ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน RANDBETWEEN ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับจํานวนเต็มแบบสุ่มระหว่างจํานวนที่คุณระบุ จํานวนเต็มแบบสุ่มใหม่จะถูกส่งกลับทุกครั้งที่มีการคํานวณเวิร์กชีต

ไวยากรณ์

RANDBETWEEN(bottom, top)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน RANDBETWEEN มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ด้านล่าง    จำเป็น จํานวนเต็มที่น้อยที่สุดที่ RANDBETWEEN จะส่งกลับ

  • ด้านบน    จำเป็น จํานวนเต็มที่ใหญ่ที่สุด RANDBETWEEN จะส่งกลับ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=RANDBETWEEN(1,100)

สุ่มตัวเลขระหว่าง 1 และ 100 (ไม่แน่นอน)

เปลี่ยนตาม

=RANDBETWEEN(-1,1)

สุ่มตัวเลขระหว่าง 1 และ 1 (ไม่แน่นอน)

เปลี่ยนตาม

หมายเหตุ: เมื่อเวิร์กชีตถูกคํานวณใหม่โดยการใส่สูตรหรือข้อมูลในเซลล์อื่น หรือโดยการคํานวณใหม่ด้วยตนเอง (กด F9) ตัวเลขสุ่มใหม่จะถูกสร้างขึ้นสําหรับสูตรใดๆ ที่ใช้ฟังก์ชัน RANDBETWEEN

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×