ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน SLN ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงของสินทรัพย์สำหรับ 1 ช่วงเวลา

ไวยากรณ์

SLN(cost, salvage, life)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SLN มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ต้นทุน    จำเป็น ต้นทุนเริ่มต้นของทรัพย์สิน

  • ซาก    จำเป็น ค่าที่จุดสิ้นสุดของค่าเสื่อมราคา (บางครั้งเรียกว่ามูลค่าซากของทรัพย์สิน)

  • อายุ    จำเป็น จํานวนระยะเวลาที่ทรัพย์สินถูกคิดค่าเสื่อมราคา (บางครั้งเรียกว่าอายุการใช้งานของทรัพย์สิน)

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

$30,000

Cost

$7,500

ราคาค่าซาก

10

จำนวนปีของอายุการใช้งาน

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=SLN(A2, A3, A4)

งบประมาณค่าเสื่อมราคาสำหรับแต่ละปี

$2,250

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×