ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายถึงไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน SEARCH และ SEARCHB ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน SEARCH และ SEARCHB จะค้นหาสตริงข้อความหนึ่งภายในสตริงข้อความที่สอง และส่งกลับหมายเลขของตําแหน่งเริ่มต้นของสตริงข้อความแรกจากอักขระแรกของสตริงข้อความที่สอง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหาตําแหน่งของตัวอักษร "n" ในคําว่า "printer" คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้:

=SEARCH("n","printer")

ฟังก์ชันนี้ส่งกลับค่า 4 เนื่องจาก "n" เป็นตัวอักษรตัวที่ 4 ในคำว่า "printer"

คุณยังสามารถค้นหาคําภายในคําอื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน

=SEARCH("base","database")

ส่งกลับ ค่า 5 เนื่องจากคําว่า "base" เริ่มต้นที่อักขระตัวที่ห้าของคําว่า "database" คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน SEARCH และ SEARCHB เพื่อกําหนดตําแหน่งของอักขระหรือสตริงข้อความภายในสตริงข้อความอื่น แล้วใช้ฟังก์ชัน MID และ MIDB เพื่อส่งกลับข้อความ หรือใช้ฟังก์ชัน REPLACE และ REPLACEB เพื่อเปลี่ยนข้อความ ฟังก์ชันเหล่านี้แสดงในตัวอย่างที่ 1 ในบทความนี้

สิ่งสำคัญ: 

 • ฟังก์ชันเหล่านี้อาจไม่พร้อมใช้งานในบางภาษา

 • SEARCHB จะนับ 2 ไบต์ต่ออักขระเมื่อภาษา DBCS ถูกตั้งค่าเป็นภาษาเริ่มต้นเท่านั้น มิฉะนั้น SEARCHB จะทํางานเหมือนกับ SEARCH โดยนับ 1 ไบต์ต่ออักขระ

ภาษาที่สนับสนุน DBCS นั้นได้แก่ ญี่ปุ่น จีน (ประยุกต์) จีน (ดั้งเดิม) และเกาหลี

ไวยากรณ์

SEARCH(find_text,within_text,[start_num])

SEARCHB(find_text,within_text,[start_num])

ฟังก์ชัน SEARCH และ SEARCHB มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • find_text    จำเป็น ข้อความที่คุณต้องการค้นหา

 • within_text    จำเป็น ข้อความที่คุณต้องการค้นหาค่าของอาร์กิวเมนต์ find_text

 • start_num    ไม่จำเป็น หมายเลขอักขระในอาร์กิวเมนต์ within_text ที่คุณต้องการเริ่มการค้นหา

ข้อสังเกต

 • ฟังก์ชัน SEARCH และ SEARCHB ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก ถ้าคุณต้องการทําการค้นหาแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก คุณสามารถใช้ FIND และ FINDB ได้

 • คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน เครื่องหมายคําถาม (?) และเครื่องหมายดอกจัน (*) ในอาร์กิวเมนต์ find_text เครื่องหมายคําถามจะตรงกับอักขระตัวเดียว เครื่องหมายดอกจันใช้แทนอักขระหลายตัวตามลําดับ ถ้าคุณต้องการค้นหาเครื่องหมายคําถามหรือดอกจันจริงๆ ให้พิมพ์เครื่องหมายตัวหนอน (~) ไว้หน้าอักขระ

 • ถ้าไม่พบค่าของ find_text จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์ start_num ถูกละไว้ จะถือว่ามีค่าเป็น 1

 • ถ้า start_num มีค่าไม่มากกว่า 0 (ศูนย์) หรือมากกว่าความยาวของอาร์กิวเมนต์ within_text จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ใช้ start_num เพื่อข้ามจํานวนอักขระที่ระบุ สมมติว่าคุณกําลังทํางานกับสตริงข้อความ "AYF0093 โดยใช้ฟังก์ชัน SEARCH เป็นตัวอย่าง YoungMensApparel" เมื่อต้องการค้นหาตําแหน่งของ "Y" แรกในส่วนคําอธิบายของสตริงข้อความ ให้ตั้งค่า start_num เท่ากับ 8 เพื่อไม่ให้มีการค้นหาส่วนหมายเลขลําดับประจําสินค้าของข้อความ (ในกรณีนี้ คือ "AYF0093") ฟังก์ชัน SEARCH จะเริ่มการดําเนินการค้นหาที่ตําแหน่งอักขระที่แปด ค้นหาอักขระที่ระบุในอาร์กิวเมนต์ find_text ในตําแหน่งถัดไป และส่งกลับตัวเลข 9 ฟังก์ชัน SEARCH จะส่งกลับจํานวนอักขระจากจุดเริ่มต้นของอาร์กิวเมนต์ within_text เสมอ โดยนับอักขระที่คุณข้ามไปถ้าอาร์กิวเมนต์ start_num มากกว่า 1

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำสั่ง

Profit Margin

ระยะขอบ

The "boss" is here

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=SEARCH("e",A2,6)

ตำแหน่งของ "e" ตัวแรกในสตริงในเซลล์ A2 เริ่มต้นที่ตำแหน่งที่หก

7

=SEARCH(A4,A3)

ตำแหน่งของ "Margin" (สตริงที่ต้องการจะค้นหา คือ เซลล์ A4) ใน "Profit Margin" (เซลล์ที่ต้องการจะค้นหาคือ A3)

8

=REPLACE(A3,SEARCH(A4,A3),6,"Amount")

แทนที่ "Margin" ด้วย "Amount" โดยครั้งแรกจะค้นหาตำแหน่งของ "Margin" ในเซลล์ A3 จากนั้นแทนที่ตัวอักขระนั้นและตัวอักขระอีก 5 ตัวถัดไปด้วยสตริง "Amount"

Profit Amount

=MID(A3,SEARCH(" ",A3)+1,4)

ส่งกลับตัวอักขระสี่ตัวแรกที่อยู่หลังจากอักขระช่องว่างแรกใน "Profit Margin" (เซลล์ A3)

Marg

=SEARCH("""",A5)

ตำแหน่งของเครื่องหมายอัญประกาศตัวแรก (") ในเซลล์ A5

5

=MID(A5,SEARCH("""",A5)+1,SEARCH("""",A5,SEARCH("""",A5)+1)-SEARCH("""",A5)-1)

ส่งกลับเฉพาะข้อความที่อยู่ภายในเครื่องหมายอัญประกาศในเซลล์ A5

boss

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×