ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

สรุป

บทความนี้แสดงการอัปเดตสะสมที่เผยแพร่แล้วใน Microsoft Dynamics 365 Business Central

การอัปเดตสะสมคือชุดสะสมของไฟล์ที่มีการแก้ไขด่วนและฟีเจอร์ที่ควบคุมทั้งหมดที่ถูกเผยแพร่ใน Microsoft Dynamics 365 Business Central

การอัปเดตสะสมล่าสุดที่แสดงในบทความนี้มีโปรแกรมแก้ไขด่วนและฟีเจอร์ที่ควบคุมซึ่งเผยแพร่ใน Microsoft Dynamics 365 Business Central รวมถึงการแก้ไขด่วนและฟีเจอร์ที่ควบคุมซึ่งเผยแพร่ในการอัปเดตสะสมก่อนหน้านี้

คุณควรติดตั้งการอัปเดตสะสมล่าสุดเสมอ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการการอัปเดตสะสมที่เผยแพร่แล้วใน Microsoft Dynamics 365 Business Central การอัปเดตสะสมมีการแก้ไขด่วนที่ปรับใช้กับทุกประเทศและเวอร์ชันภายในเครื่องที่เลือก

การอัปเดตสะสมของ Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2 ภายในองค์กร

ความรู้
ID ฐาน

ชื่อเรื่อง

วันที่เผยแพร่

สร้างไม่

มีเวอร์ชันภายในเครื่อง

5013420

การอัปเดต 17.17 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

เมษายน 2022

แอปพลิเคชันรุ่น 17.17.38111

แพลตฟอร์มรุ่น 17.0.38061

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5012305

การอัปเดต 17.16 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

มีนาคม 2022

แอปพลิเคชันรุ่น 17.16.36641

แพลตฟอร์มรุ่น 17.0.36560

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5011304

การอัปเดต 17.15 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

แอปพลิเคชันรุ่น 17.15.35463

แพลตฟอร์มรุ่น 17.0.35425

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5010205

การอัปเดต 17.15 for Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

มกราคม 2022

แอปพลิเคชันรุ่น 17.15.35135

แพลตฟอร์มรุ่น 17.0.35121

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5009177

การอัปเดต 17.13 ของ Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

ธันวาคม 2021

แอปพลิเคชันรุ่น 17.13.33033

แพลตฟอร์มรุ่น 17.0.33013

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5007777

การอัปเดต 17.12 ของ Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

พฤศจิกายน 2021

แอปพลิเคชันรุ่น 17.12.31796

แพลตฟอร์มรุ่น 17.0.31774

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5007025

การอัปเดต 17.11 ของ Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

ตุลาคม 2021

แอปพลิเคชันรุ่น 17.11.30469

แพลตฟอร์มรุ่น 17.0.30412

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5006075

การอัปเดต 17.10 ของ Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

กันยายน 2021

แอปพลิเคชันรุ่น 17.10.29463

แพลตฟอร์มรุ่น 17.0.29460

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5005374

การอัปเดต 17.9 ของ Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

สิงหาคม 2021

แอปพลิเคชันรุ่น 17.9.28504

แพลตฟอร์มรุ่น 17.0.28458

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5004716

การอัปเดต 17.8 ของ Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

กรกฎาคม 2021

แอปพลิเคชันรุ่น 17.8.27267

แพลตฟอร์มรุ่น 17.0.27235

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5003474

การอัปเดต 17.7 ของ Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

มิถุนายน 2021

แอปพลิเคชันรุ่น 17.7.26453

แพลตฟอร์มรุ่น 17.0.26427

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5001735

การอัปเดต 17.6 ของ Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

เมษายน 2021

แอปพลิเคชันรุ่น 17.6.23727

แพลตฟอร์มรุ่น 17.0.23708

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5001235

การอัปเดต 17.5 ของ Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

มีนาคม 2021

แอปพลิเคชันรุ่น 17.5.22499.22546

แพลตฟอร์ม รุ่น 17.0.22463.22540

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

5000696

การอัปเดต 17.4 ของ Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

กุมภาพันธ์ 2021

แอปพลิเคชันรุ่น 17.4.21531
 

แพลตฟอร์มรุ่น 17.0.21516

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

4595152

การอัปเดต 17.3 ของ Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

มกราคม 2021

แอปพลิเคชันรุ่น 17.3.20605

แพลตฟอร์มรุ่น 17.0.20517

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

4583554

การอัปเดต 17.2 ของ Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

ธันวาคม 2020

แอปพลิเคชันรุ่น 17.2.19367.19735

แพลตฟอร์มรุ่น 17.0.19353.19730

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

4583515

การอัปเดต 17.1 ของ Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 Release Wave 2

พฤศจิกายน 2020

แอปพลิเคชันรุ่น 17.1.18256.18792

แพลตฟอร์มรุ่น 17.0.18204.18738

AT, AU, BE, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, IS, IT, MX, NL, NO, NZ, RU, SE, UK, US

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×