ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

SLN (ฟังก์ชัน SLN)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน SLN ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงของสินทรัพย์สำหรับ 1 ช่วงเวลา

ไวยากรณ์

SLN(cost, salvage, life)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SLN มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Cost    (ต้องระบุ) ต้นทุนแรกเริ่มของสินทรัพย์

  • Salvage    (ต้องระบุ) มูลค่าที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้ว (บางครั้งก็เรียกว่า มูลค่าซากของสินทรัพย์)

  • Life    (ต้องระบุ) คือตัวเลขระยะเวลาการเสื่อมราคาของสินทรัพย์ (บางครั้งเรียกว่าอายุการใช้งานของสินทรัพย์)

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

$30,000

Cost

$7,500

ราคาค่าซาก

10

จำนวนปีของอายุการใช้งาน

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=SLN(A2, A3, A4)

งบประมาณค่าเสื่อมราคาสำหรับแต่ละปี

$2,250

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×