ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

WEIBULL.DIST (ฟังก์ชัน WEIBULL.DIST)

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน WEIBULL.DIST ใน Microsoft Excel

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ Weibull ใช้การแจกแจงนี้ในการวิเคราะห์ความเชื่อถือ เช่น การคำนวณเวลาเฉลี่ยของความล้มเหลวของอุปกรณ์

ไวยากรณ์

WEIBULL.DIST(x,alpha,beta,cumulative)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน WEIBULL.DIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • X     (ต้องระบุ) ค่าซึ่งใช้ประเมินฟังก์ชัน

 • Alpha    (ต้องระบุ) คือพารามิเตอร์ของการแจกแจง

 • Beta    (ต้องระบุ) พารามิเตอร์ของการแจกแจง

 • Cumulative    (ต้องระบุ) ระบุรูปแบบของฟังก์ชัน

ข้อสังเกต

 • ถ้า x, alpha หรือ beta ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน WEIBULL.DIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า x < 0 ฟังก์ชัน WEIBULL.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า alpha ≤ 0 หรือถ้า beta ≤ 0 ฟังก์ชัน WEIBULL.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมแบบ Weibull คือ

  สมการ

 • สมการของฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบ Weibull คือ

  สมการ

 • เมื่อ alpha = 1 แล้ว ฟังก์ชัน WEIBULL.DIST จะส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลด้วย

  สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

105

ค่าซึ่งใช้ประเมินฟังก์ชัน

20

พารามิเตอร์ alpha ของการแจกแจง

100

พารามิเตอร์ beta ของการแจกแจง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=WEIBULL.DIST(A2,A3,A4,TRUE)

ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมแบบเวย์บูลของข้อมูลข้างบน (0.929581)

0.929581

=WEIBULL.DIST(A2,A3,A4,FALSE)

ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นเวย์บูลของข้อมูลข้างบน (0.035589)

0.035589

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×