ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน PI ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับจำนวน 3.14159265358979 ซึ่งเป็นค่าคงที่ pi ทางคณิตศาสตร์ (ความละเอียด 15 หลัก)

ไวยากรณ์

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PI ไม่มีอาร์กิวเมนต์

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

รัศมี

3

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=PI()

ส่งกลับค่า pi

3.141592654

=PI()/2

ส่งกลับค่า pi หารด้วย 2

1.570796327

=PI()*(A3^2)

พื้นที่ของวงกลมที่มีรัศมีที่อธิบายไว้ใน A3

28.27433388

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×