ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน PHONETIC ใน Microsoft Excel

หมายเหตุ: เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชัน PHONETIC การตั้งค่าภูมิภาคของคุณต้องเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งภาษาตะวันออกมาก (ญี่ปุ่น จีน และเกาหลี) For more information, see Change regional format settings in Excel สำหรับเว็บ.

คำอธิบาย

แยกอักขระการออกเสียง (Furigana) ออกจากสตริงข้อความ

ไวยากรณ์

PHONETIC(reference)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PHONETIC มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • การอ้างอิง    จำเป็น สตริงข้อความหรือการอ้างอิงไปยังเซลล์เดียวหรือช่วงของเซลล์ที่มีสตริงข้อความ Furigana

ข้อสังเกต

  • ถ้าการอ้างอิงเป็นช่วงของเซลล์ สตริงข้อความ Furigana ในเซลล์มุมซ้ายบนของช่วงจะถูกส่งค่ากลับออกมา

  • ถ้าการอ้างอิงเป็นช่วงของเซลล์ที่ไม่อยู่ติดกัน จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

ตัวอย่าง

ถ้าเซลล์ C4 ประกอบด้วย " Tokyo Tokyo Tokyo" และเซลล์ B7 ประกอบด้วย " Osaka Osaka Osaka" ข้อความต่อไปนี้จะเป็นจริง:

=PHONETIC(C4) เท่ากับ " Tokyo Tokyo Tokyo Tokyo#x80 "

=PHONETIC(B7) เท่ากับ " Osaka Osaka Osaka Osaka Osaka"

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×