ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน SHEET ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับหมายเลขเวิร์กชีตของการอ้างอิงเวิร์กชีต

ไวยากรณ์

SHEET(value)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SHEET มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ค่า    ไม่จำเป็น ค่า คือชื่อของแผ่นงานหรือการอ้างอิงที่คุณต้องการหาหมายเลขแผ่นงาน ถ้า Value ถูกละไว้ ฟังก์ชัน SHEET จะส่งกลับจํานวนของแผ่นงานที่มีฟังก์ชันอยู่

ข้อสังเกต

  • ฟังก์ชัน SHEET รวมเวิร์กชีตทั้งหมด (เวิร์กชีตที่มองเห็นได้ ซ่อนอยู่ หรือซ่อนไว้อย่างแน่นหนา) เอาไว้ นอกจากนั้นยังมีชนิดเวิร์กชีตอื่นๆ ทั้งหมด (แมโคร แผนภูมิ หรือเวิร์กชีตกล่องโต้ตอบ) อีกด้วย

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ค่าไม่ใช่ค่าที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน SHEET จะ#REF! ค่าผิดพลาด ตัวอย่างเช่น =SHEET(Sheet1!#REF) จะส่งกลับ#REF! ค่าผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ Value เป็นชื่อแผ่นงานที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน SHEET จะ#NAเป็นค่าความผิดพลาด ตัวอย่างเช่น =SHEET("badSheetName") จะ#NAเป็นค่าความผิดพลาด

  • ฟังก์ชัน SHEET ไม่มีอยู่ในรูปแบบวัตถุ (OM) เนื่องจาก รูปแบบวัตถุได้รวมหน้าที่การใช้งานที่คล้ายกันไว้แล้ว

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=SHEET(QSalesByRegion)

ส่งกลับจำนวนเวิร์กชีตที่มีชื่อที่กำหนดไว้เป็น QSalesByRegion บน Sheet2 และมีขอบเขตที่ทำให้พร้อมใช้งานสำหรับทั้งเวิร์กบุ๊ก

2

=SHEET(Table1)

ส่งกลับจำนวนเวิร์กชีตที่มีตารางชื่อ Table1 บน Sheet2 และมีขอบเขตที่ทำให้พร้อมใช้งานสำหรับทั้งเวิร์กบุ๊ก

2

=SHEET(Hi_Temps)

ส่งกลับค่าความผิดพลาด #NAME? เนื่องจาก name Hi_Temps ที่กำหนดจำกัดไว้เฉพาะเวิร์กชีตที่มีอยู่ นั่นคือ Sheet2

#NAME?

=SHEET("Stuff")

ส่งกลับจำนวนแผ่นงานของเวิร์กชีตที่ชื่อ Stuff

3

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน

สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

มีคําติชมเพิ่มเติมใดๆ หรือไม่ (ไม่บังคับ)

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×