หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

มีหลายวิธีในการค้นหารุ่นของอุปกรณ์ Surface ที่คุณมี

ดูในแอป Surface

วิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหารุ่น Surface ที่คุณมีคือการใช้แอป Surface ซึ่งจะแสดงชื่อรุ่นของอุปกรณ์ Surface ของคุณและอุปกรณ์เสริม Surface แต่ละรายการ

หมายเหตุ: เมื่อลงชื่อเข้าใช้แอป Surface คุณสามารถดูข้อมูลสําหรับอุปกรณ์ Surface อื่นๆ ที่คุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย 

เปิดแอป Surface

ในแอป Surface ให้ขยาย ข้อมูลอุปกรณ์ และดูค่าที่อยู่ถัดจากรุ่น Surface

การค้นหาชื่อรุ่นของอุปกรณ์ Surface ของคุณในแอป Surface

หมายเหตุ: หากคุณไม่มีแอป Surface ติดตั้งอยู่ คุณสามารถ ดาวน์โหลดแอป Surface จาก Microsoft Store เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ให้เลือก เริ่มต้น ค้นหา Surface จากนั้นเลือกแอปจากรายการผลการค้นหา

ค้นหาในการตั้งค่า

 1. เลือก เริ่มต้น การตั้งค่า > > ระบบ จากนั้นเลื่อนลงและเลือก เกี่ยวกับ  

  เปิดการตั้งค่าเกี่ยวกับ

 2. ดูที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง เหนือข้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์เพื่อค้นหาข้อมูลรุ่นของ Surface
  แสดงข้อมูลอุปกรณ์ใกล้กับด้านบนของหน้าต่างภายใต้ชื่อหน้าจอ

ค้นหาในข้อมูลระบบ

 1. เลือก เริ่มต้น พิมพ์ ระบบ ในกล่องค้นหา แล้วเลือก ข้อมูลระบบ จากรายการผลลัพธ์

 2. ค้นหารุ่นระบบในบานหน้าต่างทางด้านขวา
  แสดงข้อมูลรุ่นระบบในบานหน้าต่างทางด้านขวา

ดูอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ

 1. ไปที่ account.microsoft.com/devices

 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ และภายใต้ อุปกรณ์ ให้เลือก จัดการอุปกรณ์ เพื่อดูอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกันของคุณ

  ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว อุปกรณ์ที่เชื่อมโยงของคุณอาจเปิดให้คุณดูโดยอัตโนมัติ 

  ดูข้อมูลรุ่นของอุปกรณ์ Surface ของคุณในบัญชี Microsoft ของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

มีหลายวิธีในการค้นหารุ่นของอุปกรณ์ Surface ที่คุณมี

ดูในแอป Surface

วิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหารุ่น Surface ที่คุณมีคือการใช้แอป Surface ซึ่งจะแสดงชื่อรุ่นของอุปกรณ์ Surface ของคุณและอุปกรณ์เสริม Surface แต่ละรายการ

หมายเหตุ: เมื่อลงชื่อเข้าใช้แอป Surface คุณสามารถดูข้อมูลสําหรับอุปกรณ์ Surface อื่นๆ ที่คุณได้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย 

เปิดแอป Surface

ในแอป Surface ให้ขยาย ข้อมูลอุปกรณ์ และดูค่าที่อยู่ถัดจากรุ่น Surface

การค้นหาชื่อรุ่นของอุปกรณ์ Surface ของคุณในแอป Surface

หมายเหตุ: หากคุณไม่มีแอป Surface ติดตั้งอยู่ คุณสามารถ ดาวน์โหลดแอป Surface จาก Microsoft Store เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ให้เลือก เริ่มต้น ค้นหา Surface จากนั้นเลือกแอปจากรายการผลการค้นหา

ค้นหาในข้อมูลระบบ

 1. เลือกเริ่มต้น  ค้นหาระบบ จากนั้นเลือกข้อมูลระบบจากรายการผลลัพธ์

 2. ค้นหารุ่นระบบในบานหน้าต่างทางด้านขวา
  แสดงข้อมูลรุ่นระบบในบานหน้าต่างทางด้านขวา

ดูอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ

 1. ไปที่ account.microsoft.com/devices

 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Microsoft ของคุณ และภายใต้ อุปกรณ์ ให้เลือก จัดการอุปกรณ์ เพื่อดูอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกันของคุณ
  ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้อยู่แล้ว อุปกรณ์ที่เชื่อมโยงของคุณจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณดู 

  ดูข้อมูลรุ่นของอุปกรณ์ Surface ของคุณในบัญชี Microsoft ของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาทั่วไปหรือรับความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุน

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×