การอัปเดตความปลอดภัยสำหรับ Adob e Flash Player:12 มีนาคม๒๐๑๙

สรุป

การอัปเดตความปลอดภัยนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ใน Adobe Flash Player ที่ติดตั้งอยู่บนระบบปฏิบัติการใดๆที่แสดงอยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องโหว่เหล่านี้ให้ดูที่ADV190008

ข้อมูลเพิ่มเติม

สิ่งสำคัญ

  • การอัปเดตการรักษาความปลอดภัยและ nonsecurity สำหรับ Windows Server ๒๐๑๒ R2, Windows ๘.๑และ Windows RT ๘.๑จำเป็นต้องมีการติดตั้งการอัปเด๒๙๑๙๓๕๕ เราขอแนะนำให้คุณติดตั้งการอัปเดต๒๙๑๙๓๕๕บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ windows Server ๒๐๑๒๘.๑ R2 windows Server หรือ windows RT ๘.๑ของคุณเพื่อที่คุณจะได้รับการอัปเดตในอนาคต

  • ถ้าคุณติดตั้งแพคภาษาหลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้คุณต้องติดตั้งการอัปเดตนี้ใหม่ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณติดตั้งแพคภาษาใดก็ตามที่คุณต้องการก่อนที่คุณจะติดตั้งโปรแกรมอัปเดตนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูเพิ่มชุดภาษาลงใน Windows

  • การอัปเดตนี้นำไปใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows ที่แสดงอยู่ในส่วน "บทสรุป" ของบทความนี้ ถ้าคุณต้องการติดตั้งการอัปเดต Adobe Flash Player บน Windows เวอร์ชันก่อนหน้าให้ลองดาวน์โหลด Adobe Flash player

วิธีการขอรับและติดตั้งการอัปเดต

วิธีที่ 1: Windows Update

การอัปเดตนี้พร้อมใช้งานผ่าน Windows Update เมื่อคุณเปิดการอัปเดตอัตโนมัติการอัปเดตนี้จะได้รับการดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับการอัปเดตความปลอดภัยโดยอัตโนมัติให้ดูที่Windows Update: คำถามที่ถามบ่อยหมายเหตุ

  • สำหรับ Windows RT ๘.๑การอัปเดตนี้จะพร้อมใช้งานผ่านทาง Windows Update เท่านั้น

  • สำหรับ Windows Server ๒๐๑๖และ Windows 10, เวอร์ชัน๑๖๐๗การอัปเดตจะไม่ได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการรับการอัปเดตนี้ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เลือกเริ่มแล้วพิมพ์ตรวจหาการอัปเดต

  2. เลือกตรวจหาการอัปเดต

วิธีที่ 2: แค็ตตาล็อก Microsoft Update

เมื่อต้องการรับแพคเกจแบบสแตนด์อโลนสำหรับการอัปเดตนี้ให้ไปที่เว็บไซต์แค็ตตาล็อกของ Microsoft update

การตรวจหาและการปรับใช้

ศูนย์การรักษาความปลอดภัย

คุณสามารถจัดการการอัปเดตซอฟต์แวร์และการรักษาความปลอดภัยที่คุณจำเป็นต้องปรับใช้กับเซิร์ฟเวอร์, เดสก์ท็อปและระบบโทรศัพท์มือถือในองค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ไปที่ศูนย์การจัดการการอัปเดต TechNet คุณสามารถดาวน์โหลดการอัปเดตความปลอดภัยจากแค็ตตาล็อก Microsoft Update แค็ตตาล็อก Microsoft Update มีแค็ตตาล็อกที่สามารถค้นหาได้ของเนื้อหาที่ทำให้พร้อมใช้งานผ่าน Windows Update และ Microsoft Update ซึ่งรวมถึงการอัปเดตการรักษาความปลอดภัยไดรเวอร์และ service pack สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับแค็ตตาล็อกของ Microsoft Update

คำแนะนำในการตรวจหาและการปรับใช้

Microsoft มีคำแนะนำในการตรวจหาและปรับใช้สำหรับการอัปเดตความปลอดภัย คำแนะนำนี้มีคำแนะนำและข้อมูลที่สามารถช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆสำหรับการตรวจหาและการปรับใช้การอัปเดตความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ๙๖๑๗๔๗

ตัววิเคราะห์ความปลอดภัยหลักของ Microsoft

ตัววิเคราะห์ความปลอดภัยหลักของ Microsoft (MBSA) ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถสแกนระบบภายในเครื่องและระยะไกลสำหรับการอัปเดตความปลอดภัยที่ขาดหายไปและการรักษาความปลอดภัยทั่วไป misconfigurations สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ตัววิเคราะห์ความปลอดภัยบรรทัดหลักของ Microsoft

บริการการอัปเดต Windows Server

Windows Server Update Services (WSUS) เปิดใช้งานผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีข้อมูลเพื่อปรับใช้การอัปเดตผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ Microsoft กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้การอัปเดตความปลอดภัยโดยใช้ WSUS ให้ดูหัวข้อ Microsoft TechNet ต่อไปนี้:

บริการการอัปเดต Windows Server

ระบบการจัดการ Server

ตารางต่อไปนี้มีการตรวจหาการตรวจหาเซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ Microsoft (SMS) และสรุปการปรับใช้สำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ซอฟต์แวร์

SMS ๒๐๐๓ที่มี ITMU

ตัวจัดการการกำหนดค่าศูนย์ระบบ

Windows ๘.๑สำหรับระบบ๓๒บิต

ไม่ใช่

ใช่

Windows ๘.๑สำหรับระบบ๖๔บิต

ไม่ใช่

ใช่

Windows Server ๒๐๑๒และ Windows Server ๒๐๑๒ R2

ไม่ใช่

ใช่

หมายเหตุ:Microsoft ยกเลิกการสนับสนุนสำหรับ SMS ๒.๐เมื่อวันที่12เมษายน๒๐๑๑ สำหรับ SMS ๒๐๐๓, Microsoft ยังสนับสนุนการสนับสนุนสำหรับเครื่องมือการอัปเดตสินค้าคงคลังของการรักษาความปลอดภัย (สูท) เมื่อวันที่12เมษายน๒๐๑๑ ลูกค้าจะได้รับการสนับสนุนให้อัปเกรดเป็นศูนย์การจัดการการกำหนดค่าของระบบ สำหรับ SMS ๒๐๐๓การส่ง sms ๒๐๐๓เครื่องมือสำหรับการอัปเดต Microsoft (ITMU) สามารถใช้ได้โดย SMS เพื่อตรวจหาการอัปเดตความปลอดภัยที่ได้รับการสนับสนุนโดยบริการการอัปเดต Windows Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่เซิร์ฟเวอร์การจัดการระบบ๒๐๐๓ ตัวจัดการการกำหนดค่าศูนย์ระบบใช้ WSUS ๓.๐เพื่อตรวจหาการอัปเดต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ไลบรารีเอกสารทางเทคนิคของศูนย์กลางของระบบ อัปเดประเมินและเครื่องมือความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชัน การอัปเดตมักเขียนไปยังไฟล์เดียวกันและการตั้งค่ารีจิสทรีที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันของคุณเพื่อเรียกใช้ การทำเช่นนี้สามารถทริกเกอร์ incompatibilities และเพิ่มเวลาที่จำเป็นในการปรับใช้การอัปเดตความปลอดภัย คุณสามารถปรับปรุงการทดสอบและการตรวจสอบการอัปเดตของ Windows กับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งโดยใช้คอมโพเนนต์การอัปเดประเมินความเข้ากันได้ที่รวมอยู่ในเครื่องมือความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชัน(ACT) เครื่องมือความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชันมีเครื่องมือและเอกสารที่จำเป็นในการประเมินและลดปัญหาความเข้ากันได้ของแอปพลิเคชันก่อนที่คุณจะปรับใช้ Windows update การอัปเดตความปลอดภัยของ Microsoft หรือ Windows Internet Explorer เวอร์ชันใหม่ในสภาพแวดล้อมของคุณ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่มีการกล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตโดยบริษัทต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัยหรืออย่างอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติม

สำหรับรายละเอียดการปรับใช้สำหรับการอัปเดตความปลอดภัยนี้ให้ไปที่บทความต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:

ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย:12 มีนาคม๒๐๑๙ ไฟล์ข้อมูลของการอัปเดตซอฟต์แวร์ (สหรัฐอเมริกา) เวอร์ชันภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) จะติดตั้งไฟล์ที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับอคติการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างบนไฟล์ข้อมูลไฟล์ Windows 10

ไฟล์ข้อมูลของการอัปเดตซอฟต์แวร์ (สหรัฐอเมริกา) เวอร์ชันภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) จะติดตั้งไฟล์ที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับอคติการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างบนไฟล์ Windows ๘.๑, Windows RT ๘.๑และ Windows Server ๒๐๑๒ R2 ข้อมูลไฟล์

หมายเหตุ

ไฟล์รายการ (.manifest) และไฟล์ MUM (.mum) ที่ติดตั้งไม่ได้แสดงอยู่ในรายการ

ไฟล์ข้อมูลของการอัปเดตซอฟต์แวร์ (สหรัฐอเมริกา) เวอร์ชันภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) จะติดตั้งไฟล์ที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับอคติการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างบนไฟล์ ข้อมูลไฟล์ Windows Server ๒๐๑๒

หมายเหตุ

ไฟล์รายการ (.manifest) และไฟล์ MUM (.mum) ที่ติดตั้งไม่ได้แสดงอยู่ในรายการ

ข้อมูลไฟล์เวอร์ชัน๑๘๐๙ของ windows Server ๒๐๑๙และ Windows 10

ชื่อไฟล์

แฮ SHA1

แฮชที่ถูกแฮช

Windows10.0-KB4489907-x64.msu

A3A14DDC0E98012F06B29970F67420B132E4721F

F7C14E41456E4C51EE7E59420E96A2BE106CC5D1D8A0E89FFEE5822893C1F21C

Windows10.0-KB4489907-x86.msu

CEBF6AAAFA258FE2C30C5AA5C0225C53538769BF

5F823AA936A1A7A1664E442E32EE9016749C1E35AD357E83E1C0064C1B86A444

Windows10.0-KB4489907-arm64.msu

8C425456F878E34152B4DD2C636E0DEC1D4ADCA9

590C593078C453ED539F09A958B69F4B0B4DA921E8699B4056A2A508AAA3C043

ข้อมูลไฟล์ Windows 10

File name

File version

File size

วันที่

เวลา

Platform

Activex.vch

Not applicable

๑๖๓,๔๘๒

03-Mar-2019

00:45

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๘,๙๐๐,๗๖๐

03-Mar-2019

00:45

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๗๒๕,๔๐๐

03-Mar-2019

00:45

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๐๐๙,๐๔๐

03-Mar-2019

00:45

x64

Activex.vch

Not applicable

๗๕๕,๖๗๔

03-Mar-2019

00:45

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๒,๓๖๐,๔๗๒

03-Mar-2019

00:45

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.156

๘๓๕,๔๘๐

03-Mar-2019

00:45

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.156

๑๗๙,๖๐๘

03-Mar-2019

00:45

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๖๓๔,๒๖๔

03-Mar-2019

00:45

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๔๕๑,๔๐๘

03-Mar-2019

00:45

x86

File name

File version

File size

วันที่

เวลา

Platform

Activex.vch

Not applicable

๗๕๕,๖๗๔

03-Mar-2019

00:45

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๒,๓๖๐,๔๗๒

03-Mar-2019

00:45

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.156

๘๓๕,๔๘๐

03-Mar-2019

00:45

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.156

๑๗๙,๖๐๘

03-Mar-2019

00:45

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๖๓๔,๒๖๔

03-Mar-2019

00:45

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๔๕๑,๔๐๘

03-Mar-2019

00:45

x86

File name

File version

File size

วันที่

เวลา

Platform

Activex.vch

Not applicable

๗๕๕,๖๗๔

03-Mar-2019

00:45

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๒,๓๖๐,๔๗๒

03-Mar-2019

00:45

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.156

๘๓๕,๔๘๐

03-Mar-2019

00:45

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.156

๑๗๙,๖๐๘

03-Mar-2019

00:45

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๖๓๔,๒๖๔

03-Mar-2019

00:45

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๔๕๑,๔๐๘

03-Mar-2019

00:45

x86

Flash.ocx

32.0.0.156

๑๙,๐๖๓,๑๘๔

03-Mar-2019

00:45

Not applicable

Flashplayerapp.exe

32.0.0.156

๘๑๕,๐๐๐

03-Mar-2019

00:45

Not applicable

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.156

๑๖๔,๗๕๒

03-Mar-2019

00:45

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๕๕๗,๔๖๔

03-Mar-2019

00:45

Not applicable

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๘๘๑,๐๔๘

03-Mar-2019

00:45

Not applicable

Windows Server, เวอร์ชัน๑๘๐๓และ Windows 10, เวอร์ชัน๑๘๐๓ข้อมูลไฟล์เวอร์ชัน

ชื่อไฟล์

แฮ SHA1

แฮชที่ถูกแฮช

Windows10.0-KB4489907-x64.msu

F529123623F0CD67395971EAD131304978260947

8FA4B99A47D92BC8D77CA8F0E9EA4BA4372E2FAE66A3B5F75F54AC146F42F2A9

Windows10.0-KB4489907-x86.msu

95BA816DAFAB19969507A82354EC2590B8EFE16E

44EE1F7C04407A6F1E16E0FD982DF873EC0E64AFF18D424BE6F1BA2B24F1AB1D

Windows10.0-KB4489907-arm64.msu

1513F3EE8751B4FD0775454FD8DC18F2F5462F51

F6ADF69A3A94A6ACDA517EFE01A5CB2594622EB7B99615152FD98E0BAFC34405

ข้อมูลไฟล์ Windows 10

File name

File version

File size

วันที่

เวลา

Platform

Activex.vch

Not applicable

๑๖๓,๔๘๒

03-Mar-2019

16:54

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๘,๙๐๐,๗๖๐

03-Mar-2019

16:54

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๗๒๕,๔๐๐

03-Mar-2019

16:54

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๐๐๙,๐๔๐

03-Mar-2019

16:54

x64

Activex.vch

Not applicable

๗๕๕,๖๗๔

03-Mar-2019

16:54

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๒,๓๖๐,๔๗๒

03-Mar-2019

16:54

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.156

๘๓๕,๔๘๐

03-Mar-2019

16:54

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.156

๑๗๙,๖๐๘

03-Mar-2019

16:54

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๖๓๔,๒๖๔

03-Mar-2019

16:54

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๔๕๑,๔๐๘

03-Mar-2019

16:54

x86

File name

File version

File size

วันที่

เวลา

Platform

Activex.vch

Not applicable

๗๕๕,๖๗๔

03-Mar-2019

16:54

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๒,๓๖๐,๔๗๒

03-Mar-2019

16:54

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.156

๘๓๕,๔๘๐

03-Mar-2019

16:54

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.156

๑๗๙,๖๐๘

03-Mar-2019

16:54

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๖๓๔,๒๖๔

03-Mar-2019

16:54

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๔๕๑,๔๐๘

03-Mar-2019

16:54

x86

File name

File version

File size

วันที่

เวลา

Platform

Activex.vch

Not applicable

๗๕๕,๖๗๔

03-Mar-2019

16:54

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๒,๓๖๐,๔๗๒

03-Mar-2019

16:54

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.156

๘๓๕,๔๘๐

03-Mar-2019

16:54

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.156

๑๗๙,๖๐๘

03-Mar-2019

16:54

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๖๓๔,๒๖๔

03-Mar-2019

16:54

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๔๕๑,๔๐๘

03-Mar-2019

16:54

x86

Flash.ocx

32.0.0.156

๑๙,๐๖๓,๑๘๔

03-Mar-2019

16:54

Not applicable

Flashplayerapp.exe

32.0.0.156

๘๑๕,๐๐๐

03-Mar-2019

16:54

Not applicable

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.156

๑๖๔,๗๕๒

03-Mar-2019

16:54

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๕๕๗,๔๖๔

03-Mar-2019

16:54

Not applicable

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๘๘๑,๐๔๘

03-Mar-2019

16:54

Not applicable

Windows Server ๒๐๑๖, เวอร์ชัน๑๗๐๙และ Windows 10, เวอร์ชัน๑๗๐๙ไฟล์ข้อมูล

ชื่อไฟล์

แฮ SHA1

แฮชที่ถูกแฮช

Windows10.0-KB4489907-x64.msu

8531BE087BA41D58EADA807D554F1CC7461F6BAD

78DA93105448117D2691F0A9D8EC94B8C643E7AC172C13240880609FC28D3BED

Windows10.0-KB4489907-x86.msu

6988CE7EC99B321224DE4DB68B817A8921AE3200

40F0D9FAA3A5B6AE249B404E6AF1039AF85B05C90779A443421BF42E0917E884

Windows10.0-KB4489907-arm64.msu

7B0EBCB5F9D09AB572068AB814F88FFE6C29EC45

4A2301C985D2D4ADBE0A33DBED88F7099FEC941392F93ED3220DF3F90214F292

ข้อมูลไฟล์ Windows 10

File name

File version

File size

วันที่

เวลา

Platform

Activex.vch

Not applicable

๑๖๓,๔๘๒

03-Mar-2019

16:57

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๘,๙๐๐,๗๖๐

03-Mar-2019

16:57

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๗๒๕,๔๐๐

03-Mar-2019

16:57

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๐๐๙,๐๔๐

03-Mar-2019

16:57

x64

Activex.vch

Not applicable

๗๕๕,๖๗๔

03-Mar-2019

16:57

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๒,๓๖๐,๔๗๒

03-Mar-2019

16:57

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.156

๘๓๕,๔๘๐

03-Mar-2019

16:57

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.156

๑๗๙,๖๐๘

03-Mar-2019

16:57

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๖๓๔,๒๖๔

03-Mar-2019

16:57

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๔๕๑,๔๐๘

03-Mar-2019

16:57

x86

File name

File version

File size

วันที่

เวลา

Platform

Activex.vch

Not applicable

๗๕๕,๖๗๔

03-Mar-2019

16:57

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๒,๓๖๐,๔๗๒

03-Mar-2019

16:57

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.156

๘๓๕,๔๘๐

03-Mar-2019

16:57

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.156

๑๗๙,๖๐๘

03-Mar-2019

16:57

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๖๓๔,๒๖๔

03-Mar-2019

16:57

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๔๕๑,๔๐๘

03-Mar-2019

16:57

x86

File name

File version

File size

วันที่

เวลา

Platform

Activex.vch

Not applicable

๗๕๕,๖๗๔

03-Mar-2019

16:57

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๒,๓๖๐,๔๗๒

03-Mar-2019

16:57

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.156

๘๓๕,๔๘๐

03-Mar-2019

16:57

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.156

๑๗๙,๖๐๘

03-Mar-2019

16:57

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๖๓๔,๒๖๔

03-Mar-2019

16:57

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๔๕๑,๔๐๘

03-Mar-2019

16:57

x86

Flash.ocx

32.0.0.156

๑๙,๐๖๓,๑๘๔

03-Mar-2019

16:57

Not applicable

Flashplayerapp.exe

32.0.0.156

๘๑๕,๐๐๐

03-Mar-2019

16:57

Not applicable

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.156

๑๖๔,๗๕๒

03-Mar-2019

16:57

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๕๕๗,๔๖๔

03-Mar-2019

16:57

Not applicable

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๘๘๑,๐๔๘

03-Mar-2019

16:57

Not applicable

Windows 10, เวอร์ชัน๑๗๐๓ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์

แฮ SHA1

แฮชที่ถูกแฮช

Windows10.0-KB4489907-X64.msu

F2768D513D684EFAF15AC0806289C317059AE422

A09565B6D8D29547CE09BE4A20B4D46FC4BE284CA0D9B9FDD69544EAD034FA8C

Windows10.0-KB4489907-X86.msu

B7743806C19C1A9C6E46CD0818FF4F9331630441

6F9709D8A76A5BE8BA9984FC7449B4EF299227B9D321AEC69E2CD2AC77B207DA

ข้อมูลไฟล์ Windows 10

File name

File version

File size

วันที่

เวลา

Platform

Activex.vch

Not applicable

๑๖๓,๔๘๒

03-Mar-2019

00:44

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๘,๙๐๐,๗๖๐

03-Mar-2019

00:44

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๗๒๕,๔๐๐

03-Mar-2019

00:44

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๐๐๙,๐๔๐

03-Mar-2019

00:44

x64

Activex.vch

Not applicable

๗๕๕,๖๗๔

03-Mar-2019

00:44

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๒,๓๖๐,๔๗๒

03-Mar-2019

00:44

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.156

๘๓๕,๔๘๐

03-Mar-2019

00:44

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.156

๑๗๙,๖๐๘

03-Mar-2019

00:44

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๖๓๔,๒๖๔

03-Mar-2019

00:44

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๔๕๑,๔๐๘

03-Mar-2019

00:44

x86

File name

File version

File size

วันที่

เวลา

Platform

Activex.vch

Not applicable

๗๕๕,๖๗๔

03-Mar-2019

00:44

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๒,๓๖๐,๔๗๒

03-Mar-2019

00:44

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.156

๘๓๕,๔๘๐

03-Mar-2019

00:44

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.156

๑๗๙,๖๐๘

03-Mar-2019

00:44

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๖๓๔,๒๖๔

03-Mar-2019

00:44

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๔๕๑,๔๐๘

03-Mar-2019

00:44

x86

ข้อมูลไฟล์เวอร์ชัน๑๖๐๗ของ windows Server ๒๐๑๖และ Windows 10

ชื่อไฟล์

แฮ SHA1

แฮชที่ถูกแฮช

Windows10.0-KB4489907-X64.msu

221DF8552E46D5038244CF0FF57FF291014624EB

05B3E0604BDAF9A2F9B240E18780547A4D8E97CE298D6860758E21D309939963

Windows10.0-KB4489907-X86.msu

8D50EF00997801518B5B50AE480D7F5180A7A40B

F866EB8CC4C185EBB0422AAFA56C1FF28EFD744469B2FC1E838AA5D6D5D13D6E

ข้อมูลไฟล์ Windows 10

File name

File version

File size

วันที่

เวลา

Platform

Activex.vch

Not applicable

๑๖๓,๔๘๒

02-Mar-2019

15:26

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๘,๙๐๐,๗๖๐

02-Mar-2019

15:26

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๗๒๕,๔๐๐

02-Mar-2019

15:26

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๐๐๙,๐๔๐

02-Mar-2019

15:26

x64

Activex.vch

Not applicable

๗๕๕,๖๗๔

02-Mar-2019

15:26

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๒,๓๖๐,๔๗๒

02-Mar-2019

15:26

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.156

๘๓๕,๔๘๐

02-Mar-2019

15:26

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.156

๑๗๙,๖๐๘

02-Mar-2019

15:26

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๖๓๔,๒๖๔

02-Mar-2019

15:26

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๔๕๑,๔๐๘

02-Mar-2019

15:26

x86

File name

File version

File size

วันที่

เวลา

Platform

Activex.vch

Not applicable

๗๕๕,๖๗๔

02-Mar-2019

15:26

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๒,๓๖๐,๔๗๒

02-Mar-2019

15:26

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.156

๘๓๕,๔๘๐

02-Mar-2019

15:26

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.156

๑๗๙,๖๐๘

02-Mar-2019

15:26

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๖๓๔,๒๖๔

02-Mar-2019

15:26

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๔๕๑,๔๐๘

02-Mar-2019

15:26

x86

ข้อมูลไฟล์ Windows 10 (RTM)

Windows Server ๒๐๑๒ R2, Windows ๘.๑และ Windows RT ๘.๑ข้อมูลไฟล์

ชื่อไฟล์

แฮ SHA1

แฮชที่ถูกแฮช

Windows8.1-KB4489907-X64.msu

BC823CA7FFDC20F1B9AD7CFDF37FC08AA2914D0D

DA323D32CC5F692ABD34FDB6D70DD597244E9E3F686E97667DB52BFB8F543CC2

Windows8.1-KB4489907-ARM.msu

D129550B5EF1B28F17CBE99B194C581823C848CF

00E8F1FE270CA7B574920A6B30BB74099CF04039B9EC934686B26139CF5EC292

Windows8.1-KB4489907-X86.msu

769F5E423300096975E256CF2CF02EBCD7116F84

C6879B9C3D22FEE3F973BD94E2A79D95FF49000300176C3D4FF7765CF0494E2E

File name

File version

File size

วันที่

เวลา

Platform

Activex.vch

Not applicable

๑๖๓,๔๘๒

02-Mar-2019

15:01

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๘,๙๐๐,๗๖๐

02-Mar-2019

15:01

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๗๒๕,๔๐๐

02-Mar-2019

15:01

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๐๐๙,๐๔๐

02-Mar-2019

15:01

x64

Activex.vch

Not applicable

๗๕๕,๖๗๔

02-Mar-2019

15:01

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๒,๓๖๐,๔๗๒

02-Mar-2019

15:01

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.156

๘๓๕,๔๘๐

02-Mar-2019

15:01

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.156

๑๗๙,๖๐๘

02-Mar-2019

15:01

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๖๓๔,๒๖๔

02-Mar-2019

15:01

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๔๕๑,๔๐๘

02-Mar-2019

15:01

x86

File name

File version

File size

วันที่

เวลา

Platform

Flash.ocx

32.0.0.156

๑๙,๐๖๓,๑๘๔

02-Mar-2019

15:01

Not applicable

Flashplayerapp.exe

32.0.0.156

๘๑๕,๐๐๐

02-Mar-2019

15:01

Not applicable

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.156

๑๖๔,๗๕๒

02-Mar-2019

15:01

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๕๕๗,๔๖๔

02-Mar-2019

15:01

Not applicable

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๘๘๑,๐๔๘

02-Mar-2019

15:01

Not applicable

File name

File version

File size

วันที่

เวลา

Platform

Activex.vch

Not applicable

๗๕๕,๖๗๔

02-Mar-2019

15:01

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๒,๓๖๐,๔๗๒

02-Mar-2019

15:01

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.156

๘๓๕,๔๘๐

02-Mar-2019

15:01

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.156

๑๗๙,๖๐๘

02-Mar-2019

15:01

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๖๓๔,๒๖๔

02-Mar-2019

15:01

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๔๕๑,๔๐๘

02-Mar-2019

15:01

x86

ข้อมูลไฟล์ Windows Server ๒๐๑๒

ชื่อไฟล์

แฮ SHA1

แฮชที่ถูกแฮช

Windows8-RT-KB4489907-X64.msu

5946C83EBB1A8475ADD2D250160AF15D1D0E5924

26C577A3867F283A05C09EEA10E6A80A5935BCBB9801D64C73DE7DB21E76C07E

File name

File version

File size

วันที่

เวลา

Platform

Activex.vch

Not applicable

๑๖๓,๔๘๒

02-Mar-2019

00:00

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๘,๙๐๐,๔๑๖

02-Mar-2019

00:45

x64

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๗๒๕,๐๕๖

02-Mar-2019

00:45

x64

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๐๐๘,๖๙๖

02-Mar-2019

00:45

x64

Activex.vch

Not applicable

๗๕๕,๖๗๔

02-Mar-2019

00:00

Not applicable

Flash.ocx

32.0.0.156

๒๒,๓๕๙,๙๑๒

02-Mar-2019

00:45

x86

Flashplayerapp.exe

32.0.0.156

๘๓๔,๙๒๐

02-Mar-2019

00:45

x86

Flashplayercplapp.cpl

32.0.0.156

๑๗๙,๒๖๔

02-Mar-2019

00:45

Not applicable

Flashutil_activex.dll

32.0.0.156

๖๓๓,๙๒๐

02-Mar-2019

00:45

x86

Flashutil_activex.exe

32.0.0.156

๑,๔๕๑,๐๗๒

02-Mar-2019

00:45

x86

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×