การปรับปรุงเพื่อสนับสนุน RDP จำกัดดูแลสำหรับ Windows 8 และ Windows Server 2012

เกี่ยวกับการปรับปรุงนี้

ปรับปรุงโพรโทคอลการใช้เดสก์ท็อประยะไกล (RDP) นี้ช่วยให้ผู้ใช้ที่ใช้การเชื่อมต่อเดสก์ท็อประยะไกลโดยไม่ต้องส่งข้อมูลประจำตัวของตนเองไปยังคอมพิวเตอร์ระยะไกล ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลประจำตัวและการขโมยข้อมูลประจำตัวแฮ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคอมพิวเตอร์ระยะไกลถูกละเมิดอาจ

ข้อมูลการปรับปรุง

วิธีการขอรับโปรแกรมปรับปรุงนี้

การปรับปรุง Windows

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะพร้อมใช้งานจากWindows Update

ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft

แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft

ระบบปฏิบัติการ

การปรับปรุง

Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่สนับสนุน

Download ดาวน์โหลดแพคเกจ

Windows 8 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุน

Download ดาวน์โหลดแพคเกจ

Windows Server 2012 รุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดที่สนับสนุน

Download ดาวน์โหลดแพคเกจ

หมายเหตุ สามารถได้รับการปรับปรุงสำหรับ Windows RT จาก Windows Update ระบุไว้เท่านั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

119591วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัสแล้ว Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งพร้อมใช้งานตั้งแต่วันที่ซึ่งมีการประกาศแฟ้มนี้ แฟ้มนี้ถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตต่อแฟ้มดังกล่าว

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ได้

ข้อมูลรีจิสทรี

หากต้องการนำการปรับปรุงนี้ไปใช้ คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อรีจิสทรีนี้

ข้อกำหนดการรีสตาร์ท

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากใช้การปรับปรุงนี้

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุง

การปรับปรุงนี้ไม่ได้แทนที่การปรับปรุงที่ออกมาก่อนหน้านี้

การปรับปรุงนี้รุ่นสากลจะติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ซึ่งแสดงรายการไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ของคุณจะแสดงผลตามเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้อีกด้วยเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างกับแฟ้มนี้

หมายเหตุข้อมูลแฟ้ม Windows RT, Windows 8 และ Windows Server 2012

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เจาะจง SR_Level (RTM, SPn) และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) จะสามารถระบุได้ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้:

  รุ่น

  ผลิตภัณฑ์

  หลักเป้าหมาย

  สาขาเซอร์วิส

  6.2.920 0.16 xxx

  Windows RT, Windows 8 และ Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.17xxx

  Windows RT, Windows 8 และ Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.21xxx

  Windows RT, Windows 8 และ Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • สาขาบริการของ GDR ประกอบด้วยบรรดาโปรแกรมแก้ไขเฉพาะที่มีการนำออกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อจัดการกับปัญหาร้ายแรงที่แพร่กระจายเป็นวงกว้าง สาขาบริการของ ldr จะประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง

 • ไม่อยู่ในรายการแฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ซึ่งติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม

สำหรับ Windows RT

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:13

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:12

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:58

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

12:26

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:12

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

12:06

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

12:00

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:27

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:12

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

12:29

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

12:07

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:12

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

12:02

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:58

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

12:29

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

12:23

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:12

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

12:16

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:59

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

12:07

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

12:13

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

12:13

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

12:31

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:58

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:58

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

12:04

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

12:19

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:57

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:58

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

26-Jul-2012

06:47

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

12:38

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:58

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:58

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:59

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

12:04

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

12:03

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

12:08

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.exe

6.2.9200.17048

976,896

07-Jul-2014

03:34

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mof

ไม่มีข้อมูล

1,199

06-Jul-2012

20:09

ไม่มีข้อมูล

Connection.lnk เดสก์ท็อประยะไกล

ไม่มีข้อมูล

1,215

26-Nov-2012

23:31

ไม่มีข้อมูล

Winsta.dll

6.2.9200.17048

175,616

07-Jul-2014

03:34

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.dll

6.2.9200.17048

246,272

07-Jul-2014

03:33

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mof

ไม่มีข้อมูล

1,261

06-Jul-2012

20:07

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.dll

6.2.9200.17048

4,585,984

07-Jul-2014

03:34

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mof

ไม่มีข้อมูล

2,055

06-Jul-2012

20:11

ไม่มีข้อมูล

Tsgqec.dll

6.2.9200.16465

35,840

27-Nov-2012

03:24

ไม่มีข้อมูล

Rdsdwmdr.dll

6.2.9200.16384

16,896

26-Jul-2012

01:30

ไม่มีข้อมูล

Termsrv.dll

6.2.9200.17048

523,776

07-Jul-2014

03:34

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:24

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:25

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:26

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:27

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:06

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:07

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:07

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:08

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:24

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:25

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:33

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:34

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:24

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:25

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

01:33

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

01:34

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:29

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:30

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:22

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:24

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:31

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:32

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:31

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:32

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:34

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:35

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:22

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:24

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:25

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:26

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:22

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:24

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:52

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:53

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:48

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:49

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:35

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:36

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:32

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:34

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:07

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:08

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:31

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:32

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:25

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:26

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:37

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:39

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:41

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:22

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:24

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:33

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:34

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:32

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:33

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:22

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:24

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:46

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:47

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:21

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:23

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:33

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:34

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:07

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:08

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:21

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:24

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:47

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:49

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:41

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:43

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

02:35

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

02:37

ไม่มีข้อมูล

สำหรับ Windows 8 รุ่นที่ใช้ x86 ทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Rdpcorets.dll

6.2.9200.17048

2,801,152

07-Jul-2014

04:01

x86

Rdpudd.dll

6.2.9200.16434

214,528

12-Oct-2012

05:15

x86

Rdpvideominiport.sys

6.2.9200.16434

23,272

12-Oct-2012

07:12

x86

Rfxvmt.dll

6.2.9200.16434

30,208

12-Oct-2012

05:40

x86

Rdpcorets.dll

6.2.9200.21166

2,803,712

07-Jul-2014

04:10

x86

Rdpudd.dll

6.2.9200.21035

215,040

03-May-2014

03:12

x86

Rdpvideominiport.sys

6.2.9200.16384

23,280

26-Jul-2012

03:39

x86

Rfxvmt.dll

6.2.9200.16384

30,208

26-Jul-2012

03:19

x86

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:42

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:42

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:55

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:19

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:41

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:54

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:40

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

05:23

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:41

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:10

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:40

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:54

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:41

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:55

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:10

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:24

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:41

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:46

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:49

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:51

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:47

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:41

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:08

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:08

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:00

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:23

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:41

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:01

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:53

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

26-Jul-2012

04:56

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:46

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:54

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:39

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:30

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:39

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:39

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:26

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:32

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:33

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:01

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:05

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:33

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:53

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:58

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:33

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:33

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:07

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:24

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:33

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:59

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:44

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:53

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:04

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:33

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:38

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:08

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:54

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:15

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:03

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:40

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:57

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:41

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:55

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:08

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:49

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:01

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

26-Jul-2012

04:56

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:03

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:02

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:42

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:54

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:54

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:52

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:52

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.exe

6.2.9200.17048

1,049,600

07-Jul-2014

04:01

x86

Mstsc.mof

ไม่มีข้อมูล

1,199

02-Jun-2012

14:31

ไม่มีข้อมูล

Connection.lnk เดสก์ท็อประยะไกล

ไม่มีข้อมูล

1,215

25-Jul-2012

20:34

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.exe

6.2.9200.21166

1,049,600

07-Jul-2014

04:11

x86

Mstsc.mof

ไม่มีข้อมูล

1,199

02-Jun-2012

14:31

ไม่มีข้อมูล

Connection.lnk เดสก์ท็อประยะไกล

ไม่มีข้อมูล

1,215

25-Jul-2012

20:34

ไม่มีข้อมูล

Winsta.dll

6.2.9200.17048

233,472

07-Jul-2014

04:01

x86

Winsta.dll

6.2.9200.21166

231,936

07-Jul-2014

04:11

x86

Aaclient.dll

6.2.9200.17048

269,312

07-Jul-2014

03:59

x86

Aaclient.mof

ไม่มีข้อมูล

1,261

02-Jun-2012

14:30

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.dll

6.2.9200.17048

5,095,424

07-Jul-2014

04:00

x86

Mstscax.mof

ไม่มีข้อมูล

2,055

02-Jun-2012

14:31

ไม่มีข้อมูล

Tsgqec.dll

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

03:20

x86

Aaclient.dll

6.2.9200.21166

269,312

07-Jul-2014

04:09

x86

Aaclient.mof

ไม่มีข้อมูล

1,261

02-Jun-2012

14:30

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.dll

6.2.9200.21166

5,095,424

07-Jul-2014

04:10

x86

Mstscax.mof

ไม่มีข้อมูล

2,055

02-Jun-2012

14:31

ไม่มีข้อมูล

Tsgqec.dll

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

03:20

x86

Rdsdwmdr.dll

6.2.9200.16384

16,896

26-Jul-2012

03:19

x86

Termsrv.dll

6.2.9200.17048

573,440

07-Jul-2014

04:01

x86

Rdsdwmdr.dll

6.2.9200.16384

16,896

26-Jul-2012

03:19

x86

Termsrv.dll

6.2.9200.21166

572,928

07-Jul-2014

04:10

x86

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:45

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:18

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:20

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:48

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:49

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:44

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:36

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:37

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

03:26

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

03:30

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:45

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:48

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:36

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:44

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:03

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:04

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:59

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:00

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:36

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:18

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:19

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:10

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:12

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:45

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:44

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:45

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:47

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:45

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:47

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:37

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:45

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:44

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:34

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:35

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:45

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:54

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:56

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:03

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:04

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:55

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:56

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:36

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:37

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:40

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:42

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:44

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:59

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:00

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:54

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:55

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:45

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:47

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:45

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:18

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:20

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:48

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:49

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:44

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:36

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:37

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

03:26

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

03:30

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:45

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:48

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:36

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:44

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:03

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:04

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:59

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:00

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:36

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:18

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:19

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:10

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:12

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:45

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:44

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:45

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:47

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:45

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:47

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:37

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:45

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:44

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:34

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:35

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:45

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:54

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:56

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:03

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:04

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:55

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:56

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:36

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:37

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:40

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:42

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:44

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:59

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:00

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:54

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:55

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:45

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:47

ไม่มีข้อมูล

สำหรับรุ่นที่ใช้ x64 ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนของ Windows 8 และ Windows Server 2012

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Rdpcorets.dll

6.2.9200.17048

3,248,128

07-Jul-2014

05:52

x64

Rdpudd.dll

6.2.9200.16912

235,520

03-May-2014

03:34

x64

Rdpvideominiport.sys

6.2.9200.16434

27,880

12-Oct-2012

08:08

x64

Rfxvmt.dll

6.2.9200.16434

36,352

12-Oct-2012

06:14

x64

Rdpcorets.dll

6.2.9200.21166

3,249,664

07-Jul-2014

04:23

x64

Rdpudd.dll

6.2.9200.21035

235,520

03-May-2014

03:36

x64

Rdpvideominiport.sys

6.2.9200.16384

27,888

26-Jul-2012

03:17

x64

Rfxvmt.dll

6.2.9200.16384

36,352

26-Jul-2012

03:07

x64

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:24

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:33

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:39

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

12:03

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:24

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:30

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

10:23

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:24

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:24

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:33

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:55

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:24

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:43

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

10:14

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

10:22

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:29

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:24

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:47

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:29

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:35

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:30

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

10:37

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:39

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

10:12

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

10:10

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

10:15

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:38

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:40

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:32

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

26-Jul-2012

07:57

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

10:36

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:34

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

10:33

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:33

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

10:35

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:13

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:30

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:07

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:07

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:04

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:33

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:07

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:06

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:25

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:07

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:07

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:28

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:06

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:07

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:18

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:43

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:06

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:03

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:07

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:45

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:25

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

12:41

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:46

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:37

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:12

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:49

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:02

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:02

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:03

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:02

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:04

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

26-Jul-2012

07:57

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:25

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:08

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:40

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:53

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:17

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:15

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

11:23

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.exe

6.2.9200.17048

1,125,376

07-Jul-2014

05:53

x64

Mstsc.mof

ไม่มีข้อมูล

1,199

02-Jun-2012

14:31

ไม่มีข้อมูล

Connection.lnk เดสก์ท็อประยะไกล

ไม่มีข้อมูล

1,215

25-Jul-2012

20:30

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.exe

6.2.9200.21166

1,125,376

07-Jul-2014

04:24

x64

Mstsc.mof

ไม่มีข้อมูล

1,199

02-Jun-2012

14:31

ไม่มีข้อมูล

Connection.lnk เดสก์ท็อประยะไกล

ไม่มีข้อมูล

1,215

25-Jul-2012

20:30

ไม่มีข้อมูล

Winsta.dll

6.2.9200.17048

300,544

07-Jul-2014

05:52

x64

Winsta.dll

6.2.9200.21166

304,640

07-Jul-2014

04:24

x64

Aaclient.dll

6.2.9200.16384

322,560

26-Jul-2012

03:04

x64

Aaclient.mof

ไม่มีข้อมูล

1,261

02-Jun-2012

14:30

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.dll

6.2.9200.17048

5,982,208

07-Jul-2014

05:51

x64

Mstscax.mof

ไม่มีข้อมูล

2,055

02-Jun-2012

14:31

ไม่มีข้อมูล

Tsgqec.dll

6.2.9200.16384

44,544

26-Jul-2012

03:07

x64

Aaclient.dll

6.2.9200.16384

322,560

26-Jul-2012

03:04

x64

Aaclient.mof

ไม่มีข้อมูล

1,261

02-Jun-2012

14:30

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.dll

6.2.9200.21166

5,981,696

07-Jul-2014

04:22

x64

Mstscax.mof

ไม่มีข้อมูล

2,055

02-Jun-2012

14:31

ไม่มีข้อมูล

Tsgqec.dll

6.2.9200.16384

44,544

26-Jul-2012

03:07

x64

Rdsdwmdr.dll

6.2.9200.16384

19,456

26-Jul-2012

03:07

x64

Termsrv.dll

6.2.9200.17048

724,992

07-Jul-2014

05:52

x64

Rdsdwmdr.dll

6.2.9200.16384

19,456

26-Jul-2012

03:07

x64

Termsrv.dll

6.2.9200.21166

725,504

07-Jul-2014

04:23

x64

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:45

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:47

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:58

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

08:03

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:32

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:33

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:05

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:06

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:04

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:08

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:04

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:06

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:23

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:24

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

03:12

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

03:13

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:46

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:50

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:47

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:49

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:37

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

08:05

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

08:10

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:04

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:07

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:45

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:47

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:31

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:32

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:15

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:17

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:54

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

08:06

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:16

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:17

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:49

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:51

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:08

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:09

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:05

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:06

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:50

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:55

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:05

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:07

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:09

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:10

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:08

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:10

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:21

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:22

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:58

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

08:04

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:36

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:37

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:56

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

08:03

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:54

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:57

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:38

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:39

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:51

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:53

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:16

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:17

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:41

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:43

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:06

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:09

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:06

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:09

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

08:04

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

08:20

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:45

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:47

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:58

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

08:03

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:32

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:33

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:05

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:06

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:04

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:08

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:04

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:06

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:23

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:24

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

03:12

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

03:13

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:46

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:50

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:47

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:49

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:37

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

08:05

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

08:10

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:04

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:07

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:45

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:47

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:31

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:32

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:15

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:17

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:54

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

08:06

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:16

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:17

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:49

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:51

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:08

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:09

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:05

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:06

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:50

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:55

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:05

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:07

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:09

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:10

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:08

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:10

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:21

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:22

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:58

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

08:04

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:36

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:37

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:56

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

08:03

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:54

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:57

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:38

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:39

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:51

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:53

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:16

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:17

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

07:41

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

07:43

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:06

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:09

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:06

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:09

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

08:04

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

08:20

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.exe

6.2.9200.17048

1,049,600

07-Jul-2014

04:01

x86

Mstsc.mof

ไม่มีข้อมูล

1,199

02-Jun-2012

14:31

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.exe

6.2.9200.21166

1,049,600

07-Jul-2014

04:11

x86

Mstsc.mof

ไม่มีข้อมูล

1,199

02-Jun-2012

14:31

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:42

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:42

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:55

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:19

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:41

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:54

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:40

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

05:23

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:41

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:10

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:40

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:54

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:41

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:55

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:10

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:24

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:41

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:46

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:49

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:51

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:47

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:41

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:08

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:08

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:00

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:23

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:41

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:01

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:53

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

26-Jul-2012

04:56

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:46

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:54

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:39

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:30

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:39

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:39

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:26

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:32

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:33

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

09:01

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:05

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:33

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:53

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:58

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:33

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:33

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:07

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:24

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:33

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:59

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:44

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:53

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:04

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

04:33

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:38

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:08

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:54

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:15

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:03

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:40

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:57

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:41

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:55

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:08

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:49

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:01

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

26-Jul-2012

04:56

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:03

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:02

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

08:42

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:54

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:54

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:52

ไม่มีข้อมูล

Mstsc.mfl

ไม่มีข้อมูล

934

06-Nov-2012

07:52

ไม่มีข้อมูล

Winsta.dll

6.2.9200.17048

233,472

07-Jul-2014

04:01

x86

Winsta.dll

6.2.9200.21166

231,936

07-Jul-2014

04:11

x86

Aaclient.dll

6.2.9200.17048

269,312

07-Jul-2014

03:59

x86

Aaclient.mof

ไม่มีข้อมูล

1,261

02-Jun-2012

14:30

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.dll

6.2.9200.17048

5,095,424

07-Jul-2014

04:00

x86

Mstscax.mof

ไม่มีข้อมูล

2,055

02-Jun-2012

14:31

ไม่มีข้อมูล

Tsgqec.dll

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

03:20

x86

Aaclient.dll

6.2.9200.21166

269,312

07-Jul-2014

04:09

x86

Aaclient.mof

ไม่มีข้อมูล

1,261

02-Jun-2012

14:30

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.dll

6.2.9200.21166

5,095,424

07-Jul-2014

04:10

x86

Mstscax.mof

ไม่มีข้อมูล

2,055

02-Jun-2012

14:31

ไม่มีข้อมูล

Tsgqec.dll

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

03:20

x86

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:45

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:18

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:20

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:48

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:49

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:44

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:36

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:37

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

03:26

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

03:30

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:45

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:48

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:36

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:44

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:03

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:04

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:59

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:00

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:36

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:18

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:19

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:10

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:12

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:45

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:44

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:45

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:47

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:45

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:47

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:37

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:45

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:44

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:34

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:35

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:45

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:54

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:56

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:03

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:04

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:55

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:56

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:36

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:37

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:40

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:42

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:44

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:59

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:00

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:54

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:55

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:45

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:47

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:45

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:18

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:20

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:48

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:49

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:44

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:36

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:37

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

03:26

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

03:30

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:45

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:48

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:36

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:44

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:03

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:04

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:59

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:00

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:36

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:18

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:19

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:10

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:12

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:45

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:44

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:45

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:47

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:45

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:47

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:37

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:38

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:45

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:44

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:34

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:35

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:45

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:54

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:56

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:03

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:04

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:55

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:56

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:36

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:37

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:46

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

06:40

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

06:42

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

05:43

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:44

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:59

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

05:00

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:54

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:55

ไม่มีข้อมูล

Aaclient.mfl

ไม่มีข้อมูล

944

26-Jul-2012

04:45

ไม่มีข้อมูล

Mstscax.mfl

ไม่มีข้อมูล

1,284

26-Jul-2012

04:47

ไม่มีข้อมูล


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่านี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×