การปรับปรุงสแตกบริการสำหรับ Windows Server ๒๐๐๘ SP2:14 กรกฎาคม๒๐๒๐

  • Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2

  • Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบ๓๒บิต Service Pack 2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)

  • Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ X64 Service Pack 2

  • Windows Server ๒๐๐๘สำหรับระบบที่ใช้ x64 Service Pack 2

สรุป

การอัปเดตนี้ทำให้การปรับปรุงคุณภาพไปยังสแตกที่ให้บริการซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ติดตั้งการอัปเดต Windows การให้บริการการอัปเดตสแตก (SSU) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสแตกที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้เพื่อให้อุปกรณ์ของคุณสามารถรับและติดตั้งการอัปเดตของ Microsoft ได้

การอัปเดตนี้ยังเน้นความสูงของช่องโหว่ของสิทธิ์การใช้งานที่มีอยู่เมื่อตัวติดตั้ง Windows Module จัดการการดำเนินการไฟล์อย่างไม่ถูกต้อง ผู้โจมตีที่สามารถทำให้ช่องโหว่นี้สามารถรับสิทธิ์การยกระดับได้ การอัปเดตความปลอดภัยที่อยู่ในช่องโหว่โดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวติดตั้ง Windows Module จัดการการดำเนินการของไฟล์อย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่CVE-2020-1346 | ความสูงของช่องโหว่ของสิทธิ์การติดตั้ง Windows Module

สิ่งสำคัญก่อนที่คุณจะติดตั้งโปรแกรมอัปเดตนี้ให้ดูที่ส่วนข้อกำหนดเบื้องต้น

วิธีรับการอัปเดตนี้

วิธีที่ 1: Windows Update

การอัปเดตนี้พร้อมใช้งานผ่าน Windows Update ระบบจะดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติ  

วิธีที่ 2: แค็ตตาล็อก Microsoft Update 

เมื่อต้องการรับแพคเกจแบบสแตนด์อโลนสำหรับการอัปเดตนี้ให้ไปที่เว็บไซต์แค็ตตาล็อกของ Microsoft update

วิธีที่ 3: บริการการอัปเดต Windows Server

การอัปเดตนี้ยังพร้อมใช้งานผ่านทาง Windows Server Update Services (WSUS)

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งการอัปเดต Windows Server ๒๐๐๘ SP2 ที่เผยแพร่ในหรือหลังจากเดือนกรกฎาคม๒๐๑๙คุณต้องมีการติดตั้งการอัปเดตที่จำเป็นต่อไปนี้ ถ้าคุณใช้ Windows Update การอัปเดตที่จำเป็นเหล่านี้จะได้รับการเสนอโดยอัตโนมัติตามที่ต้องการ

สิ่งสำคัญ คุณต้องรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณหลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตที่จำเป็นเหล่านี้

การรีสตาร์ตข้อมูล 

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่คุณนำการอัปเดตนี้ไปใช้

ข้อมูลการเอาออก

บริการการอัปเดตสแตก (SSUs) ทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการติดตั้งการอัปเดตและไม่สามารถถอนการติดตั้งออกจากอุปกรณ์ได้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมอัปเดต

การอัปเดตนี้จะแทนที่การอัปเด SSU ที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้KB4562031

ข้อมูลไฟล์

แอตทริบิวต์ของไฟล์

เวอร์ชันภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ของการอัปเดตซอฟต์แวร์นี้จะติดตั้งไฟล์ที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้

หมายเหตุ

ไฟล์รายการ (.manifest) และไฟล์ MUM (.mum) ที่ติดตั้งไม่ได้แสดงอยู่ในรายการ

การตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์

ชื่อไฟล์

แฮ SHA1

แฮชที่ถูกแฮช

Windows6.0-KB4565353-x64.msu

1C314D2333FC6967D13F1F048C0361C6496E65AB

F67852D324A38C06B61E28997C0C085BE74C54E814A3B37A5F69D5A9070C60F0

Windows6.0-KB4565353-x86.msu

5F20E699188A7EAC0B1B8AF13CD82FBD6B94FB64

548749AED775B8C93585B484F05FEF18359E4C91EB67D18712D70138FA10D819

File name

File version

File size

วันที่

เวลา

Apds.dll

6.0.6003.20877

๒,๑๒๗,๘๗๒

11-Jun-2020

01:33

Apircl.dll

6.0.6003.20877

๒๗๓,๙๒๐

11-Jun-2020

01:33

Apss.dll

6.0.6003.20877

๒๓๑,๙๓๖

11-Jun-2020

01:33

Cbscore.dll

6.0.6003.20877

๖๔๓,๕๘๔

11-Jun-2020

01:33

Cbsmsg.dll

6.0.6003.20877

๒๒,๐๑๖

11-Jun-2020

01:33

Cmiadapter.dll

6.0.6003.20877

๑๒๕,๔๔๐

11-Jun-2020

01:33

Cmitrust.dll

6.0.6003.20877

๔๖๐,๘๐๐

11-Jun-2020

01:33

Cmiv2.dll

6.0.6003.20877

๓,๘๓๐,๗๘๔

11-Jun-2020

01:33

Cntrtextinstaller.dll

6.0.6003.20877

๒๗๑,๘๗๒

11-Jun-2020

01:33

Dpx.dll

6.0.6003.20877

๔๐๔,๔๘๐

11-Jun-2020

01:33

Drupdate.dll

6.0.6003.20877

๑๑๙,๒๙๖

11-Jun-2020

01:33

Drvstore.dll

6.0.6003.20877

๓๑๖,๔๑๖

11-Jun-2020

01:33

Esscli.dll

6.0.6003.20877

๔๒๘,๕๔๔

11-Jun-2020

01:33

Extendedsecurityupdatesai.dll

6.0.6003.20877

๙๗,๒๘๐

11-Jun-2020

01:03

Fastprox.dll

6.0.6003.20877

๘๙๒,๔๑๖

11-Jun-2020

01:33

Globalinstallorder.xml

Not applicable

๑,๘๔๔,๓๕๔

10-Mar-2020

03:22

Helpcins.dll

6.0.6003.20877

๑๓๖,๗๐๔

11-Jun-2020

01:33

Locdrv.dll

6.0.6003.20877

๓๗๙,๙๐๔

11-Jun-2020

01:33

Mofd.dll

6.0.6003.20877

๒๗๓,๙๒๐

11-Jun-2020

01:33

Mofinstall.dll

6.0.6003.20877

๑๑๗,๗๖๐

11-Jun-2020

01:33

Msdelta.dll

6.0.6003.20877

๔๖๐,๒๘๘

11-Jun-2020

01:33

Mspatcha.dll

6.0.6003.20877

๔๖,๕๙๒

11-Jun-2020

01:33

Oemhelpins.dll

6.0.6003.20877

๒๐๘,๓๘๔

11-Jun-2020

01:33

Pkgmgr.exe

6.0.6003.20877

๑๓๘,๗๕๒

11-Jun-2020

01:03

Poqexec.exe

6.0.6003.20877

๑๓๗,๗๒๘

11-Jun-2020

01:03

Repdrvfs.dll

6.0.6003.20877

๓๘๑,๙๕๒

11-Jun-2020

01:33

Rescinst.dll

6.0.6003.20877

๑๔๙,๕๐๔

11-Jun-2020

01:33

Smiengine.dll

6.0.6003.20877

๙๓๖,๔๔๘

11-Jun-2020

01:33

Smiinstaller.dll

6.0.6003.20877

๑๔๕,๔๐๘

11-Jun-2020

01:33

Smipi.dll

6.0.6003.20877

๑๒๒,๘๘๐

11-Jun-2020

01:33

Wbemcomn.dll

6.0.6003.20877

๕๒๘,๓๘๔

11-Jun-2020

01:33

Wbemcore.dll

6.0.6003.20877

๑,๑๗๐,๙๔๔

11-Jun-2020

01:33

Wbemprox.dll

6.0.6003.20877

๔๓,๕๒๐

11-Jun-2020

01:33

Wcmtypes.xsd

Not applicable

๑,๐๔๗

21-Nov-2017

04:33

Wcp.dll

6.0.6003.20877

๒,๖๓๔,๒๔๐

11-Jun-2020

01:33

Wdscore.dll

6.0.6003.20877

๒๙๔,๙๑๒

11-Jun-2020

01:33

Wmiutils.dll

6.0.6003.20877

๑๓๑,๕๘๔

11-Jun-2020

01:33

Wrpint.dll

6.0.6003.20877

๕๗,๘๕๖

11-Jun-2020

01:33

Xmllite.dll

1.2.1012.0

๑๘๐,๗๓๖

11-Jun-2020

01:33

Apds.dll

6.0.6003.20877

๑,๗๔๖,๔๓๒

11-Jun-2020

01:45

Apircl.dll

6.0.6003.20877

๒๒๒,๗๒๐

11-Jun-2020

01:45

Apss.dll

6.0.6003.20877

๑๙๙,๑๖๘

11-Jun-2020

01:45

Cbscore.dll

6.0.6003.20877

๕๓๕,๕๕๒

11-Jun-2020

01:45

Cbsmsg.dll

6.0.6003.20877

๒๒,๐๑๖

11-Jun-2020

01:45

Cmiadapter.dll

6.0.6003.20877

๑๑๙,๘๐๘

11-Jun-2020

01:45

Cmitrust.dll

6.0.6003.20877

๒๗๘,๐๑๖

11-Jun-2020

01:45

Cmiv2.dll

6.0.6003.20877

๒,๐๔๓,๓๙๒

11-Jun-2020

01:45

Cntrtextinstaller.dll

6.0.6003.20877

๒๔๓,๗๑๒

11-Jun-2020

01:45

Dpx.dll

6.0.6003.20877

๒๕๘,๕๖๐

11-Jun-2020

01:45

Drupdate.dll

6.0.6003.20877

๑๐๑,๓๗๖

11-Jun-2020

01:45

Drvstore.dll

6.0.6003.20877

๒๔๘,๓๒๐

11-Jun-2020

01:45

Esscli.dll

6.0.6003.20877

๒๖๖,๒๔๐

11-Jun-2020

01:45

Extendedsecurityupdatesai.dll

6.0.6003.20877

๘๔,๔๘๐

11-Jun-2020

00:51

Fastprox.dll

6.0.6003.20877

๖๑๖,๔๔๘

11-Jun-2020

01:45

Globalinstallorder.xml

Not applicable

๑,๘๔๔,๓๕๔

10-Mar-2020

03:22

Helpcins.dll

6.0.6003.20877

๑๐๐,๘๖๔

11-Jun-2020

01:45

Locdrv.dll

6.0.6003.20877

๒๓๐,๔๐๐

11-Jun-2020

01:45

Mofd.dll

6.0.6003.20877

๑๙๐,๙๗๖

11-Jun-2020

01:45

Mofinstall.dll

6.0.6003.20877

๑๐๒,๔๐๐

11-Jun-2020

01:45

Msdelta.dll

6.0.6003.20877

๓๐๕,๖๖๔

11-Jun-2020

01:45

Mspatcha.dll

6.0.6003.20877

๓๕,๓๒๘

11-Jun-2020

01:45

Oemhelpins.dll

6.0.6003.20877

๑๔๖,๙๔๔

11-Jun-2020

01:45

Pkgmgr.exe

6.0.6003.20877

๑๓๐,๕๖๐

11-Jun-2020

00:51

Poqexec.exe

6.0.6003.20877

๑๑๙,๒๙๖

11-Jun-2020

00:51

Repdrvfs.dll

6.0.6003.20877

๒๖๖,๗๕๒

11-Jun-2020

01:45

Rescinst.dll

6.0.6003.20877

๑๒๘,๕๑๒

11-Jun-2020

01:45

Smiengine.dll

6.0.6003.20877

๗๐๕,๐๒๔

11-Jun-2020

01:45

Smiinstaller.dll

6.0.6003.20877

๑๓๙,๒๖๔

11-Jun-2020

01:45

Smipi.dll

6.0.6003.20877

๑๑๗,๒๔๘

11-Jun-2020

01:45

Wbemcomn.dll

6.0.6003.20877

๓๕๗,๘๘๘

11-Jun-2020

01:45

Wbemcore.dll

6.0.6003.20877

๗๓๙,๘๔๐

11-Jun-2020

01:45

Wbemprox.dll

6.0.6003.20877

๓๐,๒๐๘

11-Jun-2020

01:45

Wcmtypes.xsd

Not applicable

๑,๐๔๗

21-Nov-2017

04:34

Wcp.dll

6.0.6003.20877

๑,๘๓๘,๕๙๒

11-Jun-2020

01:45

Wdscore.dll

6.0.6003.20877

๒๑๙,๑๓๖

11-Jun-2020

01:45

Wmiutils.dll

6.0.6003.20877

๘๓,๙๖๘

11-Jun-2020

01:45

Wrpint.dll

6.0.6003.20877

๕๑,๗๑๒

11-Jun-2020

01:45

Xmllite.dll

1.2.1012.0

๑๘๓,๒๙๖

11-Jun-2020

01:45

File name

File version

File size

วันที่

เวลา

Apds.dll

6.0.6003.20877

๑,๗๔๖,๔๓๒

11-Jun-2020

01:45

Apircl.dll

6.0.6003.20877

๒๒๒,๗๒๐

11-Jun-2020

01:45

Apss.dll

6.0.6003.20877

๑๙๙,๑๖๘

11-Jun-2020

01:45

Cbscore.dll

6.0.6003.20877

๕๓๕,๕๕๒

11-Jun-2020

01:45

Cbsmsg.dll

6.0.6003.20877

๒๒,๐๑๖

11-Jun-2020

01:45

Cmiadapter.dll

6.0.6003.20877

๑๑๙,๘๐๘

11-Jun-2020

01:45

Cmitrust.dll

6.0.6003.20877

๒๗๘,๐๑๖

11-Jun-2020

01:45

Cmiv2.dll

6.0.6003.20877

๒,๐๔๓,๓๙๒

11-Jun-2020

01:45

Cntrtextinstaller.dll

6.0.6003.20877

๒๔๓,๗๑๒

11-Jun-2020

01:45

Dpx.dll

6.0.6003.20877

๒๕๘,๕๖๐

11-Jun-2020

01:45

Drupdate.dll

6.0.6003.20877

๑๐๑,๓๗๖

11-Jun-2020

01:45

Drvstore.dll

6.0.6003.20877

๒๔๘,๓๒๐

11-Jun-2020

01:45

Esscli.dll

6.0.6003.20877

๒๖๖,๒๔๐

11-Jun-2020

01:45

Extendedsecurityupdatesai.dll

6.0.6003.20877

๘๔,๔๘๐

11-Jun-2020

00:51

Fastprox.dll

6.0.6003.20877

๖๑๖,๔๔๘

11-Jun-2020

01:45

Globalinstallorder.xml

Not applicable

๑,๘๔๔,๓๕๔

10-Mar-2020

03:22

Helpcins.dll

6.0.6003.20877

๑๐๐,๘๖๔

11-Jun-2020

01:45

Locdrv.dll

6.0.6003.20877

๒๓๐,๔๐๐

11-Jun-2020

01:45

Mofd.dll

6.0.6003.20877

๑๙๐,๙๗๖

11-Jun-2020

01:45

Mofinstall.dll

6.0.6003.20877

๑๐๒,๔๐๐

11-Jun-2020

01:45

Msdelta.dll

6.0.6003.20877

๓๐๕,๖๖๔

11-Jun-2020

01:45

Mspatcha.dll

6.0.6003.20877

๓๕,๓๒๘

11-Jun-2020

01:45

Oemhelpins.dll

6.0.6003.20877

๑๔๖,๙๔๔

11-Jun-2020

01:45

Pkgmgr.exe

6.0.6003.20877

๑๓๐,๕๖๐

11-Jun-2020

00:51

Poqexec.exe

6.0.6003.20877

๑๑๙,๒๙๖

11-Jun-2020

00:51

Repdrvfs.dll

6.0.6003.20877

๒๖๖,๗๕๒

11-Jun-2020

01:45

Rescinst.dll

6.0.6003.20877

๑๒๘,๕๑๒

11-Jun-2020

01:45

Smiengine.dll

6.0.6003.20877

๗๐๕,๐๒๔

11-Jun-2020

01:45

Smiinstaller.dll

6.0.6003.20877

๑๓๙,๒๖๔

11-Jun-2020

01:45

Smipi.dll

6.0.6003.20877

๑๑๗,๒๔๘

11-Jun-2020

01:45

Wbemcomn.dll

6.0.6003.20877

๓๕๗,๘๘๘

11-Jun-2020

01:45

Wbemcore.dll

6.0.6003.20877

๗๓๙,๘๔๐

11-Jun-2020

01:45

Wbemprox.dll

6.0.6003.20877

๓๐,๒๐๘

11-Jun-2020

01:45

Wcmtypes.xsd

Not applicable

๑,๐๔๗

21-Nov-2017

04:34

Wcp.dll

6.0.6003.20877

๑,๘๓๘,๕๙๒

11-Jun-2020

01:45

Wdscore.dll

6.0.6003.20877

๒๑๙,๑๓๖

11-Jun-2020

01:45

Wmiutils.dll

6.0.6003.20877

๘๓,๙๖๘

11-Jun-2020

01:45

Wrpint.dll

6.0.6003.20877

๕๑,๗๑๒

11-Jun-2020

01:45

Xmllite.dll

1.2.1012.0

๑๘๓,๒๙๖

11-Jun-2020

01:45

อ้างอิง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ SSUs ให้ดูบทความต่อไปนี้:

เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายการอัปเดตซอฟต์แวร์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×