ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับสำหรับ surface

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เอกสารด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานในแอปพลิเคชันสำหรับเครื่องจักร การแพทย์ หรืออุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติโดยชัดแจ้งจาก Microsoft สามารถทำให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ ผลิตภัณฑ์นี้จะใช้กับอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่แสดงรายการใน NRTL (UL, CSA, ETL เป็นต้น) และ/หรือที่ตรงตาม IEC/EN 60950-1 หรือ IEC/EN 62368-1 (ทำเครื่องหมาย CE) ไม่รวมชิ้นส่วนที่ใช้ประโยชน์ได้ อุปกรณ์นี้ได้รับการจัดอันดับเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าสำหรับการดำเนินการที่ 32ºF (+ 0ºC) ถึง 95ºF (+ 35ºC)

การทิ้งแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เสีย

รูปแสดงโลโก้ที่ปรากฏบนรายการที่ไม่สามารถทิ้งลงถังขยะได้

สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์ หรือแบตเตอรี่ หรือบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ หมายความว่าผลิตภัณฑ์นี้และแบตเตอรี่ใดๆ ต้องไม่ถูกนำไปทิ้งร่วมกับขณะในภายในบ้านของคุณ คุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องส่งผลิตภัณฑ์ที่เสียนี้ไปยังจุดรวบรวมที่กำหนดสำหรับการรีไซเคิลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรกวมแยกกันและการรีไซเคิลนี้จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันผลเสียที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของบุคคลและสภาพแวดล้อมเนื่องจากอาจมีสารที่เป็นอันตรายในแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการทิ้งที่ไม่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่สำหรับทิ้งแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของคุณนั้น โปรดติดต่อสำนักงานเทศบาล/เมืองของคุณ ศูนย์บริการกำจัดของเสียในครัวเรือนของคุณ หรือร้านที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ติดต่อ eRecycle@microsoft.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WEEE และแบตเตอรี่ที่เสีย ผลิตภัณฑ์ที่สามารถชาร์จใหม่ได้มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

กฎข้อบังคับเกี่ยวกับสัญญาณรบกวนของวิทยุและโทรทัศน์

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ Microsoft สามารถก่อให้เกิดพลังงานความถี่วิทยุ (RF) หากไม่ติดตั้ง และใช้อย่างจำกัดตามคำแนะนำที่กำหนดในเอกสารสิ่งพิมพ์และ/หรือไฟล์วิธีใช้บนหน้าจอ อุปกรณ์อาจทำให้เกิดการรบกวนกับอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณวิทยุเครื่องอื่นๆ เป็นอันตราย (ตัวอย่างเช่น วิทยุ AM/FM, โทรทัศน์, กล้องดูแลเด็ก, โทรศัพท์ไร้สาย เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าสัญญาณรบกวน RF จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบเฉพาะ เมื่อต้องการพิจารณาว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณทำให้เกิดสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์การสื่อสารวิทยุอื่นหรือไม่ ให้ปิด และถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก ถ้าไม่มีสัญญาณรบกวน อาจเป็นไปได้ว่าสัญญาณรบกวนนั้นเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ หากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวน ให้ลองทำตามมาตรการต่อไปนี้เพื่อแก้ไข:

  • ย้ายตำแหน่งวางเสาอากาศของอุปกรณ์การสื่อสารวิทยุอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น วิทยุ AM/FM, โทรทัศน์, กล้องดูแลเด็ก, โทรศัพท์ไร้สาย เป็นต้น) จนกว่าสัญญาณรบกวนจะหมดไป

  • ย้ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้ออกห่างจากวิทยุหรือทีวีมากขึ้น หรือย้ายไปที่ด้านใดด้านหนึ่ง หรือด้านอื่นของวิทยุหรือทีวี

  • เสียบปลั๊กอุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบสายไฟอื่น เพื่อให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และวิทยุ หรือทีวีอยู่ในวงจนที่ควบคุมโดยตัวตัดวงจร หรือฟิวส์ที่แตกต่างกัน

  • ถ้าจำเป็น ให้สอบถามผู้จำหน่ายอุปกรณ์ของคุณหรือช่างเทคนิควิทยุ-ทีวีที่มีประสบการณ์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาสัญญาณรบกวน ให้ไปที่เว็บไซต์ของ FCC ที่: https://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html นอกจากนี้คุณสามารถโทรไปยัง FCC ที่ 1 888 โทรออก FCC เพื่อขอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสัญญาณรบกวนและสัญญาณรบกวนของโทรศัพท์

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

การแพร่พลังงานความถี่วิทยุ (RF)

อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยเครื่องส่งสัญญาณวิทยุและได้รับการออกแบบ ผลิต และทดสอบเพื่อให้ตรงกับแนวทางของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร หรือ Federal Communications Commission (FCC), สำนักการพัฒนานวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจของแคนาดา (ISED) และแนวทางของยุโรปสำหรับการแผ่ RF และอัตราการดูดซับพลังงานจำเพาะ

รุ่น 1793, 1796, 1807, 1824, 1825, 1832, 1866, 1876, 1899, 1900, 1901, 1926, 1927: เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับพลังงาน RF ที่เกิดจากคลื่นวิทยุในระดับที่ไม่เกินขีดจำกัดที่ได้รับการกำหนดไว้ในแนวทางเหล่านี้ ให้จัดวางอุปกรณ์โดยให้ด้านจอแสดงผลไม่สัมผัสกับร่างกายของคุณโดยตรง เช่น การวางด้านจอแสดงผลลงบนตักของคุณ หรือร่างกายส่วนบน

รุ่น 1707: อุปกรณ์นี้ควรติดตั้งและใช้งานภายในระยะห่างระหว่างตัวแพร่สัญญาณและร่างกายของคุณอย่างน้อย 20 ซม.

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ SAR มีอยู่ที่ sar.microsoft.com

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของ RF สามารถดูได้จากลิงก์ด้านล่าง:

เว็บไซต์ FCC ที่ https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
เว็บไซต์ ISED ที่ https://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

การทำงานของอุปกรณ์ที่แถบความถี่ 5150 5250 เมกะเฮิร์ตซ์มีการใช้ภายในอาคารเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายกับระบบดาวเทียมสำหรับผู้ใช้บริการเคลื่อนที่แบบช่องสัญญาณร่วม ผู้ใช้จะได้รับการแนะนำว่าระบบเรดาร์กำลังสูงมีการจัดสรรให้เป็นผู้ใช้หลัก (เช่น ผู้ใช้ที่มีความสำคัญ) ของแถบความถี่ 5250‑5350 เมกะเฮิร์ตซ์และ 5650‑5850 เมกะเฮิร์ตซ์ และเรดาร์เหล่านี้อาจทำให้มีการรบกวนและ/หรือเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ LE LAN

รหัส FCC และ ISED

รุ่น: 1725 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1769 FCC ID: C3K1769 IC: 3048A-1769 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1782 FCC ID: C3K1782 IC: 3048A-1782 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1793 FCC ID: C3K1793 IC: 3048A-1793 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1795 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1796 FCC ID: C3K1796 IC: 3048A-1796 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1807 FCC ID: C3K1807 IC: 3048A-1807 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1813 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1824 FCC ID: C3K1824 IC: 3048A-1824 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1825 FCC ID: C3K1825 IC: 3048A-1825 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1832 FCC ID: C3K1832 IC: 3048A-1832 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1834 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1835 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1853 FCC ID: C3K1853 IC: 3048A-1853 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1864 FCC ID: C3K1864 IC: 3048A-1864 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1866 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) ประกอบด้วย: FCC ID: C3K1866 เป็นการเปลี่ยน ID เป็น FCC ID: PD9AX201D2 มี IC: 3048A-1866
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1867 FCC ID: C3K1867 IC: 3048A-1867 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1868 FCC ID: C3K1868 IC: 3048A-1868 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1872 FCC ID: C3K1872 IC: 3048A-1872 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1873 FCC ID: C3K1873 IC: 3048A-1873 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1876 FCC ID: C3K1876 IC: 3048A-1876 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น 1901, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), ประกอบด้วย FCC ID C3K1901 เป็นการเปลี่ยนแปลง ID เป็น PD9AX200D2L, ประกอบด้วย IC 3048A-1901
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1905 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น 1907 รุ่น 1899, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), FCC ID: C3K1899, IC: 3048A-1899, มี FCC ID C3K1957 เป็นการเปลี่ยนแปลง ID เป็น FCC ID: PD9AX201D2 มี IC: 3048A-1957
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น 1908, รุ่น 1900, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), ประกอบด้วย FCC ID C3K1900 เป็นการเปลี่ยนแปลง ID เป็น FCC ID: PD9AX201D2 มี IC: 3048A-1900
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น 1909, รุ่น 1900, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), ประกอบด้วย FCC ID C3K1900 เป็นการเปลี่ยนแปลง ID เป็น FCC ID: PD9AX201D2 มี IC: 3048A-1900
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น 1926, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), FCC ID: C3K1926, ประกอบด้วย FCC ID C3K1901 เป็นการเปลี่ยนแปลง ID เป็น PD9AX200D2L, IC 3048A-1926, ประกอบด้วย IC 3048A-1901
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น 1927, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), FCC ID: C3K1927, ประกอบด้วย FCC ID C3K1956 เป็นการเปลี่ยนแปลง ID เป็น PD9AX200D2L, IC 3048A-1927, ประกอบด้วย IC 3048A-1956
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

รุ่น: 1943 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) มี: FCC ID: C3K1943 เป็นการเปลี่ยน ID จาก FCC ID : PD9AX201D2 มี IC: 3048A-1943
อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อที่ 15 ของกฎ FCC การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

สำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

คำประกาศความสอดคล้องของผู้ประกอบการ

รุ่น: 1725, 1769, 1782, 1793, 1795, 1796, 1807, 1813, 1824, 1825, 1832, 1834, 1835, 1853, 1864, 1866, 1867, 1868, 1872, 1873, 1876, 1899, 1900, 1901, 1905, 1907, 1908, 1909, 1926, 1927, 1943

ฝ่ายที่รับผิดชอบ: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
อีเมล: regcomp@microsoft.com

อุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B นี้สอดคล้องตามความเหมะสมกับหัวข้อ 15 ของกฎของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร หรือ Federal Communications Commission (FCC) สหรัฐอเมริกา, มาตรฐาน RSS ที่ว่าด้วยยกเว้นสิทธิ์การใช้งานของสำนักการพัฒนานวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจของแคนาดา (ISED) การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขใดๆ ต่ออุปกรณ์นี้ที่ไม่ได้รับอนุมัติโดยชัดแจ้งจาก Microsoft สามารถทำให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

สำหรับลูกค้าใน EEA, สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์

แถบคลื่นความถี่วิทยุของการทำงานสำหรับรุ่น 1707 และกำลังการส่งที่กำหนดสูงสุดและค่าความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
WLAN (ระบบหลัก) 2400-2483.5MHz, 17.2dBm EIRP +/- 1.5dB
WLAN (ระบบหลัก) 5.15-5.25GHz, 21.59dBm EIRP +/- 1.5dB
WLAN (ระบบหลัก) 5.25-5.35GHz, 19.41dBm EIRP +/- 1.5dB
WLAN (ระบบหลัก) 5.47-5.725GHz, 18.89dBm EIRP +/- 1.5dB
WLAN (ระบบหลัก) 5.725-5.85GHz, 13.56dBm EIRP +/- 1.5dB
WLAN (อุปกรณ์เสริม) 5.15-5.25GHz, -1.7dBm EIRP +/- 1.5dB
WLAN (อุปกรณ์เสริม) 5.725-5.85GHz, -1.9dBm EIRP +/-1.5dB
Bluetooth/BT LE 2400-2483.5MHz, 5.01dBm EIRP +/-1.5dB

แถบคลื่นความถี่วิทยุของการทำงานสำหรับรุ่น 1769/1782 และกำลังส่งสัญญาณที่กำหนดสูงสุดและค่าความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
WLAN 2400-2483.5MHz, 17dBm EIRP +/-1.5dB.
WLAN 5.15-5.25GHz, 18dBm EIRP +/-1.5dB.
WLAN 5.25-5.35GHz, 18dBm EIRP +/-1.5dB.
WLAN 5.47-5.725GHz, 18dBm EIRP +/-1.5dB.
WLAN 5.725-5.85GHz, 11dBm EIRP +/-1.5dB.
Bluetooth 2400-2483.5MHz, 6dBm EIRP +/-1.5dB. 8

แถบคลื่นความถี่วิทยุของการทำงานสำหรับรุ่น 1793 และกำลังส่งสัญญาณที่กำหนดสูงสุดและค่าความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
WLAN 2400-2483.5MHz, 18dBm EIRP +/-1.5dB
WLAN 5.15-5.25GHz, 18dBm EIRP +/-1.5dB
WLAN 5.25-5.35GHz, 18dBm EIRP +/-1.5dB
WLAN 5.47-5.725GHz, 17.5dBm EIRP +/-1.5dB
WLAN 5.725-5.85GHz, 13dBm EIRP +/-1.5dB
Bluetooth 2400-2483.5MHz, 7.1dBm EIRP +/-1.5dB
วิทยุที่เป็นอุปกรณ์เสริม 5.15-5.25GHz, -3.6+/-1.5dB
วิทยุที่เป็นอุปกรณ์เสริม 5.725-5.85GHz, -4+/-1.5dB

แถบคลื่นความถี่วิทยุของการทำงานสำหรับรุ่น 1796 และกำลังส่งสัญญาณที่กำหนดสูงสุดและค่าความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
WLAN 2400-2483.5MHz, 18dBm EIRP +/-1.5dB.
WLAN 5.15-5.25GHz, 18dBm EIRP +/-1.5dB.
WLAN 5.25-5.35GHz, 17dBm EIRP +/-1.5dB.
WLAN 5.47-5.725GHz, 18dBm EIRP +/-1.5dB.
WLAN 5.725-5.85GHz, 9dBm EIRP +/-1.5dB.
Bluetooth 2400-2483.5MHz, 6dBm EIRP +/-1.5dB.

แถบคลื่นความถี่วิทยุของการทำงานสำหรับรุ่น 1807 และกำลังส่งสัญญาณที่กำหนดสูงสุดและค่าความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
LTE 1920~1980MHz, กำลังในสายตัวนำ 24dBm +/- 1.0dB
LTE 1710~1785MHz, กำลังในสายตัวนำ 24dBm +/- 1.0dB
LTE 2500~2570MHz, กำลังในสายตัวนำ 24dBm +/- 1.0dB
LTE 880~915MHz, กำลังในสายตัวนำ 24dBm +/- 1.0dB
LTE 832~862MHz, กำลังในสายตัวนำ 24dBm +/- 1.0dB
LTE 703~748MHz, กำลังในสายตัวนำ 24dBm +/- 1.0dB
LTE 2570~2620MHz, กำลังในสายตัวนำ 24dBm +/- 1.0dB
LTE 2300~2400MHz, กำลังในสายตัวนำ 24dBm +/- 1.0dB
UMTS 1920~1980MHz, กำลังในสายตัวนำ 24dBm +/- 1.0dB
UMTS 880~915MHz, กำลังในสายตัวนำ 24dBm +/- 1.0dB
WLAN 2400-2483.5MHz, 18dBm EIRP +/-1.5dB.
WLAN 5.15-5.25GHz, 18dBm EIRP +/-1.5dB.
WLAN 5.25-5.35GHz, 17dBm EIRP +/-1.5dB.
WLAN 5.47-5.725GHz, 18dBm EIRP +/-1.5dB.
WLAN 5.725-5.85GHz, 9dBm EIRP +/-1.5dB.
Bluetooth 2400-2483.5MHz, 6dBm EIRP +/-1.5dB.

แถบคลื่นความถี่วิทยุของการทำงานสำหรับรุ่น 1824 และกำลังส่งสัญญาณที่กำหนดสูงสุดและค่าความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
WLAN 2400-2483.5MHz, 17.7dBm EIRP +1/-2dB.
WLAN 5.15-5.25GHz, 18.78dBm EIRP +1/-2dB.
WLAN 5.25-5.35GHz, 18.77dBm EIRP +1/-2dB.
WLAN 5.47-5.725GHz, 18.76dBm EIRP +1/-2dB.
WLAN 5.725-5.85GHz, 11.46dBm EIRP +1/-2dB.
Bluetooth 2400-2483.5MHz, 5.7dBm EIRP +/-1.5dB.
NFC -21.66dBΜA/m +/-2dB @10m

แถบคลื่นความถี่วิทยุของการทำงานสำหรับรุ่น 1825 และกำลังส่งสัญญาณที่กำหนดสูงสุดและค่าความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
LTE 1920~1980MHz, กำลังในสายตัวนำ 24dBm +/- 1.0dB
LTE 1710~1785MHz, กำลังในสายตัวนำ 24dBm +/- 1.0dB
LTE 2500~2570MHz, กำลังในสายตัวนำ 24dBm +/- 1.0dB
LTE 880~915MHz, กำลังในสายตัวนำ 24dBm +/- 1.0dB
LTE 832~862MHz, กำลังในสายตัวนำ 24dBm +/- 1.0dB
LTE 703~748MHz, กำลังในสายตัวนำ 24dBm +/- 1.0dB
LTE 2570~2620MHz, กำลังในสายตัวนำ 23.5dBm +/- 1.0dB
LTE 2300~2400MHz, กำลังในสายตัวนำ 23.5dBm +/- 1.0dB
UMTS 1920~1980MHz, กำลังในสายตัวนำ 24dBm +/- 1.0dB
UMTS 880~915MHz, กำลังในสายตัวนำ 24dBm +/- 1.0dB
WLAN 2400-2483.5MHz, 18.44dBm EIRP +1/-2dB
WLAN 5.15-5.25GHz, 17.94 dBm EIRP +1/-2dB
WLAN 5.25-5.35GHz, 18.02 dBm EIRP +1/-2dB
WLAN 5.47-5.725GHz, 17.98 dBm EIRP +1/-2dB
WLAN 5.725-5.85GHz, 9.03 dBm EIRP +1/-2dB
Bluetooth 2400-2483.5MHz, 2.98dBm EIRP +1.5/-1.5dB
NFC -21.32dBΜA/m @10m +2/-2dB

แถบคลื่นความถี่วิทยุของการทำงานสำหรับรุ่น 1832 และกำลังส่งสัญญาณที่กำหนดสูงสุดและค่าความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
WLAN 2400-2483.5MHz, 17.2dBm EIRP +/-1.5dB.
WLAN 5.15-5.25GHz, 20.3dBm EIRP +/-1.5dB.
WLAN 5.25-5.35GHz, 18.5dBm EIRP +/-1.5dB.
WLAN 5.47-5.725GHz, 18dBm EIRP +/-1.5dB.
WLAN 5.725-5.85GHz, 12.5dBm EIRP +/-1.5dB.
Bluetooth 2400-2483.5MHz, 7dBm EIRP +/-1.5dB.

แถบคลื่นความถี่วิทยุของการทำงานสำหรับรุ่น 1853 และกำลังส่งสัญญาณที่กำหนดสูงสุดและค่าความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
BT LE 2402-2480MHz, -10.41 dBm EIRP +/-4dB

แถบคลื่นความถี่วิทยุของการทำงานสำหรับรุ่น 1864 และกำลังส่งสัญญาณที่กำหนดสูงสุดและค่าความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
NFC 13.56MHz, 0dBm EIRP

แถบคลื่นความถี่วิทยุของการทำงานสำหรับรุ่น 1866 และกำลังส่งสัญญาณสูงสุดที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
WLAN 2400-2483.5MHz, 18.6dBm EIRP
WLAN 5.15-5.25GHz, 21.6dBm EIRP
WLAN 5.25-5.35GHz, 21.6dBm EIRP
WLAN 5.47-5.725GHz, 21.4dBm EIRP
WLAN 5.725-5.85GHz, 12dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483.5MHz, 9.8dBm EIRP
Bluetooth LE 2400-2483.5MHz, 7.8dBm EIRP

แถบคลื่นความถี่วิทยุของการทำงานสำหรับรุ่น 1867 และกำลังส่งสัญญาณสูงสุดที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
WLAN 2400-2483.5MHz, 21.35dBm EIRP
WLAN 5.15-5.25GHz, 23.4dBm EIRP
WLAN 5.25-5.35GHz, 21.6dBm EIRP
WLAN 5.47-5.725GHz, 21.7dBm EIRP
WLAN 5.725-5.85GHz, 15.9dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483.5MHz, 4.2dBm EIRP
Bluetooth LE 2400-2483.5MHz, 4.2dBm EIRP

แถบคลื่นความถี่วิทยุของการทำงานสำหรับรุ่น 1868 และกำลังส่งสัญญาณสูงสุดที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
WLAN 2400-2483.5MHz, 21.35dBm EIRP
WLAN 5.15-5.25GHz, 23.4dBm EIRP
WLAN 5.25-5.35GHz, 21.6dBm EIRP
WLAN 5.47-5.725GHz, 21.7dBm EIRP
WLAN 5.725-5.85GHz, 15.9dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483.5MHz, 4.2dBm EIRP
Bluetooth LE 2400-2483.5MHz, 4.2dBm EIRP

แถบคลื่นความถี่วิทยุของการทำงานสำหรับรุ่น 1872 และกำลังส่งสัญญาณสูงสุดที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
WLAN 2400-2483.5 MHz, 19.6dBm EIRP
WLAN 5.15-5.25 GHz, 22.5dBm EIRP
WLAN 5.25-5.35 GHz, 19.8dBm EIRP
WLAN 5.47-5.725 GHz, 20dBm EIRP
WLAN 5.725-5.85 GHz, 13.3dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483.5 MHz, 1.3dBm EIRP
Bluetooth LE 2400-2483.5 MHz, 1.3dBm EIRP

แถบคลื่นความถี่วิทยุของการทำงานสำหรับรุ่น 1873 และกำลังส่งสัญญาณสูงสุดที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
WLAN 2400-2483.5MHz, 15.7dBm EIRP
WLAN 5.15-5.25GHz, 20.0dBm EIRP
WLAN 5.25-5.35GHz, 20.9dBm EIRP
WLAN 5.47-5.725GHz, 20.4dBm EIRP
WLAN 5.725-5.85GHz, 13.0dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483.5MHz, 3.8dBm EIRP
Bluetooth LE 2400-2483.5MHz, -2.2dBm EIRP

แถบคลื่นความถี่วิทยุของการทำงานสำหรับรุ่น 1876 และกำลังส่งสัญญาณสูงสุดที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
LTE 1920-1980MHz, 27.1dBm EIRP
LTE 1710-1785MHz, 27.1dBm EIRP
LTE 2500-2570MHz, 25.6dBm EIRP
LTE 880-915MHz, 25.3dBm EIRP
LTE 832-862MHz, 24.7dBm EIRP
LTE 703-748MHz, 24.4dBm EIRP
LTE 2570-2620MHz, 25.3dBm EIRP
LTE 2300-2400MHz, 26.6dBm EIRP
UMTS 1920-1980MHz, 27.1dBm EIRP
UMTS 880-915MHz, 25.3dBm EIRP
WLAN 2400-2483.5MHz, 17.4dBm EIRP
WLAN 5.15-5.25GHz, 18.7dBm EIRP
WLAN 5.25-5.35GHz, 18.7dBm EIRP
WLAN 5.47-5.725GHz, 17.9dBm EIRP
WLAN 5.725-5.85GHz, 11.5dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483.5MHz, 6.7dBm EIRP
Bluetooth LE 2400-2483.5MHz, 5.8dBm EIRP

แถบคลื่นความถี่วิทยุของการทำงานสำหรับรุ่น 1899 และกำลังส่งสัญญาณสูงสุดที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
WLAN 2400-2483.5MHz, 19.5 dBm EIRP
WLAN 5.15-5.25GHz, 21.5 dBm EIRP
WLAN 5.25-5.35GHz, 21.5 dBm EIRP
WLAN 5.47-5.725GHz, 21.5 dBm EIRP
WLAN 5.725-5.85GHz, 12.25 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483.5MHz, 12.5 dBm EIRP
อุปกรณ์เสริมวิทยุ 5.15-5.85GHz, 0.2 dBm EIRP

แถบคลื่นความถี่วิทยุของการทำงานสำหรับรุ่น 1900 และกำลังส่งสัญญาณสูงสุดที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
WLAN 2400-2483.5MHz, 18.5 dBm EIRP
WLAN 5.15-5.25GHz, 20 dBm EIRP
WLAN 5.25-5.35GHz, 20 dBm EIRP
WLAN 5.47-5.725GHz, 20.25 dBm EIRP
WLAN 5.725-5.85GHz, 11.75 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483.5MHz, 12.5 dBm EIRP

แถบคลื่นความถี่วิทยุของการทำงานสำหรับรุ่น 1901 และกำลังส่งสัญญาณสูงสุดที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
WLAN 2400-2483.5MHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5.15-5.25GHz, 20.76 dBm EIRP
WLAN 5.25-5.35GHz, 20.76 dBm EIRP
WLAN 5.47-5.725GHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5.725-5.85GHz, 10.41 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483.5MHz, 15.89 dBm EIRP

แถบคลื่นความถี่วิทยุของการทำงานสำหรับรุ่น 1926 และกำลังส่งสัญญาณสูงสุดที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
WLAN 2400-2483.5MHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5.15-5.25GHz, 20.76 dBm EIRP
WLAN 5.25-5.35GHz, 20.76 dBm EIRP
WLAN 5.47-5.725GHz, 21 dBm EIRP
WLAN 5.725-5.85GHz, 10.41 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483.5MHz, 15.89 dBm EIRP
NFC -22.29dBΜA/m @10m

แถบคลื่นความถี่วิทยุของการทำงานสำหรับรุ่น 1927 และกำลังส่งสัญญาณสูงสุดที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
LTE 1920~1980MHz: 25 dBm EIRP
LTE 1710~1785MHz: 25 dBm EIRP
LTE 2500~2570MHz: 22.8 dBm EIRP
LTE 880~915MHz: 25 dBm EIRP
LTE 832~862MHz: 25 dBm EIRP
LTE 703~748MHz: 25 dBm EIRP
LTE 2570~2620MHz: 24.5 dBm EIRP
LTE 2300~2400MHz: 24.5 dBm EIRP
UMTS 1920~1980MHz: 25 dBm EIRP
UMTS 880~915MHz: 25 dBm EIRP
WLAN 2400-2483.5MHz, 18.45 dBm EIRP
WLAN 5.15-5.25GHz, 17.82 dBm EIRP
WLAN 5.25-5.35GHz, 17.82 dBm EIRP
WLAN 5.47-5.725GHz, 19.47 dBm EIRP
WLAN 5.725-5.85GHz, 8.76 dBm EIRP
Bluetooth 2400-2483.5MHz, 11.06 dBm EIRP
NFC -22.29dBΜA/m @10m

ย่านความถี่วิทยุของการดำเนินการสำหรับรุ่น 1943 และกำลังการส่งสัญญาณที่กำหนดสูงสุดและค่าความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
WLAN 2.400 - 2.4835 GHz : 18.53dBm EIRP ± 1dB
WLAN 5.15 - 5.25 GHz : 17.98dBm EIRP ± 1dB
WLAN 5.25 - 5.35 GHz : 16.96dBm EIRP ± 1dB
WLAN 5.47 - 5.725 GHz : 18.66dBm EIRP ± 1dB
WLAN 5.725 - 5.85 GHz : 10.10dBm EIRP ± 1dB
Bluetooth 2400 - 2483.5 MHz : 11.62dBm EIRP ± 1.5dB
Bluetooth LE 2400 - 2483.5 MHz : 8.62dBm EIRP ± 1.5dB

บริษัท: Microsoft Ireland Operations Limited
ที่อยู่: One Microsoft Place, South County Business Park, Dublin D18 P521
ประเทศ/ภูมิภาค: ไอร์แลนด์
หมายเลขโทรศัพท์: +353 1 295 3826
หมายเลขโทรสาร: +353 1 706 4110

เครื่องหมาย CE

5.15-5.35GHz ใช้ภายในอาคารเท่านั้น

คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปแบบย่อ

Microsoft Corporation ขอประกาศไว้ ณ ที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม Directive 2014/53 / EU

เอกสารฉบับเต็มของคำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปมีอยู่ตามที่อยู่อินเทอร์เน็ตดังต่อไปนี้: aka.ms/eucompliancedoc

คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปมีข้อมูล เช่น ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริม ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านวิทยุตามระเบียบข้างต้น

สำหรับลูกค้าในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

เครื่องหมาย AU NZ RCM

เครื่องหมาย R-NZ

สำหรับลูกค้าในสิงคโปร์ 

สอดคล้องตาม IMDA-DA107473

รุ่น 1866 มีโมดูลไร้สายต่อไปนี้: Intel AX201D2W

สอดคล้องตาม IMDA-DB02941

สำหรับลูกค้าในอินเดีย

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับทั่วโลกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึง EU RoHS Directive 2011/65/EU ในเรื่องการใช้สารตะกั่ว, แคดเมียม, ปรอท, เฮกซะวาเลนต์โครเมียม, PBD และ PBB แบบจำกัด

รุ่น:
1769, 1782, 1793, 1795, 1813, 1832, 1834, 1835, 1867, 1868, 1872, 1873, 1899, 1900

R-41089125

รุ่น:
1796, 1866

R-41080616

รุ่น:
1824, 1901, 1926

R-41105171

รุ่น:
1876

R-41148350

 

สำหรับลูกค้าในเม็กซิโก

Para clientes de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Rastree su dispositivo perdido o robado: aka.ms/find-lost-windows-device.

Dispositivos LTE: para localizar su IMEI, siga estas instrucciones. Vaya a la configuración de su dispositivo, red, celular, configuración avanzada, IMEI.

สำหรับลูกค้าในซาอุดีอาระเบีย

ชื่ออุปกรณ์

รุ่น#

CITC Cert#

Surface Go

1824

TA 2018-1154

Surface Go LTE

1825

TA 2019-232

Surface Go 2

1901

TA 2020-453

Surface Go 2

1926

TA 2020-595

Surface Pro 5
Surface Pro 6

1796

TA 2018-1330

Surface Pro X

1876

TA 2019-2752

Surface Studio
Surface Studio 2

1707

TA 2018-1380

Surface Laptop
Surface Laptop 2

1769

TA 2018-1580

Surface Laptop
Surface Laptop 2

1782

TA 2019-833

 

สำหรับลูกค้าในจีน

เครื่องหมายผลิตภัณฑ์สีเขียวของจีน

此绿色产品标识只适用于以下型号: 1704, 1705, 1707, 1724, 1769, 1782, 1793, 1796, 1807, 1813, 1824, 1825, 1832, 1834, 1835, 1866, 1867, 1868, 1872, 1873, 1876, 1899, 1900, 1901, 1907, 1908, 1909, 1926, 1927, 1943 

产品中有害物质的名称及含量

型号 1876、1873、1872、1868、1867、1867、1866、1835、1834、1832、1813、1807、1796、1795、1793、1782、1769、1707

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

按键

O

O

O

O

O

O

螺丝、铆钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示屏模组

X

O

O

O

O

O

摄像头模组

X

散热模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

X

电芯

O

O

O

O

O

O

电源及电源线

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技 术或部件。

 

型号 1825、1824

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝、螺母、铜钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示面板

O

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

散热模组

O

O

O

O

O

O

镜头模组

O

O

O

O

O

O

连接线

O

O

O

O

O

O

电池组

O

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技 术或部件。

 

型号 1853

部件名称

有害物质

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr (VI))

(PBB)

(PBDE)

塑料外壳

O

O

O

O

O

O

金属框架

O

O

O

O

O

O

螺丝

O

O

O

O

O

O

电池

O

O

O

O

O

O

线路板

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572

规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T

26572 规定的限量要求。

注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1864

部件名称

有害物质

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr (VI))

(PBB)

(PBDE)

键盘外壳

O

O

O

O

O

O

触摸板模组

X

O

O

O

O

O

键盘电路板组件

X

O

O

O

O

O

FPC模组

O

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572

规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T

26572 规定的限量要求。

注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1901、1926、1927

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝、螺母、铜钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示面板

O

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

散热模组

O

O

O

O

O

O

镜头模组

O

O

O

O

O

O

连接线

O

O

O

O

O

O

金属触点

X

O

O

O

O

O

电源供应器

X

O

O

O

O

O

电源线

X

O

O

O

O

O

电池组

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1899、1900、1907、1908、1909

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝

O

O

O

O

O

O

萤幕模组

O

O

O

O

O

O

镜头模组

O

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

散热模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

电源供应器与电源线

X

O

O

O

O

O

缆线

O

O

O

O

O

O

电池组

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

 

型号 1943

部件名称

有害物质


(Pb)


(Hg)


(Cd)

六价铬 (Cr (VI))

多溴联苯 (PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

按键

O

O

O

O

O

O

螺丝、铆钉

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示屏模组

O

O

O

O

O

O

摄像头模组

O

O

O

O

O

O

散热模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

电芯

O

O

O

O

O

O

电源及电源线

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量 超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技 术或部件。

 

สำหรับลูกค้าในญี่ปุ่น

電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります。
(高出力システムと通信する場合を除く)

เครื่องหมาย VCCI ของญี่ปุ่น

モデル1867 :

TELEC 1867

モデル1868 :

TELEC 1868

モデル1872 :

TELEC 1872

モデル1873 :

TELEC 1873

モデル1943 :


 
問い合わせ先情報:    Microsoft Corporation,
                     One Microsoft Way,
                     Redmond, WA 98052, USA.
米国:                (800) 426 9400
カナダ:              (800) 933 4750

モデル 1807, 1876, 1927:通常使用時にディスプレイ側と身体の間が少なくとも 20 cm あることを確認してください。

สำหรับลูกค้าในเกาหลี

연락처 정보:      Microsoft Corporation,
                  One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
미국:             (800) 426-9400
캐나다:           (800) 933-4750

해당무선설비기기는 운용 중 전파혼신가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다 이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기 로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

สำหรับลูกค้าในไต้หวัน

เครื่องหมายรีไซเคิลของไต้หวัน

廢電池請回收
連絡資訊:     Microsoft Corporation,
             One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA.
美國:         (800) 426-9400
加拿大:       (800) 933-4750

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

เข้าร่วมการสนทนา
ถามในชุมชน
รับการสนับสนุน
ติดต่อเรา

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×