลเดอร์ OwaFV15.1AllFocused และ OwaFV15.1AllOther ในรายการโฟลเดอร์

 • พิมพ์: แก้ไขปัญหาที่เกิดกับหน้าเปล่าในการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์เมื่อเลือกช่วงของหน้าบางช่วง

 • การแปลเป็นภาษาท้องถิ่น: แก้ไขปัญหาที่กล่องโต้ตอบสรุปการนําเข้าในสวีเดนแสดงอักขระที่ผิดเพี้ยน

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ Outlook หยุดทํางานเมื่อเปิดใช้งาน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ธีม: จัดการธีมรูปภาพของคุณในระหว่างกระบวนการออนบอร์ด

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.85 (24033118) & 16.85 (24040319)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถจัดลําดับโฟลเดอร์ภายใต้รายการโปรดได้

 • การแปลเป็นภาษาท้องถิ่น: เราได้แก้ไขปัญหาที่การแปลภาษาเยอรมันสําหรับคําว่า "ยกเลิก" แสดงอย่างไม่ถูกต้อง

 • ที่ติดต่อ: เราได้แก้ไขปัญหาที่รูปประจําตัว (รูปภาพโปรไฟล์) แสดงอย่างไม่ถูกต้องเมื่อเลื่อนขึ้นและลงในรายการที่ติดต่อในหน้าต่างค้นหาสมุดรายชื่อส่วนกลาง (GAL)

 • ที่ติดต่อ: เราได้แก้ไขปัญหาที่รายการสมุดรายชื่อไม่ได้รับการอัปเดตอย่างถูกต้องเมื่อผู้ใช้สลับไปยังบัญชี IMAP หรือ POP เป็นผู้ส่งในสมุดรายชื่อ

 • MIP: เราได้แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ Outlook for Mac สามารถปรับเปลี่ยนป้ายชื่อระดับความลับที่สืบทอดมาจากข้อความตอบกลับได้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จําเป็นในการเปลี่ยนป้ายชื่อก็ตาม

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.84 (24031725) & 16.84 (24032016)

การแก้ไข:

 • บัญชี: แก้ไขปัญหาที่ทําให้บัญชี IMAP หายไปจากรางด้านซ้ายในไคลเอ็นต์ Outlook แบบดั้งเดิม

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.84 (24031111), 16.84 (24031121) & 16.84 (24031222)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ลูกค้าไม่สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมาหลายรายการที่มีชื่อเดียวกันได้

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ตัวเลือก "เหตุการณ์นี้และเหตุการณ์ที่ตามมาทั้งหมด" ไม่แสดงในเมนูเหตุการณ์

 • ประสิทธิภาพการทํางาน: ปรับปรุงปัญหาประสิทธิภาพการทํางานที่ทําให้ Outlook ค้างหลังจากการติดตั้งครั้งแรกหรือการอัปเดตครั้งแรก

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การค้นหา PDL: ขณะนี้คุณสามารถค้นหารายชื่อการแจกจ่ายส่วนบุคคลของคุณได้แล้ว

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.84 (24030413) & 16.84 (24030531)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ฟีเจอร์เลื่อนการเตือนหยุดทํางานในอีเมลในกล่องจดหมายเข้าที่ไม่ได้โฟกัส

 • Add-in: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ Add-in ไม่โหลดเมื่อคลิกที่ตัวเลือก รับ Add-in

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาที่ทําให้การค้นหาไม่ส่งกลับผลลัพธ์เมื่อค้นหาใน กลุ่ม

 • การตั้งค่า: แก้ไขปัญหาที่กล่องค้นหาไม่แสดงในหน้าการตั้งค่า "การแจ้งเตือนและเสียง" เมื่อตั้งค่าภาษาเป็นภาษาจีน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.83 (24022518) & 16.84 (24022831)

การแก้ไข:

 • กฎ: แก้ไขสถานการณ์ที่อาจทําให้ผู้ใช้ไม่สามารถบันทึกกฎเมื่อเชื่อมต่อกับบัญชี Exchange OnPremise

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ระบบจัดการกําหนดการไม่แสดงสถานะว่าง/ไม่ว่างสําหรับผู้ใช้บนบรรทัด "ถึง"

 • สถานะ: แก้ไขปัญหาที่ขัดขวางการทํางานของสถานะ Teams

 • พิมพ์: แก้ไขปัญหาที่เวลาสิ้นสุดแสดงไม่ถูกต้องเมื่อพิมพ์เหตุการณ์ตลอดทั้งวัน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ปฏิทิน: ขณะนี้คุณสามารถเลือก "เหตุการณ์นี้และเหตุการณ์ที่ติดตามทั้งหมด" เพื่อแก้ไข ยกเลิก หรือลบชุดการประชุมได้แล้ว

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.83 (24021912) & 16.83 (24022022)

การแก้ไข:

 • ประสิทธิภาพการทํางาน: แก้ไขสถานการณ์ที่อาจทําให้เกิด CPU สูงหลังจากเปิดใช้ Outlook

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ToDo: ขณะนี้ Microsoft To Do พร้อมใช้งานแล้วใน Outlook Mac สําหรับบัญชี Microsoft 365 เชิงพาณิชย์ที่ได้รับการสนับสนุน

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.83 (24021117) & 16.83 (24021411)

การแก้ไข:

 • ที่เก็บถาวรแบบออนไลน์: แก้ไขปัญหาที่ทําให้โฟลเดอร์เก็บถาวรแบบออนไลน์หายไปหลังจากติดตั้งการอัปเดตรุ่นเบต้า 16.83.24020519

 • ค้นหา: แก้ไขสถานการณ์ที่ขอบเขตการค้นหากล่องจดหมายทั้งหมดยังคงพร้อมใช้งานแม้ว่าตัวเลือกจะเป็นสีเทาในการกําหนดลักษณะ Outlook แล้ว

 • ประสิทธิภาพการทํางาน: แก้ไขปัญหาที่อาจทําให้ Outlook ค้าง

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.83 (24020519) & 16.83 (24020818)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ช่องว่างในชื่อที่แสดงของลิงก์ mailto: จะส่งผลให้ที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้อง

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.82 (24012811) & 16.83 (24013120)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มบัญชีที่ได้รับการกําหนดสิทธิ์การใช้งาน E1 หรือ A1

 • SMIME: แก้ไขปัญหาที่การเอาป้ายชื่อระดับความลับออกไม่ทริกเกอร์พร้อมท์การกําหนดเหตุผล

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขสถานการณ์ที่ทําให้ Outlook หยุดทํางาน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.82 (24012212) & 16.82 (24012414)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน Outlook ดั้งเดิมหลังจากติดตั้งการอัปเดต Insider 16.82.24010924

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่จํานวนป้ายที่อยู่ถัดจากชื่อโฟลเดอร์ไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติสําหรับโฟลเดอร์บัญชีทั้งหมด

 • ที่เก็บข้อมูล: แก้ไขปัญหาที่การคลิกจัดการที่เก็บข้อมูลในตอนนี้จะนําคุณไปยังการตั้งค่าที่เก็บข้อมูลบัญชีที่ได้รับผลกระทบแทนบัญชีเริ่มต้น

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาที่รายละเอียดที่ติดต่อผสมกันในการ์ด LPC ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อที่ติดต่อสองรายมีชื่อที่แสดงเหมือนกันทุกประการ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.82 (24011513) & 16.82 (24011715)

การแก้ไข

 • การช่วยสําหรับการเข้าถึง: ปรับปรุงการช่วยสําหรับการเข้าถึงเมื่อดําเนินการค้นหาใน Outlook for Mac

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ในบางกรณีจํานวนป้ายถัดจากโฟลเดอร์ภายใต้บัญชีทั้งหมดหยุดการอัปเดต

 • จดหมาย: แก้ไขสถานการณ์ที่อาจทําให้รูปภาพในลายเซ็นแสดงอย่างไม่ถูกต้อง

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้เห็นไอคอนสถานะออฟไลน์ในบานหน้าต่างนําทางแม้ในขณะที่บัญชีเชื่อมต่ออยู่

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.82 (24010812) & 16.82 (24010924)

การแก้ไข:

 • Copilot: แก้ไขปัญหาที่โฟกัสไปที่ตัวแก้ไขแทนแบบร่างเมื่อตอบกลับด้วย copilot

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่บัญชีแสดงเป็นออฟไลน์แม้ว่าบัญชีจะเชื่อมต่อแล้ว

 • ประสิทธิภาพการทํางาน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ Outlook ค้างเมื่อออก

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.80 (23111917) & 16.80 (23112210)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถตอบกลับหรือส่งต่อในการเขียนที่ซ้อนกันในกล่องจดหมายที่แชร์ถ้าผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในโฟลเดอร์แบบร่าง

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาที่การค้นหาไม่ส่งกลับผลลัพธ์ใดๆ เมื่อค้นหาผู้ติดต่อในกล่องจดหมายที่ได้รับมอบสิทธิ์

 • SMIME: แก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบเมื่อดูอีเมลที่มีการป้องกัน S/MIME เป็นข้อความธรรมดา

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.80 (23111311) & 16.80 (23111419)

การแก้ไข:

 • ค้นหา: แก้ไขปัญหาที่การคลิกปุ่ม 'X' ในกล่องค้นหาของ Outlook for Mac ดั้งเดิมบน macOS Sonoma ไม่ได้ล้างเขตข้อมูล

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาที่การค้นหา 'กล่องจดหมายปัจจุบัน' ส่งกลับไม่มีผลลัพธ์จากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ แม้ว่าจะตั้งค่าการกําหนดลักษณะเพื่อค้นหาโฟลเดอร์

 • OMC: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถลบการประชุมที่นําเข้าก่อนหน้านี้จาก Outlook ดั้งเดิมได้

 • พิมพ์: แก้ไขปัญหาที่เนื้อหาอีเมลจะปรากฏขยายเมื่อพิมพ์

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.80 (23103118), 16.80 (23110612) & 16.80 (23110818)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ย้ายหรือคัดลอกเหตุการณ์โดยใช้การลาก & ปล่อยใน Outlook for Mac ดั้งเดิมหลังจากการอัปเดต 16.79.23102217

 • การประชุม Teams: แก้ไขปัญหาที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สร้างการประชุม Teams หาก DefaultOnlineMeetingProvider ไม่ได้ตั้งค่าเป็น "TeamsForBusiness"

 • การประชุม Teams: แก้ไขปัญหาที่รายละเอียดการประชุม Teams ไม่ปรากฏในเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นจากปฏิทินกลุ่ม

 • SMIME: แก้ไขปัญหาที่ตัวแบ่งบรรทัดในอีเมล S/MIME ปรากฏเป็นสองเท่าหรือหายไปเป็นข้อความธรรมดา ส่งผลให้เกิดปัญหาการจัดรูปแบบในเนื้อหาข้อความ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.79 (23102217) & 16.80 (23102918)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ขัดขวางไม่ให้ผู้ใช้สร้างโฟลเดอร์ใหม่โดยการคลิกออกโดยไม่ได้ตั้งใจขณะพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถส่งและรับอีเมลจากกล่องจดหมายที่แชร์และได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "กล่องจดหมายของคุณเต็มแล้ว คุณไม่สามารถส่งหรือรับอีเมลได้"

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่การทํางานที่อื่นไม่แสดงในเมนูบริบท

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาที่ Outlook แสดงผลลัพธ์ที่จํากัดหรือไม่มีผลลัพธ์เมื่อค้นหาอีเมลที่เก่ากว่า 30 วันภายในบัญชี POP

 • ประสิทธิภาพการทํางาน: ปรับปรุงปัญหาด้านประสิทธิภาพบางอย่างใน Outlook for Mac ดั้งเดิม

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.79 (23101601) & 16.79 (23101801)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่การลาก & วางสิ่งที่แนบมาจากส่วนหัวของอีเมลหยุดทํางาน

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่การลากและวางผู้รับระหว่าง ถึง และ สําเนาถึง ในหน้าต่างการเขียนหยุดทํางาน

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่อวาตารไม่แสดงในรายการคําแนะนําที่ติดต่อเมื่อเขียนข้อความในหน้าต่างแยกต่างหาก

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.79 (23100803) & 16.79 (23101101)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ผู้ใช้ไม่ลากแล้วปล่อยหรือคัดลอกที่อยู่ที่วางระหว่างเขตข้อมูล ถึง/สําเนาถึง/สําเนาลับถึง ที่อยู่จะหายไปเมื่อย้ายไปยัง macOS Sonoma

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ RSVP หายไปสําหรับบัญชี IMAP

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่อาจทําให้ปุ่ม ส่ง ซ่อนเมื่อมีการเพิ่มผู้รับมากเกินไปในเหตุการณ์ใหม่

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ Outlook หยุดทํางานในบางสถานการณ์เมื่อพิมพ์

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.79 (23100109) & 16.79 (23100401)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโซนเวลาที่แสดงเป็น GMT ใน Outlook เมื่อทํางานบน macOS Sonoma

 • ที่ติดต่อ: แก้ไขปัญหาที่ทําให้การทําให้สมบูรณ์อัตโนมัติไม่แสดงรายการที่ติดต่อเมื่อเขียนอีเมลใน Outlook for Mac ดั้งเดิม

 • ค้นหา: แก้ไขแล้วและปัญหาที่ Outlook พร้อมท์ให้ผู้ใช้บันทึกการเปลี่ยนแปลงเมื่อใช้ตัวเลือกค้นหาข้อความที่เกี่ยวข้องในโฟลเดอร์การค้นหาที่บันทึกไว้

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.78 (23092403) & 16.79 (23092701)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ UI ของตัวจัดกําหนดการแสดงช่วงเวลาการประชุมที่ไม่ถูกต้อง หลังจากเพิ่มห้องประชุมผ่านตัวค้นหาห้อง

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ Outlook หยุดทํางานเมื่อคลิกที่การแทรกการตอบกลับที่สร้างขึ้นโดย Copilot

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.78 (23091801) & 16.78 (23092001)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่อาจทําให้เนื้อหาอีเมลไม่แสดงในบานหน้าต่างแสดงตัวอย่าง

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่สีข้อความในเนื้อความของเหตุการณ์ไม่ปรับให้เข้ากับโหมดสีเข้มทําให้ไม่สามารถอ่านส่วนต่างๆ ของข้อความใน macOS Sonoma ได้

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ Outlook หยุดทํางานขณะทํางานในเบื้องหลัง

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.78 (23091101) & 16.78 (23091301)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่รูปโปรไฟล์ไม่ถูกต้องเมื่อใช้ลิงก์ mailto

 • จดหมาย: อัปเดตและปรับปรุงตรรกะการอัปเดตสิ่งที่แนบมาระหว่างการเขียนข้อความ

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ระบบไม่เสนอที่ติดต่อในคําแนะนําการทําให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติเมื่อเขียนอีเมลเมื่อบันทึกภายใต้ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่อีเมลข้อความธรรมดาที่เข้ารหัส UTF-8 ที่มีอักขระเฉพาะในแหล่งที่มาจะไม่แสดงเนื้อหาอีเมล

 • ประเภท: ทําการปรับปรุงเพื่อให้มีค่าประเภทที่สอดคล้องกันใน Outlook และ OWA

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่บล็อกผู้ใช้ IMAP เพื่อสร้างเหตุการณ์ใหม่

 • OMC: แก้ไขปัญหาที่บล็อกผู้ใช้ให้ย้ายโฟลเดอร์ไปยังรากภายใต้ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.78 (23090401) & 16.78 (23090601)

การแก้ไข:

 • ที่ติดต่อ: แก้ไขปัญหาที่บัญชีผู้ใช้เริ่มต้นถูกตั้งค่าเป็นผู้จัดการประชุมเมื่อใช้การดําเนินการ "การประชุมใหม่กับที่ติดต่อ" แทนบัญชีผู้ใช้ปัจจุบัน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.78 (23082801) & 16.78 (23083001)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถส่งอีเมลหลังจากติดตั้ง "IOMailAssistant" จาก Office Add-In Store

 • ประสิทธิภาพการทํางาน: ปรับปรุงประสิทธิภาพเมื่อนําเข้าข้อมูลจาก บนคอมพิวเตอร์ของฉัน จาก Outlook แบบดั้งเดิมไปยัง Outlook for Mac ใหม่

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นเมื่อนําเข้าไฟล์ ICS และ VCF ใน Outlook เมื่อทํางานใน macOS Sonoma

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ Outlook หยุดทํางานเมื่อตอบกลับอีเมล

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.77 (23082006) & 16.77 (23082302)

การแก้ไข:

 • Add-in: แก้ไขปัญหาที่ Add-Ins ไม่สามารถโหลดได้ในบางสถานการณ์

 • บัญชี: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชี Gmail ของตนได้สําเร็จหลังจากการรับรองความถูกต้อง

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่หน้าต่างสร้างเหตุการณ์ด่วนทําให้การตั้งค่าการประชุมออนไลน์หลวม

 • พิมพ์: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถพิมพ์อีเมลหลายฉบับได้

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.77 (23081303) & 16.77 (23081601)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ใบรับรอง SMIME ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องและป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ส่งหรือบันทึกอีเมลที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัล

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่เหตุการณ์ตลอดทั้งวันในระบบจัดการกําหนดการแสดงใน 2 วัน

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่เหตุการณ์ตลอดทั้งวันในปฏิทินที่แชร์ถูกออฟเซ็ตโดยโซนเวลาท้องถิ่นของผู้ใช้

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.77 (23080701) & 16.77 (23080901)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่การอ้างถึง@user ในเนื้อหาข้อความไม่ได้เพิ่มบุคคลลงในส่วน "ถึง"

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสร้างชุดการประชุมสําหรับบัญชี Outlook.com

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้เหตุการณ์ตลอดทั้งวันแสดงวันในอดีตในการแสดงตัวอย่างปฏิทินเมื่อสร้างใน GMT

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถนําเข้าไฟล์ ICS ตลอดทั้งวันได้สําเร็จ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่สามารถปรับขนาดหน้าต่าง Outlook ได้: เราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถปรับขนาดหน้าต่าง Outlook เมื่อบานหน้าต่างงานถูกปิดใช้งานซึ่งเริ่มนํามาใช้ในการอัปเดตนี้ การแก้ไขจะถูกนํามาใช้ในรุ่น Insider ในภายหลัง โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Outlook 16.77.23082006 หรือรุ่น Insider ที่สูงกว่า อาจจําเป็นต้องใช้วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราวแบบครั้งเดียวด้วยการสลับบานหน้าต่างงานด้านข้าง (ไอคอนที่มุมขวาบนของหน้าต่าง) ปรับขนาดหน้าต่าง จากนั้นปิดบานหน้าต่างงาน (ถ้าคุณไม่ต้องการขยาย) คุณจะสามารถปรับขนาดหน้าต่างได้ตามปกติหลังจากสิ่งนี้

เวอร์ชัน : 16.76 (23071603) & 16.76 (23072603)

การแก้ไข:

 • การช่วยสําหรับการเข้าถึง: แก้ไขปัญหาที่ Voiceover ข้ามข้อมูลข้อความที่โฟกัสถัดไปและประกาศว่า 'ถูกลบ' ที่ส่วนท้ายเมื่อข้อความถูกลบ

 • Admin: แก้ไขปัญหาที่การใช้การกําหนดลักษณะ Admin DisableExport ส่งผลให้ปิดใช้งานตัวเลือกการส่งออกและการนําเข้า

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่การเปิดกล่องโต้ตอบกล่องจดหมายที่แชร์แสดงนามแฝงพร้อมกับบัญชีหลัก

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่เนื้อหาไม่แสดงอย่างสมบูรณ์เมื่อบันทึกจดหมายเป็นไฟล์ PDF

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ Outlook for Mac ไม่จัดการกับป้ายชื่อระดับความลับในโฟลเดอร์ภายในเครื่อง (ข้อความถูกย้ายไปยัง บนคอมพิวเตอร์ของฉัน)

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่สิ่งที่แนบมาถูกเอาออกเมื่อส่งต่อ eml

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ Outlook for Mac ใหม่ตรวจไม่พบรายการการประชุมในสิ่งที่แนบมา.eml

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่สิ่งที่แนบมาซ้ํากันเมื่อสร้างอีเมลใหม่จากที่ติดต่อภายใต้ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.75 (23061201) & 16.75 (23061307)

การแก้ไข:

 • การโยกย้าย: แก้ไขสถานการณ์ที่ทําให้การโยกย้ายข้อมูลภายในเครื่องล้มเหลว

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ป้องกันไม่ให้โฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้าเก็บถาวรแบบออนไลน์แสดง

 • การช่วยสําหรับการเข้าถึง: แก้ไขปัญหาที่ Voiceover ประกาศค่าที่ไม่ถูกต้องขณะแก้ไขเขตข้อมูลในพื้นที่วันที่โดยใช้แป้นลูกศรขึ้น/ลง

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ Outlook หยุดทํางานเมื่อพิมพ์

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.75 (23060401) & 16.75 (23060702)

การแก้ไข

 • UI: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถปรับขนาดหน้าต่างหลักได้

 • การโยกย้าย: แก้ไขปัญหาที่อีเมลแสดงอักขระที่ผิดเพี้ยวเมื่อย้ายหรือคัดลอกรายการไปยัง บนคอมพิวเตอร์ของฉัน ที่มีรายการมีอักขระภาษาจีน

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ได้รับ "ไม่สามารถบันทึกข้อความลงในดิสก์" เมื่อลากแล้วปล่อยอีเมลไปยังเดสก์ท็อป

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ "ไม่มีผลลัพธ์" เมื่อค้นหาโฟลเดอร์ที่เก็บถาวรแบบออนไลน์

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.75 (23052900) & 16.75 (23053001)

การแก้ไข:

 • Admin: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้จะเห็นแบนเนอร์ นําเข้า เมื่อผู้ดูแลระบบปิดใช้งานโฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน โดยใช้การกําหนดลักษณะที่มีการจัดการ

 • จดหมาย: แก้ไขสถานการณ์ที่ Outlook ไม่สามารถแสดงเนื้อหาของเนื้อหาอีเมลได้

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ไม่เก็บชื่อที่กําหนด

 • จดหมาย: แก้ไขสถานการณ์ที่วนรอบในอีเมลไม่โหลด

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างเหตุการณ์ได้โดยการลากผ่านไทม์ไลน์ในมุมมองวันของฉัน

 • การช่วยสําหรับการเข้าถึง: แก้ไขปัญหาที่จดหมายที่จัดประเภทและจดหมายที่ไม่ได้ระบุไม่แยกความแตกต่างด้วยเสียงในรายการข้อความ

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ Outlook หยุดทํางานเมื่อสลับไปยังมอดูลปฏิทิน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การโยกย้ายข้อมูล: ขณะนี้หน้าต่างนําเข้าข้อมูลภายในเครื่องแสดงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถสังเกตความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย

 • ค้นหา: ปรับปรุงขอบเขตการค้นหาสําหรับบัญชีที่แชร์และบัญชีที่ได้รับมอบสิทธิ์

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.74 (23052200) & 16.74 (23052302)

การแก้ไข:

 • บัญชี: แก้ไขสถานการณ์ที่นามแฝงอีเมลแสดงขึ้นสองครั้ง

 • การช่วยสําหรับการเข้าถึง: แก้ไขปัญหาที่การนําทางแท็บไม่ทํางานสําหรับ Voiceover ในหน้าต่างสร้างโปรไฟล์

 • ประสิทธิภาพการทํางาน: แก้ไขสถานการณ์ที่ Outlook ค้างเมื่อสร้างแบบร่าง

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.74 (23051500) & 16.74 (23051602)

การแก้ไข:

 • บัญชี: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถอัปเดต/ปรับเปลี่ยนคําอธิบายบัญชีได้

 • AddIn: แก้ไขปัญหาที่ Add-in ของ Salesloft ไม่ทํางานตามที่คาดไว้

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ปุ่มเลิกทําที่มาเป็นข้อความปรากฎไม่ทํางานตามที่คาดไว้

 • ปฏิทิน: อัปเดตการแมปโซนเวลา

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ปฏิทินถูกยกเลิกการเลือกและออกจากโปรแกรมแล้วเปิด Outlook ใหม่อีกครั้ง

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นขณะคลิกขวาบนรูปที่ใช้งานไม่ได้ในบานหน้าต่างการอ่าน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.74 (23050702) & 16.74 (23051000)

การแก้ไข:

 • การรับรองความถูกต้อง: ปรับปรุงข้อผิดพลาดการรับรองความถูกต้องที่ไม่ตรงกัน

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาของเนื้อความของเหตุการณ์หรือรายละเอียดการประชุมที่ขาดไป

 • ปฏิทิน: อัปเดตข้อกําหนดโซนเวลา

 • ปฏิทิน: เมื่อใช้โซนเวลา UTC ลบบน macOS ให้แก้ไขปัญหาที่การดําเนินการค้นหาทําให้วันที่ในหน้าต่างการค้นหาขั้นสูงย้อนกลับเป็นหนึ่งวันก่อนหน้า

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ Outlook หยุดทํางานเมื่อสลับไปยังมอดูลอื่นขณะเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.74 (23043001) & 16.74 (23050300)

การแก้ไข:

 • การโยกย้ายข้อมูล: แก้ไขปัญหาที่ขัดขวางการโยกย้ายข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของฉันสําหรับบางกรณี

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ทําให้เขตข้อมูลสําเนาถึงและสําเนาลับถึงถูกลบออกเมื่อ Add-in เพิ่มส่วนหัว

 • จดหมาย: แก้ไขแล้วและปัญหาที่การใช้แป้น Shift+Tab ไม่ทําให้เคอร์เซอร์กลับไปยังส่วนหัวของข้อความตามที่ต้องการ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ขอแนะนําธีมความภาคภูมิใจ – เฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจด้วยหนึ่งในห้าธีมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากค่าสถานะ LGBTQI+ ฟีเจอร์นี้กําลังถูกเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคุณอาจไม่เห็นฟีเจอร์นี้ในทันที

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.73 (23042400) & 16.73 (23042602)

การแก้ไข

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่เทมเพลต RMS ไม่ได้ถูกลบออกเมื่อนําป้ายชื่อออกจาก Outlook แบบดั้งเดิม

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่รูปถ่ายที่ติดต่อหยุดแสดงในบัตรบุคคลสด

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.73 (23041700) & 16.73 (23041900)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่โฟลเดอร์ที่ส่งไม่ซิงค์กลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ด้วยบัญชี Google, Yahoo และ iCloud

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ทางลัดหน้าต่างใหญ่สุดสําหรับ macOS ไม่ทํางาน

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่หน้าต่างการเขียนเหตุการณ์แบบเต็มสองหน้าต่างเปิดขึ้นหลังจากคลิก "เรียกดูด้วยตัวค้นหาห้อง" ในหน้าการเขียนเหตุการณ์ด่วน

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาที่ขอบเขตการค้นหาไม่ถูกต้องสําหรับการค้นหาที่บันทึกไว้ที่มีการเพิ่มกล่องจดหมายหลายกล่อง

 • การช่วยสําหรับการเข้าถึง: แก้ไขปัญหาที่โฟกัสย้ายไปยังองค์ประกอบถัดไปเมื่อเปิดใช้งานการเข้าถึงแป้นพิมพ์แบบเต็มและโฟกัสจะอยู่บนสิ่งที่แนบมาในจดหมาย

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นขณะสร้างเหตุการณ์ที่ว่างเปล่าและการเพิ่มผู้เข้าร่วมในภายหลัง

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว :

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.73 (23041000) & 16.73 (23041200)

การแก้ไข

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ Outlook แนบไฟล์ที่ไม่ใช่ Office จากตําแหน่งที่ตั้งระบบคลาวด์

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ไม่บันทึกการนัดหมายเป็นแบบร่างที่ไม่มีผู้เข้าร่วม

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ปฏิทินขนาดเล็กไม่แสดงในส่วนหัวอีกต่อไปเมื่อพิมพ์ตั้งแต่การอัปเดต 16.70 (23021201)

 • ประสิทธิภาพการทํางาน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ Outlook ค้างเมื่อกลับสู่การทํางานจากโหมดสลีป

 • ประสิทธิภาพการทํางาน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ Outlook ค้างเมื่อใช้ป้ายชื่อ MIP ที่มีการทําเครื่องหมายเนื้อหา

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ Outlook หยุดทํางานเมื่อแปลงข้อความเป็นข้อความธรรมดา

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

 • ตอนนี้เรามีการกําหนดลักษณะ Admin เพื่อบล็อกโปรโมชันบัญชี ผู้ดูแลระบบสามารถใช้คีย์การกําหนดลักษณะ 'AllowedEmailDomains' เพื่อปิดใช้งานโปรโมชันบัญชี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.73 (23040202) & 16.73 (23040401)

การแก้ไข

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่โฟลเดอร์สมาร์ทหายไปหลังจากติดตั้งรุ่น 16.72.23030800 รุ่นเบต้า

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

 • ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มบัญชี iCloud ด้วยโดเมนแบบกําหนดเองได้แล้ว

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.72 (23032602) & 16.73 (23032900)

การแก้ไข

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่จํานวนป้ายไม่ได้รับการอัปเดตถ้าหน้าต่างหลักของ Outlook ถูกปิด

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ปฏิทิน Outlook ไม่สามารถแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์ตําแหน่งที่ตั้งที่สมบูรณ์ของที่อยู่ถนนที่ดึงโดย Bing Maps

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่หน้าต่างเหตุการณ์ใหม่แสดงตัวเลือกโซนเวลาตามค่าเริ่มต้น แทนที่จะเป็นตัวเลือกพื้นฐานที่มีการสลับตลอดทั้งวัน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.72 (23032000) & 16.72 (23032200)

การแก้ไข:

 • การรับรองความถูกต้อง: แก้ไขปัญหาที่ทําให้หน้าจอการรับรองความถูกต้องว่างเปล่าเมื่อใช้ปลั๊กอิน SSO สําหรับองค์กรบน macOS

 • การช่วยสําหรับการเข้าถึง: แก้ไขปัญหาที่ Voiceover ยังคงไม่แสดงเสียงที่กล่องกาเครื่องหมายในกล่องโต้ตอบสร้างโปรไฟล์

 • วันของฉัน: แก้ไขปัญหาที่เหตุการณ์ไม่แสดงในแผงวันของฉันจนกว่าการตั้งค่าจะถูกคลิก

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ Outlook หยุดทํางานขณะกําหนดแถบเครื่องมือเอง

 • พิมพ์: แก้ไขปัญหาที่ปฏิทินขนาดเล็กไม่แสดงในส่วนหัวอีกต่อไปเมื่อพิมพ์

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

 • Create บัญชีใหม่: ใช้จุดเข้าใช้งานเพื่อสร้างบัญชีใหม่ในหน้าการเตรียมความพร้อม

 • Peek: คุณใช้เวลาหนึ่งวันคลิก: ดูเหตุการณ์ในปฏิทินที่กําลังจะมาถึงได้อย่างง่ายดายโดยคลิกที่ไอคอน Outlook ในแถบเมนู

ปัญหาที่ทราบแล้ว :

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.72 (23031301) & 16.72 (23031501)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ผู้ใช้ไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบมาได้เมื่อใช้รายการคําตอบไฟล์

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ "เลิกทําการส่ง" ไม่ทํางานตามที่คาดไว้เมื่อตั้งค่าภาษาเป็นภาษาเกาหลี

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ป้ายชื่อหายไปในการประชุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบเมื่อผู้ใช้เปิดการประชุมเร็วเกินไปหลังจากการซัก Outlook for Mac

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาที่ Outlook หยุดทํางานเมื่อเปิดใช้งานสําหรับผู้ใช้ที่ใช้ macOS Big Sur

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • จํานวนโฟลเดอร์: สงสัยว่าจํานวนข้อความในกล่องจดหมายเข้าหรือโฟลเดอร์อื่นๆ ของคุณคือเท่าใด ตอนนี้คุณสามารถดูจํานวนรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์ได้โดยการโฮเวอร์หรือคลิกขวาที่ชื่อโฟลเดอร์

 • การสนับสนุนสีป้ายชื่อ: การเพิ่มเส้นขอบของไอคอนพร้อมกับสีไอคอนเพื่อจัดแนวกับไคลเอ็นต์ Outlook อื่นๆ

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.72 (23030501) & 16.72 (23030800)

การแก้ไข:

 • การตั้งค่า: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ผู้ใช้ไม่สามารถตั้งค่าบัญชีใน Outlook เมื่อกล่องจดหมายเป็นผู้เช่า Gallatin

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ปุ่มเก็บถาวรแสดงในโฟลเดอร์จดหมายกลุ่ม M365 เป็นการดําเนินการคัดแยก

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาที่ผลลัพธ์การค้นหาในบัญชี Google อาจไม่แสดงตัวอย่างข้อความหรือเนื้อหาอีเมล

 • การช่วยสําหรับการเข้าถึง: แก้ไขปัญหาที่เมื่อการเข้าถึงแป้นพิมพ์แบบเต็มเปิดอยู่ ผู้ใช้จะไม่สามารถนําทางไปยังเหตุการณ์ในมุมมองวาระการประชุมได้

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นขณะแสดงอีเมล

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ค้นหา: ขณะนี้สนับสนุนแอตทริบิวต์การค้นหา "เพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติม" ในเขตข้อมูลการค้นหาขั้นสูงสําหรับสถานการณ์การค้นหาภายในและออฟไลน์

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.71 (23022001), 16.71 (23022301) & 16.71 (23022601)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถส่งต่ออีเมลเป็นสิ่งที่แนบมาที่ไม่มีชื่อเรื่องได้

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาเพื่อปิดใช้งานป้ายระดับความลับถ้าโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์ปฏิทินกลุ่ม โฟลเดอร์ปฏิทินกลุ่มยังไม่ได้รับการสนับสนุน

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาที่ผลลัพธ์การค้นหาในบัญชี Google อาจไม่แสดงตัวอย่างข้อความหรือเนื้อหาอีเมล

 • ประสิทธิภาพการทํางาน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้เกิดความล่าช้าใน Outlook เมื่อเปิดใช้งาน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ตัวเลือกค่าสถานะพร้อมใช้งานแล้วในแถบเครื่องมือแบบร่างและเขียน

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.71 (23021202) & 16.71 (23021401)

การแก้ไข:

 • การรับรองความถูกต้อง: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้เข้าสู่ลูปการรับรองความถูกต้องถ้าผู้ใช้มีการตั้งค่ากล่องจดหมายที่แชร์ในโปรไฟล์เดียวกัน

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่แป้นพิมพ์ลัดถูกรีเซ็ต

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ทําให้การซิงค์หยุดทํางานสําหรับบัญชี IMAP

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่การคลิกที่ลิงก์ระบบจัดการกําหนดการภายใต้คําแนะนําในการค้นหาจะเปิดหน้าต่างแยกต่างหาก 2 หน้าต่าง

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นขณะเพิ่มการประชุมแบบออนไลน์แบบย่อ/ขยาย

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.71 (23020600) & 16.71 (23020701)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่อีเมลแสดงเป็นโหลดในส่วน "อื่นๆ" เมื่อกล่องขาเข้าภายใต้บัญชีทั้งหมดถูกเลือก

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่เมนูป้ายชื่อ MIP จะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติหลังจากสลับบัญชีในการเขียนเหตุการณ์ด่วน

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาที่ Outlook ไม่ส่งกลับผลลัพธ์การค้นหาสําหรับบัญชี IMAP ในบางสถานการณ์

 • OMC: แก้ไขปัญหาที่ Outlook ใหม่จะไม่ดําเนินการนําเข้าบนคอมพิวเตอร์ของฉันให้เสร็จสมบูรณ์ถ้าอีเมลมีสัญลักษณ์เฉพาะในหัวข้อ

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นเนื่องจากสตริงที่ไม่ถูกต้องในลายเซ็น

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นหลังจากคลิกที่ "วันที่อื่น" ใน "เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม" ในโมดูลที่ติดต่อสําหรับบัญชี IMAP

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • สถานะการเชื่อมต่อ: เราจะเริ่มแสดงป็อปโอเวอร์เมื่อผู้ใช้โฮเวอร์ไอคอนสถานะบัญชี ซึ่งให้ตัวเลือกการลงชื่อเข้าใช้แก่ผู้ใช้ในมุมมองป็อปโอเวอร์เมื่อบัญชีมีปัญหาในการรับรองความถูกต้อง วิธีนี้จะแสดงให้ผู้ใช้เห็นถ้า Outlook อยู่ในโหมดออฟไลน์

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.70 (23012302) & 16.70 (23012400)

การแก้ไข

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ Outlook ไม่ได้ส่งรูปภาพแบบอินไลน์เมื่อข้อความที่ส่งโดยใช้จดหมายเวียน

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ปิดการสร้างเหตุการณ์ตลอดทั้งวันแบบหลายวันต่อวันแล้ว

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่มีการหน่วงเวลาเมื่อลากและปล่อยเหตุการณ์ในปฏิทิน

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่การดําเนินการเช่นการส่งต่อ/ยกเลิกไปยังรายการปฏิทินจะพุ่งออกจากหน้าจอในบางสถานการณ์

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่การคลิกข้อมูลเชิงลึกของการประชุมเพิ่มขนาดหน้าต่างเหตุการณ์

 • ที่ติดต่อ: แก้ไขปัญหาที่ในบางสถานการณ์การเปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อส่งผลให้เขตข้อมูลหายไป

 • พิมพ์: แก้ไขปัญหาที่เหตุการณ์การพิมพ์ All-Day แสดงเวลาใน UTC

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขการหยุดทํางานที่เกิดจากการสลับโปรไฟล์ใน macOS Ventura

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นเมื่อขยายหน้าต่างการสร้างเหตุการณ์ด่วนเป็นการเขียนเหตุการณ์แบบเต็ม และเหตุการณ์มีการกําหนดป้ายชื่อ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.70 (23011700) & 16.70 (23011800)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่การสร้างการประชุมในโซนเวลาอื่นโดยใช้ตัวจัดกําหนดการขนาดเล็กแสดงอย่างไม่ถูกต้อง

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่บางครั้งตารางปฏิทินเลื่อนเป็นเที่ยงคืนแทนที่จะเป็นตัวทําเครื่องหมายเวลาปัจจุบัน

 • ปฏิทิน: ตัวค้นหาห้องบน Outlook for Mac จะไม่เพิ่มห้องเมื่อคลิกสําหรับผู้เช่า GCC และ GCC-H

 • การโยกย้ายข้อมูลภายในเครื่อง: แก้ไขปัญหาที่ประเภทไม่ถูกโยกย้ายไปยัง Outlook for Mac ใหม่

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ Outlook หยุดทํางานเมื่อเปิดใช้งานในบางสถานการณ์

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.70 (23011000) & 16.70 (23011200)

การแก้ไข:

 • การตั้งค่า: แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถเรียกใช้ปุ่ม 'เลือกผู้ให้บริการ' โดยใช้เมาส์เมื่อตั้งค่าบัญชี

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่แป้นพิมพ์ลัด Apple Mail สําหรับรายการที่ยังไม่ได้อ่านไม่ทํางาน

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาการแสดงปุ่มอีเมลขยะ/รายงานในแถบเครื่องมือ

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่การเขียนเหตุการณ์ด่วนค้างเมื่อย้ายไปยังเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ขณะที่อยู่ในมุมมองสัปดาห์ทํางาน

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่เวลาสิ้นสุดของเหตุการณ์ใหม่แสดงในโซนเวลาที่ไม่ถูกต้องเมื่อจัดกําหนดการเหตุการณ์ใหม่ในโซนเวลาอื่นที่ไม่ใช่โซนเวลาปัจจุบัน

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นมุมมองปฏิทินด้วยแป้นพิมพ์ลัดหลังจากเปิดแป้นพิมพ์ลัด Gmail

 • เก็บถาวร: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถย้ายอีเมลไปยังโฟลเดอร์ภายใต้ที่เก็บถาวรแบบออนไลน์ได้

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.69 (22120500) & 16.69 (22120700)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ Outlook พร้อมท์ให้ส่งการอัปเดตเมื่อดับเบิลคลิกเหตุการณ์ที่เริ่มต้นด้วยสาย 5 นาที (ระยะเวลาที่สั้นลง)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ใน Outlook สําหรับ Mac ใหม่ เราขอแนะนําโปรไฟล์ โปรไฟล์จะมอบประสบการณ์การใช้งานที่ปราศจากสิ่งรบกวนโดยให้ผู้ใช้กําหนดค่าโปรไฟล์บัญชีภายใน Outlook โปรไฟล์เหล่านี้จะประกอบด้วยบัญชีที่เชื่อมโยง การแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การกําหนดธีม ลักษณะที่ปรากฏ ฯลฯ เหล่านี้โปรไฟล์การสนับสนุนจะช่วยให้เราตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดีขึ้น เช่น การทํางานแบบไฮบริด หมายเหตุ: การสนับสนุนสําหรับตัวกรองโฟกัสของ Apple ยังไม่ได้เปิดตัว เมื่อใดก็ตามที่พร้อมใช้งาน เราสามารถเพิ่มบันทึกย่อในบันทึกย่อประจํารุ่นได้แล้ว

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.69 (22112702) & 16.69 (22112905)

การแก้ไข:

 • สภาพอากาศ: แก้ไขปัญหาที่สภาพอากาศไม่แสดงวันที่ถูกต้องในการพยากรณ์

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่าในแชนเนลเบต้า โฟลเดอร์ภายในเครื่องที่ชื่อว่า บนคอมพิวเตอร์ของฉัน พร้อมใช้งานแล้วใน Outlook Mac ใหม่ ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานจากรุ่น 16.68.22112202 (16.68.1122.0) และใหม่กว่า คุณสามารถเริ่มการโยกย้ายข้อมูลภายในเครื่องได้จาก ไฟล์ > นําเข้าข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของฉัน หรือโดยการเข้าถึงโฟลเดอร์ บนคอมพิวเตอร์ของฉัน และคลิกปุ่ม นําเข้าเดี๋ยวนี้ เราอยากให้คุณลองใช้การโยกย้ายข้อมูลภายในเครื่องและแบ่งปันประสบการณ์ของคุณกับเรา โปรดรายงานปัญหาและคําติชมผ่านวิธีใช้ > ติดต่อฝ่ายสนับสนุน หมายเหตุ: PDL ภายในเครื่องจะพร้อมใช้งานเมื่อเราสนับสนุน PDL ในแอป

 • การตั้งค่าสถานะที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น – ขณะนี้เราได้เพิ่มการสนับสนุนสําหรับการทําเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์ ตั้งค่าสถานะเพื่อติดตามและตั้งค่าสถานะตัวเตือน

 • เพิ่มการสนับสนุนเพื่ออนุญาตให้ขยายกลุ่ม O365 ในบรรทัดถึง สําเนาถึง และสําเนาลับถึง

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.68 (22111400) & 16.68 (22111600)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่การคลิกที่ เลิกทํา บนข้อความปรากฎขึ้นจะทําให้อีเมลผิดในบางสถานการณ์

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ Outlook ไม่สามารถเพิ่มกล่องจดหมายที่แชร์ที่มีสิทธิ์แบบเต็ม และแสดงข้อผิดพลาด "มีบัญชีอยู่แล้ว"

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.68 (22110200), 16.68 (22110602) & 16.68 (22110801)

การแก้ไข:

 • การตั้งค่า: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ได้รับข้อผิดพลาด ''มีบัญชีอื่นจากองค์กรของคุณลงชื่อเข้าใช้บนอุปกรณ์นี้แล้ว โปรดลองอีกครั้งด้วยบัญชีอื่น'' เมื่อเพิ่มบัญชีใน Outlook ดั้งเดิม

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่บานหน้าต่างการอ่านไม่สามารถปรับขนาดได้เมื่อตั้งค่าเป็น "ด้านล่าง"

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ Outlook ไม่สามารถแสดงอีเมลบางฉบับที่มีเนื้อหา HTML ได้ แสดงเนื้อหาข้อความเปล่า

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่การคลิกตัวเลือกบนแท็บกลุ่มแสดงตัวเลือกเมนูบริบทค้นหาจดหมายจากผู้ส่งนี้

 • ค้นหา: แก้ไขปัญหาที่ตัวเลือกการค้นหาขั้นสูงไม่แสดงในบางสถานการณ์

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ Outlook หยุดทํางานเมื่อผู้ใช้คลิกมอดูลปฏิทิน

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ Outlook หยุดทํางานเมื่อเปิดอีเมลในบางสถานการณ์

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ Outlook หยุดทํางานเมื่อเปิดใช้งาน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ตัวเลือก เปิดกล่องจดหมายที่แชร์ พร้อมใช้งานภายใต้ บัญชีในการกําหนดลักษณะ Outlook แล้ว

 • ตัวเลือกบุคคลคิวรีเป็นศูนย์: ในการเขียน การคลิกไปที่ สําเนาถึง และสําเนาลับถึงจะแสดงรายการของที่ติดต่อที่แนะนําในดรอปดาวน์ตัวเลือกบุคคล

 • พร้อมท์การค้นหาขั้นสูง: เพิ่มพร้อมท์การค้นหาขั้นสูงที่ส่วนท้ายของผลลัพธ์รายการข้อความการค้นหาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจํากัดขอบเขตคิวรีการค้นหาให้แคบลงได้ ถ้าผลลัพธ์ที่ส่งกลับไม่ใช่สิ่งที่พวกเขากําลังค้นหา

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.67 (22102501) & 16.68 (22103101)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: ปิดใช้งานตัวเลือกเพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่สําหรับบัญชี Google นี่คือวิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราวเพื่อแก้ไขบักที่เราระบุไว้

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ตัวเลือก "ส่งต่อ" เป็นสีเทาในเมนูเหตุการณ์เมื่อเปิดการประชุมชุดในหน้าต่างแยกต่างหาก

 • ฐานข้อมูล: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ได้รับพร้อมท์หลายรายการเพื่อซ่อมแซมฐานข้อมูลใน Outlook แบบดั้งเดิม

 • ความปลอดภัย: แก้ไขปัญหาที่ป้ายชื่อจะไม่ถูกนําไปใช้ถ้าเพิ่มผู้รับหลังจากการตั้งค่าป้ายชื่อ

 • การช่วยสําหรับการเข้าถึง: แก้ไขปัญหาที่ Voiceover ไม่ประกาศสถานะที่เลือกขององค์ประกอบแบบโต้ตอบในบางที่

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.67 (22101700) & 16.67 (22101805)

การแก้ไข:

 • การรับรองความถูกต้อง: แก้ไขปัญหาที่ Outlook ถูกพร้อมท์ซ้ําๆ สําหรับการรับรองความถูกต้องไปยังบัญชี Office 365 ที่เชื่อมต่อ

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ตัวเลือกสัญลักษณ์ & อีโมจิในเมนูแก้ไขหายไปสําหรับภาษาฝรั่งเศสและภาษาสเปน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว :

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.67 (22101000) & 16.67 (22101200)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ Outlook หยุดแสดง URL เมื่อโฮเวอร์เคอร์เซอร์เหนือข้อความหรือรูปภาพที่เปิดใช้งานไฮเปอร์ลิงก์

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ปุ่มดูข้อเสนอทั้งหมดและยอมรับข้อเสนอไม่ทํางานสําหรับผู้รับมอบสิทธิ์

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว :

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.67 (22100206), 16.67 (22100310) & 16.67 (22100508)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่สิ่งที่แนบมาถูกเอาออกหลังจากอีเมลถูกส่งจาก Outlook ใหม่เมื่อใช้ S/MIME

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ป้ายชื่อที่บังคับจะแทนที่ส่งในภายหลัง

 • บานหน้าต่างงาน: แก้ไขปัญหาที่บานหน้าต่างงานเลื่อนเข้าและออกโดยไม่คาดคิดเมื่อสลับโมดูล

 • Add-in: แก้ไขปัญหาที่วันที่และเวลาออฟเซต Add-in ของการประชุมที่แนะนําเมื่อคลิกปุ่มแก้ไขรายละเอียด

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาที่ในบางสถานการณ์ "ลองค้นหาขั้นสูง" ไม่แสดงผลลัพธ์การค้นหา

 • การช่วยสําหรับการเข้าถึง: แก้ไขปัญหาที่ Voiceover ข้ามเนื้อหาบางอย่างเมื่อเรากําลังนําทางผ่านป็อปอัพคําแนะนํา

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว :

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.66 (22092502) & 16.67 (22092601)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่มีพร้อมท์ป้ายชื่อบังคับที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อตอบกลับผู้จัดการประชุมในการประชุม

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ Outlook ดั้งเดิมไม่สามารถสร้างการประชุมออนไลน์ของ Teams สําหรับบัญชีที่โฮสต์ใน Exchange ภายในองค์กรได้

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวเตือน

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นขณะออกจากแอป Outlook

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว :

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.66 (22091902), 16.66 (22092001) & 16.66 (22092101)

การแก้ไข

 • พื้นฐาน: ปรับปรุงสตริงข้อผิดพลาดสําหรับบัญชี POP และ IMAP

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ GCCH ได้รับพร้อมท์ 2 PIN สําหรับการเข้ารหัส S/MIME ด้วยสมาร์ทการ์ด

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่การเลื่อนตัวเตือนตลอดทั้งวันไม่ทํางานตามที่คาดไว้

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาเพื่อหยุดรับตัวเตือนสําหรับการประชุมที่ถูกปฏิเสธ

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ Add-Ins ที่เปลี่ยนเขตข้อมูลตําแหน่งที่ตั้งกําลังนําข้อมูลก่อนหน้าที่เพิ่มเข้ามา เช่น ลิงก์ HTTP หรือที่อยู่อีเมลออก

 • Add-in: แก้ไขปัญหาที่ Add-Ins ไม่โหลดในบางครั้งสําหรับกล่องจดหมายที่แชร์

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นขณะเปิดผู้ช่วยจัดกําหนดการ

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นขณะออกจาก Outlook

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

 • พื้นฐาน: เราจะแสดงการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ถ้า Outlook ไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ขณะแนบกับจดหมาย ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้า Outlook ได้รับการอัปเดตในเบื้องหลังและจําเป็นต้องเริ่มระบบใหม่

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.66 (22090700) & 16.66 (22091305)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่การลบบัญชีทั้งหมดในโปรไฟล์ไม่ล้างรายการข้อความ

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่กลุ่ม Office365 อาจไม่แสดงในมุมมองปฏิทิน หรือผู้ใช้ไม่สามารถสร้าง & แก้ไขเหตุการณ์ได้

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาที่ตัวเลือกบุคคลกําลังค้นหาจากบัญชีทั้งหมด

 • สถานะ: แก้ไขปัญหาเพื่อเปิดใช้งานสถานะ Teams แม้ว่าผู้ใช้จะปิดใช้งานประสบการณ์การเชื่อมต่อเพิ่มเติมแล้ว

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นขณะแสดงป็อปโอเวอร์โดยละเอียด

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ค้นหา: "จดหมายจากผู้ส่งนี้" พร้อมใช้งานแล้วในเมนูบริบท ตอนนี้คุณสามารถค้นหาจดหมายจากผู้ส่งที่ระบุได้ในคลิกเดียว

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.66 (22083100) & 16.66 (22090502)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่อีเมลติดอยู่ในกล่องจดหมายออกสําหรับบัญชี Google ที่กําหนดค่าเป็น IMAP

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ได้รับ "เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างผิดพลาด [1805]" ขณะกําลังรับรองความถูกต้องด้วยบัญชี Office 365

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มบัญชี M365 ใน Outlook for Mac เมื่อตั้งค่าภาษา macOS เป็นตุรกี

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ข้อเสนอเวลาใหม่แสดงโซนเวลาที่ไม่ถูกต้อง

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาที่เขตข้อมูลข้อความการค้นหาแสดงข้อมูลซ้ําหลังจากเลือกคําแนะนํา

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นเมื่อสร้างเหตุการณ์ใหม่ในแถบงานวันของฉันสําหรับผู้ใช้ GCCH

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ที่ติดต่อ: เพิ่มการรวม LinkedIn บน Live Persona Card

 • การสนับสนุน: ขณะนี้เราแสดงความยินยอมจากผู้ใช้ก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจว่าข้อมูลจะถูกรวบรวมในทันที

 • ตัวเตือน: ตอนนี้คุณมีตัวเลือกให้เลือกระหว่างสไตล์การแจ้งเตือนของ Outlook หรือ macOS คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้จาก Outlook > การกําหนดลักษณะ > การแจ้งเตือน และ เสียง > สไตล์ตัวเตือนเหตุการณ์

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.65 (22082703)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ตัวเลือกบุคคลแสดงอยู่นอกหน้าจอ โดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อหลายหน้าจอ

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่การใช้ เลิกทํา (CMD+Z) ไม่นําผู้รับออก

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ในบางสถานการณ์เหตุการณ์การเขียนข้อความถูกทริกเกอร์หลายครั้ง

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ส่งในภายหลังไม่ทํางานตามที่คาดไว้

 • การซิงค์: แก้ไขปัญหาที่ข้อความที่ส่งไม่ได้รับการซิงค์ใน Outlook สําหรับบัญชี DirectSync ในสถานการณ์เฉพาะ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การตอบสนอง: หัวแม่มือขึ้น หัวเราะ หัวใจ เฉลิมฉลอง ประหลาดใจ หรือหลั่งการฉีกขาดเพื่อตอบสนองต่ออีเมลใน Outlook นําความรู้สึกของคุณไปใช้และดูการตอบสนองของผู้อื่นในอีเมลใน Outlook โดยไม่ต้องส่งหรือรับอีเมลที่เพิ่มขึ้น

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.65 (22082100) & 16.65 (22082401)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ตัวดึงข้อมูลบรรทัดจะถูกเอาออกเมื่อตอบกลับหรือส่งต่ออีเมลเป็นข้อความธรรมดาในไคลเอ็นต์ Outlook ดั้งเดิม

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถยกเลิกการตั้งค่าแท็กอีเมลได้

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่การใช้ Spacebar เพื่อเลื่อนเนื้อหาอีเมลลงในบานหน้าต่างการอ่านไม่ทํางานอย่างต่อเนื่องเมื่อใช้จากรายการข้อความ

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ตัวเลือกบุคคลแสดงอยู่นอกหน้าจอ โดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อหลายหน้าจอ

 • ตัวเตือน: แก้ไขปัญหาที่การคลิกปุ่ม X ไม่ยกเลิกตัวเตือนทั้งหมด

 • ผู้ติดต่อ: แก้ไขปัญหาที่การนําเข้าไฟล์.vcf สร้างผู้ติดต่อที่ว่างเปล่า

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาที่เมนูการค้นหาขั้นสูงและแป้นพิมพ์ลัดไม่ตอบสนองใน Outlook ดั้งเดิมตั้งแต่รุ่น 16.64.22080400

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นเมื่อ Outlook พยายามเรียกชั่วโมงการทํางาน

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นขณะสร้างมุมมองปฏิทิน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ตอนนี้ให้เปิดเอกสาร Office แบบออนไลน์โดยตรงในแอป Office ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ คุณสามารถเปิดใช้งานการเปิดนี้จาก Outlook > การกําหนดลักษณะ > การเขียน ตัวเลือกจะอยู่ภายใต้ส่วนรูปแบบ "เปิดไฟล์ในแอป Office สําหรับ Mac เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้"

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.65 (22081401) & 16.65 (22081605)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่การคลิกใน ตอบกลับ/ส่งต่อ สร้างแบบร่าง แต่ไม่ได้เป็นหน้าต่างที่ใช้งานอยู่

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ผู้ช่วยจัดกําหนดการแสดงผู้เข้าร่วมรายที่ 5 ที่ไม่มีข้อมูลเวลาว่าง

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ Outlook for Mac ไม่รับสถานะทํางานที่อื่นในตัวจัดกําหนดการขนาดเล็ก

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่คําเชิญเข้าร่วมการประชุมแสดงวันที่และเวลาที่ไม่ถูกต้องในการแสดงตัวอย่างคําเชิญเข้าร่วมการประชุม

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ "ไม่จําเป็นต้องมีการตอบสนอง" แสดงในรายการที่ส่งเมื่อผู้จัดการประชุมอัปเดตเหตุการณ์

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ Add-In ย่อ/ขยายหายไปเมื่อจัดกําหนดการสําหรับกล่องจดหมายที่แชร์

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ CMD+ESC ไม่ละทิ้งการประชุมแบบร่าง

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างการประชุมออนไลน์ของ Teams ได้ ถ้าบริการที่เชื่อมต่อเพิ่มเติมถูกปิดใช้งานใน Outlook ดั้งเดิม

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาที่การค้นหาขั้นสูงไม่ทํางานในบางสถานการณ์

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นขณะลบเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ในปฏิทินในมุมมองรายการ

 • ประสิทธิภาพการทํางาน: ปรับปรุงประสิทธิภาพในระหว่างการค้นหาจดหมาย

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.65 (22081001) & 16.65 (22081201)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ชื่อเรื่องในหน้าต่างรายละเอียดบัญชีไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อสลับระหว่างบัญชี

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่การแจ้งเตือนสําหรับข้อความที่อ่านแล้วไม่ถูกปิดโดยอัตโนมัติ

 • จดหมาย: แก้ไขบานหน้าต่างแสดงตัวอย่างการเลื่อนด้วย Space Bar จากรายการข้อความ

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ Add-in การลากและวางอีเมลไปยัง JavaScript ล้มเหลว

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างลายเซ็นใหม่ใน Outlook for Mac ใหม่และลายเซ็นที่มีอยู่หายไป

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถยกเลิกชุดการประชุมโดยใช้เมนูเมื่อเปิดการประชุมในหน้าต่างแยกต่างหาก

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่เวลาเหตุการณ์เริ่มต้นไม่ถูกต้องหากโซนเวลาการสร้างเหตุการณ์แตกต่างจากโซนเวลาของระบบ

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ปฏิทินไม่แสดงในบานหน้าต่างด้านซ้ายหลังจากอัปเกรดเป็นรุ่น 16.63 ใน Outlook for Mac ดั้งเดิม

 • UI: แก้ไขปัญหาที่หน้าต่างการกําหนดลักษณะ Outlook อยู่บนหน้าจอแม้หลังจากปรับขนาดบานหน้าต่างแล้ว

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ปฏิทิน: ขณะนี้การแสดงตนของ Teams จะใช้งานได้กับผู้เช่า GCCH

 • ปฏิทิน: ขณะนี้เราอนุญาตให้ผู้ใช้ตั้งค่าสีสําหรับปฏิทินสําหรับกล่องจดหมายที่แชร์ได้แล้ว

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.64 (22073100)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ตัวค้นหาห้องไม่ทํางานในสถานการณ์การมอบหมายที่เฉพาะเจาะจง

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นในขณะที่ Outlook พยายามตรวจสอบโทเค็นใน Keychain

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.64 (22072501) & 16.64 (22072800)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ปุ่มแนบหายไปสําหรับผู้ใช้เมื่อเปิดใช้งานสมาร์ทลิงก์

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างลายเซ็นใหม่และลายเซ็นที่มีอยู่หายไป

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ป้ายชื่อที่ไม่มีการป้องกันเมื่อตอบกลับข้อความที่มีการป้องกัน Encrypt-Only

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ปฏิทินหยุดแสดงในบานหน้าต่างด้านซ้ายหลังจากอัปเกรดเป็นรุ่น 16.63 ใน Outlook ดั้งเดิม

 • การแปลเป็นภาษาท้องถิ่น: แก้ไขปัญหาที่ขอบเขตการค้นหากล่องจดหมายทั้งหมดไม่ได้ถูกแปลอย่างถูกต้องเมื่อใช้ภาษาอิตาลี

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ปฏิทิน: ยังต้องการเวลาเพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติมลงในคําเชิญของคุณหรือไม่ ตอนนี้คุณสามารถบันทึกคําเชิญเป็นแบบร่างได้แล้ว คลิกที่ดรอปดาวน์ถัดจากปุ่มส่งและรับตัวเลือกเพื่อ "บันทึกเป็นแบบร่าง"

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.64 (22071702) & 16.64 (22072000)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่กฎไม่ทํางานสําหรับ Outlook ดั้งเดิมสําหรับกล่องจดหมายที่แชร์

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ Unflag ไม่ทํางานในอีเมลในหน้าต่างแยกต่างหากหรือเต็มหน้าต่าง

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาที่การเปลี่ยนชื่อ "การค้นหาที่บันทึกไว้" ไม่ทํางานตามที่คาดไว้

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ปฏิทิน: เพิ่มแถบข้อมูลสําหรับเวลาเดิมในการตอบกลับการประชุมข้อเสนอเวลาใหม่

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.62 (22052300) & 16.62 (22052500)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถเปิดอีเมลเคียงข้างกันในมุมมองแบบเต็มหน้าจอ

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มบัญชี Google ได้ ข้อผิดพลาด - เบราว์เซอร์ไม่เปิดขึ้น

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ผู้ถูกเชิญและตําแหน่งที่ตั้งที่เพิ่มในหน้าระบบจัดการกําหนดการหายไปหลังจากเลือกห้องในตัวค้นหาห้อง

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่โซนเวลาไม่ถูกต้องเมื่อเลือกตัวเลือกตลอดทั้งวันใน Outlook for Mac ใหม่

 • ประสิทธิภาพการทํางาน: แก้ไขปัญหาที่ Outlook ค้างเมื่อแยกวิเคราะห์ข้อความ HTML ที่ยาว

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • จดหมาย: ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มหรือเอาโฟลเดอร์การมอบหมายออกลงในรายการโปรดได้แล้ว

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.62 (22050804) & 16.62 (22051100)

การแก้ไข:

 • การตั้งค่า: แก้ไขสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงที่ผู้ใช้ได้รับพร้อมท์การเปลี่ยนเส้นทางการค้นหาอัตโนมัติในการเปิดใช้งานทุกครั้ง

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่การอัปเดตชั่วโมงทํางานในการกําหนดลักษณะ Outlook ไม่อัปเดต UI ถ้าปฏิทินเปิดอยู่

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นขณะเปลี่ยนชื่อหรือสร้างการค้นหาที่บันทึกไว้

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

 • ปฏิทิน: ขณะนี้ไฮเปอร์ลิงก์ในตําแหน่งที่ตั้งที่ไฟล์ตัวเตือนสามารถคลิกได้แล้ว

 • จดหมาย: ขณะนี้กฎได้รับการสนับสนุนสําหรับผู้เช่า GCC High

 • การโยกย้าย: ปรับปรุงบางสถานการณ์ที่การโยกย้ายล้มเหลวสําหรับบัญชี IMAP

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน : 16.62 (22050200) & 16.62 (22050301)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่อีเมลถูกส่งทันทีแม้หลังจากใช้ ส่งในภายหลัง

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่กฎสําหรับผู้เช่าGCCไม่ทํางาน

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ตัวค้นหาห้องค้างอยู่ที่การโหลดในสถานการณ์เฉพาะ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • เลิกทําการส่ง: เลิกทําการส่ง ช่วยให้คุณสามารถหยุดการส่งข้อความหลังจากคลิก ส่ง สําหรับช่วงเวลาที่เลือกในการกําหนดลักษณะ เมื่อต้องการเปิดใช้งานเลิกทําการส่ง ให้ไปที่ การกําหนดลักษณะ > การเขียน

 • กล่องจดหมายที่แชร์: ขณะนี้เราอนุญาตให้แก้ไขกฎและประเภทสําหรับกล่องจดหมายที่แชร์ได้แล้ว

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.61 (22041701), 16.61 (22041802) & 16.61 (22041904)

การแก้ไข:

 • การรับรองความถูกต้อง: แก้ไขปัญหาที่การกําหนดค่าบัญชี Google กําลังเข้าสู่ลูปการรับรองความถูกต้อง

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ปฏิทินพิมพ์เป็นสีเทาในมุมมองรายการ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • จดหมาย: ขณะนี้เราป้องกันไม่ให้โหลดรูปภาพภายนอกถ้าข้อความอยู่ในโฟลเดอร์อีเมลขยะ

 • ค้นหา: ปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาเมื่อค้นหาในโฟลเดอร์กลุ่ม

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.61 (22041003) & 16.61 (22041300)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขสถานการณ์ที่การลากข้อความจากรายการข้อความควรย้ายแทนการคัดลอก

 • จดหมาย: แก้ไขสถานการณ์ที่สิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมลจะไม่แสดง

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่การพิมพ์หรือการตั้งค่าประเภทถูกปิดใช้งานจากมุมมองรายการในปฏิทิน

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่เมนูบริบทหายไปเมื่อคลิกเหตุการณ์จากมุมมองรายการ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.61 (22040301) และ 16.61 (22040703)

การแก้ไข

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ปุ่มลบไม่สามารถใช้งานได้ถ้าเปิดสิ่งที่แนบมาโดยการดับเบิลคลิกที่ไฟล์

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ปุ่มดาวน์โหลดทั้งหมดและปุ่มแสดงตัวอย่างทั้งหมดสำหรับสิ่งที่แนบมาไม่ทำงาน

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่อีเมลที่ส่งจากบัญชี IMAP ไม่แสดงตัวอย่างข้อความและเนื้อความอีเมล

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ประเภทถูกปิดใช้งานจากมุมมองรายการในปฏิทิน

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่เมนูบริบทหายไปเมื่อคลิกเหตุการณ์จากมุมมองรายการ

 • การรับรองความถูกต้อง: แก้ไขปัญหาที่เรารับรองความถูกต้องใหม่หากพบบัญชีในสถานะออฟไลน์และต้องการการตรวจสอบ

 • การรับรองความถูกต้อง: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนพอร์ตที่ใช้ในบัญชี IMAP ของตนได้

 • การช่วยสำหรับการเข้าถึง: แก้ไขปัญหาที่ปฏิทิน Outlook และ VoiceOver ทำงานไม่ถูกต้องเมื่อดูการนัดหมายเป็นรายการ

 • ค้าง: แก้ไขปัญหาที่กระบวนการเนื้อหาเว็บของ Microsoft ทำให้เกิด CPU สูง

 • หยุดทำงาน: แก้ไขปัญหาที่ Outlook หยุดทำงานเมื่อเปิดหน้าต่างเป็นโหมดเต็มหน้าจอ

 • หยุดทำงาน: แก้ไขปัญหาที่ Outlook หยุดทำงานเมื่อเพิ่มผู้เข้าร่วม และผู้ใช้มี Skype เป็นผู้ให้บริการเริ่มต้นของคุณ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

 • เพิ่มปุ่ม “โหลดการสนทนาเพิ่มเติม” สำหรับผู้ใช้ DirectSync เมื่อถึงจุดสิ้นสุดของรายการข้อความเพื่อโหลดข้อความ

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.60 (22032800) และ 16.60 (22033000)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่บานหน้าต่างการอ่านไม่ได้รับการอัปเดตหลังจากสลับระหว่างโหมดสีเข้มและสีอ่อน

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่อีเมลที่เข้ารหัสลับแสดงขยะบนเครื่อง Linux เมื่อส่งเป็นข้อความธรรมดาโดยใช้ Outlook for Mac

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ไฟล์แนบถูกเปลี่ยนชื่อเมื่อใช้ตัวเลือกส่งใหม่

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาใน Outlook รุ่นดั้งเดิม เมื่อการใช้แป้นพิมพ์ลัด (Control + E) ไม่เก็บถาวรข้อความใน macOS Big Sur และ macOS Monterey

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ป้ายชื่อระดับความลับไม่แสดงขึ้น

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาที่แถบค้นหาเปิดใช้งานเมื่อคลิกปุ่มขอบเขตโฟลเดอร์

 • Add-in: แก้ไขปัญหาที่ Add-In ไม่โหลดอย่างต่อเนื่อง

 • Add-in: แก้ไขปัญหาที่ปุ่มรับ Add-in หยุดทำงานในหน้าต่างการเขียนแบบเต็ม

 • การหยุดทำงาน: แก้ไขการหยุดทำงานที่เกิดขึ้นเมื่อเปิดที่ติดต่อที่กำหนดเป็น 1 ประเภท

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.60 (22032100) & 16.60 (22032304)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ตัวเลือกลบในเมนูบริบทถูกแทนที่เป็น "เหตุการณ์นี้"

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่แป้นพิมพ์ลัดสําหรับการเก็บถาวร (Control + E) ไม่ทํางานสําหรับผู้ใช้ macOS Big Sur และ macOS Monterey

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่การใช้ฟีเจอร์ "ส่งใหม่" ทําให้เกิดการเปลี่ยนชื่อสิ่งที่แนบมา

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่การลบอีเมลอาจทําให้แถบค้นหาเปิดใช้งาน

 • ค้นหา: แก้ไขปัญหาที่ "ไม่มีผลลัพธ์" แสดงขึ้นเมื่อค้นหาในกล่องจดหมายกลุ่มโดยใช้เงื่อนไขสถานะการอ่านใน "เพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติม"

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.59 (22020700) & 16.59 (22020901)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่รูปภาพแบบอินไลน์หายไปเมื่อเปลี่ยนบัญชีขณะตอบกลับหรือส่งต่ออีเมล

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถขยาย DL ได้ ถ้าจดหมายถูกสร้างขึ้นจากกล่องจดหมายที่แชร์

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถส่งต่อการประชุมได้สําเร็จ

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่พื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับคําเชิญเข้าร่วมการประชุมแสดงไม่ถูกต้องในไทม์ไลน์

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ปฏิทิน Gmail ถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ Outlook ซิงค์ปฏิทินโฟลเดอร์สาธารณะที่เพิ่มใน OWA และแสดงเป็นรายการซ้ำของปฏิทินหลัก

 • การช่วยสําหรับการเข้าถึง: แก้ไขปัญหาที่ปุ่ม "ตรวจสอบการช่วยสําหรับการเข้าถึง" ถูกปิดใช้งานทันทีที่ผู้ใช้นําทางจากเนื้อความ

 • ประสิทธิภาพการทํางาน: แก้ไขปัญหาที่หน้าเพิ่มผู้รับมอบสิทธิ์จะแสดงเป็นสถานะการโหลดเสมอเมื่อ Outlook อยู่ในสถานะทํางานแบบออฟไลน์

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาที่ทําให้ Outlook หยุดทํางานเมื่อลากแล้วปล่อยจากโฟลเดอร์กลุ่มไปยังแอปพลิเคชันภายนอก เช่น ตัวค้นหาหรือไดรฟ์เดียว

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.58 (22010904) & 16.58 (22011201)

การแก้ไข

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่เขตข้อมูลถึง สําเนาถึง และสําเนาลับถึงในหน้าต่างการเขียนข้อความใน Outlook เก่าแสดงแถบเลื่อน

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ปุ่มตอบกลับ/ส่งต่อเป็นสีเทาเมื่อเปิดสิ่งที่แนบมา .eml จากอีเมล

 • ตัวเตือน: แก้ไขปัญหาที่ปุ่มเลื่อนตัวเตือนการประชุมหยุดทํางาน

 • UI: แก้ไข UI ที่ข้อความในให้คําติชมถูกตัดในภาษาฝรั่งเศส

 • UI: แก้ไขปัญหาที่การสลับ Outlook ใหม่หายไป

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

 • ขณะนี้ Outlook ใหม่มีตัวเลือกเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตในอีเมลจากที่ติดต่อเท่านั้น

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.58 (22010302) & 16.58 (22010406)

การแก้ไข

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาการค้นหาใน Outlook เก่าที่เกิดขึ้นหลังจากติดตั้งการอัปเดต macOS Monterey 12.1

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นขณะบันทึกผลลัพธ์การค้นหา

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.57 (21120501) & 16.57 (21120801)

การแก้ไข

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่การนับป้ายชื่อของโฟลเดอร์อีเมลขยะและแบบร่างไม่มีการอัปเดต เว้นแต่ว่าคุณจะรีสตาร์ต Outlook

 • กลุ่ม: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ Outlook for Mac เก่าไม่สามารถสร้างกลุ่ม Office365 ได้

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่เหตุการณ์ทั้งหมดในชุดข้อมูลถูกระบุว่า "ยอมรับอย่างไม่แน่นอน" หลังจาก "ตอบกลับคำเชิญเหตุการณ์นี้"

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาที่ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับเหตุการณ์ตลอดทั้งวันแสดงล่วงหน้าหนึ่งวัน

 • การค้าง: แก้ไขปัญหาที่ Outlook เข้าสู่สถานะค้างเมื่อส่งต่ออีเมลเป็นสิ่งที่แนบมา

 • การช่วยสําหรับการเข้าถึง: แก้ไขปัญหาการช่วยสําหรับการเข้าถึงที่โฟกัสของ Voiceover ไม่ได้ติดตามโฟกัสของคีย์บอร์ดในเขตข้อมูลการค้นหา

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.56 (21111500) & 16.56 (21111700)

การแก้ไข

 • การรับรองความถูกต้อง: แก้ไขปัญหาที่บัญชี Gmail แสดงพร้อมท์การรับรองความถูกต้องสองครั้ง

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ผู้รับถูกล้างหรือหายไปเมื่อลากแล้วปล่อยจากเขตข้อมูล To ถึง Cc

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาที่ดรอปดาวน์ของการค้นหายกเลิกโดยไม่คาดคิด

 • การหยุดทำงาน: แก้ไขปัญหาการหยุดทำงานที่เกิดขึ้นระหว่างการค้นหา

 • การหยุดทำงาน: แก้ไขปัญหาการหยุดทำงานที่เกิดขึ้นเมื่อเน้นคำแนะนำการค้นหา

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.55 (21103100) & 16.56 (21110201)

การแก้ไข

 • จดหมาย: ขณะนี้ดูแหล่งที่มาพร้อมใช้งานสำหรับข้อความในโฟลเดอร์ที่เก็บถาวรแบบออนไลน์เช่นกัน

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่การตั้งค่าการติดป้ายชื่อที่บังคับจะแทนที่ส่งในภายหลัง

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่การตอบกลับหรือส่งต่ออีเมลและการเพิ่มลายเซ็นที่มีรูปอินไลน์ทําให้รูปสูญหายไปจากฝั่งผู้รับ

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ป็อปโอเวอร์ข้อความใหม่ยังคงอยู่บนเดสก์ท็อป

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ข้อความแบบร่างถูกลบอย่างถาวรเมื่อละทิ้ง ขณะนี้ข้อความจะย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ URL ใช้งานไม่ได้ในอีเมลข้อความธรรมดา

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ปุ่มตอบกลับคำเชิญหายไปจนกว่าจะรีสตาร์ต

 • บุคคล: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถเริ่มการแชท Teams หลังจากคลิกที่ไอคอนการแชทบนบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขการหยุดทํางานขณะเพิ่มผู้รับมอบสิทธิ์

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นขณะปักหมุดข้อความในกลุ่ม M365

 • การหยุดทํางาน: แก้ไขปัญหาการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นเมื่อคลิกปุ่มย้อนกลับขณะกําหนดค่าบัญชี Yahoo

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

 • การช่วยสําหรับการเข้าถึง: ปรับปรุงการช่วยสําหรับการเข้าถึงในการกําหนดลักษณะ Outlook

 • ปฏิทิน: ขณะนี้คุณสามารถส่งออกเหตุการณ์เป็นไฟล์ ICS ได้แล้ว! เพียงลากแล้วปล่อยและเหตุการณ์จะไปยังเดสก์ท็อป หรือคลิกที่เหตุการณ์ จากนั้นไปที่ไฟล์ > บันทึกเป็น… เพื่อบันทึกเป็นไฟล์ ICS

 • ปฏิทิน: การย้ายหรือคัดลอกการนัดหมายระหว่างบัญชีหรือโฟลเดอร์โดยการลากแล้วปล่อยเพื่อย้าย หรือ Option+ ลากแล้วปล่อยเพื่อคัดลอก (หมายเหตุ: ความสามารถในการคัดลอกเหตุการณ์บนปฏิทินเดียวกันจะพร้อมใช้งานเร็วๆ นี้)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.54 (21092601) & 16.54 (21092802)

การแก้ไข

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ไม่ได้เปิดใช้งาน "สร้างการประชุม" ในกล่องขาเข้าแบบครบวงจร

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาเรื่อง URL ที่ใช้งานไม่ได้หลังจากเครื่องหมายอัฒภาคในรูปแบบข้อความธรรมดา การแก้ไขนี้มีไว้สําหรับ Outlook for Mac เวอร์ชันเก่า

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ Outlook for Mac ไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ปฏิทินที่แชร์ถ้ากล่องจดหมายถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange 2013 การแก้ไขนี้มีไว้สําหรับ Outlook for Mac เวอร์ชันเก่า

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ประเภทในส่วนหัวข้อความถูกตัดหรือแสดงเฉพาะจุดไข่ปลา

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่การคลิกลิงก์ ShareTo หรือ MailTo จะย้ายเคอร์เซอร์ไปยังเนื้อความอีเมลแทนที่จะอยู่บนส่วนหัวของอีเมล

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่คำแนะนำการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งในมุมมองการเขียนเหตุการณ์จะแสดงทรัพยากรห้องทั้งหมดด้วยสถานะไม่ว่าง

 • บุคคล: แก้ไขปัญหาที่ไม่มีการเพิ่มไฟล์แนบของที่ติดต่อและ vCard ไปยังอีเมลเมื่อเลือก “ส่งจดหมาย” และ “ส่งต่อเป็น vCard” ในหน้ารายละเอียดของที่ติดต่อ

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาที่การค้นหาโดยใช้คําสำคัญ “อีเมลที่ถูกตั้งค่าสถานะ” ในการค้นหาที่บันทึกไว้จะส่งกลับผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน

 • การหยุดทำงาน: แก้ไขปัญหาการหยุดทำงานที่เกิดขึ้นหลังจากคลิกปุ่ม “ไม่ใช่ตอนนี้” เมื่อย้ายบัญชี Yahoo.com

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ที่เก็บถาวรแบบออนไลน์: ที่เก็บถาวรแบบออนไลน์พร้อมใช้งานในแถบด้านข้างแล้ว ผู้ใช้สามารถย้ายข้อความจากกล่องจดหมายหลักไปยังกล่องจดหมายเก็บถาวรแบบออนไลน์ด้วยตนเอง หรือใช้นโยบาย หรือกฎการเก็บข้อมูล เพื่อเก็บถาวรข้อความโดยอัตโนมัติ

 • กรองตามประเภท: ขณะนี้ผู้ใช้สามารถใช้เมนูตัวกรองที่ด้านบนของรายการข้อความเพื่อกรองข้อความตามประเภทได้แล้ว

 • คําตอบของไฟล์: ใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน เช่น “ไฟล์จากการวางแผน” หรือ “ไฟล์จากสุเชาว์” เพื่อกรองและจำกัดการค้นหาของคุณให้เหลือเฉพาะไฟล์ การค้นหาของคุณสามารถรวมชื่อไฟล์ บุคคลที่เขียน หรือไฟล์ที่ส่งผ่านจดหมายหรือ Teams ได้

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.54 (21091904) & 16.54 (21092101)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ตัวเลือก "กฎ" ไม่พร้อมใช้งานในรายการข้อความอีกต่อไป

 • จดหมาย: ปรับปรุงตําแหน่งการจัดแนวของโฮเวอร์ในรายการข้อความ

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถย้ายรายการปฏิทินได้โดยการลากและปล่อย

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่มีการออฟเซ็ตวันที่และเวลาใน Add-in การประชุมที่แนะนํา

 • บุคคล: แก้ไขปัญหาที่การคลิกที่ "แก้ไขผู้ติดต่อ" ในบัตรบุคคลไม่ได้เปิดหน้าต่างแก้ไข

 • ข้อขัดข้อง - แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเมื่อเปิดหน้าต่างผู้ติดต่อ

ฟีเจอร์ใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ค้นหา: เพิ่มเคล็ดลับเครื่องมือในแถบค้นหาเมื่อค้นหากลุ่มในบัญชีผู้ใช้ ขณะนี้เราไม่สนับสนุนการค้นหาในกลุ่มสําหรับบัญชีผู้ใช้

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.54 (21091201) & 16.54 (21091405)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ทําให้เกิดปัญหาการวาดบางอย่างเมื่อเลื่อนผ่านรายการข้อความ

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาลักษณะที่ปรากฏบางอย่างในบานหน้าต่างการอ่านเมื่อใช้งาน Outlook ในโหมดสีเข้ม

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่การนับป้ายชื่อ Dock หยุดลง รวมถึงอีเมลกล่องจดหมายเข้าของผู้รับมอบสิทธิ์หลังจากการรีสตาร์ต Outlook

 • ค้นหา: แก้ไขปัญหาที่แถบค้นหาหายไปหลังจากการเปลี่ยนธีม Outlook

 • การค้นหา: แก้ไขปัญหาที่การกดแป้น ESC จะออกจากโหมดเต็มหน้าจอแทนที่จะปิดข้อเสนอแนะการค้นหา

ฟีเจอร์ใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุง:

 • จดหมาย: ความสามารถในการคัดลอกที่อยู่อีเมลหลังจากเลือกผู้รับหลายคน ตัวเลือกจะพร้อมใช้งานในเมนูบริบทเช่นกัน

 • การค้นหา: เริ่มต้นแสดงการกำหนดลักษณะการค้นหาเพื่อแยกรายการที่ถูกลบในมุมมองการสนทนา

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.54 (21090500) & 16.54 (21090705)

การแก้ไข:

 • ตัวเตือน: แก้ไขปัญหาเมื่อตัวเตือนที่ถูกปิดขณะออฟไลน์ไม่ได้รับการล้างในบางครั้ง

 • ปฏิทิน: ปรับปรุงการช่วยสำหรับการเข้าถึงในมอดูลปฏิทิน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • รีเซ็ตบัญชี: ถ้าคุณมีปัญหาในการซิงค์กับบัญชีอีเมลที่ตั้งค่าใน Outlook ของคุณ คุณสามารถลองรีเซ็ตบัญชีได้ การทำเช่นนี้พร้อมใช้งานในปุ่ม "จัดเรียงบัญชีใหม่" ภายใต้เครื่องมือ > บัญชี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.53 (21082201) & 16.53 (21082406)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ @อ้างถึง หยุดทำงานแล้ว

 • ประสิทธิภาพการทำงาน: แก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานเมื่อจำเป็นต้องมีการจัดทำดัชนีข้อมูล Outlook ขนาดใหญ่สำหรับผลลัพธ์การค้นหาระหว่างการค้นหาแบบออฟไลน์

 • การหยุดทำงาน: แก้ไขปัญหาการหยุดทำงานของ Outlook ที่เกิดขึ้นขณะเปิดเหตุการณ์ในปฏิทินหลังจากรุ่น Insider 16.53.21081705

 • การหยุดทำงาน: แก้ไขปัญหาการหยุดทำงานของ Outlook ที่เกิดขึ้นขณะลบผู้รับออก

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • จดหมาย: รายการเมนู “นำเข้า” ในเมนูข้อความที่อนุญาตให้นำเข้าไฟล์ EML ไปยังโฟลเดอร์

ปัญหาที่ทราบ:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.53 (21072700)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่เนื้อหาข้อความไม่โหลดเมื่อคุณสลับไปยังข้อความใหม่โดยใช้ Spacebar

 • ปฏิทิน: ปรับปรุงการจัดรูปแบบของข้อมูลการประชุมแบบออนไลน์

 • ค้นหา: แก้ไขปัญหาการค้นหาในสถานการณ์การมอบหมาย

 • การหยุดทำงาน: แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นขณะพิมพ์ปฏิทินในมุมมองเส้นตาราง

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การกําหนดลักษณะไวยากรณ์ใหม่: ขณะนี้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าและปรับแต่งลักษณะการเขียนจากการกําหนดลักษณะ Outlook (Outlook > การกําหนดลักษณะ... > การตรวจการสะกดและไวยากรณ์)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.52 (21071804) & 16.52 (21072100)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: ปรับปรุงการตรวจสอบความถูกต้องของคําแนะนําเครื่องมือ

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่การพิมพ์ที่อยู่อีเมลด้วยตนเองถูกทําเครื่องหมายว่ายังไม่ได้แก้ไข

 • วันของฉัน: แก้ไขปัญหา UI ที่กล่องการกําหนดลักษณะ วันของฉัน ถูกตัดออกใน Outlook ใหม่เวอร์ชันภาษาเยอรมัน

 • หยุดทํางาน: แก้ไขการหยุดทํางานที่เกิดจากการลากโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนําทาง

 • หยุดทํางาน: แก้ไขการหยุดทํางานที่เกิดขึ้นหลังจากกําหนดลําดับความสําคัญ

 • ค้นหา: แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการค้นหาแบบออฟไลน์ที่มีวันที่แบบกําหนดเอง

 • ประสิทธิภาพการทํางาน: ปรับปรุงปัญหาด้านประสิทธิภาพการทํางานขณะเขียนข้อความ

 • กลุ่ม: แก้ไขความสามารถในการคัดลอกข้อความกลุ่ม 365 ลงในโฟลเดอร์อื่นผ่านการลากแล้วปล่อย

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • กฎ: กฎสําหรับบัญชี MSA ได้รับการสนับสนุนแล้วในขณะนี้

 • การปรับปรุงไม่มีผลลัพธ์การค้นหา: ถ้าตัวกรอง ถึง: และจาก:ในคิวรีผู้ใช้ให้ผลลัพธ์ในสถานการณ์ที่ไม่มีผลลัพธ์แล้ว และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาอีเมลที่พวกเขากําลังมองหา เราจะแปลงคิวรีเป็นการค้นหาคําสําคัญ

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.52 (21062904) & 16.52 (21070600)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: ตอนนี้ระบบจะปิดใช้งานตัวเลือก Ping และข้อมูลเก็บถาวรหากผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์แก้ไขหรือสิทธิ์ในระดับสูงกว่าในกล่องจดหมายที่แชร์

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ปฏิทินกลุ่ม M365 หยุดแสดงแล้ว

 • ปฏิทิน: การประชุมที่ยกเลิกจะไม่แสดงปุ่ม “เข้าร่วมการประชุม Teams” อีกต่อไป 

 • การช่วยสําหรับการเข้าถึง: แก้ไขปัญหาการช่วยสําหรับการเข้าถึงเมื่อผู้ใช้พยายามเปิดกล่องจดหมายที่แชร์ ระบบจะประกาศข้อความสถานะที่เป็นภาพโดยใช้ VoiceOver แล้ว

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • แหล่งที่มาของข้อความ: ขณะนี้คุณสามารถดูแหล่งที่มาของข้อความได้แล้ว คลิกขวา (หรือกด Ctrl และคลิก) ที่ข้อความในกล่องขาเข้าหรือโฟลเดอร์อื่น ๆ ของคุณ แล้วเลือก “ดูแหล่งที่มา”

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.51 (21061301)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน - แก้ไขปัญหาการแสดงวันที่ที่ไม่ถูกต้องในคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมที่กำลังจะมาถึง 

 • แอป - แก้ไขการหยุดทํางานที่ไม่บ่อยเมื่อปรับความกว้างของแถบด้านข้าง 

 • การเขียนข้อความ - แก้ไขปัญหาที่บางครั้งไม่สามารถพิมพ์ได้เหนือข้อความอ้างอิงของอีเมลต้นฉบับเมื่อตอบกลับ

ฟีเจอร์ใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ประสบการณ์การเตรียมความพร้อมใหม่ - ถ้าคุณยังใหม่กับ Outlook ให้เราแนะนําคุณเกี่ยวกับการตั้งค่าเริ่มต้นผ่านคําแนะนําการต้อนรับและการเตรียมความพร้อมใหม่

 • การกําหนดธีม - ขณะนี้ Outlook สนับสนุนการกําหนดธีมแล้ว! ปรับแต่ง Outlook ของคุณด้วยการเลือกสีจากหนึ่งในหกสีที่พร้อมใช้งาน

 • ข้อความป็อปอัพมีสีใหม่ - ข้อความป็อปอัพใน Outlook มีลักษณะที่ได้รับการปรับปรุง

 • วิธีอื่นๆ ในการเรียงลําดับข้อความของคุณ - ขณะนี้คุณสามารถเรียงลําดับข้อความของคุณตามความสําคัญและขนาดของข้อความได้แล้ว

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.49 (21042701)

การแก้ไข:

 • ที่ติดต่อ: ขณะนี้ เราสามารถลบหลายประเภทพร้อมกันได้ในที่ติดต่อ

 • เขียน: เพิ่มพร้อมท์เมื่อละทิ้งข้อความแบบร่าง

 • ค้นหา: เพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติมจะไม่เปิดใช้งานอีกต่อไปเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกทั้งหมดในการค้นหาที่ขยาย

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การสนับสนุน POP – ขณะนี้บัญชี POP ของคุณได้รับการสนับสนุนใน Outlook ใหม่แล้ว! เพิ่มบัญชี POP ของคุณผ่านการกำหนดลักษณะบัญชี

 • ปักหมุดข้อความ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะเห็นข้อความที่สําคัญในอนาคตโดยปักหมุดข้อความเหล่านั้น คุณสามารถปักหมุดด้วยการดำเนินการด่วน หรือกำหนดแถบเครื่องมือเอง

 • S/MIME: ผู้ใช้สามารถดูคำแนะนำการค้นหาสำหรับผู้รับได้จากไดเรกทอรี LDAP

 • WkWebview สำหรับ Add-in เชิงบริบท - Add-in เชิงบริบทได้รับการสนับสนุนใน WkWebView แล้ว

 • การปักหมุด Add-in อัตโนมัติ - Add-in ที่ติดตั้งโดยผู้ดูแลระบบและ Add-in ที่ติดตั้งโดยผู้ใช้จะปักหมุดไปยังแถบเครื่องมือโดยอัตโนมัติเพื่อให้ค้นหาได้ง่าย

 • การสนับสนุนการมอบสิทธิ์ Add-in - ผู้ใช้ในองค์กรที่ใช้ Outlook รุ่นเก่าสามารถเข้าถึง Add-in ได้ในสถานการณ์การมอบสิทธิ์

 • การอัปเดต MAU โดยไม่แจ้ง - การอัปเดตอัตโนมัติของ Microsoft จะอัปเดตแอป Outlook โดยอัตโนมัติในพื้นหลังโดยไม่รบกวนผู้ใช้และคืนค่าเซสชันเมื่อเสร็จสิ้นการอัปเดต

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.49 (21042104 และ 21042501)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: ในตอนนี้ โฟลเดอร์ MRU จะแสดงชื่อบัญชีเมื่อมีเพียงบัญชีเดียวที่เพิ่มเข้ามาใน Outlook 

 • ค้นหา: แก้ไขปัญหาเพื่อให้ผลลัพธ์ส่งกลับเมื่อค้นหาที่ติดต่อผ่านคำแนะนำในโหมดออฟไลน์

 • จดหมาย: ตอบกลับ/ตอบกลับทั้งหมด/ส่งต่อจะไม่ถูกปิดใช้งานเมื่อเลือก “ตอบกลับข้อความที่เลือก”

 • เขียน: เมื่อคลิกข้อความดำเนินการต่อในตัวเลือกหน้าต่างแยกต่างหาก แถบเมนูแบบร่างจะไม่มีการแทนที่ด้วยข้อความอีกต่อไป

 • การตอบกลับอัตโนมัติ: ขณะนี้ตัวเลือกในการส่งการตอบกลับอัตโนมัติของบัญชีจะตรวจสอบหน้าการตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติ

 • การกำหนดลักษณะ: แก้ไขการตั้งค่าการกำหนดลักษณะเพื่อให้การตอบกลับและการส่งต่อโดยใช้บัญชีอีเมลเริ่มต้นมีการนำไปใช้

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การย้ายและคัดลอกจดหมายระหว่างบัญชีได้รับการสนับสนุนใน Outlook ใหม่ได้แล้ว

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.49 (21041105 และ 21041803)

การแก้ไข:

 • บัญชี: แก้ไขบักเพื่อให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อความในบัญชีการซิงค์โดยตรงของ iCloud และ Yahoo ได้ 

 • บัญชี: เพิ่มเพื่อแก้ไขเพื่อหยุดความพยายามโยกย้ายบัญชีที่ล้มเหลว 

 • Outlook แบบคลาสสิก: แก้ไขบักในการพิมพ์สำหรับเหตุการณ์ ที่ติดต่อ งาน และบันทึกย่แล้ว

 • บุคคลโปรด: โหมดการค้นหาจะได้รับการอัปเดตคุณสมบัติที่ชื่นชอบ

 • เขียน: แก้ไขปัญหาฟอนต์สำหรับอีเมลที่มีแท็กพื้นฐาน

 • ปฏิทิน: สามารถคลิกข้อมูลเชิงลึกของการประชุมได้แล้ว 

 • ปฏิทิน: แก้ไขเพื่อแสดงเฉพาะเสนอตัวเลือกเวลาใหม่เท่านั้นสำหรับเหตุการณ์ที่สนับสนุน 

 • กล่องจดหมายที่แชร์: เพิ่มข้อผิดพลาดถ้ากล่องจดหมายที่แชร์ไม่ใช่บัญชี O365 

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.49 (21040406 และ 21040700)

การแก้ไข:

 • Add-in: แก้ไขบักเพื่อให้ Add-in ของ Dynamics สามารถใช้งานกับผู้ใช้ทุกคนได้

 • การช่วยสำหรับการเข้าถึง: การค้นหาจะไม่ข้ามแถบข้อมูลโหมดออฟไลน์อีกต่อไปในขณะที่ Outlook อยู่ในโหมดออฟไลน์

 • จดหมาย: ขณะนี้การแสดงตัวอย่างการตอบรับคำเชิญในรายการข้อความจะแสดงการตั้งค่าระบบ macOS

 • การช่วยสำหรับการเข้าถึง: ในมุมมองการ การพากย์เสียงจะประกาศองค์ประกอบแรกของกล่องคำสั่งผสม "ค้นหาใน" เมื่อถูกเลือกเท่านั้น

 • ปฏิทิน: จะไม่แสดงแถบข้อมูล UTC อีกต่อไป ถ้าโซนเวลามาจาก TZone

 • จดหมาย: ขณะนี้การแจ้งเตือนแถบข้อมูลออฟไลน์จะแสดงในการเขียนที่ซ้อนกัน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • แสดงชั่วโมงการทำงาน: ขณะนี้เราจะแสดงชั่วโมงการทำงานของผู้เข้าร่วมในระบบจัดการกำหนดการเมื่อผู้ใช้พยายามจัดกำหนดการของการประชุม

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.49 (21033100)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: การเปลี่ยนชั่วโมงการทํางานในขณะที่เหตุการณ์เปิดอยู่จะไม่ชดเชยเวลาหรือวันที่ในมุมมองการจัดกําหนดการอีกต่อไป

 • จดหมาย: เมื่อใช้ แชร์ไปยังเอกสารอีเมล จากแอป Office ลายเซ็นจะนําไปใช้ในตอนนี้

 • จดหมาย: ขณะนี้รายการประเภทจะแสดงเครื่องหมายถูกถัดจากประเภทภายในเครื่องถ้ามีการกําหนดไว้แล้ว

 • ปฏิทิน: แถบข้อมูลจะไม่แสดง "โปรดตอบกลับ" อีกต่อไปหลังจากที่ผู้รับมอบสิทธิ์ได้ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมการประชุม

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ออกแบบการเขียนจดหมายเต็มรูปแบบ: ออกแบบการเขียนจดหมายเต็มรูปแบบให้ตรงกับการเขียนที่ซ้อนกัน 

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.48 (21032104 และ 21032401)

การแก้ไข:

 • ค้นหา: แก้ไขบักเมื่อในการค้นหาที่ขยาย แป้นพิมพ์ลัด CMD+Backspace บนหัวข้อหรือ คำสำคัญจะลบอีเมลที่เลือกแทนการลบเนื้อหาในเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • การช่วยสำหรับการเข้าถึง: แก้ไขบักเมื่อโฟกัสถูกถ่ายโอนไปยังแถบค้นหาเมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับวันของฉัน

ฟีเจอร์ใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุง:

 • Add-in: Add-in API 1.8 ที่มีการสนับสนุนสำหรับสิ่งที่แนบมา ประเภท การเข้าถึงผู้รับมอบสิทธิ์ ตำแหน่งที่ตั้งที่ปรับปรุง ส่วนหัวของอินเทอร์เน็ต และบล็อกฟีเจอร์การส่ง

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ผู้ใช้ไม่สามารถสร้างหรือค้นหาที่ติดต่อหรือปฏิทินที่มีอยู่หลังจากสลับเป็น Outlook ใหม่สำหรับการซิงค์โดยตรง IMAP และบัญชีแคช IMAP ในระบบคลาวด์

เวอร์ชัน: 16.48 (21030904 and 21031404)

การแก้ไข:

 • การสนับสนุน: แก้ไขบักที่ข้อความจากการสนับสนุนที่ส่งในขณะที่ Outlook ถูกปิดจะไม่แสดงอยู่ใน UI หรือศูนย์การแจ้งเตือน

 • ปฏิทิน: แก้ไขบักที่แสดงข้อขัดแย้งในการประชุมเมื่อผู้ใช้ได้รับคำเชิญที่ซ้ำกันสําหรับเหตุการณ์เดียวกัน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • บานหน้าต่างงาน: บานหน้าต่างงานที่ออกแบบใหม่ที่มี Add-in วันของฉัน มีอะไรใหม่ และฟังก์ชัน WordMail รวมถึงอรรถาภิธานและจัดรูปแบบรูปภาพ

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.47 (21020801 & 21021100)

การแก้ไข:

 • แถบเครื่องมือ: Add-in ที่เพิ่มลงในแถบเครื่องมือจะถูกรักษาไว้เมื่อเปิดใช้ Outlook ครั้งถัดไป

 • ปฏิทิน: เพิ่มข้อความแจ้งก่อนที่จะยกเลิกการเขียนเหตุการณ์ด่วน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.47 (21020801 & 21021100)

การแก้ไข:

 • แถบเครื่องมือ: Add-in ที่เพิ่มลงในแถบเครื่องมือจะถูกรักษาไว้เมื่อเปิดใช้ Outlook ครั้งถัดไป

 • ปฏิทิน: เพิ่มข้อความแจ้งก่อนที่จะยกเลิกการเขียนเหตุการณ์ด่วน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง

ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.47 (21020100 & 21020300)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • จดหมาย: บัตรบนพื้นที่ทำงานแบบใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับคำแนะนำในการสะกดและไวยากรณ์ บัตรบนพื้นที่ทำงานแบบใหม่

 • จดหมาย: คุณสามารถหยุดอีเมลที่ไม่ต้องการได้โดยใช้การดำเนินการบล็อกและฟิชชิ่งในรายงานอีเมลขยะ

การแก้ไข:

 • บัญชี: แก้ไขปัญหาที่ทำให้การเพิ่มบัญชี Google บางบัญชีไปยัง Outlook ล้มเหลว

 • บัญชี: แก้ไขปัญหาที่ทำให้บัญชี IMAP ไม่สามารถส่งหรือซิงค์อีเมลได้

 • จดหมาย: ตอนนี้ Outlook ใหม่จะแสดงอย่างถูกต้องในภาษาระบบกรีก

 • จดหมาย: การพิมพ์ข้อความหลายข้อความจะใช้ได้ใน Outlook ใหม่

 • ปฏิทิน: ตอนนี้ลิงก์เดียวในเขตข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจะเปิดในเบราว์เซอร์แทนบัตรตำแหน่งที่ตั้ง

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • Add-in ที่เพิ่มลงในแถบเครื่องมือจะถูกนำออกเมื่อเปิดใช้ Outlook ครั้งถัดไป

เวอร์ชัน: 16.46 (21012403)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ปฏิทินที่แชร์

  • การเปิดปฏิทินที่แชร์ได้กลับมาเผยแพร่ต่อแล้วในช่องเบต้า ปฏิทินที่แชร์ที่มีอยู่จะถูกโยกย้ายเมื่อคุณสลับไปใช้ Outlook ใหม่

 • นําเข้าไฟล์ .ics

  • ตอนนี้ คุณสามารถนําเข้าไฟล์เหตุการณ์ปฏิทิน .ics ได้ด้วยการลากแล้วปล่อยลงใน Outlook หรือด้วยการดับเบิลคลิก จากนั้นเลือกบัญชี/ปฏิทินที่จะบันทึกเหตุการณ์

นําเข้า ICS ลงใน Outlook

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: ตอนนี้ปุ่มการประชุม Teams จะแสดงเมื่อสร้างเหตุการณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีการบังคับใช้นโยบายการเข้าถึงแบบมีเงื่อนไข (CA)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.46 (21012005)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การมอบสิทธิ์และกล่องจดหมายที่แชร์

  • กำหนดค่าและเปิดกล่องจดหมายที่มอบสิทธิ์และกล่องจดหมายที่แชร์ กล่องจดหมายที่มอบสิทธิ์และกล่องจดหมายที่แชร์ที่มีอยู่จะถูกโยกย้ายเมื่อคุณสลับไปใช้ Outlook ใหม่

  • ดูการตั้งค่าภายใต้การมอบสิทธิ์และการแชร์ในการกำหนดลักษณะบัญชี 

การมอบหมาย Outlook for Mac

การแก้ไข:

 • จดหมาย: ตอนนี้ VoiceOver จะประกาศผู้รับข้อความที่ถูกต้องในหน้าต่างการอ่านเมื่อการเลือกข้อความในรายการข้อความเปลี่ยนไป

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.46 (21011805)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การสนับสนุน Yahoo

  • บัญชี Yahoo ของคุณได้รับการสนับสนุนใน Outlook ใหม่แล้ว ซึ่งรวมถึงการซิงค์จดหมาย ปฏิทิน และที่ติดต่อ เพิ่มบัญชี Yahoo ของคุณผ่านการกำหนดลักษณะบัญชี หรือสำหรับผู้ที่เพิ่มบัญชี Yahoo ใน Outlook ปัจจุบันแล้ว คุณจะได้รับพร้อมท์ให้โยกย้ายบัญชีของคุณเมื่อคุณสลับไปใช้ Outlook ใหม่

การสนับสนุนบัญชีผู้ใช้ Yahoo ใน Outlook

การแก้ไข:

 • จดหมาย: ตอนนี้ ตัวเลือกเทมเพลตที่ถูกต้องจะแสดงภายใต้ระดับความลับและการเข้ารหัสลับเมื่อเขียนข้อความ

 • แถบเครื่องมือ: ปรับปรุงการนำทางด้วยคีย์บอร์ดสำหรับปุ่มข้อความใหม่ รวมถึงการเข้าถึงตัวเลือกดรอปดาวน์เพื่อสร้างรายการชนิดอื่นๆ

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.46 (21011300)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การตอบรับคำเชิญในรายการข้อความ

  • ตอบรับคำเชิญเข้าร่วมการประชุมในรายการข้อความได้โดยตรงโดยไม่ต้องนำทางไปยังหน้าต่างการอ่านหรือเปิดคำเชิญในหน้าต่างใหม่

ตอบกลับคําเชิญเข้าร่วมประชุมในรายการข้อความ

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: ตอนนี้ สามารถใช้แป้นลูกศรขึ้นและลงในการเลือกรายการเมื่อสร้างเหตุการณ์ใน macOS Big Sur ได้แล้ว

 • Outlook ปัจจุบัน | นำเข้า: เมื่อนำเข้าไฟล์เก็บถาวร .olm จาก Outlook รุ่นเก่า ระบบจะไม่แสดงเนื้อหาว่างเปล่าอีกต่อไป

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.46 (21011100)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การสนับสนุนสำหรับการประชุมเริ่มต้นล่าช้าหรือสิ้นสุดก่อนเวลา

  • ถ้าคุณตั้งค่าการประชุมให้เริ่มต้นล่าช้าหรือสิ้นสุดก่อนเวลาใน Outlook บนเว็บ Outlook for Mac จะอ่านและปฏิบัติตามการตั้งค่าเหล่านั้นเมื่อคุณสร้างเหตุการณ์ใหม่

 • แชร์ไปยัง Teams

  • ตอนนี้ การแชร์ไปยัง Teams จะใช้ประสบการณ์เนทีฟแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ฟีเจอร์นี้จะแสดงขึ้นเมื่อคุณติดตั้งไคลเอ็นต์ Teams และติดตั้ง Add-in “แชร์ไปยัง Teams” จากร้านค้า Add-in ใน Outlook ไว้เท่านั้น

การแก้ไข:

 • จดหมาย: เมื่อย้ายหรือคัดลอกข้อความ VoiceOver จะประกาศผลลัพธ์การค้นหาที่อัปเดตแล้วเมื่อค้นหาโฟลเดอร์

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.46 (21010607)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ข้อมูลการเดินทางและการจัดส่งในเหตุการณ์ปฏิทิน

  • ตอนนี้ บัตรข้อมูลสรุปจะแสดงในเหตุการณ์การเดินทางและการจัดส่ง โดยจับคู่กับบัตรข้อมูลสรุปที่แสดงในการยืนยันทางอีเมลที่สอดคล้องกันสำหรับเหตุการณ์

การแก้ไข:

 • บัญชี: แก้ไขปัญหาที่ทำให้การเพิ่มบัญชี Google บางบัญชีไปยัง Outlook ล้มเหลว

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.46 (21010303)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ปรับปรุงบัตรข้อมูลที่ติดต่อ 

  • แผงใหม่สำหรับอีเมลและไฟล์จะรวมอยู่ในบัตรข้อมูลที่ติดต่อ ทำให้เข้าถึงรายการที่เกี่ยวข้องกับที่ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว

  • เพิ่มปุ่มเพิ่มเป็นที่ติดต่อไปยังด้านล่างของบัตรข้อมูลที่ติดต่อเพื่อให้สามารถเพิ่มที่ติดต่อในไดเรกทอรีเป็นที่ติดต่อของคุณได้อย่างรวดเร็ว

อีเมลและไฟล์ในบัตรข้อมูลที่ติดต่อใน Outlook

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: ตอนนี้ ระบบจะแสดงคำแนะนำตำแหน่งที่ตั้งแล้ว (แก้ไขปัญหาที่ทราบจากการอัปเดตล่าสุด)

 • ปฏิทิน: ตอนนี้ ตัวค้นหาห้องจะเพิ่มห้องในการประชุม (แก้ไขปัญหาที่ทราบจากการอัปเดตล่าสุด)

 • บุคคล: หลังจากปิดการค้นหาในมุมมองบุคคล ผลลัพธ์การค้นหาจะถูกล้างออกจากรายการอย่างถูกต้อง

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.45 (20121703 รวมถึงรุ่นเบต้าทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.) 

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การสนับสนุน IMAP - ตอนนี้ บัญชี IMAP ของคุณได้รับการสนับสนุนใน Outlook ใหม่แล้ว! เพิ่มบัญชี IMAP ของคุณผ่านการกำหนดลักษณะบัญชี หรือสำหรับผู้ที่เพิ่มบัญชี IMAP ใน Outlook ปัจจุบันแล้ว คุณจะได้รับพร้อมท์ให้โยกย้ายบัญชีของคุณไปยัง Outlook ใหม่ หมายเหตุ: การสนับสนุนจะค่อยๆ เผยแพร่ในช่องเบต้าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

 • ค้นหา - ตอนนี้ คุณสามารถกำหนดค่าการค้นหาของคุณได้ตามที่คุณต้องการและค้นพบสิ่งที่ต้องการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้ตัวเลือกขอบเขตการค้นหาเพื่อเลือกโฟลเดอร์หรือกล่องจดหมายที่จะค้นหา รวมหรือยกเว้นผลลัพธ์ยอดนิยมและรายการที่ถูกลบ เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การค้นหาของคุณ

 • ปฏิทิน - ตอนนี้ Outlook ใหม่สนับสนุนวิดเจ็ตปฏิทินบน macOS Big Sur แล้ว นอกจากนี้ วิดเจ็ตยังมีขนาดแตกต่างกัน ดังนั้นคุณสามารถเลือกวิดเจ็ตที่เหมาะกับคุณที่สุดได้

การแก้ไข:

 • ทั่วไป - แก้ไขการหยุดทำงานที่เกิดขึ้นใน 16.45.20121604

 • จดหมาย - แก้ไขปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึงที่ทำให้ VoiceOver ไม่ประกาศอีเมลที่ถูกเลื่อนการเตือน

 • จดหมาย - แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขนาดฟอนต์เมื่อคัดลอกและวางเนื้อหา

 • ค้นหา - แก้ไขปัญหาการช่วยสำหรับการเข้าถึงที่ทำให้โฟกัสไม่อยู่บนเขตข้อมูลการค้นหาเมื่อกดปุ่ม “esc”

 • Webex & Zoom - แก้ไขตรรกะการตรวจจับที่จะชี้ผู้ใช้ไปที่ aka.ms/InjectionPlugins

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ปฏิทิน - การเผยแพร่ปฏิทินที่แชร์หยุดลงเนื่องจากปัญหาด้านความเสถียร

 • ปฏิทิน - คำแนะนำตำแหน่งที่ตั้งไม่แสดงขึ้นและตัวค้นหาห้องไม่เพิ่มห้องในการประชุม

เวอร์ชัน: 16.44 (20111807) 

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ปฏิทิน - สนับสนุนการเปิดปฏิทินที่แชร์แล้ว! ปฏิทินที่มีอยู่จะถูกโยกย้ายเมื่อสลับจาก Outlook เก่าไปใช้ Outlook ใหม่ 

 • ป้ายชื่อระดับความลับอัตโนมัติและที่แนะนำ – ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดค่าป้ายชื่อระดับความลับ เพื่อนำไปใช้กับอีเมลโดยอัตโนมัติหรือ Outlook สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้เพื่อใช้ป้ายชื่อระดับความลับได้  
   

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน – แก้ไขบักที่สร้างอินสแตนซ์เหตุการณ์ซ้ำสำหรับชุดข้อมูลที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยน DST 

 • บัญชี Google – แก้ไขปัญหาที่ทำให้สิ่งที่แนบมาไม่แสดงขึ้นสำหรับบัญชี Google

 • กฎ - แก้ไขปัญหาที่ไม่อนุญาตให้สร้างหรือการอัปเดตกฎ แม้ว่าจะใช้บัญชีที่สนับสนุนก็ตาม

 • Add-in – แก้ไขบักที่เหตุการณ์ปฏิทินไม่ปรากฏขึ้นพร้อมกับรายละเอียดการประชุมจาก Add-in BlueJeans

 • สิ่งที่แนบมา – แก้ไขบักที่สิ่งที่แนบมาไม่แสดงขึ้นในส่วนหัวของอีเมลเมื่อส่งถึงผู้รับ BCC เท่านั้น

 • การเขียนที่ซ้อนกัน – แก้ไขปัญหาที่ฟีเจอร์ “บันทึกเป็น” และ “บันทึกเป็นเทมเพลต” ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับการเขียนที่ซ้อนกัน

 • แป้นพิมพ์ลัด – แก้ไขปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถทำเครื่องหมายอีเมลเป็นอ่านแล้วด้วยแป้นพิมพ์ลัด
   

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไอคอนอาจมีขนาดไม่ถูกต้องในรุ่น IF ปัจจุบัน แต่จะมีการอัปเดตเร็วๆ นี้

เวอร์ชัน: 16.44 (20110306) 

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • S/MIME จะพร้อมใช้งานอีกครั้งในรุ่น Insider ที่เร็วก่อนใคร 

 • ในตอนนี้ Outlook จะเตือนผู้ใช้เมื่อมีการติดตั้งปลั๊กอินการย่อ/ขยายและแนะนำ Add-in การย่อ/ขยายที่ได้รับการสนับสนุนแทน

แถบข้อมูลที่แสดงการย่อ/ขยาย

การแก้ไข:

 • บัญชี - แก้ไขบักที่ผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มบัญชี Google ลงใน Outlook ได้ (ข้อผิดพลาดบัญชีที่ไม่ได้รับการสนับสนุน) 

 • ปฏิทิน - แก้ไขข้อบกพร่องที่ไม่สามารถคลิกลิงก์ภายในเขตข้อมูลสถานที่จัดกิจกรรมได้เมื่อดูเหตุการณ์

 • การกำหนดลักษณะ - ในตอนนี้ Outlook ให้ความสนใจชุดภาษาในการกำหนดลักษณะของระบบได้อย่างถูกต้อง

 • การกำหนดลักษณะ - เมื่อสลับ Outlook ใหม่จะถูกซ่อนผ่านนโยบาย ขณะนี้ Outlook จะซ่อนรายการเมนู Outlook ใหม่ได้อย่างถูกต้อง

 • ข้อบกพร่อง UI - แก้ไขปัญหา UI ที่เกี่ยวข้องกับ Big Sur ในส่วนต่างๆของ Outlook 

 • การช่วยสำหรับการเข้าถึง - ปรับปรุง AX (VoiceOver) สำหรับเขตข้อมูลการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติเมื่อไม่พบผลลัพธ์

 • IRM - แก้ไขข้อผิดพลาดที่ Outlook ใหม่อนุญาตให้แก้ไขผู้รับในอีเมล IRM ไม่ส่งต่อ

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.43 (20101507)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • เพิ่มบุคคลไปยังรายการโปรดของคุณ: จัดลำดับความสำคัญของข้อความจากผู้ติดต่อที่สำคัญที่สุดของคุณโดยการทำเครื่องหมายว่าพวกเขาเป็นบุคคลโปรดในมุมมองบุคคลและเรียงลำดับบุคคลเหล่านั้นไว้ในโฟลเดอร์รายการโปรดของคุณในมุมมองจดหมาย

บุคคลโปรด

เพิ่มบุคคลโปรด

การแก้ไข:

 • Add-in API – แก้ไขข้อผิดพลาดที่ API ที่เกิดซ้ำได้ตั้งค่าเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างไม่ถูกต้อง

 • การช่วยสำหรับการเข้าถึง – แก้ไขปัญหาการนำทางด้วยคีย์บอร์ดด้วยแถบด้านข้างและบานหน้าต่างงาน

 • การกำหนดลักษณะที่ได้รับการจัดการ – แก้ไขข้อบกพร่องที่ข้อความ "ลองใช้ Outlook ใหม่" ปรากฏขึ้นแม้ว่าจะตั้งค่า EnableNewOutlook เป็นศูนย์

 • ปฏิทิน – แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์หลายวันซึ่งแสดงวันที่จัดกิจกรรมอย่างไม่ถูกต้อง

 • ปฏิทิน – แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในข้อเสนอครั้งใหม่ซึ่งมีเวลาที่ไม่ถูกต้องปรากฏขึ้น

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.43 (20100803)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • S/MIME: นำการเข้ารหัสลับแบบดิจิทัลไปใช้เพื่อควบคุมว่าใครสามารถดูข้อความและใช้ลายเซ็นเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลง

SMIME

 • ป้ายชื่อบังคับ: ในฐานะผู้ดูแลระบบผู้เช่า คุณสามารถกำหนดให้ใช้ป้ายชื่อก่อนที่ผู้ใช้สามารถส่งอีเมลได้

ป้ายชื่อบังคับ

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: เมื่อสร้างเหตุการณ์ ตัวเลือกเวลาสิ้นสุดเหตุการณ์สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น

 • ปฏิทิน: แก้ไขข้อผิดพลาดในข้อเสนอเวลาใหม่ที่มีการสูญเสียข้อมูลผู้เข้าร่วม

 • ที่ติดต่อ: แก้ไขข้อบกพร่องที่หน้าต่างรายละเอียดที่ติดต่อไม่เปิดขึ้นเมื่อ Outlook ออฟไลน์

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.43 (20093000)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • Outlook for Mac ใหม่ได้รับการอัปเดตเพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นด้วยการปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง UX ภายใน MacOS Big Sur คุณจะพบกับปุ่ม รายการข้อความ และบานหน้าต่างการสนทนาแบบมุมมนซึ่งได้อิทธิพลมาจาก Big Sur ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ Mac นอกจากนี้เรายังรวมไอคอน Fluent ที่ทันสมัยและเป็นมิตรเอาไว้เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่สอดคล้องกันในผลิตภัณฑ์และบริการทุกรายการของเรา

  ss

 • การค้นหาภาษาธรรมชาติ: เมื่อใช้การค้นหาภาษาธรรมชาติ คุณจะสามารถพิมพ์ค้นหาได้ตามปกติเหมือนที่คุณพิมพ์คำถาม/คำสั่ง โดยไม่ต้องมีไวยากรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น เราจะคาดเดาและเลือกคำที่ถูกต้องและทำความเข้าใจความตั้งใจที่คุณต้องการสื่อออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ 

 • การค้นหาที่บันทึกไว้ (หรือเรียกว่าโฟลเดอร์สมาร์ท): การค้นหาที่บันทึกไว หรือที่เรียกว่าโฟลเดอร์สมาร์ทหรือโฟลเดอร์การค้นหา เป็นโฟลเดอร์เสมือนที่แสดงชุดผลการค้นหาแบบไดนามิก เช่น คุณสามารถสร้างการค้นหาเพื่อค้นหารายการทั้งฟมดในประเภทผู้จัดการ การค้นหานี้สามารถบันทึกเป็นการค้นหาที่บันทึกไว้ได้ ซึ่งคุณสามารถใช้เกณฑ์การค้นหานี้ได้ในภายหลังได้โดยจำเป็นต้องสร้างการค้นหาด้วยตนเองอีกครั้ง

  ss

  ss

  ss

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคลิก "เสร็จสิ้น" ในหน้า "ดูข้อเสนอทั้งหมด"

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.42 (20092705)

การแก้ไข:

 • สิ่งที่แนบมา: เพิ่มโทสต์เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าการดาวน์โหลดสิ่งที่แนบมานั้นอยู่ในระหว่างดำเนินการหากใช้เวลามากกว่า 3 วินาทีในการเปิดสิ่งที่แนบมา เราจะไม่แสดงข้อผิดพลาดอีกต่อไปเมื่อเปิดสิ่งที่แนบมา 

 • จดหมาย: เพิ่มการประกาศ VoiceOver อัตราส่วนความคมชัดของสีและขยายข้อความเมื่อโฮเวอร์สำหรับ MailTips

 • เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการรับรองความถูกต้องก่อนเผยแพร่สำหรับการเชื่อมต่อ HTTP โดยใช้ NTLM

 • รายชื่อผู้ติดต่อ: แมป “ในข้อความจากรายชื่อผู้ติดต่อของฉัน” ใน Outlook ปัจจุบันเป็น “ไม่เคย” ใน Outlook ใหม่

 • ปฏิทิน: สัญลักษณ์เม็ดยาสำหรับแทนตำแหน่งที่ตั้งจะสามารถคลิกได้ในแบบตำแหน่งที่ตั้งเป็นข้อความธรรมดา

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.42 (20092300)

การแก้ไข:

 • ที่ติดต่อ: แก้ไขการโฟกัสคีย์บอร์ดที่ไม่คาดคิดเมื่อทำการดำเนินการ การโทร/อีเมล/การสนทนา ในรายการบุคคล

 • จดหมาย: แทรกตารางจะเปิดใช้งานในขณะนี้เมื่อเขียนจดหมายในหน้าต่างการเขียนซ้อน 

 • เพิ่มฟีเจอร์สำหรับผู้ใช้ภายในองค์กรที่ไม่มีข้อมูลประจำตัวของสำนักงานเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ของ Microsoft Teams

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.42 (20092101)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การสนับสนุน iCloud: เพิ่มบัญชี iCloud ของคุณใน Outlook ใหม่ สนับสนุนการซิงค์อีเมล ปฏิทิน และรายชื่อผู้ติดต่อ ถ้าบัญชีของคุณได้รับการเพิ่มลงใน Outlook ปัจจุบันแล้ว คุณจะได้รับพร้อมท์ให้ย้ายไปยัง Outlook ใหม่ จำเป็นต้องเปิดใช้งานการสมัครใช้งาน M365

  เพิ่มบัญชีผู้ใช้ iCloud:
  รูปภาพ

  จดหมาย iCloud:
  รูปภาพ

  ปฏิทิน iCloud:
  รูปภาพ

  รายชื่อผู้ติดต่อใน iCloud:
  รูปภาพ

การแก้ไข:

 • เสียงจดหมาย: เล่นเสียงจดหมายใหม่สำหรับข้อความใหม่เมื่อมาถึงกล่องจดหมายเข้าหรือกล่องขาเข้าที่โฟกัส (ถ้าเปิดใช้งาน)

 • Add-in: เมื่อผู้ใช้พยายามติดตามการประชุมไปยังระเบียน Dynamics จะไม่ถูกขอให้ส่งการเชิญเข้าร่วมการประชุมอีกต่อไป

 • บัญชี: แก้ไขการหยุดทำงานเมื่อคลิกที่บัญชี Google ในการกำหนดค่าบัญชี

 • สิ่งที่แนบมา: แก้ไขปัญหาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเปิดสิ่งที่แนบมาจากข้อความได้

 • ที่ติดต่อ: เพิ่ม VoiceOver ลงในเขตข้อมูล วันเกิด/วันครบรอบ เพื่อประกาศชนิดวันที่

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.42 (20091509)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: ทำเครื่องหมายว่าเป็นส่วนตัวจะปิดใช้งานสำหรับข้อยกเว้นที่แก้ไขและการเกิดขึ้นของชุดข้อมูล ซึ่งจะเปิดใช้งานสำหรับอินสแตนซ์เดียวหรือชุดข้อมูลหลักเท่านั้น 

 • การค้นหา: ปุ่ม "เพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติม" จะไม่ทำงานอีกต่อไปเมื่อปิดใช้งานตัวเลือกทั้งหมดในป็อปอัพ 

 • บัญชี: บัญชี IMAP และ POP จะไม่ค้างบนหน้าจอการกำหนดค่าอีกต่อไป และตอนนี้จะแสดงคำว่า "ไม่รองรับ" 

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.42 (20091400)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: แก้ไขการหยุดทำงานเมื่อปิดหน้าต่างเมื่อมีการเลือกสองปฏิทินโดยปิดใช้งานการซ้อน

 • Outlook ปัจจุบัน | รายการโปรด: การย้ายรายการขึ้น/ลงในเมนูบริบทจะถูกลบออกสำหรับโฟลเดอร์กลุ่ม

 • ปฏิทิน: ขณะนี้การคำนวณนาทีออฟเซตและเวลาเริ่มต้นจะคำนึงถึงการเลื่อนเวลาตามฤดูกาลสำหรับวันที่เกี่ยวข้อง

 • ปฏิทิน: แก้ไขการหยุดทำงานในแผงเหตุการณ์เมื่อแสดงสีของปฏิทิน

 • หน้าต่างการอ่าน: เพิ่มการสนับสนุนเมนูบริบทสำหรับหน้าต่างการอ่าน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.42 (20090901)

การแก้ไข:

 • รายการข้อความ: ข้อความจะถูกเลือกหลังจากตอบกลับหรือส่งต่อข้อความ

 • Add-in: การติดตั้ง Add-in ที่มีการจัดการของผู้ดูแลระบบอีกครั้งจะไม่ล้มเหลวอีกต่อไปใน Outlook

 • การค้นหา: ตอนนี้เนื้อหาทั้งหมดในป็อปอัพการค้นหาแบบขยายสามารถเลื่อนได้โดยใช้แป้นพิมพ์

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.42 (20090700)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • เรียงลำดับรายการโปรดและบัญชีอีกครั้ง: จัดเรียงรายการภายในรายการโปรดใหม่ และเรียงลำดับบัญชีต่างๆ ที่เพิ่มในแถบด้านข้างอีกครั้งโดยการลากแล้ววาง เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว

 • การค้นหา: เมื่อคิวรีผู้ใช้ไม่ส่งกลับผลลัพธ์ การค้นหาจะส่งกลับผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนของคิวรีต้นฉบับ ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจะถูกนำเสนอต่อผู้ใช้

  ตัวสะกด

การแก้ไข:

 • การค้นหา: แก้ไขบักในการเข้าถึงปุ่ม "ค้นหาเขตข้อมูลการแก้ไข" "Outlook ใหม่" "ส่งรายงานบัก" "มีอะไรใหม่" ตามการนำทางย้อนกลับโดยใช้แป้นพิมพ์

 • Add-in: ตอนนี้ ชื่อ Add-in จะปรากฏเป็นป้ายชื่อปุ่มหากมีเพียง Add-in เดียว

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.41 (20090201)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: หน้าต่างการเขียนที่ซ้อนกันจะไม่เปิดค้างไว้สำหรับข้อความต่างๆ หลังการส่ง

 • ผู้ติดต่อ: การดับเบิลคลิกที่ผู้ติดต่อในรายการจะเป็นการเปิดผู้ติดต่อที่เลือกใหม่แล้วในตอนนี้

 • การค้นหา: โฟกัสบนคีย์บอร์ดจะคงอยู่ต่อไปเมื่อยกเลิกดร็อปดาวน์ "Search In" ในการค้นหาที่ขยาย

 • ค้นหา: ปรับปรุงประกาศ VoiceOver สำหรับ "เพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติม" ในการค้นหาที่ขยาย

 • หน้าต่างหลัก: แถบด้านข้างในเมนูมุมมองด้านบนสุดจะแสดงเป็นตรวจสอบแล้วเมื่อขยายแถบด้านข้าง

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.41 (20083005)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การค้นหา: ดูรายละเอียดผู้ติดต่อโดยการคลิกปุ่มในคำแนะนำสำหรับการค้นหาได้โดยตรง ดูรายละเอียดผู้ติดต่อในคำแนะนำการค้นหา

การแก้ไข:

 • การค้นหา: แป้นลูกศรซ้ายและขวาจะยังคงทำงานต่อไปเมื่อพิมพ์การค้นหา

 • จดหมาย: หลังจากติดตั้งการอัปเดต บัญชีเริ่มต้นจะถูกเลือกเมื่อเปิดใช้งาน

 • Outlook เวอร์ชันปัจจุบัน | macOS Big Sur: แก้ไขกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดข้อความ

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.41 (20082600)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • รายการข้อความ: เรียกใช้การค้นหาข้อความทั้งหมดภายในตัวกรองเฉพาะอย่างรวดเร็ว โดยรวมถึงข้อความที่มีการตั้งค่าสถานะว่ายังไม่ได้อ่านและมีไฟล์แนบด้วยการคลิกที่ด้านล่างสุดของรายการได้โดยตรง เรียกใช้การค้นหาจากตัวกรองภายในรายการข้อความ

การแก้ไข:

 • กฎ: กฎสามารถสร้างและบันทึกได้อย่างสมบูรณ์แล้วตอนนี้ 

 • ปฏิทิน: การประชุมสำหรับบัญชี Google สามารถยกเลิกได้จากป็อปโอเวอร์กิจกรรม

 • หน้าต่างหลัก: การขยายหรือยุบแถบด้านข้างจะอัปเดตหน้าต่างหลักที่เลือกเท่านั้น

 • ผู้ติดต่อ: ในตอนนี้ผู้ติดต่อหลายรายการที่เลือกสามารถจัดประเภทได้ (ผ่านแถบเครื่องมือและตัวเลือกเมนู)

 • การเขียน: แถบข้อมูล "ไม่มีการดาวน์โหลดรูปภาพบางรูปในข้อความนี้" จะไม่ปรากฏอีกต่อไปเมื่อคุณเขียนข้อความใหม่ที่มีการตั้ง "การดาวน์โหลดรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ" เป็นไม่เลย

 • ความสามารถในการจัดการของผู้ดูแลระบบ: การกำหนดลักษณะ AutomaticallyDownloadExternalContent ซึ่งจัดการการตั้งค่า "การดาวน์โหลดรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ" จะปรากฏเป็นปิดใช้งานเมื่อมีการจัดการ 

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.41 (20082300)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: เมื่อเปิดข้อความในการสนทนา ข้อความที่เลือกจะเปิดขึ้นแทนข้อความล่าสุด

 • ปฏิทิน: การยุบแถบด้านข้างจะไม่เป็นการวางปุ่มกิจกรรมเหนือแถบเครื่องมืออีกต่อไป

 • ค้นหา: VoiceOver จะสามารถประกาศตัวเลือกสถานะของการตั้งค่าสถานะในการค้นหาที่ขยายได้อย่างถูกต้อง

 • Outlook เวอร์ชันปัจจุบัน | ปฏิทิน: สามารถเปิดปฏิทินที่แชร์สำหรับบัญชี Exchange ภายในองค์กรได้ 

 • Outlook เวอร์ชันปัจจุบัน | จดหมาย: ข้อความบางรายการที่ไม่สามารถดาวน์โหลดได้จะปรากฏอย่างถูกต้อง

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.41 (20081900)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ปฏิทิน: กิจกรรมที่อยู่ด้านบนหรือด้านล่างของมุมมองปัจจุบันของคุณในเส้นตารางปฏิทินจะระบุที่ด้านบนสุดหรือล่างสุดของแต่ละวันด้วยจำนวนของกิจกรรมที่ปรากฏเมื่อมีการโฮเวอร์เมาส์ ตัวบ่งชี้เมื่อกิจกรรมอยู่ตรงบริเวณด้านบนหรือด้านล่างของมุมมองเส้นตารางของปฏิทินปัจจุบันของคุณ

การแก้ไข:

 • บัญชี: การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเขตข้อมูลคำอธิบายของบัญชีในการตั้งค่าได้ถูกบันทึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.41 (20081700)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: ลิงก์สามารถเปิดในข้อความที่ถูกลากจากอีเมลขยะไปยังโฟลเดอร์อื่นได้อย่างถูกต้องแล้วในตอนนี้

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.41 (20081200)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ที่ติดต่อ: เรียงลำดับที่ติดต่อในมุมมองบุคคลตามชื่อที่ใช้แสดง ชื่อ นามสกุล หรือบริษัท เรียงลำดับตามเมนูสำหรับที่ติดต่อ

 • ที่ติดต่อ: ดูผู้ติดต่อในมุมมองบุคคลเป็นชื่อก่อน หรือนามสกุลก่อน แสดงชื่อเป็นสำหรับที่ติดต่อในเมนูมุมมอง

การแก้ไข:

 • Outlook ปัจจุบัน | บัญชี Outlook.com: บัญชีผู้ใช้เพิ่มหลังจากการรับรองความถูกต้อง 

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.41 (20081001)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การค้นหา: ดูชื่อโฟลเดอร์ของข้อความในผลลัพธ์การค้นหาโดยไม่จำเป็นต้องเปิดข้อความ ดูชื่อโฟลเดอร์ในผลลัพธ์การค้นหา

การแก้ไข:

 • จดหมาย: การนับป้ายชื่อใน Dock ตอนนี้จะเป็นไปตามการกำหนดลักษณะการแจ้งตือน "มีเพียงข้อความที่โฟกัสเท่านั้น" 

 • สิ่งที่แนบมา: ตัวเลือกเมนูย่อยภายใต้ข้อความ > สิ่งที่แนบมาจะไม่หายไปอีกต่อไป

 • สิ่งที่แนบมา: การลากและการวางไฟล์ที่แนบมาแล้วจะไม่มีการแนบซ้ำอีกต่อไป

 • ที่ติดต่อ: เมนูบริบทสำหรับที่ติดต่อในมุมมองบุคคลมีการแก้ไขแล้วในตอนนี้

 • Add-in: ได้ย้าย รับ Add-in ไปยังเมนูเครื่องมือระดับต้นๆ จากเมนู Window ด้านบนสุด

 • บัญชี Google: เมื่อย้ายไปยัง Outlook ใหม่ บัญชี Google จาก Outlook ปัจจุบันจะถูกเพิ่มหลังการรับรองความถูกต้อง 

 • บัญชี Google: อีเมลแบบข้อความธรรมดาแสดงอย่างถูกต้อง

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.41 (20080530)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: คำแนะนำตำแหน่งที่ตั้งจะไม่ปรากฏโดยไม่ได้ตั้งใจอีกต่อไปหลังจากปิดบัตรตำแหน่งที่ตั้ง

 • ปฏิทิน: เมื่อตอบสนองต่อการเสนอเวลาใหม่ เวลาที่เสนอจะแสดงในการตอบกลับ

 • Outlook ปัจจุบัน | ระดับความลับ: ขณะนี้ป้ายชื่อจะถูกนำไปใช้เมื่อชื่อบัญชีผู้ใช้และที่อยู่อีเมลไม่ตรงกัน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.41 (20080203)

การแก้ไข:

 • โหมดสีเข้ม: พื้นหลังแบบองค์ประกอบจะไม่อ่อนอีกต่อไปเมื่อสลับไปยังโหมดความเข้มเป็นครั้งแรก

 • รายการข้อความ: ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วหรือทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านจะยังคงพร้อมใช้งานเมื่อมีการเลือกหลายข้อความ

 • การเขียน: เมื่อใส่ผู้รับขณะสร้าง VoiceOver จะประกาศคำแนะนำที่ติดต่อ 

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.41 (20072700 & 20072901)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ปุ่มข้อความใหม่: เพื่อช่วยให้คุณเขียนข้อความใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ปุ่มข้อความใหม่ย้ายไปยังตำแหน่งใหม่แล้วเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น

ข้อความใหม่

 • ที่ติดต่อ: จัดประเภทที่ติดต่อของคุณและดูประเภทในรายการที่ติดต่อ

จัดประเภทที่ติดต่อของคุณและดูประเภทในรายการที่ติดต่อ

 • ที่ติดต่อ: ดูและตั้งค่าอายุ หมู่เลือด ราศี และความสนใจให้ที่ติดต่อของคุณ

เขตข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับที่ติดต่อ

แสดงรายละเอียดอายุในที่ติดต่อ

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: ขณะนี้ระบบจะนำผู้เข้าร่วมออกจากเหตุการณ์เมื่อกดลบหลังจากแสดงบัตรที่ติดต่อ

 • ปฏิทิน: การเกิดขึ้นครั้งเดียวของเหตุการณ์ตลอดทั้งวันซึ่งเกิดซ้ำทุกวันสามารถแก้ไขได้ 

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.40 (20071905 & 20072109)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ปฏิทิน: ทุกการประชุมออนไลน์ - การประชุมออนไลน์ทั้งหมดของคุณสามารถเป็นการประชุม Teams หรือ Skype ได้ตามค่าเริ่มต้น! จัดการในการกำหนดลักษณะปฏิทิน

การกำหนดลักษณะปฏิทินสำหรับการประชุมออนไลน์ทุกการประชุม

 • ปฏิทิน: ใช้แทร็คแพดของคุณเพื่อเลื่อนผ่านตารางปฏิทินหรือปฏิทินขนาดเล็กสำหรับวันของฉันได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เข้าถึงวันหรือสัปดาห์ของคุณได้ง่ายๆ

การแก้ไข:

 • โฟลเดอร์: สามารถสมัครใช้งานโฟลเดอร์สาธารณะหรือ IMAP บน macOS Mojave และรุ่นก่อนหน้า

 • จดหมาย: สำหรับบัญชี Google อีเมลแบบร่างจะไม่ปรากฏขึ้นอีกครั้งในเธรดการสนทนาหลังจากที่ละทิ้ง

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.40 (20071300 & 20071407)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การค้นหาบัตรบุคคล: ส่งอีเมล แชท หรือโทรหาที่ติดต่อของคุณจากบัตรบุคคลที่ส่งกลับในผลลัพธ์การค้นหา บัตรบุคคลในผลลัพธ์การค้นหา

 • Outlook ปัจจุบัน | Add-in: Add-in ที่ติดตั้งโดยผู้รับมอบสิทธิ์จะสามารถใช้งานได้และแสดงอย่างถูกต้องใน Ribbon 

การแก้ไข:

 • สิ่งที่แนบมา: ชื่อไฟล์จะไม่ถูกตัดทอนเมื่อย้ายไปยัง Finder

 • เขียน: สามารถลากและวางข้อความจากหน้าต่างหลักของ Outlook ลงในข้อความใหม่ได้

 • การประชุม: ข้อมูลเชิงลึกจะมีความสอดคล้องกันระหว่าง Outlook Web และ Outlook Mac สำหรับการประชุมเดียวกัน

 • โฟลเดอร์: โฟลเดอร์รายการโปรดจะปรากฏขึ้นเมื่อเพิ่มบัญชีแรก

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.40 (20070603 & 20070801)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การเขียน: ตอนนี้ปุ่มส่งและละทิ้งจะอยู่เฉพาะในแถบเครื่องมือด้านบนสุดสำหรับการเขียนที่ซ้อนกัน ปุ่มส่งและละทิ้งในแถบเครื่องมือการเขียน

 • รายการข้อความ: เพิ่มการกำหนดลักษณะเพื่อแสดงหรือซ่อนส่วนหัวของกลุ่มในรายการข้อความ แสดงการกำหนดลักษณะส่วนหัวของกลุ่มในการกำหนดลักษณะการอ่าน

การแก้ไข:

 • จดหมาย: รายการที่ไม่มีชื่อเรื่องและไม่มีผู้รับปรากฏในรายการข้อความอีกต่อไป

 • วันของฉัน: ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดเมื่อหน้าต่างหลักย่อเล็กสุด

 • จดหมาย: โฟลเดอร์ย่อยจะไม่ถูกลบเมื่อเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์หลัก

 • การค้นหา: วงเล็บจะไม่ถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติเมื่อสร้างการค้นหาจากหัวเรื่องขั้นสูง

 • หน้าต่างการอ่าน: การตัดชื่อเรื่องของอีเมลและการเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นสองบรรทัดแทนที่จะตัดให้สั้นลง

 • การค้นหา: ตอนนี้ชนิดบัญชีที่สนับสนุนสามารถใช้การค้นหาในปฏิทินได้

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.40 (20062901 & 20070100)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • งาน: ตอนนี้ คุณสามารถเปิด To-Do เวอร์ชันบนเว็บเพื่อเข้าถึงงานของคุณได้แล้ว
  ลองใช้ Microsoft To Do  

 • หมายเหตุ: ตอนนี้ คุณสามารถเปิดบันทึกย่อเวอร์ชันบนเว็บเพื่อเข้าถึงบันทึกย่อได้แล้ว
  ลองใช้บันทึกย่อของ Microsoft บนเว็บ

 • กฎ: ตอนนี้ คุณสามารถสร้างกฎเซิร์ฟเวอร์ใหม่ หรือแก้ไขกฎเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ได้ผ่านทาง เครื่องมือ > กฎ
  สร้างกฎ

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ทำให้กล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสปิดลงหลังจากการอัปเกรด

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.39 (20062305)

การแก้ไข:

 • Outlook ปัจจุบัน | บัญชี IMAP: ปุ่มเพิ่มบัญชีใช้งานได้แล้ว (ปัญหาที่ทราบก่อนหน้านี้)

 • ข้อความที่ดำเนินการได้: ปุ่มยังคงเปิดใช้งานหลังจากเปิดหน้าต่างแยก

 • มีอะไรใหม่: ขณะนี้ปุ่มจะเลื่อนไปที่มุมมองเมื่อนำทางด้วยแป้น Tab

 • การตั้งค่าบัญชี: ปรับปรุงการจัดการข้อผิดพลาดเมื่อพยายามเพิ่มบัญชีเดียวกันสองครั้ง

 • ที่ติดต่อ: สามารถนำไปที่ปุ่มในแถบเครื่องมือด้วยแป้น Tab ได้หลังจากกดปุ่มแล้ว

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.39 (20062201)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • Outlook ปัจจุบัน | บัญชี IMAP: ปุ่มเพิ่มบัญชีในการตั้งค่าไม่เพิ่มบัญชี

การแก้ไข:

 • ที่ติดต่อ: ความสามารถในการแก้ไขที่ติดต่อเปิดใช้งานใหม่แล้ว (ปัญหาที่ทราบก่อนหน้านี้)

 • ที่ติดต่อ: ขณะนี้ VoiceOver จะบอกเขตข้อมูลบันทึกย่อเมื่อแก้ไขที่ติดต่อ

 • ที่ติดต่อ: การเปลี่ยนแปลงขนาดการแสดงข้อความในการกำหนดลักษณะฟอนต์จะอัปเดตมุมมองบุคคลด้วย

 • Add-in: การสลับบัญชีเมื่อสร้างเหตุการณ์จะอัปเดต Add-in ที่มีด้วย

 • Add-in: ขณะนี้ VoiceOver จะบอก Add-in ที่ติดตั้งไว้ในแผ่นงานการกำหนดแถบเครื่องมือ

 • ลายเซ็น: รูปในลายเซ็นจะแสดงอย่างถูกต้องเมื่อแทรกลงไประหว่างเขียน 

 • การค้นหา: ขณะนี้แป้น Tab เข้าถึงขอบเขตการค้นหาและปุ่มการค้นหาแบบขยายแล้ว

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.39 (20061607)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ที่ติดต่อ: การแก้ไขที่ติดต่อถูกปิดใช้งานเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อบันทึกที่ติดต่อที่แก้ไขแล้ว กำลังดำเนินการแก้ไข

การแก้ไข:

 • ที่ติดต่อ: ตัวอย่างมุมมองบุคคลและที่ติดต่อเปิดใช้งานใหม่แล้ว (ปัญหาที่ทราบก่อนหน้านี้) 

 • ปฏิทิน: แก้ไขการหยุดทำงานเมื่อตอบกลับคำเชิญเข้าร่วมเหตุการณ์หรือการประขุม (ปัญหาที่ทราบก่อนหน้านี้)

 • ปฏิทิน: แก้ไขการหยุดทำงานเมื่อลบการนัดหมาย

 • จดหมาย: แก้ไขการหยุดทำงานในมุมมองโฟลเดอร์อีเมลขยะ

 • บุคคล: แก้ไขการหยุดทำงานเมื่อค้นหาในมุมมองบุคคล

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.39 (2006100 & 20061500)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ที่ติดต่อ: มุมมองบุคคลและการแก้ไขที่ติดต่อถูกปิดใช้งานเนื่องจากปัญหาเมื่อบันทึกที่ติดต่อที่แก้ไขแล้ว กำลังดำเนินการแก้ไข

 • ปฏิทิน: หยุดทำงานเมื่อตอบกลับคำเชิญเข้าร่วมเหตุการณ์หรือการประขุม

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: การปรับปรุงการนำทางของ VoiceOver สำหรับข้อมูลเชิงลึกของการประชุม 

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.39 (20060705)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ที่ติดต่อ: มุมมองบุคคลและการแก้ไขที่ติดต่อถูกปิดใช้งานเนื่องจากปัญหาเมื่อบันทึกที่ติดต่อที่แก้ไขแล้ว กำลังดำเนินการแก้ไข

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • บัญชี Google: ปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานสำหรับบัญชี IMAP ของ Google รวมถึงการซิงค์ปฏิทินผ่าน CalDAV

  • หมายเหตุ: Outlook ใหม่จะพร้อมใช้งานสำหรับบัญชี Office 365, Outlook.com และ Google เท่านั้น

การแก้ไข:

 • บัญชี: แก้ไขการหยุดทำงานเมื่อเพิ่มบัญชี Office 365 (ปัญหาที่ทราบก่อนหน้านี้)

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ลิงก์ไม่ได้เปิดสำหรับบัญชีบางชนิด (ปัญหาที่ทราบก่อนหน้านี้)

 • ปฏิทิน: ขณะนี้ VoiceOver จะบอกเขตข้อมูลเชิงลึกของการประชุม

เวอร์ชัน: 16.39 (20060302)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • บัญชี: หยุดทำงานเมื่อเพิ่มบัญชี Office 365

 • จดหมาย: ลิงก์อีเมลไม่เปิดในเบราว์เซอร์สำหรับบัญชีบางชนิด

การแก้ไข:

 • จดหมาย: ขณะนี้ VoiceOver จะบอกปุ่มเหตุการณ์ใหม่ในแถบด้านบน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.38 (20053105)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • บัญชี: หยุดทำงานเมื่อเพิ่มบัญชี Office 365

 • จดหมาย: ลิงก์อีเมลไม่เปิดในเบราว์เซอร์สำหรับบัญชีบางชนิด

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

การแก้ไข:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.38 (20052800)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • เมื่อค้นหาใครสักคน ให้คลิกรูปภาพอวาตาร์ในผลลัพธ์การค้นหาเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลนั้น เช่น แผนผังองค์กร ชื่อ และที่อยู่อีเมล

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • มีอะไรใหม่ใน Outlook ใหม่: อัปเดตฟีเจอร์และความสามารถใหม่ๆ ภายใน Outlook ใหม่อยู่เสมอและทดลองใช้ด้วยตัวคุณเองได้เลย ตรวจสอบบานหน้าต่างมีอะไรใหม่เพื่อดูการอัปเดตล่าสุดและใช้ประโยชน์สูงสุดจากกล่องขาเข้าและปฏิทินของคุณ

มีอะไรใหม่สำหรับ Outlook ใหม่

 • การแจ้งเมื่อผู้รับเปิดอ่าน: เพื่อรับประกันว่าผู้รับหลักจะได้อ่านอีเมลที่สำคัญ ติดตามว่าใครเปิดและดูข้อความของคุณโดยการร้องขอการแจ้งเมื่อผู้รับเปิดอ่านเมื่อเขียนอีเมล

การแจ้งเมื่อผู้รับเปิดอ่าน

การแก้ไข:

 • บัญชี: แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ยาก เมื่อผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มบัญชี Office 365 ได้ 

 • การแปลเป็นภาษาท้องถิ่น: แก้ไขปัญหาที่ไม่มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของ Outlook บางส่วนในบางภาษา

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.38 (20052001)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 •  การสนับสนุนมุมมองบุคคลและที่ติดต่อ

  • ดู เพิ่ม แก้ไข ค้นหา และลบที่ติดต่อทั้งหมดจากที่เดียว สำรวจmujติดต่อที่มีความสำคัญต่อคุณ และบุคคลที่คุณอาจต้องการติดตาม

รายชื่อผู้ติดต่อ

 • เวลาที่แนะนำ

  • ต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยในการค้นหาเวลาที่เหมาะกับการประชุมของคุณใช่ไหม ตอนนี้ Outlook จะแนะนำเวลาที่คุณและผู้ร่วมงานของคุณว่าง!

เวลาที่แนะนำ

 • การสร้างเหตุการณ์ - ทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัว

  • ตอนนี้แถบเครื่องมือการสร้างเหตุการณ์มีคำสั่ง [ทำเครื่องหมายเป็นส่วนตัว]

 • ค้นหา - เพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติม

  • ตอนนี้คุณสามารถเลือกที่จะ "เพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติม" ในฟอร์มการค้นหาที่ขยาย เมื่อใช้ตัวเลือกนี้ คุณสามารถจำกัดการค้นหาของคุณโดยใช้เขตข้อมูลเพิ่มเติม เช่น สำเนาถึง สำเนาลับถึง ลำดับความสำคัญ สถานะการอ่าน ประเภท และค่าสถานะ

เพิ่มตัวเลือกการค้นหาเพิ่มเติม

การแก้ไข:

 • การสร้างเหตุการณ์ - ตอนนี้ Add-in ที่เปิดอยู่จะปิดลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดประชุมระหว่างการสร้างเหตุการณ์

 • ประเภทภายในเครื่อง - ตอนนี้สามารถนำประเภทไปใช้ได้อย่างถูกต้องสำหรับโฟลเดอร์ IMAP/POP หรือคอมพิวเตอร์ของฉัน

 • เลื่อนการเตือน - แก้ไขบักที่เมนูดรอปดาวน์เลื่อนการเตือนจะแสดงข้อความที่ดูผิดเพี้ยนเมื่อเปิดอีเมลในหน้าต่างใหม่

 • MailTips - ตอนนี้ผู้ถูกเชิญเพิ่มเติมจะปรากฏขึ้นใน MailTips อย่างถูกต้อง

 • รายการข้อความ - การแก้ไขสำหรับลูกบอลชายหาดเมื่อเรียงลำดับรายการข้อความใหม่

 • รายการข้อความ - เพิ่มแป้นพิมพ์ลัด Ctrl-0 สำหรับการตั้งค่าสถานะเพื่อติดตามข้อความที่เลือกในรายการข้อความ

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.38 (20051207)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 •  สร้างการประชุมออนไลน์จากอีเมล

  • เมื่อคุณรู้สึกว่าการประชุมออนไลน์นั้นน่าจะดีกว่าการสนทนาผ่านอีเมลที่แสนยืดยาวซึ่งคุณกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ - เช่นนั้น โปรดรู้ว่าคุณสามารถเริ่มประชุมออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย!

  • เพียงเลือกคำสั่งสร้างการประชุมออนไลน์จากแถบเครื่องมือ (หรือจากเมนูด้านบนสุด แล้วไปที่ ข้อความ > สร้าง) เพื่อสร้างการประชุมออนไลน์จากอีเมลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย 
   สร้างการประชุม

 • แถบข้อมูลการทำงานแบบออฟไลน์

  • Outlook จะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์ 

  • Outlook คือ Mailtip แบบออฟไลน์

การแก้ไข:

 • การปรับปรุงต่างๆ เพื่อเสถียรภาพและประสิทธิภาพของแอป

 • รายการข้อความ: การปรับปรุงการนำทางด้วยคีย์บอร์ดและพร้อมท์ VO แบบเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.38 (20050602)

การแก้ไข:

 • การปรับปรุงต่างๆ เพื่อเสถียรภาพและประสิทธิภาพของแอป

 • รายการข้อความ: การปรับปรุงการนำทางด้วยคีย์บอร์ดและพร้อมท์ VO

 • วันของฉัน: การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเมื่อแสดงรายการวาระการประชุมจำนวนมาก 

 • เหตุการณ์ในปฏิทิน: การนำทางด้วยคีย์บอร์ดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเสนอเวลาใหม่ 

 • เหตุการณ์ในปฏิทิน: ในตอนนี้ @กล่าวถึง ทำงานเมื่ออยู่ในฟอร์มการสร้างเหตุการณ์

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • Add-in สำหรับ Outlook พร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้

  • ติดตั้ง Add-in โปรดของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณใน Outlook

  • คุณสามารถติดตั้ง Add-in ได้โดยไปที่ส่วนกำหนดค่าแถบเครื่องมือภายใน Outlook

  • ฟีเจอร์นี้จะถูกเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณยังไม่เห็น Add-in ของคุณในตอนนี้ โปรดกลับมาตรวจสอบอีกครั้งในสองสามวัน 

Outlook for Mac กำลังแสดง add-in ที่ใช้งานอยู่

 • การกำหนดป้ายความอ่อนไหว

  • ขณะที่คุณกำลังเขียนอีเมล คุณจะสามารถนำป้ายชื่อระดับความลับไปใช้และดูป้ายชื่อเริ่มต้นถ้ามีการกำหนดค่าโดยผู้ดูแลระบบของคุณ

  • คุณสามารถเพิ่มปุ่มระดับความลับลงในแถบเครื่องมือการเขียนผ่านกำหนดแถบเครื่องมือ... หรือใช้ ระดับความลับ ในเมนูแบบร่างด้านบน

  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ โปรดไปที่ https://aka.ms/officemipdocs

ป้ายชื่อเริ่มต้นของ CLP
CLP นำป้ายชื่อไปใช้

 • การปรับปรุงรายการข้อความ

  • รูปภาพผู้ส่งในรายการข้อความพร้อมใช้งานแล้วในขณะนี้ รูปภาพผู้ส่งสามารถช่วยปรับปรุงความสามารถในการสแกนข้อความที่เข้ามา และช่วยให้คุณเลือกอีเมลที่สำคัญกับคุณได้

  • คุณจะเห็นรูปผู้ส่งในรายการข้อความเมื่อมีการตั้งค่ารายการข้อความเป็นสะดวกสบาย

รูปภาพผู้ส่งและตัวบ่งบอกการใช้งานแบบร่างในรายการข้อความ

 • เคล็ดลับจดหมายสำหรับการตอบกลับอัตโนมัติ

  • ในตอนนี้ Outlook จะแสดงแถบข้อมูลที่ระบุว่ามีบุคคลในรายชื่อผู้รับของคุณเปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติ

Mailtip การตอบกลับอัตโนมัติ

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.38 (20042808)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: เพิ่มการสนับสนุนการเขียนเหตุการณ์ที่มีความยาวเป็นศูนย์

 • รายการข้อความ: ขณะนี้การนำทางหรือการค้นหาอักษรตัวแรกในรายการข้อความใหม่ได้รับการสนับสนุนแล้ว

 • ปฏิทิน: แก้ไขวันที่แสดงตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องในการเชิญเข้าร่วมชุดการประชุม

 • ปฏิทิน: การส่งการประชุมไปยังห้องจะเพิ่มห้องดังกล่าวทันที

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.37 (20042605)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • MailTip ผู้รับภายนอก: จะแจ้งผู้ส่งว่าข้อความจะออกสู่ภายนอกองค์กรหากผู้ส่งเพิ่มผู้รับภายนอก (ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีที่อยู่อีเมลภายนอกองค์กร) หรือรายชื่อการแจกจ่ายที่มีผู้รับภายนอก 
  Mailtip ผู้รับภายนอก

 • MailTip ผู้ชมจำนวนมาก: จะแจ้งให้ผู้ส่งทราบว่าข้อความจะส่งไปยังผู้ชมจำนวนมาก (ผู้รับมากกว่า 25 คน) 
  Mailtip ผู้ชมจำนวนมาก

การแก้ไข:

 • Outlook ปัจจุบัน | จดหมาย: Outlook จะไม่แสดงวันครบกำหนดสำหรับอีเมลด้วยวันที่ติดตามแบบกำหนดเองก่อน 1 วันอีกต่อไปสำหรับโซนเวลา GMT+

 • Outlook ปัจจุบัน | สิ่งที่แนบมา: Outlook จะไม่หยุดทำงานอีกต่อไปเมื่อบันทึกหรือดูตัวอย่างสิ่งที่แนบมาในอีเมลในบางสถานการณ์

 • รายการข้อความ: ข้อความจะไม่หายไปจากรายการเนื่องจากการแจ้งเตือนที่ตกหล่นอีกต่อไป

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.37 (20042107)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ตัวค้นหาห้อง: ใช้การค้นหาที่มีประสิทธิภาพของตัวค้นหาห้องใหม่เพื่อค้นหาห้องที่เหมาะกับความต้องการของคุณ!
  ตัวค้นหาห้อง

 • มุมมอง 3 วันในปฏิทิน: โฟกัสในวันปัจจุบันและสองวันถัดไปในตารางปฏิทินของคุณด้วยมุมมอง 3 วันใหม่!
  มุมมอง 3 วัน
   

การแก้ไข:

 • จดหมาย: ฟีเจอร์บันทึกเป็นเทมเพลตใช้ได้แล้ว 

 • การตอบกลับอัตโนมัติ: ขณะนี้แบนเนอร์การตอบกลับอัตโนมัติจะไม่แสดงหากการตอบกลับอัตโนมัติไม่ทำงาน

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.37 (20042000)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • วันของฉัน: คุณสามารถสลับเปิดหรือปิดวันของฉันได้อย่างง่ายดายแล้วด้วยปุ่มสลับ 
  ปุ่มสลับวันของฉัน   

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: ชุดเหตุการณ์ในปฏิทินจะไม่ถูกลบอีกต่อไปหลังจากอัปเดตอินแสตนซ์ เช่น ยกเลิกตัวเตือน

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.37 (20041501)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • กล่องจดหมายเข้าแบบครบวงจร: รวมกล่องจดหมายหลายกล่องลงในกล่องจดหมายเข้ากล่องเดียว ช่วยให้คุณดูทุกสิ่งที่มีความสำคัญได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
  กล่องจดหมายเข้าแบบครบวงจร

 • ค้นหาจดหมายทั้งหมด: การค้นหาได้รับการอัปเดตให้รวมจดหมายทั้งหมด โดยไม่จำกัดเพียงโฟลเดอร์หรือกล่องจดหมายที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณกำลังดูอยู่

  ค้นหากล่องจดหมายทั้งหมด

 • วันของฉัน: วันของฉันได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ใช้พื้นที่น้อยลงในปฏิทินขนาดเล็ก คุณจึงสามารถดูกิจกรรมของคุณได้มากขึ้น! 
  ปฏิทินขนาดเล็ก

 • การจัดกลุ่มการนำทางด้านซ้ายของปฏิทิน: ตอนนี้ปฏิทินจะจัดกลุ่มตามปฏิทินที่คุณเป็นเจ้าของ และปฏิทินที่แชร์กับคุณ โดยฟีเจอร์นี้จะค่อยๆ เปิดตัวให้กับผู้ใช้ของเรา
  การนำทางด้านซ้ายของปฏิทิน  

การแก้ไข:

 • การรับรองความถูกต้อง: ตอนนี้ผู้ใช้จะไม่ได้รับพร้อมท์ให้เข้าสู่ระบบหลังจากคอมพิวเตอร์กลับสู่การทำงานจากโหมดสลีป

 • ปฏิทิน: เพิ่ม VoiceOver สำหรับการ์ดข้อมูลเชิงลึกของการประชุม

 • การค้นหา: เพิ่ม VoiceOver เพื่อเล่นเสียงข้อผิดพลาดเมื่อใช้ลูกศรบนคีย์บอร์ด

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.37 (20041300)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ข้อมูลเชิงลึกของการประชุม: ตอนนี้ Outlook จะแสดงอีเมลที่เกี่ยวข้องในหัวข้อการประชุมที่เจาะจง หรือเนื้อหาที่แชร์ในระหว่างการประชุม
  ข้อมูลเชิงลึกของการประชุม

 • การทำงานที่อื่น: นอกเหนือจากสถานะปกติแล้ว ตอนนี้คุณยังสามารถตั้งค่า “ทำงานที่อื่น” เป็นสถานะสำหรับเหตุการณ์หรือการนัดหมายได้ 
  การทำงานที่อื่น

การแก้ไข:

 • Outlook ปัจจุบัน | ปฏิทิน: เพิ่มการเขียนตามคำบอกลงในการนัดหมายและการประชุมในปฏิทิน

 • ติดต่อฝ่ายสนับสนุน: แก้ไขการค้างเมื่อเปิดติดต่อฝ่ายสนับสนุน

 • ปฏิทิน: ตอนนี้คำแนะนำการค้นหาจะไม่ขัดขวางการขยายวันของฉัน

 • ปฏิทิน: ตอนนี้การส่งการประชุมที่มีห้องซึ่งเพิ่มลงในเขตข้อมูลสถานที่จะเพิ่มห้องหนึ่งครั้งลงในคำเชิญ

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.37 (20040801)

การแก้ไข:

 • Outlook ปัจจุบัน | ปฏิทิน: ไอคอนการประชุม Teams จะพร้อมใช้งานในปฏิทินระยะไกล

 • รายการข้อความ: ขณะนี้ VoiceOver ประกาศใช้ไอคอนลบ เก็บถาวร และการตั้งค่าสถานะ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.37 (20040602)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: ปุ่มส่งจะไม่ปรากฏเป็นปิดใช้งานอีกต่อไปในบางสถานการณ์

 • ปฏิทิน: @ฟังก์ชัน และลิงก์หรือ Url ที่เพิ่มในเขตข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งในการเชิญเข้าร่วมการประชุมจะถูกบันทึก

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.37 (20040202)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: จำนวนป้ายใน Dock ถูกต้องแล้ว (การแก้ไขปัญหาที่ทราบแล้วจากการอัปเดตล่าสุด)

 • บัญชี Outlook.com: เมื่อโยกย้ายไปยัง Outlook ใหม่ ระบบจะแสดงพร้อมท์รหัสผ่านหากพบปัญหาแทนการไม่สามารถโยกย้ายบัญชี

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.37 (20033001)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • จดหมาย: จำนวนป้ายบนไอคอน Outlook ใน Dock แสดงจำนวนที่ยังไม่ได้อ่านไม่ถูกต้อง

การแก้ไข:

 • โหมดสีเข้ม: ข้อความจะไม่ปรากฏเป็นสีเข้มเทียบกับพื้นหลังสีเข้มสำหรับบางข้อความ

 • จดหมาย: เครื่องหมายคำถาม ('?') จะไม่แสดงถัดจากผู้รับเมื่อใช้ @ อ้างถึงเพื่อเพิ่ม

 • จดหมาย: การดับเบิลคลิกข้อความเมื่อ Outlook ไม่ได้โฟกัสจะเปิดข้อความที่ถูกต้อง

 • การตอบกลับอัตโนมัติ: หน้าต่างการตั้งค่าจะแสดงโดยไม่คำนึงถึงบัญชีที่เลือกในปัจจุบัน

 • Outlook ปัจจุบัน | การมอบหมาย: ขณะนี้ผู้ใช้สามารถเพิ่มเป็นผู้รับมอบสิทธิ์หากชื่อที่แสดงในที่ติดต่อนั้นแตกต่างจากชื่อที่แสดงในไดเรกทอรี 

 • Outlook ปัจจุบัน | ที่ติดต่อ: รายการที่ติดต่อจะยังคงอยู่ในเขตข้อมูล ถึง:/สําเนาถึง: ขณะเขียน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.36 (20032418)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: เมื่อสร้างเหตุการณ์ใหม่ ไทล์จะแสดงภายในมุมมองในตัวจัดกำหนดการขนาดเล็ก

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.36 (20032300)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การตอบกลับอัตโนมัติ: ตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติเมื่อคุณไม่อยู่ที่สำนักงานหรือไม่สามารถตอบกลับได้ กำหนดค่าการตอบกลับสำหรับผู้ส่งภายในองค์กรและผู้ส่งภายนอกองค์กรของคุณและเลือกช่วงเวลาสำหรับการตอบกลับ เข้าถึงการตั้งค่าผ่านเครื่องมือ > การตอบกลับอัตโนมัติ... เมื่อการตอบกลับอัตโนมัติเปิดใช้งาน แบนเนอร์จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าต่างหลัก

แบนเนอร์ที่เปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติ

 • ความหนาแน่นในการแสดง: แสดงข้อความเพิ่มเติมในรายการข้อความและเหตุการณ์เพิ่มเติมในมุมมองวันของฉันโดยใช้ตัวเลือกคอมแพคในเมนูการอ่านการกำหนดลักษณะและมุมมองบนสุด นอกจากนี้ ตัวเลือกคอมแพคจะซ่อนการแสดงตัวอย่างข้อความในรายการข้อความ หรือสลับการแสดงตัวอย่างข้อความด้วยการตั้งค่าแยกต่างหากในการกำหนดลักษณะการอ่านและเมนูมุมมองด้านบน

การตั้งค่าการอ่านแสดงความหนาแน่น

 • แบนเนอร์กล่องข้อความที่รีเฟรชแล้วเป็นศูนย์: อัปเดตอาร์ตเวิร์กและข้อความเมื่อคุณมีไม่มีรายการในโฟลเดอร์ 

รีเฟรชแบนเนอร์กล่องจดหมายเข้าเป็นศูนย์แล้ว

 • มุมมองวันของฉัน: ดับเบิลคลิกหรือลากบนมุมมองเส้นตารางเพื่อสร้างกิจกรรมใหม่โดยตรงในวันของฉัน

การแก้ไข:

 • จดหมาย: เนื้อหาของตัวข้อความยังคงมองเห็นได้ในขณะที่เขียน (การแก้ไขปัญหาที่ทราบแล้วจากการอัปเดตล่าสุด)

 • รายการข้อความ: ตอนนี้ VoiceOver ได้ประกาศปุ่มการกรองและเรียงลำดับในส่วนหัวของรายการข้อความ

 • ปฏิทิน: แป้นพิมพ์ลูกศรขึ้นลงจะนำทางมุมมองรายการ และ Spacebar จะแสดงการ์ดเหตุการณ์

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.36 (20031800)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • จดหมาย: เนื้อหาของตัวข้อความหายไปในขณะที่เขียน 

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ท่าทางการปัด: ปัดอีเมลหรือการสนทนาในรายการข้อความโดยใช้แทร็คแพดหรือ Magic Mouse ของคุณเพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็วเช่นลบ ตั้งค่าสถานะ และย้าย นอกจากนี้ยังมีเลื่อนการเตือนและการอ่านและเก็บถาวรเป็นการดำเนินการที่พร้อมให้ใช้งาน กำหนดรูปแบบการปัดด้วยตัวเองในการกำหนดลักษณะการอ่าน

รูปแบบการปัดในรายการข้อความเพื่อเก็บถาวรข้อความ

การตั้งค่ารูปแบบการปัดในการกำหนดลักษณะการอ่าน

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แบบอักษร Tahoma Regular ไม่แสดงเป็นตัวหนาอีกต่อไปเมื่อเขียน

 • รายการข้อความ: ปรับปรุงข้อความตัวช่วย VoiceOver สำหรับปุ่มที่โฟกัสและอื่นๆ

เวอร์ชัน: 16.36 (20031601)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: เมื่อทำงานแบบออฟไลน์ในมุมมองปฏิทิน จะไม่ได้รับพร้อมท์ซ้ำๆ เพื่อไปยังแบบออนไลน์ 

 • Outlook ปัจจุบัน | ค้นหา: การค้นหาและคำแนะนำล่าสุดจะปรากฏขึ้นสำหรับโฟลเดอร์บัญชีทั้งหมด

 • Outlook ปัจจุบัน | ติดต่อฝ่ายสนับสนุน: การแจ้งเตือนเมื่อการสนับสนุนได้รับการตอบกลับแล้วจะแสดงขึ้น  

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.36 (20031007)

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.36 (20030900)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • Outlook ปัจจุบัน: ขณะนี้บัญชี Outlook.com ใช้ OAuth สำหรับการรับรองความถูกต้อง คุณจึงไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่านแอปอีกต่อไปหลังจากที่เปิดใช้งานการตรวจสอบความถูกต้องสองขั้นตอน สำหรับบัญชี Outlook.com ที่มีอยู่ที่เพิ่มลงใน Outlook คุณจะเห็นหน้าลงชื่อเข้าใช้ MSA เพื่อรับรองความถูกต้อง:

หน้าลงชื่อเข้าใช้ MSA ใน Outlook for Mac

การแก้ไข:

 • จดหมาย: จำนวนที่ยังไม่ได้อ่านจะปรากฏขึ้นสำหรับโฟลเดอร์ทั้งหมดในแถบด้านข้าง

 • จดหมาย: เค้าร่างแสดงบนโฟลเดอร์เมื่อคุณย้ายข้อความไม่อยู่หลังจากย้าย

 • Outlook ปัจจุบัน | จดหมาย: ไม่ได้รับข้อผิดพลาดวันที่ที่ไม่ถูกต้องเมื่อตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ 

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.36 (20030502)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การเขียน: ปุ่มส่งและละทิ้งจะอยู่ในแถบเครื่องมือด้านบนสุดสำหรับการเขียนที่ซ้อนกัน

ปุ่มส่งและละทิ้งในแถบเครื่องมือ

การแก้ไข:

 • จดหมาย: การทำเครื่องหมายเป็นขยะในตอนนี้จะย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์อีเมลขยะ

 • วันของฉัน: วันที่ในปฏิทินขนาดเล็กของป้ายชื่อสัปดาห์จะไม่ซ้อนป้ายชื่อเดือนและปีอีกต่อไป

 • ปฏิทิน: สลับตัวช่วยการกำหนดเวลาในการเขียนเหตุการณ์ผ่านรายการในเมนูกิจกรรมสุดยอด

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.36 (20030201)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: หน้าต่างแก้ไขลายเซ็นจะแสดงอย่างถูกต้องเมื่ออยู่ในมุมมองแบบเต็มหน้าจอ

 • Outlook ปัจจุบัน | Add-in: add-in จะแสดงขึ้นอย่างถูกต้องใน Outlook หลังการเพิ่ม

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.36 (20022600)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การเขียน: ปรับปรุงการนำทางด้วยคีย์บอร์ดในแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบที่ซ้อนกัน ปุ่มแท็บจะเข้าสู่แถบเครื่องมือ (ปุ่มฟอนต์) และการแท็บครั้งถัดไปจะไปยังเนื้อหาของข้อความ ขณะนี้ใช้แป้นลูกศรซ้ายและขวาเพื่อนำทางไปยังปุ่มในแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ

การแก้ไข:

 • จดหมาย: การลากจดหมายจากรายการข้อความเพื่อเขียนในตอนนี้จะแนบจดหมายอย่างเหมาะสม 

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.36 (20022400)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: การเปลี่ยนที่อยู่จาก (ผู้ส่ง) จะไม่ลดสิ่งที่แนบมากับข้อความอีกต่อไป

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.35 (20021908, 20021800, 20021300, 20020910, 20020507)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • เลื่อนการเตือนข้อความ: ขณะนี้คุณสามารถตั้งค่าข้อความที่จะแสดงในกล่องจดหมายเข้าของคุณในวัน & เวลา ภายหลังได้

 • เพิ่งย้ายไปยังโฟลเดอร์: สำหรับผู้ที่ย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์ คุณสามารถเลือกจากรายการที่ใช้ล่าสุดได้แล้ว

 •  Teams/Skype ในการเขียนเหตุการณ์ด่วน: ในตอนนี้คุณสามารถทำให้เหตุการณ์ต่างๆ เป็นการประชุมออนไลน์ได้เมื่อสร้างขึ้นผ่านฟอร์มเหตุการณ์ด่วน

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

 • จดหมาย: การกำหนดลักษณะสำเนาถึง/สำเนาลับถึงโดยอัตโนมัติจะถือว่าเป็นการเขียนจดหมาย

 • จดหมาย: ขณะนี้การกำหนดลักษณะรูปแบบการปัดจะถูกโยกย้ายเมื่อสลับไปยัง Outlook ใหม่

 • ปฏิทิน: แก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถเพิ่มข้อความลงในการเชิญเข้าร่วมการประชุมได้

 • ปฏิทิน: ในตอนนี้เหตุการณ์ตลอดทั้งวันจะนับเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะ

 • ปฏิทิน: แก้ไขข้อผิดพลาดที่การประชุมถูกแสดงอย่างไม่ถูกต้องเป็นการนัดหมาย

 • ปฏิทิน: การเสนอเวลาใหม่ในตอนนี้จะแสดงผู้เข้าร่วมทั้งหมดเห็นแทนที่จะเป็นเพียงผู้จัดงาน

 • ค้นหา: คำแนะนำประวัติในตอนนี้จะแนะนำ จาก:/ถึง: ได้อย่างถูกต้องตามบริบทของโฟลเดอร์

 • ค้นหา: การปรับปรุง VoiceOver

 • ค้นหา: แก้ไขข้อบกพร่องที่การค้นหาในปฏิทินไม่ส่งกลับผลลัพธ์ใดๆ 

 • กลุ่มของ Microsoft 365: แก้ไขการหยุดทำงานเมื่อดูข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาในกลุ่ม

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.35 (20012902)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • Teams: สำหรับผู้เช่าที่เปิดใช้งาน Teams ตอนนี้คุณจะเห็นข้อมูลที่แสดงสำหรับผู้ติดต่อเมื่อสร้างและอ่านอีเมล 

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

 • ส่วนหัวของข้อความจดหมาย: แก้ไขบักที่ทำให้ขนาดฟอนต์เปลี่ยนไปอย่างผิดปกติในบางสถานการณ์ 

 • ข้อความการตั้งค่าสถานะ POP/IMAP: แก้ไขบักของบัญชี POP/IMAP ที่การตั้งค่าสถานะเพื่อติดตามมีการตั้งค่าวันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนดไม่ถูกต้อง

 • ค้นหา: แก้ไขบักที่แสดงป้ายชื่อ "จาก:" ไม่ถูกต้องเมื่อค้นหาในโฟลเดอร์ส่ง

 • ค้นหา: การปรับปรุง VoiceOver 

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.34 (20012200)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • จดหมาย: ส่วนหัวของข้อความอีเมลที่ได้รับการอัปเดตและรีเฟรชแล้ว!

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

 • ภาพรวม: ขณะนี้ขนาดหน้าต่างหลักของ Outlook จะมีขนาดเล็กกว่าที่เคย

 • ปฏิทิน: การนำทางด้วยคีย์บอร์ดได้รับการปรับปรุงภายในโมดูลปฏิทิน

 • ปฏิทิน: แก้ไขบักในฟอร์มการเขียนของเหตุการณ์ โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งแบบกำหนดเองในเขตข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งให้บันทึกได้อย่างถูกต้อง

 • ปฏิทิน: แก้ไขบักในตัวแก้ไขที่ปรากฏซ้ำในการเขียนของเหตุการณ์

 • ปฏิทิน: ป้ายชื่อเขตเวลาจะไม่หายไปเมื่อเวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุดเปลี่ยนแปลงเมื่อสร้างเหตุการณ์

 • ปฏิทิน: แก้ไขการแสดงตำแหน่งที่ตั้งให้ถูกต้องเมื่ออยู่ในผู้ช่วยจัดกำหนดการ

 • การเขียน: ปรับปรุงการเลื่อนส่วนหัวของการเขียน

 • รายการข้อความ : แก้ไขส่วนหัวของกลุ่มที่ขาดหายไปเมื่อรายการข้อความอยู่ในมุมมองที่กรองแล้ว

 • บัตรบุคคล: แก้ไขที่บัตรบุคคลไม่แสดงในบางสถานการณ์

 • กลุ่ม: ขณะนี้การคลิกในกลุ่มจะแสดงบัตรกลุ่มที่ถูกต้อง

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.34 (20011502)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • จดหมาย: เปิดใช้งานประสบการณ์การเขียนที่ซ้อนกันอีกครั้ง

การแก้ไข:

 • จดหมาย: หน้าต่างการเขียนข้อความจะไม่พร้อมท์ให้บันทึกหรือละทิ้งแบบร่างอีกต่อไปหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบร่าง

 • โหมดสีเข้ม: แก้ไขปัญหาที่เนื้อหาในโหมดสีเข้มแว่บสว่างขึ้นและบางครั้งจะรีเซ็ตกลับไปเป็นโหมดสีอ่อน

 • รายการข้อความ: ส่วนหัวของกลุ่มอีเมลในตอนนี้สามารถแสดงเป็นส่วนหัวได้อย่างถูกต้องแล้ว (และไม่ใช่แสดงเป็นอีเมล)

 • ปฏิทิน: เสนอเวลาใหม่ในตอนนี้จะถูกซ่อนเมื่อปิดใช้งานโดยผู้จัดกิจกรรม

 • ปฏิทิน: ตอนนี้ระบบจัดการกำหนดการจะแสดงข้อมูลว่าง/ไม่ว่างเมื่อต้องการดูหลายเดือนล่วงหน้า

 • ปฏิทิน: ตอนนี้เมื่อแปลงการนัดหมายเป็นการประชุมแล้ว แถบข้อมูล "ส่งคำเชิญแล้ว/ไม่ได้ส่ง" จะแสดงข้อความที่ถูกต้อง

 • ปฏิทิน: แก้ไขการหยุดทำงานเมื่อป้อนวันที่ที่ไม่ถูกต้องลงในเขตข้อมูลการป้อนตัวเลือกวันที่ของเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตร

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.34 (20010802)

การแก้ไข:

 • การเขียน: ไม่มีการแสดงพรอมท์ "คุณต้องการส่งข้อความนี้โดยไม่มีชื่อเรื่องหรือไม่" อีกต่อไป

 • ปฏิทิน: การอัปเดตเวลาช่วยเตือนความจำสำหรับเหตุการณ์ที่มีอยู่จาก ไม่มี เป็น เมื่อเริ่มต้นเหตุการณ์ ใช้งานได้แล้วในขณะนี้

 • ปฏิทิน: ขณะนี้เวลาช่วยเตือนความจำที่ถูกต้องจะถูกเลือกไว้ในปุ่มป็อปอัพตัวเตือน 

 • รายการข้อความ: ขณะนี้ VoiceOver จะประกาศสถานะการเลือกของปุ่มที่โฟกัสและอื่น ๆสำหรับกล่องขาเข้า  

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.34 (20010602)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การเขียน: เพิ่มการสนับสนุน Touch Bar สำหรับการเขียนที่ซ้อนกันเพื่อให้เข้าถึงการดำเนินการทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: ขณะนี้คุณสามารถเข้าถึงปุ่มสำหรับสลับมุมมอง (จดหมาย ปฏิทิน และอื่น ๆ) ด้วยแป้น Tab 

 • รายการข้อความ: การลบบทสนทนาสุดท้ายตอนนี้จะทำการเลือกในบทสนทนาก่อนหน้า

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.34 (20010106)

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.33 (19122904)

การแก้ไข:

 • การเขียน: ตอนนี้ลายเซ็นจะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดหน้าต่างการเขียนใหม่ในหน้าต่างที่แยกต่างหาก

 • Outlook ปัจจุบัน | ประเภท: ตอนนี้รายการใน โฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของฉัน สามารถจัดประเภทได้อย่างถูกต้องแล้ว  

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.33 (19122502)

การแก้ไข:

 • รายการข้อความ: ตอนนี้ระดับความสำคัญของข้อความ (ต่ำหรือสูง) จะแสดงอยู่ในรายการข้อความ

 • การเขียน: ตอนนี้สามารถลบสิ่งที่แนบมาออกจากการแนบได้ดีด้วยการใช้แป้น backspace

 • Outlook ปัจจุบัน | งาน: งานที่สร้างขึ้นใหม่จะไม่แสดงเป็นเกินกำหนดก่อนที่จะตั้งค่าวันครบกำหนดอีกต่อไป

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.33 (19121804)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: การอัปเดตวันที่เริ่มต้นของชุดข้อมูลที่เป็นกิจวัตรไม่ได้รับการปรับเป็นวันที่สิ้นสุดอีกต่อไป

 • การเขียน: Command-O สามารถใช้เพื่อเปิดหน้าต่างการเขียนใหม่ในหน้าต่างที่แยกต่างหาก

 • ปฏิทิน: เขตข้อมูลโซนเวลาจะไม่ถูกซ่อนอีกต่อไปหลังจากการเปลี่ยนวันที่สิ้นสุดของเหตุการณ์

 • Outlook ปัจจุบัน | ปฏิทิน: ขณะนี้ปุ่มลบใน Ribbon จะทำงานเมื่อโฟกัสอยู่ในเนื้อความของเหตุการณ์ 

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.33 (19121600)

การแก้ไข:

 • คีย์บอร์ด: ขณะนี้แป้นพิมพ์ลัดสำหรับไฮเปอร์ลิงก์คือ Command -K และสลับด้วยการซิงค์ (ตอนนี้คือ Control-Command-K)

 • คีย์บอร์ด: ขณะนี้ทางลัด F6 สำหรับการนำทางสามารถทำงานได้กับมุมมองปฏิทินแบบเคียงข้างกัน

 • การค้นหา: ขณะนี้คำแนะนำสำหรับบุคคลเมื่อค้นหาในโฟลเดอร์ส่งจะแสดงเป็น ถึง: แทน จาก:

 • ปฏิทิน: เขตข้อมูลโซนเวลาจะไม่ถูกซ่อนอีกต่อไปหลังจากเปลี่ยนแปลงวันที่เริ่มต้นของเหตุการณ์

 • ปฏิทิน: ขณะนี้สามารถใช้แป้นลบเพื่อลบเหตุการณ์จากเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นได้

 • Outlook ปัจจุบัน | Add-in: ขณะนี้การแปลภาษาสำหรับ Add-in ของ Outlook ทำงานได้อย่างถูกต้องอีกครั้ง

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.33 (19121106)

การแก้ไข:

 • ปฎิทิน: การสลับเหตุการณ์ทั้งวันเพื่อปิดจะไม่เป็นการรีเซ็ตวันที่เริ่มต้นเป็นวันปัจจุบันอีกต่อไป

 • ลายเซ็น: ชื่อลายเซ็นที่ได้รับการอัปเดตแล้วจะปรากฏในหน้าต่างการแก้ไขลายเซ็นอย่างเหมาะสม

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.33 (19120904)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ขณะนี้คุณสามารถแก้ไขเขตข้อมูลคำอธิบายบัญชีผู้ใช้ในการกำหนดลักษณะบัญชีได้

  • #6 ความคิดเกี่ยวกับไซต์คำติชมของ Outlook for Mac

การแก้ไข:

 • การเขียน: การนำทาง VoiceOver ได้รับการปรับปรุงแล้วสำหรับแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบในการเขียนจดหมายและเหตุการณ์

 • การเขียน: ขณะนี้การตรวจหารายชื่อการแจกจ่าย (DL) และการขยายสามารถใช้งานได้ในการสร้างเหตุการณ์

 • ระบบจัดการกำหนดการ: ประสิทธิภาพสำหรับการแสดงข้อมูลว่างหรือไม่ว่างได้รับการปรับปรุงแล้ว

 • ปฏิทิน: ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงได้อย่างถูกต้องเมื่อเปิดเหตุการณ์ในหน้าต่างที่แยกต่างหาก

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.33 (19120401) 

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ขณะนี้การตั้งค่าสำหรับมุมมองการสนทนาพร้อมให้ใช้งานแล้วในการกำหนดลักษณะการอ่านและเมนูมุมมองด้านบน

  • #11 ความคิดเกี่ยวกับไซต์คำติชมของ Outlook for Mac

 • ขณะนี้การตั้งค่าสำหรับกล่องจดหมายเข้าที่โฟกัสพร้อมให้ใช้งานในการกำหนดลักษณะการอ่านและเมนูมุมมองด้านบน

  • #13 ความคิดเกี่ยวกับไซต์คำติชมของ Outlook for Mac

 • ขอบเขตการค้นหาโฟลเดอร์ย่อยขณะนี้ได้รับการสนับสนุนสำหรับการค้นหา Outlook

 • การแทรกลิงก์ได้รับการสนับสนุนในแถบเครื่องมือการเขียนจดหมายและเหตุการณ์แล้ว

การแก้ไข:

 • การเขียน: ร่างจดหมายใหม่สามารถถูกจัดประเภทในขณะที่กำลังเขียนได้แล้ว

 • รายการข้อความ: ขณะนี้สามารถลบอีเมลจากโฟลเดอร์ถังขยะได้แล้ว

 • ปฏิทิน: การนำทางด้วยคีย์บอร์ดได้รับการปรับปรุงแล้วในมุมมองปฏิทินโดยใช้ทางลัด F6 

 • การค้นหา: คำแนะนำจะแสดงขึ้นเมื่อทำการค้นหาขณะออฟไลน์

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.33 (19120200) 

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.33 (19112700) 

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

การแก้ไข (Outlook ปัจจุบัน):

 • การค้นหา: ขณะนี้คำค้นหาจะถูกเน้นในรายการข้อความเมื่อบานหน้าต่างการอ่านอยู่ด้านล่างหรือซ่อนอยู่

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.33 (19112500) 

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.32 (19112005, 19111901)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับการตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด และส่งต่อได้รับการแก้ไขแล้ว

 • จดหมาย: แก้ไขข้อความป็อปอัพของจดหมายที่ส่งสำหรับส่งในภายหลัง

 • ทั่วไป: การนำทางด้วยคีย์บอร์ดและ VoiceOver ได้รับการปรับปรุงแล้ว 

การแก้ไข (Outlook ปัจจุบัน):

 • Add-in ของ Office: สนับสนุนการรับมอบสิทธิ์ในโฟลเดอร์ที่แชร์

 • งาน: ขณะนี้อีเมลที่ทำเครื่องหมายสำหรับติดตามแสดงวันครบกำหนดได้อย่างถูกต้องแล้ว

 • การค้นหา: Outlook ไม่หยุดทำงานอีกต่อไปเมื่อบันทึกโฟลเดอร์ Smart

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.32 (19111400, 19111100, 19110600)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การเขียนที่ซ้อนกัน: ตอบกลับข้อความโดยไม่ต้องเปิดหน้าต่างการเขียนใหม่

การแก้ไข:

 • การค้นหา: เพิ่มไอคอนที่หายไปในแถบค้นหา

 • จดหมาย: การแก้ไขแถบข้อมูลสำหรับอีเมลแบบร่างและการส่งอีเมลในภายหลัง

 • จดหมาย: การแก้ไขส่วนหัวของรายการข้อความ

 • ปฏิทิน: ปฏิทินหลักจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

 • ทั่วไป: การนำทางด้วยคีย์บอร์ดและ VoiceOver ได้รับการปรับปรุงแล้ว 

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.32 (19110306, 19102902, 19102800)

การแก้ไข:

 • ทั่วไป: ปัญหาการเพิ่มบัญชี IMAP/POP ได้รับการแก้ไขแล้ว

 • ทั่วไป: ปัญหาการแจ้งเตือนใน macOS Catalina ได้รับการแก้ไขแล้ว

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.31 (19101400)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • กลุ่มของ Microsoft 365 ใน Outlook for Mac ขณะนี้สนับสนุนป้ายชื่อการจัดประเภทแล้ว

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.31 (19100700)

การแก้ไข:

 • macOS Catalina: แก้ไขบักที่หน้าต่างการเขียนจะกะพริบขึ้นเมื่อเลือกข้อความเป็นครั้งแรก 

 • การรับรองความถูกต้อง: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้บางคนได้รับการพร้อมท์ซ้ำสำหรับข้อมูลประจำตัว 

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาการแจ้งเตือนที่ไม่แสดงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับเหตุการณ์บางอย่าง 

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.31 (19093004)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: ขณะนี้ตัวเตือนสำหรับเหตุการณ์ในชุดข้อมูลที่เป็นกิจวัตรได้แสดงอย่างถูกต้องแล้ว

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.30 (19092600)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: ขณะนี้การประชุมในปฏิทินที่แชร์สามารถยกเลิกได้

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.30 (19092400)

การแก้ไข:

 • สิ่งที่แนบมา: ดูตัวอย่าง เปิด บันทึก และลบการดำเนินการ ตอนนี้ทำงานอย่างถูกต้องแล้ว 

 • ปฏิทิน: ปฏิทินที่แชร์กับสิทธิ์ "สามารถดูเมื่อฉันไม่ว่างได้" ยังคงเชื่อมต่ออยู่ 

 • ปฏิทิน: ปุ่มการประชุม Teams จะไม่ปรากฏอีกต่อไปเมื่อไม่ได้เปิดใช้งาน Teams

 • จดหมาย: ตอนนี้แทรกไฮเปอร์ลิงก์จะอยู่ที่ด้านบนสุดของเมนูแทรกลิงก์ใน Ribbon เมื่อเขียน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.30 (19091800)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: ขณะนี้ ทางลัดของสิ่งที่แนบมา (Cmd-E) จะทำงานเมื่อเขียน (เพิ่ม) และอ่าน (ดาวน์โหลดทั้งหมด)

 • จดหมาย: ขณะนี้ ส่วนขยายรายชื่อการแจกจ่าย (DL) จะแสดงสมาชิกในเขตข้อมูล ถึง:/สำเนาถึง: อย่างถูกต้อง เมื่อเขียนข้อความ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.30 (19091600)

การแก้ไข:

 • บัญชี Microsoft 365: แก้ไขปัญหาที่พร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านเมื่อกลับมาดำเนินการต่อจากโหมดสลีป

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.30 (19091202)

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.30 (19091000)

การแก้ไข:

 • บัญชี Google: แก้ไขปัญหาที่มีการแสดงข้อความ "บัญชีนี้ออฟไลน์อย่างถาวร" สำหรับผู้ใช้บางคน

 • สมาร์ทลิงก์: ตอนนี้ แทรกลิงก์ จะแสดงเอกสารล่าสุดสิบสองรายการแทนที่จะเป็นสิบห้ารายการเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดส่วนล่างของเมนูออกเมื่อใช้หน้าจอขนาดเล็ก 

 • ปฏิทิน: เพิ่มมาตราส่วนเวลาไปยังเมนูมุมมองด้านบนแล้ว

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.30 (19090305)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • บัญชี Google: ข้อผิดพลาด "บัญชีนี้ออฟไลน์อย่างถาวร" แสดงขึ้นสำหรับผู้ใช้บางราย

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.30 (19090200)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • บัญชี Google: ข้อผิดพลาด "บัญชีนี้ออฟไลน์อย่างถาวร" แสดงขึ้นสำหรับผู้ใช้บางราย

การแก้ไข:

 • จดหมาย: ปรับปรุงประกาศ VoiceOver สำหรับแบนเนอร์กล่องจดหมายเข้าเป็นศูนย์ 

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.29 (19082800)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • บัญชี Google: ข้อผิดพลาด "บัญชีนี้ออฟไลน์อย่างถาวร" แสดงขึ้นสำหรับผู้ใช้บางราย

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การสนับสนุนโหมดสีเข้มในหน้าต่างเขียนได้รับการเผยแพร่อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ปุ่มสลับพื้นหลังจะรักษาสถานะของทั้งหน้าต่างอ่านและเขียน

 • การสนับสนุน VoiceOver ที่ผ่านการปรับปรุงในรายการข้อความ: 

  • จำนวนข้อความทั้งหมดและจำนวนข้อความที่ยังไม่ได้อ่านในส่วนหัวของการสนทนาจะมีการประกาศ

  • ตอนนี้มีการประกาศสถานะการอ่านสำหรับข้อความแล้ว

  • ตอนนี้มีการประกาศตำแหน่งภายในการสนทนา เช่น 3 จาก 10 แล้ว 

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ตอนนี้ ปุ่มสีฟ้าของ Outlook มีข้อความสีขาวแทนที่จะเป็นสีดำ 

 • ภาพรวม: ปรับปรุงการเชื่อมต่อเมื่อกลับมาทำงานหลังจากอยู่ในสถานะสลีป

 • จดหมาย: เมื่อการสนทนามีหลายข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน ข้อความจะต้องมีการเลือกสองครั้ง

 • จดหมาย: แก้ไขการหยุดทำงานเมื่อส่งเหตุการณ์ที่สร้างจากอีเมล

เวอร์ชัน: 16.29 (19082600)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • บัญชี Google: ข้อผิดพลาด "บัญชีนี้ออฟไลน์อย่างถาวร" แสดงขึ้นสำหรับผู้ใช้บางราย

 • บางปุ่ม เช่น ส่งและตัวควบคุมการจัดรูปแบบ ถูกปิดใช้งาน วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว: รีสตาร์ต Outlook

การแก้ไข:

 • จดหมาย: กล่องโต้ตอบตรวจสอบชื่อไม่แสดงผลลัพธ์ที่ติดต่อที่ว่างเปล่าอีกต่อไป

 • ปฏิทิน: ขณะนี้เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดสำหรับเหตุการณ์ตลอดทั้งวันจะแสดงอย่างถูกต้อง

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.29 (19082004)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • บัญชี Google: ข้อผิดพลาด "บัญชีนี้ออฟไลน์อย่างถาวร" แสดงขึ้นสำหรับผู้ใช้บางราย

 • บางปุ่ม เช่น ส่งและตัวควบคุมการจัดรูปแบบ ถูกปิดใช้งาน วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว: รีสตาร์ต Outlook

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.29 (19081901)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • บัญชี Google: ข้อผิดพลาด "บัญชีนี้ออฟไลน์อย่างถาวร" แสดงขึ้นสำหรับผู้ใช้บางราย

 • บางปุ่ม เช่น ส่งและตัวควบคุมการจัดรูปแบบ ถูกปิดใช้งาน วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว: รีสตาร์ต Outlook

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.29 (19081305)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • บัญชี Google: ข้อผิดพลาด "บัญชีนี้ออฟไลน์อย่างถาวร" แสดงขึ้นสำหรับผู้ใช้บางราย

 • บางปุ่ม เช่น ส่งและตัวควบคุมการจัดรูปแบบ ถูกปิดใช้งาน วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว: รีสตาร์ต Outlook

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การสนับสนุนโหมดสีเข้มในหน้าต่างเขียนอยู่นี่แล้ว! เราจะค่อยๆ ทยอยเปิดตัว

การสนับสนุนโหมดสีเข้มในเขียน

การแก้ไข:

 • ค้นหา: การค้นหาขั้นสูงจะไม่รีเฟรชผลลัพธ์หลังจากเลือกรายการอีกต่อไป

 • โหมดสีเข้ม: ปฏิทินสลับเป็นโหมดสีอ่อนหลังจากปิดโหมดสีเข้มใน Outlook

 • ที่ติดต่อ: แก้ไขการหยุดทำงานเมื่อเปิดที่ติดต่อจาก LDAP

 • จดหมาย: แก้ไขการหยุดทำงานเมื่อส่งเหตุการณ์ที่สร้างจากอีเมล

 • ภาพรวม: แก้ไขการหยุดทำงานเมื่อเปิดหรือสร้างเหตุการณ์หลังจากเปลี่ยนจากมอดูลจดหมายเป็นปฏิทิน

เวอร์ชัน: 16.29 (19081200)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • บางปุ่ม เช่น ส่งและตัวควบคุมการจัดรูปแบบ ถูกปิดใช้งาน วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว: รีสตาร์ต Outlook

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.28 (19073002)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • บางปุ่ม เช่น ส่งและตัวควบคุมการจัดรูปแบบ ถูกปิดใช้งาน วิธีแก้ไขปัญหาชั่วคราว: รีสตาร์ต Outlook

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.28 (19072500)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ปุ่มบางปุ่ม เช่น ส่งและตัวควบคุมการจัดรูปแบบเป็นสีเทา

 • บัญชี Microsoft 365 พร้อมท์ให้กรอกรหัสผ่านเมื่อ Outlook เปิดใช้สำหรับผู้ใช้บางราย

การแก้ไข:

 • Teams: แก้ไขข้อความแถบข้อมูลเมื่อสร้างการประชุม Teams

 • Skype for Business: "ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง" จะไม่ล้างเขตข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งอีกต่อไป

 • จดหมาย: "ตอบกลับเฉพาะข้อความที่เลือก" จะถูกยกเลิกการเลือกตามค่าเริ่มต้นในขณะนี้

 • ปฏิทิน: การแก้ไขสำหรับปฏิทินไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติ

 • ปฏิทิน: การปรับปรุงการซิงค์สำหรับการอัปเดตปฏิทิน

 • Add-in ของ Office: Add-in จะไม่แสดงสำหรับอีเมลที่ได้รับการป้องกันอีกต่อไป

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.28 (19072200)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ปุ่มบางปุ่ม เช่น ส่งและตัวควบคุมการจัดรูปแบบเป็นสีเทา

 • บัญชี Microsoft 365 พร้อมท์ให้กรอกรหัสผ่านเมื่อ Outlook เปิดใช้สำหรับผู้ใช้บางราย

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.28 (19071506)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • การเลือกจดหมายหรือการดำเนินการค้นหาอาจทำให้ Outlook หยุดการทำงานในบางสถานการณ์

 • บัญชี Microsoft 365 พร้อมท์ให้กรอกรหัสผ่านเมื่อ Outlook เปิดใช้สำหรับผู้ใช้บางราย

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.28 (19071500)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • การเลือกจดหมายหรือการดำเนินการค้นหาอาจทำให้ Outlook หยุดการทำงานในบางสถานการณ์

 • บัญชี Microsoft 365 พร้อมท์ให้กรอกรหัสผ่านเมื่อ Outlook เปิดใช้สำหรับผู้ใช้บางราย

การแก้ไข:

 • จดหมาย: ตอนนี้ใบรับรองจะถูกบันทึกไว้ในแท็บใบรับรองของที่ติดต่อ

 • เต็มหน้าจอ: การ์ดเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นจะถูกปิดเมื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีข้อคิดเห็น

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.28 (19071004)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • การเลือกจดหมายหรือการดำเนินการค้นหาอาจทำให้ Outlook หยุดการทำงานในบางสถานการณ์

 • บัญชี Microsoft 365 พร้อมท์ให้กรอกรหัสผ่านเมื่อ Outlook เปิดใช้สำหรับผู้ใช้บางราย

การแก้ไข:

 • จดหมาย: หลังออกจากโฟลเดอร์กลุ่ม ปุ่ม "ลบทั้งหมด" และคำสั่งเมนูจะไม่ถูกซ่อนอีกต่อไป

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.28 (19070900)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • บัญชี Microsoft 365 พร้อมท์ให้กรอกรหัสผ่านเมื่อ Outlook เปิดใช้สำหรับผู้ใช้บางราย

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.28 (19070300)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • บัญชี Microsoft 365 พร้อมท์ให้กรอกรหัสผ่านเมื่อ Outlook เปิดใช้สำหรับผู้ใช้บางราย

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่เกิดความล่าช้าเมื่อสลับระหว่างอีเมล

 • บัญชี Google IMAP: แก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้ได้รับพร้อมท์ OAuth ซ้ำ ๆ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.27 (19063001)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • บัญชี Microsoft 365 พร้อมท์ให้กรอกรหัสผ่านเมื่อ Outlook เปิดใช้สำหรับผู้ใช้บางราย

การแก้ไข:

 • จดหมาย: แก้ไขปัญหาที่ไม่มีการใช้ป้ายชื่อระดับความลับเริ่มต้นเมื่อตอบกลับอีเมลที่ไม่ได้จัดประเภท

 • ปฏิทิน: ตอนนี้ VoiceOver แจ้งตัวเตือนเหตุการณ์ในปฏิทินอย่างถูกต้องแล้ว

 • บัญชี Google: แก้ไขปัญหาที่ข้อความแสดงเป็นว่างเปล่าในหน้าต่างการอ่าน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.27 (19062615)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • โหมดสีเข้มรองรับเนื้อความข้อความในบานหน้าต่างการอ่านพร้อมใช้งานแล้ว โปรดแจ้งให้เราทราบถ้าคุณมีคำติชมผ่านทางความช่วยเหลือ > ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: ปุ่มเข้าร่วมสำหรับการประชุมออนไลน์บางอย่างจะไม่หายไปจากป็อปโอเวอร์เหตุการณ์อีกต่อไป

 • โหมดเข้ม: ความคมชัดดีขึ้นสำหรับแอป Outlook ส่วนต่าง ๆ 

 • บัญชี Microsoft 365: แก้ไขปัญหาที่พร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านเมื่อ Outlook เปิดใช้

 • บัญชี Google: แก้ไขปัญหาที่ Outlook ส่งอีเมลภายใต้เงื่อนไขบางประการไม่สำเร็จ

 • บัญชี POP: แก้ไขปัญหาที่ Outlook รับอีเมลไม่สำเร็จ

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.27 (19061900)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • เรากำลังทยอยปล่อยโหมดสีเข้มสำหรับเนื้อหาข้อความในบานหน้าต่างการอ่านอย่างต่อเนื่อง! หากคุณยังไม่เห็นตอนนี้ ก็จะได้เห็นในอีกไม่ช้า

แก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

 • งาน: แก้ไขปัญหาในมุมมองงานที่ข้อความปรากฏแทนไอคอน การจัดลำดับความสำคัญและการทำงานเสร็จสมบูรณ

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.27 (19061200)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ลิงก์อัจฉริยะ: แทรกลิงก์ไปยังเอกสารจาก OneDrive, OneDrive for Business และ SharePoint โดยใช้สิทธิ์เริ่มต้นของผู้เช่า

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.27 (19060500)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • โหมดสีเข้มสำหรับเนื้อความในหน้าต่างการอ่านอยู่ที่นี่แล้ว! เรากำลังทยอยเปิดตัวฟีเจอร์นี้ ดังนั้นถ้าคุณยังไม่เห็นตอนนี้ ก็จะได้เห็นในอีกไม่ช้า

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.27 (19052910)

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.27 (19052703)

การแก้ไข:

 • ปฏิทินที่แชร์: จะไม่แสดงปฏิทินที่แชร์ที่ซ้ำกันอีกต่อไป

 • บัญชี Microsoft 365: แก้ไขปัญหาที่ Outlook จะแสดงกล่องโต้ตอบการลงชื่อเข้าใช้ Microsoft 365 เมื่อกลับมาใช้งานอีกครั้งจากโหมดสลีปหรือเชื่อมต่อกับเครือข่ายใหม่

 • บัญชี Google: Outlook จะลองส่งข้อความอีกครั้งเมื่อพบข้อผิดพลาดบางอย่างแทนที่จะย้ายไปยังโฟลเดอร์ร่างทันที

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.26 (19052200)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: ตอนนี้ตัวแทนเหตุการณ์ที่แสดงการเชิญเข้าร่วมการประชุมจะแสดงอยู่ในเวลาที่ถูกต้อง

 • Add-in: แก้ไขปัญหาใน Add-in ของ Insights Outlook ที่ไม่ได้แสดงบัตรใดๆ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.26 (19052000)

การแก้ไข:

 • ที่ติดต่อ: ตอนนี้แอปข้อความโต้ตอบแบบทันทีเริ่มต้น (IM) จะใช้สำหรับปุ่มที่ติดต่อ IM และรายการเมนู

 • ปฏิทิน: ตัวเตือนสำหรับเหตุการณ์ตลอดทั้งวันตอนนี้แสดงวันที่ที่ถูกต้องแล้ว 

 • จดหมาย: ปรับปรุงประสิทธิภาพการเขียน (พิมพ์) หลังจากเลือกใบรับรองการเข้ารหัส

 • พิมพ์: ขณะนี้สามารถพิมพ์ข้อความใหม่ได้โดยไม่ต้องบันทึกเป็นแบบร่างก่อน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.26 (19051513)

การแก้ไข:

 • การรวม Teams: ผู้รับมอบสิทธิ์สามารถสร้างการประชุม Teams ของบัญชีผู้ใช้หลักด้วยบัญชี Microsoft 365

 • ทั่วไป: หน้าต่างหลักใหม่สามารถเปิดได้หลังจากปิดหน้าต่างหลักโดยไม่ต้องออก

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.26 (19051310)

การแก้ไข:

 • บัตรข้อมูลที่ติดต่อ: บัตรที่ออกแบบใหม่กำลังแสดงอยู่ในขณะนี้ (ปัญหาที่ทราบก่อนหน้า)

 • ปฏิทิน: เมื่อตอบกลับเหตุการณ์ที่มีสิ่งที่แนบมา สิ่งที่แนบมาจะไม่ถูกเพิ่มอีกต่อไป

 • ปฏิทิน: เมื่อตอบกลับเหตุการณ์ ห้องจะไม่รวมอยู่ในรายชื่อผู้รับอีกต่อไป

 • ปฏิทิน: รูปอินไลน์ในเหตุการณ์ได้รับการพิมพ์ออกมาแล้ว

 • บัญชี Google: แก้ไขปัญหาเรื่องการรับรองความถูกต้องล้มเหลวสำหรับการกำหนดค่าบางประการ

 • กลุ่ม: การนำทาง VoiceOver ที่ปรับปรุงแล้วในกล่องโต้ตอบ "เพิ่มสมาชิก" เมื่อสร้างกลุ่ม

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.26 (19050613)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • บัตรข้อมูลที่ติดต่อ: บัตรการผลิตปัจจุบันจะแสดงแทนบัตรใหม่

การแก้ไข:

 • จดหมาย: ประสิทธิภาพที่ผ่านการปรับปรุงเมื่อเขียนข้อความที่เข้ารหัส

 • จดหมาย: อีเมลที่ลงชื่อจาก Outlook for Mac จะไม่แสดงคำเตือนลายเซ็นที่ไม่ถูกต้องอีกต่อไป

 • ปฏิทิน: แป้นพิมพ์ลัด F6 นำทางอย่างถูกต้องระหว่าง Ribbon, แถบด้านข้าง, ปฏิทิน และแถบสถานะ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.26 (19043011)

การแก้ไข:

 • เต็มหน้าจอ: แท็บค้นหาของ Ribbon จะไม่ปรากฏอีกต่อไปเมื่อเข้าสู่โหมดเต็มหน้าจอ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.25 (19042900)

การแก้ไข:

 • ทั่วไป: การคลิกที่ไอคอน Dock จะเป็นการเปิดหน้าต่างหลักใหม่เมื่อไม่มีหน้าต่างหลักเปิดอยู่

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.25 (19042415)

การแก้ไข:

 • บัตรข้อมูลที่ติดต่อ: บัตรไม่หายไปอย่างรวดเร็วอีกต่อไปหลังจากคลิกเมื่อเขียนข้อความหรือเหตุการณ์

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.25 (19042203) 

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.25 (19041700) 

การแก้ไข:

 • บัตรข้อมูลที่ติดต่อ: ขณะนี้รายชื่อการแจกจ่าย (DL) จะได้รับการสนับสนุนสำหรับกล่องจดหมายในองค์กรใน Exchange

 • บัตรข้อมูลที่ติดต่อ: ขณะนี้สมาชิกและเจ้าของ DL จะแสดงสำหรับ DL ที่ซ้อนกัน

 • จดหมาย: แถบการแจ้งเตือนที่มีปุ่ม "ตรวจสอบข้อมูลประจำตัว" จะไม่แสดงอีกต่อไปสำหรับข้อความที่ป้องกันสิทธิ์ซึ่งผู้ใช้ได้รับการรับรองความถูกต้องแล้ว

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.25 (19041500) 

การแก้ไข:

 • จดหมาย: ขณะนี้รูปภาพที่ติดต่อจะแสดงสำหรับกล่องจดหมาย 2013 ภายในองค์กรใน Exchange

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.25 (19041000) 

การแก้ไข:

 • การตั้งค่าบัญชี: มีการกำหนดค่าข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และพอร์ตที่ถูกต้องไว้เมื่อตรวจพบชนิดบัญชี

 • สมาร์ทการ์ด: ขณะนี้มีการเลือกใบรับรองในการกำหนดลักษณะการรักษาความปลอดภัยบน Mojave

 • จดหมาย: โฟลเดอร์ "ขยะ" ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "อีเมลขยะ" เพื่อการจัดแนวทั่วทั้งแอป Outlook ที่ดียิ่งขึ้น

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.25 (19040800) 

การแก้ไข:

 • จดหมาย: ขณะนี้สิ่งที่แนบมาในข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลซึ่งส่งไปยังกลุ่ม Microsoft 365 สามารถดูได้แล้ว

 • ปฏิทิน: ไฟล์ .msg ที่แนบกับคำเชิญเข้าร่วมประชุมจะไม่แสดงเป็นไฟล์ 0 KB อีกต่อไป

 • ปฏิทิน: ขณะนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดำเนินการกับชุดการประชุมจากตารางปฏิทินได้

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.25 (19040300) 

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: ขณะนี้สามารถลบชุดข้อมูลการนัดหมายจากป็อปโอเวอร์ของปฏิทินได้

 • ปฏิทิน: ขณะนี้เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดสำหรับเหตุการณ์ตลอดทั้งวันจะแสดงในผลลัพธ์การค้นหาอย่างถูกต้อง

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.25 (19040100) 

การแก้ไข:

 • ที่ติดต่อ: การอัปเดตวันเกิดจะไม่ส่งข้อมูลวันเกิดที่ไม่ถูกต้องไปยังเซิร์ฟเวอร์อีกต่อไป

 • ปฏิทิน: เส้นตารางจะแสดงความยาวของการประชุมที่ถูกต้องเมื่อ DST สลับ

 • ปฏิทิน:ขณะนี้สามารถปิดตัวเตือนสุดท้ายในชุดข้อมูลที่เป็นกิจวัตรได้

 • ปฏิทิน: รูปที่แนบมาในคำเชิญปฏิทินจะไม่ถูกนำออกอีกต่อไป 

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.24 (19032606) 

การแก้ไข:

 • ปฏิทินที่แชร์: แก้ไขปัญหาเรื่องการนำปฏิทินที่แชร์หรือปฏิทินได้รับมอบสิทธิ์ออก เรียนรู้เพิ่มเติม

 • ปฏิทิน: Outlook จะแสดงบัญชีที่ถูกต้องเมื่อสร้างเหตุการณ์จากปฏิทินที่แชร์

 • ปฏิทิน: ตัวเตือนที่เลื่อนออกไปสำหรับการประชุมที่เป็นกิจวัตรบนปฏิทินจะไม่กลับมาแสดงขึ้นอีกต่อไป

 • ปฏิทิน: การแก้ไขสำหรับปฏิทินที่ซ้ำกันที่แสดงอยู่ในตารางปฏิทิน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.24 (19032500) 

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ถ้าปฏิทินที่แชร์ถูกนำออก เหตุการณ์อาจถูกลบในปฏิทินของเจ้าของ โปรดดูรายละเอียดที่นี่

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • Teams: สำหรับผู้เช่าที่เปิดใช้งาน Teams ขณะนี้คุณจะเห็นข้อมูลสถานะสำหรับที่ติดต่อเมื่อสร้างและอ่านอีเมลและเหตุการณ์

การแก้ไข:

 • จดหมาย: ขณะนี้การเช็คเอาท์โรงแรมจะปรากฏในการ์ดสรุปการจองการเดินทาง

 • จดหมาย: การแก้ไขการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับการนำทางคีย์บอร์ดเมื่อส่งต่อจดหมาย

 • ปฏิทิน: ขณะนี้เราส่งวันเกิดของที่ติดต่อไปยัง Exchange ได้อย่างถูกต้องแล้ว

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถเลือกปฏิทินได้อย่างถูกต้องแล้ว

 • การรับรองความถูกต้อง: ขณะนี้ใบรับรองจะแสดงผลในดรอปดาวน์ภายในการกำหนดลักษณะความปลอดภัยของบัญชี

เวอร์ชัน: 16.24 (19032003) 

การแก้ไข:

 • อ้างถึงการแก้ไขในรายการสำหรับรุ่นวันที่ 26 มีนาคม 2019: 16.24 (19032500)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.24 (19031800) 

การแก้ไข:

 • จดหมาย: การแก้ไข VoiceOver สำหรับการนำทางรายการข้อความ

 • กลุ่ม: การแก้ไขการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับกล่องโต้ตอบ เพิ่มสมาชิก ในระหว่างการสร้างกลุ่ม

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.24 (19031300) 

การแก้ไข:

 • อ้างถึงการแก้ไขที่แสดงรายการสำหรับรุ่นวันที่ 18 มีนาคม 2019: 16.24 (19031800)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.24 (19031005)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ปฏิทิน: ในฐานะผู้เข้าร่วม คุณไม่สามารถลากยาวการประชุมได้อีกต่อไปเนื่องจากผู้จัดประชุมเท่านั้นที่สามารถแก้ไขเวลาของเหตุการณ์ได้

 • Outlook for Mac ใช้ API การรักษาความปลอดภัยใหม่กว่าเพื่อค้นหาใบรับรองที่พร้อมใช้งานในขณะนี้:

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบ CryptoTokenKit

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: ขณะนี้ รายการปฏิทินที่พิมพ์ออกมาจะมีเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด

 • ปฏิทิน: ขณะนี้ คุณสามารถนำเข้าไฟล์ ICS โดยการลากไปยังตารางปฏิทิน

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.24 (19030606)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ปฏิทิน: เมื่อสร้างเหตุการณ์สองเหตุการณ์ในมุมมองเส้นตาราง ชื่อเหตุการณ์แรกจะถูกเขียนทับโดยชื่อเหตุการณ์ที่สอง

การแก้ไข:

 • แถบสถานะ: แสดงสถานะการซิงค์โฟลเดอร์สำหรับโฟลเดอร์ในรายการโปรด 

 • บัตรข้อมูลที่ติดต่อ: บัตรจะปรากฏขึ้นเมื่อคลิกเมาส์หรือกดแป้นเว้นวรรคแต่ละครั้งบนที่ติดต่อ 

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.24 (19030306)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • Cisco WebEx จะไม่สามารถใช้งานกับ Outlook for Mac อีกต่อไป เนื่องจากไม่เสถียรและทำให้ Outlook หยุดทำงาน เรากำลังทำงานร่วมกับ Cisco เพื่อเผยแพร่เวอร์ชั่นใหม่โดยเร็วที่สุด

 • เรารับทราบและพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้บางคนไม่สามารถเปลี่ยนเป็นมอดูลปฏิทินได้

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • บัตรผู้ติดต่อที่ออกแบบใหม่:

  • รองรับโหมดสีเข้ม (จำเป็นต้องใช้ macOS Mojave)

  • รองรับรายชื่อการแจกจ่าย (DL) รวมถึงการดูสมาชิกและเจ้าของ DL

  • บัตรจะปรากฏขึ้นเมื่อคลิกเมาส์เพียงครั้งเดียวหรือกดแป้น Spacebar (ไม่มีการโฮเวอร์เมาส์)

 • ลิงก์ที่ปลอดภัยแล้วในขณะนี้

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: รูปถ่ายที่ติดต่อจะไม่หายไปจากป็อปโอเวอร์ปฏิทินอีกต่อไป

 • ปฏิทิน: แก้ไข VoiceOver สำหรับประกาศข้อมูลเวลา/วันที่ที่ผ่านไปตามเหตุการณ์ในปฏิทิน

 • ปฏิทิน: Outlook เปลี่ยนกลับเป็นมุมมองเส้นตารางเมื่อใช้มุมมองรายการในการเปิดใช้งานใหม่ในแต่ละครั้ง (หรือหน้าต่างหลักใหม่)

เวอร์ชัน: 16.24 (190227)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • Cisco WebEx 39.2 ลงไปจะใช้งานกับ Outlook for Mac ไม่ได้อีกต่อไปเนื่องจากเวอร์ชันที่เก่ากว่าเหล่านี้ไม่เสถียรและอาจทำให้ Outlook หยุดทำงาน โปรดอัปเกรด Cisco WebEx เป็นเวอร์ชันล่าสุด

 • เรารับทราบและพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้บางคนไม่สามารถเปลี่ยนเป็นมอดูลปฏิทินได้

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: แก้ปัญหาที่ในบางสถานการณ์ แม้เมื่อเปิดปฏิทินแบบเรียงซ้อนรวมกัน แต่ตารางปฏิทินก็กลับไปที่การแสดงปฏิทินแบบเคียงข้างกันแทน

 • บัญชี Google: แก้ปัญหาการรับรองความถูกต้องและการกำหนดค่าบัญชีใหม่

 • โดยรวม: แก้ไขปัญหาที่แถบด้านข้าง (บานหน้าต่างนำทางโฟลเดอร์) หายไปหลังจากอัปเดต Outlook

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.23 (190220)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ในบางสถานการณ์ แม้เมื่อเปิดปฏิทินแบบเรียงซ้อนรวมกัน แต่ตารางปฏิทินก็กลับไปที่การแสดงปฏิทินแบบเคียงข้างกันแทน

 • ในบางกรณี ผู้ใช้อาจประสบปัญหาการรับรองความถูกต้องกับบัญชี Google ของตนหรือปัญหาในการเพิ่มบัญชี Google Apps

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาการประชุมที่ถูกยกเลิกยังคงปรากฏในปฏิทิน Outlook for Mac

 • ปฏิทิน: ลบการตั้งค่าสำหรับการพิมพ์เหตุการณ์จากประเภทที่เลือก  

 • จดหมาย: กล่าวถึงตัวเลือกที่จะไม่ถูกตัดออกที่ขอบด้านขวาของหน้าจออีกต่อไปในบางสถานการณ์  

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.23 (190212)

การแก้ไข:

 • การรวม Skype: แก้ไขปัญหาเรื่องไอคอน Skype for Business หายไปจาก Ribbon

 • การช่วยสำหรับการเข้าถึง: แก้ไขปัญหาเรื่องโฟกัสของแป้นพิมพ์หายไปหลังจากลบการนัดหมายในตารางของปฏิทิน

 • เขียน: แก้ไขบักที่รูปและสกรีนช็อตที่วางลงในหน้าต่างการเขียนถูกครอบตัด

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.23 (190206)

การแก้ไข:

 • บัญชี Google: ไม่ได้รับข้อผิดพลาด "ขออภัย เราไม่สามารถเพิ่มบัญชีของคุณได้" ในระหว่างการตั้งค่าอีกต่อไป

 • ความลับ: แถบข้อมูลที่ถูกต้องจะปรากฏขึ้นเมื่อตอบกลับข้อความที่มีป้ายชื่อว่าได้รับการป้องกัน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.23 (190203)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: รูปอินไลน์จะถูกเก็บไว้เมื่อมีการตอบกลับเหตุการณ์หรือสร้างเหตุการณ์จากอีเมล  

 • โหมดสีเข้ม: ความเปรียบต่างที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับชั่วโมงทำงานและชั่วโมงที่ไม่ได้ทำงานในตารางปฏิทิน

 • จดหมาย: ขณะนี้ บานหน้าต่างหลักได้แสดงผลอย่างถูกต้องแล้วหลังจากเปิดใช้ Outlook

 • บัญชี Google: จะไม่มีการรับข้อความที่ไม่สามารถส่งได้อีกต่อไปหลังจากพยายามส่ง

 • การประชุมแบบออนไลน์: ปุ่มการประชุมใน Skype for Business จะใช้งานไม่ได้อีกต่อไปสำหรับผู้ใช้ในองค์กร

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.23 (190130)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: ขณะนี้ วันที่รับที่ถูกต้องจะแสดงสำหรับข้อความสำหรับบัญชี IMAP

 • งาน: เมื่อสร้างงานจากข้อความ ไฟล์แนบจะถูกเก็บไว้ในงานที่สร้างขึ้นใหม่

 • บัตรข้อมูลที่ติดต่อ: เมื่อโฮเวอร์เหนือที่ติดต่อ บัตรข้อมูลที่ติดต่อเพียงรายการเดียวจะปรากฏขึ้น  

 • บัญชี Google: ขณะนี้ Outlook จะพร้อมท์สำหรับการรับรองความถูกต้องอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนรหัสผ่าน

 • โหมดสีเข้ม: ความเปรียบต่างที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับกล่องโต้ตอบ "ตั้งสิทธิ์การเข้าถึง" ของ Skype for Business

 • กลุ่ม: ขณะนี้ ปุ่ม "รายการใหม่" ใน Ribbon มีตัวเลือกเพื่อสร้างกลุ่มใหม่

 • พิมพ์: ตารางของปฏิทินจะได้รับการปรับขนาดอย่างถูกต้องเมื่อมีการเลือก "รวมงานและรายการที่ถูกตั้งค่าสถานะ"  

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.22 (190127)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: อักขระ '>' จะไม่ถูกแทนที่ด้วยช่องว่างในข้อความธรรมดาอีกต่อไป

 • จดหมาย: ตอนนี้อักขระที่ไม่เข้ากันจะถูกแทนที่เมื่อบันทึกไฟล์ .eml

 • จดหมาย: แถบด้านข้างจะไม่ยุบหลังจากการอัปเดตแอปอีกต่อไป  

 • ปฏิทิน: มุมมองเส้นตารางจะไม่สลับเป็นหน้าคู่จากโอเวอร์เลย์โดยไม่คาดคิดอีกต่อไป

 • Add-in: ในมุมมองเต็มหน้าจอ Add-in จะแสดงใน Ribbon เมื่อคุณเขียน

 • ระดับความลับ: ขณะนี้ "เรียนรู้เพิ่มเติม" จะแสดงในเมนู แบบร่าง ด้านบน > ระดับความลับ (กำหนดค่าสำหรับแต่ละองค์กร)

 • บัญชี Google: ที่อยู่ที่ไม่ใช่ @gmail.com บางที่อยู่จะไม่ค้างในระหว่างการรับรองความถูกต้องอีกต่อไป  

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.22 (190123)

การแก้ไข:

 • Add-in: ตอนนี้ Add-in ที่ไม่แสดงอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ทำงานได้อย่างถูกต้องแล้ว  

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.22 (190120)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • งาน: ตอนนี้สิ่งที่แนบมามีการรองรับแล้ว สามารถแนบไฟล์ได้ผ่าน Ribbon, เมนูงาน หรือลากแล้วปล่อย

งานที่แนบมา

การแก้ไข:

 • สิ่งที่แนบมา: ตำแหน่งที่ตั้งการบันทึกเริ่มต้นจะไม่ใช่ "Outlook Temp" สำหรับไฟล์ Office ที่เปิดจาก Outlook อีกต่อไป  

 • ปฏิทิน: ตัวเตือนสำหรับเหตุการณ์ในชุดจะไม่แสดงป็อปอัพหลังถูกปิดเสียงเตือนหรือเลื่อนการเตือนอีกต่อไป

 • ปฏิทิน: ขณะนี้เหตุการณ์ที่สร้างโดยการคลิกเมาส์ในเส้นตารางมีเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่ถูกต้องแล้ว

 • ปฏิทิน: ขณะนี้สามารถตั้งค่าประเภทสำหรับเหตุการณ์ต่างๆ เมื่อดูปฏิทินในมุมมองรายการได้แล้ว

 • จดหมาย: ขณะนี้สถานะการเชื่อมต่อกล่องจดหมายจะแสดงผลในแถบสถานะเมื่อดูโฟลเดอร์ในรายการโปรด

 • จดหมาย: เมื่อสร้างโฟลเดอร์ "บนคอมพิวเตอร์ของฉัน" ใหม่ จะต้องมีการใส่ชื่อที่ไม่ซ้ำก่อนบันทึก

 • จดหมาย: ขณะนี้โฟลเดอร์ต่างๆ สามารถย้ายภายในส่วน "บนคอมพิวเตอร์ของฉัน" ได้แล้ว

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.22 (190115)

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.22 (190112)

การแก้ไข:

 • จดหมาย: ประเภทต่างๆ จะแสดงผลอย่างถูกต้องสำหรับการสนทนาเมื่อบานหน้าต่างการอ่านมีการตั้งค่าไว้เป็น "ด้านล่าง" หรือ "ซ่อนอยู่"

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.22 (190109)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: กิจกรรมไม่มีการพร้อมท์เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงหลังจากคลิก "บันทึกแล้วปิด" อีกต่อไป  

 • ปฏิทิน: คำเชิญเข้าร่วมประชุมจะแสดงเฉพาะโซนเวลาเริ่มต้นในพรีวิวมุมมองวันเท่านั้น

 • จดหมาย: โฟลเดอร์ IMAP จะซิงค์ต่อไปหลังจากพบข้อผิดพลาดสำหรับข้อความ IMAP ขนาดใหญ่บางข้อความ  

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.22 (190107)

การแก้ไข:

 • ค้นหา: คำสำคัญจะไม่มีการแทนที่หรือลบออกอีกต่อไปเมื่อป้อนลงในฟิลด์ค้นหา  

 • ปฏิทิน: ไม่มีการพร้อมท์ "ไม่สามารถรับจดหมายได้ในขณะนี้" ซ้ำๆ อีกต่อไปสำหรับปฏิทินที่แชร์  

 • ปฏิทิน: กิจกรรมจะแสดงผลอย่างถูกต้องหลังจากถูกยกเลิกหรือมีการย้าย

 • ปฏิทิน: ขณะนี้ปุ่มการประชุม Teams แสดงอย่างถูกต้องเมื่อที่อยู่อีเมลและ UPN ไม่ตรงกัน

 • เต็มหน้าจอ: ขณะนี้สามารถปิดข้อความที่ย่อเล็กสุดโดยใช้ปุ่มปิดบนแท็บข้อความได้

 • โหมดสีเข้ม: ปรับปรุงความคมชัดของตัวใช้เลือกวันที่สำหรับเหตุการณ์บนปฏิทิน

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.22 (190101)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: "ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง" ของ Skype for Business ใช้งานได้แล้วในตอนนี้หลังจากสลับไปเป็น REST

 • ปฏิทิน: ขณะนี้การพิมพ์ปฏิทินในมุมมองสัปดาห์แสดงมุมมองตารางอย่างถูกต้องแล้ว

 • ปฏิทิน: ขณะนี้หมายเลขโทรฟรีแสดงในการประสานงานการประชุม Teams แล้ว

 • โหมดสีเข้ม: แก้ไขบักต่างๆ เพื่อแก้ไขความเปรียบต่าง   

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การสนับสนุนด้านการรับมอบสิทธิ์สำหรับการประชุม Teams กำลังเผยแพร่ออกไป! (สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Exchange ภายในองค์กรเท่านั้น)

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.21 (181219)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • การกำหนดลักษณะสำหรับผู้ใช้ใน macOS Mojave (10.14+) เมื่อต้องการปิดใช้งานโหมดสีเข้มใน Outlook

  • ขณะนี้ผู้ใช้ที่เปิดใช้งานโหมดสีเข้มในการกำหนดลักษณะระบบ macOS สามารถปิดใช้งานสำหรับ Outlook เท่านั้น

  • จากเมนู ให้นำทางไปที่ Outlook > การกำหนดลักษณะ > ทั่วไป และตรวจสอบตัวเลือกใหม่สำหรับ "ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏในโหมดสีเข้ม"

บานหน้าต่างการกำหนดลักษณะของ Outlook

การแก้ไข:

 • จดหมาย: ลากแล้วปล่อยข้อความขณะกดแป้น "ตัวเลือก" ค้างไว้ในขณะนี้จะคัดลอกข้อความ  

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.21 (181214)

การแก้ไข:

 • บัญชี Google: การลากแล้วปล่อยข้อความใช้งานได้แล้วตอนนี้

 • คีย์บอร์ด: ขณะนี้ลูกศรเรียงลำดับจะปรากฏขึ้นในลำดับแท็บคีย์บอร์ดอย่างถูกต้อง

 • ปฏิทิน: แก้ไขป้ายชื่อโซนเวลาที่แสดงอย่างไม่ถูกต้องแล้ว

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.21 (181212)

การแก้ไข:

 • ภาพรวม: ปรับปรุงความเสถียรบน macOS Mojave

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.21 (181210)

การแก้ไข:

 • ระดับความลับ: ป้ายชื่อจะไม่แสดงเมื่อคุณเขียนจากบัญชีผู้ใช้ที่ไม่สนับสนุนป้ายชื่อ

 • ปฏิทิน: บัญชีเริ่มต้นแสดงรายการอยู่ที่ด้านบนของแถบด้านข้างปฏิทินแล้วในตอนนี้

 • โหมดสีเข้ม: ปรับปรุงความคมชัดปุ่ม "แสดงข้อความทั้งหมดในการสนทนานี้" ในบานหน้าต่างการอ่าน

 • โหมดสีเข้ม: ขณะนี้มีปุ่มลบเพื่อนำสมาชิกออกจากกลุ่ม Microsoft 365 แล้ว (สีอ่อนและสีเข้ม)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.21 (181205)

การแก้ไข:

 • ปฏิทิน: เมื่อเพิ่มหรือเอาห้องในการประชุมที่มีอยู่ออก เขตข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจะอัปเดตอย่างถูกต้องแล้วในตอนนี้

 • การค้นหา: ขอบเขตในตอนนี้ใช้ค่าเริ่มต้นเป็น โฟลเดอร์ปัจจุบัน เมื่อขอบเขตที่ใช้ก่อนหน้านี้ไม่สามารถใช้สำหรับการค้นหา

 • โหมดสีเข้ม: ปรับปรุงความคมชัดในกล่องโต้ตอบ กิจวัตร สำหรับเหตุการณ์และงานในปฏิทิน

 • โหมดสีเข้ม: ปรับปรุงความคมชัดใน แก้ไขข้อความ

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.21 (181202)

การแก้ไข:

 • การแสดงตน: ขณะนี้การแสดงตนใน Skype for Business IM จะแสดงผลอย่างถูกต้องเมื่อดูข้อความ

 • โหมดสีเข้ม: แก้ไขความเปรียบต่างสำหรับคำที่ใช้ค้นหาที่เน้นสี

 • โหมดสีเข้ม: ขณะนี้กล่องโต้ตอบ "กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง" สำหรับการประชุมใน Skype for Business จะแสดงผลอย่างถูกต้อง  

 • โหมดสีเข้ม: ขณะนี้ไอคอนเครื่องบินในบัตรสรุปการจองสำหรับท่องเที่ยวจะแสดงผลอย่างถูกต้อง

 • โฟลเดอร์อัจฉริยะ: ขณะนี้งานที่ครบกำหนดวันนี้จะแสดงผลในโฟลเดอร์อัจฉริยะ "ครบกำหนดวันนี้" ในมุมมองงาน

 • ป็อปโอเวอร์บัตรงานกิจกรรม: ขนาดข้อความอัปเดตอย่างถูกต้องเมื่อเปลี่ยนการกำหนดลักษณะฟอนต์ "ขนาดข้อความที่แสดง"

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.20 (181125)

การแก้ไข:

 • โหมดสีเข้ม: แก้ไขบักต่างๆ เพื่อแก้ไขความเปรียบต่าง  

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.20 (181120)

การแก้ไข:

 • WebEx: บล็อก WebEx เวอร์ชันที่ทำให้ Outlook หยุดทำงาน (เป็นปัญหาที่ทราบก่อนหน้านี้)

 • ปฏิทิน: แก้ไขปัญหาหน้าต่างการประชุมไม่หายไปเมื่อคลิกปุ่ม "ยอมรับ หรือ ไม่แน่นอน"

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • ไม่มี

ปัญหาที่ทราบแล้ว:

 • ไม่มี

เวอร์ชัน: 16.20 (181118)

ฟีเจอร์ใหม่หรือฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง:

 • จดหมาย: เพิ่มการกำหนดลักษณะการเขียนสำหรับ