ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ROUNDUP ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชันนี้จะปัดเศษจำนวนขึ้นให้ห่างจากค่า 0 (ศูนย์)

ไวยากรณ์

ROUNDUP(number, num_digits)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ROUNDUP มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ตัวเลข    (ต้องระบุ) คือจำนวนจริงที่คุณต้องการปัดเศษขึ้น

  • num_digits    (ต้องระบุ) คือจำนวนหลักทศนิยมที่คุณต้องการปัดเศษ

ข้อสังเกต

  • ฟังก์ชัน ROUNDUP ทำงานเหมือนฟังก์ชัน ROUND แต่ว่าจะปัดเศษตัวเลขขึ้นเสมอ

  • ถ้า num_digits มีค่ามากกว่า 0 (ศูนย์) ตัวเลขจะถูกปัดเศษขึ้นตามจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ระบุ

  • ถ้า num_digits เป็น 0 จำนวนจะถูกปัดเศษขึ้นให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด

  • ถ้า num_digits น้อยกว่า 0 จำนวนจะถูกปัดเศษขึ้นทางซ้ายของตำแหน่งทศนิยม

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=ROUNDUP(3.2,0)

ปัดเศษ 3.2 ขึ้นเป็นทศนิยมศูนย์ตำแหน่ง

4

=ROUNDUP(76.9,0)

ปัดเศษ 76.9 ขึ้นเป็นทศนิยมศูนย์ตำแหน่ง

77

=ROUNDUP(3.14159, 3)

ปัดเศษ 3.14159 ขึ้นเป็นทศนิยมสามตำแหน่ง

3.142

=ROUNDUP(-3.14159, 1)

ปัดเศษ -3.14159 ขึ้นเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

-3.2

=ROUNDUP(31415.92654, -2)

ปัดเศษ 31415.92654 ขึ้นเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่งไปทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม

31500

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×