ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน TYPE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับชนิดของค่า ใช้ TYPE เมื่อลักษณะการใช้ฟังก์ชันอื่นขึ้นอยู่กับชนิดของค่าในเซลล์เฉพาะ

ไวยากรณ์

TYPE(value)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TYPE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ค่า    จำเป็น สามารถเป็นค่าMicrosoft Excelค่าใดก็ได้ เช่น ตัวเลข ข้อความ ค่าตรรกะ และอื่นๆ

ถ้า value เท่ากับ

ฟังก์ชัน TYPE จะส่งกลับค่า

ตัวเลข

1

ข้อความ

2

ค่าตรรกะ

4

ค่าความผิดพลาด

16

อาร์เรย์

64

ข้อมูลผสม

128

ข้อสังเกต

  • ฟังก์ชัน TYPE มีประโยชน์มากเมื่อคุณใช้ฟังก์ชันที่สามารถยอมรับข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น ARGUMENT และ INPUT ใช้ TYPE เพื่อดูว่าฟังก์ชันหรือสูตรจะส่งกลับข้อมูลชนิดใด

  • คุณไม่สามารถใช้ TYPE เพื่อระบุว่าเซลล์มีสูตรหรือไม่ TYPE จะระบุชนิดของค่าผลลัพธ์หรือค่าที่แสดงเท่านั้น ถ้าค่าเป็นการอ้างอิงเซลล์ไปยังเซลล์ที่มีสูตร TYPE จะส่งกลับชนิดของค่าที่เป็นผลลัพธ์จากสูตร

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

มโน

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=TYPE(A2)

ส่งกลับชนิดของค่าใน A2 ชนิดข้อความจะถูกระบุด้วย 2

2

=TYPE("นาย "&A2)

ส่งกลับชนิดของ "นาย มโน ซึ่งเป็น Text

2

=TYPE(2+A2)

ส่งกลับชนิดของสูตรใน C6 ซึ่งส่งกลับ 16 ซึ่งเป็นชนิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ#VALUE! ข้อความแสดงข้อผิดพลาด #VALUE! จะแสดงไว้ใน C7

16

=(2+A2)

ค่าความผิดพลาดที่ส่งกลับโดยสูตร =(2+A2) ซึ่งใช้ใน C2

#VALUE!

=TYPE({1,2;3,4})

ส่งกลับชนิดของค่าคงที่อาร์เรย์ นั่นคือ 64

64

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×