ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน REPLACE และ REPLACEB  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

REPLACE จะแทนที่ส่วนของสตริงข้อความด้วยสตริงข้อความอื่นตามจำนวนอักขระที่คุณระบุ

REPLACEB จะแทนที่ส่วนของสตริงข้อความด้วยสตริงข้อความอีกอัน ตามจำนวนของไบต์ที่คุณระบุไว้

สิ่งสำคัญ: 

  • ฟังก์ชันเหล่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานในบางภาษา

  • REPLACE มีไว้สําหรับใช้กับภาษาที่ใช้ชุดอักขระแบบไบต์เดี่ยว (SBCS) ในขณะที่ REPLACEB มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับภาษาที่ใช้ชุดอักขระแบบไบต์คู่ (DBCS) การตั้งค่าภาษาเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะมีผลต่อค่าที่ส่งกลับด้วยวิธีต่อไปนี้

  • REPLACE จะนับอักขระแต่ละตัวเป็น 1 เสมอ ไม่ว่าอักขระตัวนั้นจะเป็นแบบไบต์เดี่ยวหรือไบต์คู่ก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าภาษาเริ่มต้น

  • REPLACEB จะนับอักขระแบบไบต์คู่แต่ละตัวเป็น 2 เมื่อคุณเปิดใช้งานการแก้ไขภาษาที่สนับสนุน DBCS แล้วตั้งค่าเป็นภาษาเริ่มต้น มิฉะนั้น REPLACEB จะนับอักขระแต่ละตัวเป็น 1

ภาษาที่สนับสนุน DBCS นั้นได้แก่ ญี่ปุ่น จีน (ประยุกต์) จีน (ดั้งเดิม) และเกาหลี

ไวยากรณ์

REPLACE(old_text, start_num, num_chars, new_text)

REPLACEB(old_text, start_num, num_bytes, new_text)

ไวยากรณ์ฟังก์ชัน REPLACE และ REPLACEB มีอาร์กิวเมนต์ต่างๆ ดังต่อไปนี้:

  • Old_text    จำเป็น ข้อความที่คุณต้องการแทนที่อักขระบางตัว

  • Start_num    จำเป็น ตําแหน่งของอักขระใน old_text ที่คุณต้องการแทนที่ด้วย new_text

  • Num_chars    จำเป็น จํานวนอักขระใน old_text ที่คุณต้องการให้ REPLACE แทนที่ด้วย new_text

  • Num_bytes    จำเป็น จํานวนไบต์ใน old_text ที่คุณต้องการให้ REPLACEB แทนที่ด้วย new_text

  • New_text    จำเป็น ข้อความที่จะแทนที่อักขระใน old_text

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

abcdefghijk

2009

123456

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=REPLACE(A2,6,5,"*")

แทนที่อักขระ 5 ตัวใน abcdefghijk ด้วยอักขระ * ตัวเดียว เริ่มต้นจากอักขระตัวที่หก (f)

abcde*k

=REPLACE(A3,3,2,"10")

แทนที่สองหลักสุดท้าย (09) ของ 2009 ด้วย 10

2010

=REPLACE(A4,1,3,"@")

แทนที่อักขระสามตัวแรกของ 123456 ด้วยอักขระ @ ตัวเดียว

@456

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×