ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน WEIBULL.DIST ใน Microsoft Excel

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ Weibull ใช้การแจกแจงนี้ในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ เช่น การคํานวณเวลาเฉลี่ยของอุปกรณ์เป็นความล้มเหลว

ไวยากรณ์

WEIBULL.DIST(x,alpha,beta,cumulative)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน WEIBULL.DIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • X     จำเป็น ค่าที่ใช้ประเมินฟังก์ชัน

 • อัลฟา     จำเป็น พารามิเตอร์ของการแจกแจง

 • Beta     จำเป็น พารามิเตอร์ของการแจกแจง

 • สะสม     จำเป็น กําหนดรูปแบบของฟังก์ชัน

ข้อสังเกต

 • ถ้า x, alpha หรือ beta ไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน WEIBULL.DIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า x < 0 ฟังก์ชัน WEIBULL.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า alpha ≤ 0 หรือถ้า beta ≤ 0 ฟังก์ชัน WEIBULL.DIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • สมการของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมแบบ Weibull คือ

  สมการ

 • สมการของฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบ Weibull คือ

  สมการ

 • เมื่อ alpha = 1 แล้ว ฟังก์ชัน WEIBULL.DIST จะส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลด้วย

  สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

105

ค่าซึ่งใช้ประเมินฟังก์ชัน

20

พารามิเตอร์ alpha ของการแจกแจง

100

พารามิเตอร์ beta ของการแจกแจง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=WEIBULL.DIST(A2,A3,A4,TRUE)

ฟังก์ชันการแจกแจงสะสมแบบเวย์บูลของข้อมูลข้างบน (0.929581)

0.929581

=WEIBULL.DIST(A2,A3,A4,FALSE)

ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นเวย์บูลของข้อมูลข้างบน (0.035589)

0.035589

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×