ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าการแจกแจงปัวซอง (Poisson Distribution) การใช้งานทั่วไปของการแจกแจงปัวซองคือการทํานายจํานวนเหตุการณ์ในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น จํานวนรถยนต์ที่มาถึงด่านเก็บค่าผ่านทางภายใน 1 นาที

ไวยากรณ์

POISSON.DIST(x,mean,cumulative)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน POISSON.DIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • X     จำเป็น จํานวนเหตุการณ์

 • เฉลี่ย     จำเป็น ค่าตัวเลขที่คาดไว้

 • สะสม     จำเป็น ค่าตรรกะที่กําหนดรูปแบบของการแจกแจงความน่าจะเป็นที่ส่งกลับ ถ้า cumulative เป็น TRUE แล้ว POISSON DIST ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นปัวซองสะสมที่จํานวนเหตุการณ์สุ่มที่เกิดขึ้นจะอยู่ระหว่างศูนย์และ x ถ้า FALSE จะส่งกลับฟังก์ชันความน่าจะเป็นแบบปัวซอง (Poisson Probability Mass Function) ที่จํานวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นค่า x ทุกประการ

ข้อสังเกต

 • ถ้า x ไม่ใช่จำนวนเต็ม ก็จะปัดเศษทิ้ง

 • ถ้า x หรือ Mean ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน POISSON.DIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า x < 0 ฟังก์ชัน POISSON.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า Mean < 0 ฟังก์ชัน POISSON.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ค่า POISSON.DIST สามารถคำนวณได้ดังนี้

  เมื่อ cumulative = FALSE

  สมการ

  เมื่อ cumulative = TRUE:

  สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

2

จำนวนของเหตุการณ์

5

ค่าเฉลี่ยที่คาดไว้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=POISSON.DIST(A2,A3,TRUE)

ความน่าจะเป็นปัวซองสะสมที่มีอาร์กิวเมนต์ที่ระบุใน A2 และ A3

0.124652

=POISSON.DIST(A2,A3,FALSE)

ฟังก์ชันของมวลความน่าจะเป็นแบบปัวซองที่มีอาร์กิวเมนต์ที่ระบุใน A2 และ A3

0.084224

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×