ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน SMALL ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดในลําดับที่ k ในชุดข้อมูล ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อส่งกลับค่าที่มีแบบสัมพัทธ์ที่ระบุอยู่ในชุดข้อมูล

ไวยากรณ์

SMALL(array,k)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SMALL มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • อาร์ เรย์    จำเป็น อาร์เรย์หรือช่วงของข้อมูลตัวเลขที่คุณต้องการหาค่าที่น้อยที่สุดลําดับที่ k

  • K    จำเป็น ตําแหน่ง (จากค่าน้อยที่สุด) ในอาร์เรย์หรือช่วงของข้อมูลที่จะส่งกลับ

ข้อสังเกต

  • ถ้า array ว่างเปล่า ฟังก์ชัน SMALL จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า k ≤ 0 หรือถ้า k เกินกว่าจำนวนจุดข้อมูล ฟังก์ชัน SMALL จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า n เป็นจำนวนของจุดข้อมูลในอาร์เรย์ ฟังก์ชัน SMALL(array,1) จะเท่ากับค่าที่น้อยที่สุด และฟังก์ชัน SMALL(array,n) จะเท่ากับค่าที่มากที่สุด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล 1

ข้อมูล 2

3

1

4

4

5

8

2

3

3

7

4

1.2

6

54

4

8

7

23

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=SMALL(A2:A10,4)

จำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดเป็นอันดับ 4 ในคอลัมน์แรก (4)

4

=SMALL(B2:B10,2)

จำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 ในคอลัมน์ที่สอง (3)

3

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×