ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้อธิบายการอัปเด๒๘๔๙๙๙๒สำหรับ Microsoft SharePoint Foundation ๒๐๑๐ที่เผยแพร่เมื่อวันที่8กรกฎาคม๒๐๑๔ การอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ SharePoint Foundation ๒๐๑๐ นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงาน

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดต

Windows Update

ใช้Windows Updateเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

Microsoft Update Catalog

เมื่อต้องการรับแพคเกจแบบสแตนด์อโลนสำหรับการอัปเดตนี้ให้ไปที่เว็บไซต์แค็ตตาล็อกของ Microsoft update

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์สนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

119591 วิธีการขอรับไฟล์สนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์

Microsoft สแกนไวรัสในไฟล์นี้โดยใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับไวรัสปัจจุบันที่มีในวันที่โพสต์ไฟล์ ไฟล์ดังกล่าวจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงไฟล์โดยไม่ได้รับอนุญาต

การรีสตาร์ตข้อมูล คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งการอัปเดตนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้นเมื่อต้องการใช้การอัปเดตนี้คุณต้องมี Microsoft SharePoint Server ๒๐๑๐ Service Pack 1 (SP1) หรือ Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

๒๔๖๐๐๕๘ คำอธิบายของ SharePoint Foundation ๒๐๑๐ SP1

๒๖๘๗๔๖๔ คำอธิบายของ SharePoint Foundation ๒๐๑๐ SP2

การอัปเดตนี้มีไฟล์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ข้อมูล Wssmui-en-us-บิตของ๖๔

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Bform.debug.js

Not Applicable

๓๘๑,๘๖๙

11-Feb-2014

12:37

Bform.js

Not Applicable

๒๔๙,๐๑๒

30-Jan-2014

16:39

Blog.css

Not Applicable

๙,๓๕๐

20-Nov-2012

12:00

Bpstd.aspx

Not Applicable

๓,๖๔๘

20-Nov-2012

12:06

Calendar.css

Not Applicable

๒๙,๘๑๔

20-Nov-2012

12:00

Calendarv4.css

Not Applicable

๑๗,๐๓๗

20-Nov-2012

12:00

Core.css

Not Applicable

๑๓๖,๐๒๗

20-Nov-2012

12:00

Core.debug.js

Not Applicable

๓๖๘,๔๗๑

11-Feb-2014

12:37

Core.js

Not Applicable

๒๓๙,๖๖๘

11-Feb-2014

12:37

Corev4.css

Not Applicable

๑๙๑,๙๓๑

20-Nov-2012

12:00

Cui.css

Not Applicable

๓๗,๔๗๔

20-Nov-2012

10:02

Cuidark.css

Not Applicable

๔๐,๒๖๓

20-Nov-2012

10:02

Datepicker.css

Not Applicable

๗,๔๘๔

20-Nov-2012

12:00

Datepickerv4.css

Not Applicable

๗,๔๕๗

20-Nov-2012

12:00

Discthread.css

Not Applicable

๑,๙๒๙

20-Nov-2012

12:00

Form.debug.js

Not Applicable

๒๑๑,๑๓๔

11-Feb-2014

12:37

Form.js

Not Applicable

๑๒๖,๗๘๓

30-Jan-2014

16:39

Forms.css

Not Applicable

๗,๕๕๐

20-Nov-2012

12:00

Ganttwss.css

Not Applicable

๑,๓๒๙

04-Sep-2009

17:19

Groupboard.css

Not Applicable

๑,๓๒๙

20-Nov-2012

12:00

Help.css

Not Applicable

๘,๒๐๓

20-Nov-2012

12:00

Ie55up.debug.js

Not Applicable

๑๑๘,๒๓๓

18-May-2011

15:52

Ie55up.js

Not Applicable

๗๗,๑๐๖

18-May-2011

15:52

Imglib.debug.js

Not Applicable

๖๘,๔๒๕

07-Feb-2012

19:06

Imglib.js

Not Applicable

๔๘,๗๘๑

17-Jan-2012

18:33

Init.debug.js

Not Applicable

๑๗๒,๐๗๓

15-May-2012

13:41

Init.js

Not Applicable

๑๑๗,๕๕๙

15-May-2012

13:41

Layouts.css

Not Applicable

๒๕,๓๕๐

20-Nov-2012

12:00

Mblrte.css

Not Applicable

๔๐,๑๑๗

20-Nov-2012

12:00

Menu.css

Not Applicable

๓,๐๔๐

20-Nov-2012

12:00

Menu-21.css

Not Applicable

๒,๓๕๐

20-Nov-2012

12:00

Microsoft.sharepoint.msg.dll

14.0.6123.5000

๒๕๗,๑๗๖

08-Jun-2012

11:07

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

14.0.6123.5000

๑๑๕,๓๖๐

08-Jun-2012

11:07

Minimalv4.css

Not Applicable

๒๘,๗๙๘

20-Nov-2012

12:00

Mws.css

Not Applicable

๓,๒๖๑

20-Nov-2012

12:00

Non_ie.debug.js

Not Applicable

๗๖,๗๔๒

18-May-2011

15:52

Non_ie.js

Not Applicable

๕๓,๘๗๘

18-May-2011

15:52

Ows.debug.js

Not Applicable

๓๓๗,๑๘๖

11-Feb-2014

12:37

Ows.js

Not Applicable

๒๑๙,๕๗๘

11-Feb-2014

12:37

Owsnocr.css

Not Applicable

๙,๙๑๙

20-Nov-2012

12:00

Pickertree.css

Not Applicable

๓๐,๐๓๓

20-Nov-2012

12:00

Search.css

Not Applicable

๔๕,๓๒๙

01-Jul-2011

16:43

Searchadmin.css

Not Applicable

๖๔๔

01-Jul-2011

16:43

Spstd1.aspx

Not Applicable

๓,๘๗๐

20-Nov-2012

12:05

Spstd2.aspx

Not Applicable

๔,๗๒๕

20-Nov-2012

12:05

Spstd3.aspx

Not Applicable

๔,๒๙๘

20-Nov-2012

12:06

Spstd4.aspx

Not Applicable

๔,๓๐๐

20-Nov-2012

12:06

Spstd5.aspx

Not Applicable

๕,๔๕๗

20-Nov-2012

12:06

Spstd6.aspx

Not Applicable

๕,๓๖๖

20-Nov-2012

12:06

Spstd7.aspx

Not Applicable

๕,๓๗๕

20-Nov-2012

12:06

Spstd8.aspx

Not Applicable

๕,๓๒๗

20-Nov-2012

12:06

Survey.css

Not Applicable

๒,๔๗๗

20-Nov-2012

12:00

Themev4.css

Not Applicable

๒,๔๐๗

20-Nov-2012

12:00

Wiki.css

Not Applicable

๑,๑๕๙

20-Nov-2012

12:00

Wpeditmode.css

Not Applicable

๑๘,๙๔๙

20-Nov-2012

12:00

Wpeditmodev4.css

Not Applicable

๑๗,๕๙๖

20-Nov-2012

12:00

Wsetupui.dll

14.0.6120.5000

๖๙,๒๓๒

03-Apr-2012

21:07

Wssmanifest.man

Not Applicable

๗๔๔,๐๑๗

06-Jun-2012

02:39

ข้อมูล Wss-x-none

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Accessdenied.aspx

Not Applicable

๒,๗๑๘

12-Feb-2013

01:42

Accountpickerandlink.ascx

Not Applicable

๒,๓๔๗

12-Feb-2013

01:42

Acleditor.ascx

Not Applicable

๙,๕๙๒

12-Feb-2013

01:42

Aclinv.aspx

Not Applicable

๑๓,๕๙๑

12-Feb-2013

01:52

Actionbar.ascx

Not Applicable

๒,๔๖๔

12-Feb-2013

01:42

Actionredirect.aspx

Not Applicable

๘๙๖

12-Feb-2013

01:42

Activate.aspx

Not Applicable

๑๓,๖๙๗

12-Feb-2013

01:43

Addbdcaction.aspx

Not Applicable

๑๓,๑๔๔

12-Feb-2013

01:52

Addbdcapplication.aspx

Not Applicable

๙,๓๕๖

12-Feb-2013

01:52

Addcontenttypetolist.aspx

Not Applicable

๗,๙๘๘

12-Feb-2013

01:42

Addfieldfromtemplate.aspx

Not Applicable

๑๐,๔๖๗

12-Feb-2013

01:52

Addgallery.aspx

Not Applicable

๑๑,๗๔๓

12-Feb-2013

01:52

Addincomingurl.aspx

Not Applicable

๔,๗๐๙

12-Feb-2013

01:42

Addrole.aspx

Not Applicable

๖๘,๖๓๘

12-Feb-2013

01:52

Addwrkfl.aspx

Not Applicable

๕๑,๓๒๙

12-Feb-2013

01:52

Admin.asmx

Not Applicable

๘๖

12-Feb-2013

01:44

Admin.master

Not Applicable

๓๐,๗๙๘

12-Feb-2013

01:42

Adminconfigceip.aspx

Not Applicable

๗,๗๕๕

12-Feb-2013

01:52

Adminconfigintro.aspx

Not Applicable

๘,๘๙๖

12-Feb-2013

01:52

Adminconfigresults.aspx

Not Applicable

๕,๒๔๙

12-Feb-2013

01:42

Adminconfigservices.aspx

Not Applicable

๑๐,๑๖๓

12-Feb-2013

01:52

Adminconfigservicesresults.aspx

Not Applicable

๕,๐๕๘

12-Feb-2013

01:42

Admindisco.aspx

Not Applicable

๑,๒๘๗

12-Feb-2013

01:44

Adminrecyclebin.aspx

Not Applicable

๒๑,๑๓๔

12-Feb-2013

01:52

Adminwsdl.aspx

Not Applicable

๙,๔๗๖

12-Feb-2013

01:44

Advsetng.aspx

Not Applicable

๓๒,๐๖๙

12-Feb-2013

01:52

Aggregationcustomize.aspx

Not Applicable

๑๓,๓๐๓

12-Feb-2013

01:52

Aggregationsettings.aspx

Not Applicable

๘,๑๖๓

12-Feb-2013

01:42

Alertsdisco.aspx

Not Applicable

๑,๓๑๗

12-Feb-2013

01:44

Alertswsdl.aspx

Not Applicable

๘,๘๒๖

12-Feb-2013

01:44

Allcategories.aspx

Not Applicable

๓,๓๗๐

12-Feb-2013

01:43

Allcomments.aspx

Not Applicable

๓,๓๗๐

12-Feb-2013

01:43

Allitems.aspx

Not Applicable

๓,๑๒๕

12-Feb-2013

01:42

Allitems.aspx

Not Applicable

๓,๓๗๓

12-Feb-2013

01:43

Allitems.aspx

Not Applicable

๔,๖๘๘

19-Nov-2013

15:16

Allposts.aspx

Not Applicable

๓,๓๗๐

12-Feb-2013

01:43

Alternateurlcollections.aspx

Not Applicable

๗,๓๒๔

12-Feb-2013

01:42

Application.master

Not Applicable

๑๓,๕๐๐

12-Feb-2013

01:42

Applicationassociations.aspx

Not Applicable

๕,๕๑๓

12-Feb-2013

01:42

Applicationassociationsdialog.aspx

Not Applicable

๓,๕๑๓

12-Feb-2013

01:42

Applicationassociationsview.ascx

Not Applicable

๔,๓๗๓

12-Feb-2013

01:42

Applicationcreated.aspx

Not Applicable

๔,๓๓๙

12-Feb-2013

01:42

Applicationpoolsection.ascx

Not Applicable

๘,๕๖๑

12-Feb-2013

01:42

Applications.aspx

Not Applicable

๓,๙๕๑

12-Feb-2013

01:43

Applicationv4.master

Not Applicable

๒๐,๙๒๖

12-Feb-2013

01:42

Approve.aspx

Not Applicable

๖,๕๗๔

12-Feb-2013

01:52

Appwpresweb.config

Not Applicable

๑,๒๒๕

04-Sep-2009

17:31

Archive.aspx

Not Applicable

๓,๓๗๐

12-Feb-2013

01:43

Aspxform.aspx

Not Applicable

๕,๑๑๗

12-Feb-2013

01:52

Associatedgroups.aspx

Not Applicable

๔,๖๗๓

12-Feb-2013

01:42

Assocwrkfl.aspx

Not Applicable

๔,๕๕๐

12-Feb-2013

01:42

Attachfile.aspx

Not Applicable

๖,๓๙๘

12-Feb-2013

01:52

Authenticate.aspx

Not Applicable

๑,๐๒๙

12-Feb-2013

01:42

Authentication.aspx

Not Applicable

๑๔,๐๔๘

12-Feb-2013

01:52

Authenticationdisco.aspx

Not Applicable

๑,๓๐๕

12-Feb-2013

01:44

Authenticationproviders.aspx

Not Applicable

๕,๑๖๔

12-Feb-2013

01:42

Authenticationwsdl.aspx

Not Applicable

๕,๙๗๐

12-Feb-2013

01:44

Avadmin.aspx

Not Applicable

๙,๘๖๕

12-Feb-2013

01:52

Avreport.aspx

Not Applicable

๑๑,๗๐๙

12-Feb-2013

01:52

Backlinks.aspx

Not Applicable

๔,๑๖๒

12-Feb-2013

01:43

Backup.aspx

Not Applicable

๑๕,๒๓๖

12-Feb-2013

01:52

Backuphistory.aspx

Not Applicable

๒๐,๗๔๓

12-Feb-2013

01:52

Backups.aspx

Not Applicable

๓,๙๓๖

12-Feb-2013

01:43

Backupsettings.aspx

Not Applicable

๘,๖๗๔

12-Feb-2013

01:52

Backupstatus.aspx

Not Applicable

๑๐,๕๑๖

12-Feb-2013

01:42

Bdc.sql

Not Applicable

๕๕๕,๗๔๖

13-Mar-2012

20:47

Bdcadminservice.svc

Not Applicable

๓๓๒

12-Feb-2013

01:44

Bdcapplications.aspx

Not Applicable

๑๔,๑๒๙

12-Feb-2013

01:52

Bdcfinderconfigurator.ascx

Not Applicable

๓,๓๔๒

12-Feb-2013

01:42

Bdclobsettings.aspx

Not Applicable

๗,๓๒๓

12-Feb-2013

01:52

Bdcresolverpickerservice.svc

Not Applicable

๔๐๒

12-Feb-2013

01:44

Bdcservice.svc

Not Applicable

๓๘๓

04-Sep-2009

17:15

Blockedfiletype.aspx

Not Applicable

๔,๒๖๙

12-Feb-2013

01:42

Bloghome.aspx

Not Applicable

๓,๒๑๐

12-Feb-2013

01:42

Bpcf.aspx

Not Applicable

๑๕,๐๙๒

12-Feb-2013

01:52

Browserceipsection.ascx

Not Applicable

๒,๗๗๐

12-Feb-2013

01:42

Businessdatafieldeditor.ascx

Not Applicable

๔,๑๔๒

12-Feb-2013

01:42

Businessdatasynchronizer.aspx

Not Applicable

๓,๓๙๘

12-Feb-2013

01:42

Buttonsection.ascx

Not Applicable

๒,๘๐๒

12-Feb-2013

01:42

Byauthor.aspx

Not Applicable

๓,๓๗๐

12-Feb-2013

01:43

Bycategory.aspx

Not Applicable

๓,๓๗๐

12-Feb-2013

01:43

Calendar.aspx

Not Applicable

๓,๓๗๐

12-Feb-2013

01:43

Calendarservice.ashx

Not Applicable

๒๐๕

12-Feb-2013

01:43

Calltrackmark.aspx

Not Applicable

๒๑๑

12-Feb-2013

01:42

Category.aspx

Not Applicable

๗,๑๗๓

12-Feb-2013

01:43

Certificatesettingsection.ascx

Not Applicable

๑๐,๗๔๙

12-Feb-2013

01:42

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Not Applicable

๙,๙๕๔

12-Feb-2013

01:52

Changecontenttypeorder.aspx

Not Applicable

๘,๗๑๓

12-Feb-2013

01:52

Changefieldorder.aspx

Not Applicable

๘,๗๖๘

12-Feb-2013

01:42

Checkin.aspx

Not Applicable

๑๕,๘๖๓

12-Feb-2013

01:42

Chkperm.aspx

Not Applicable

๑๐,๖๘๕

12-Feb-2013

01:52

Circulationconfirm.aspx

Not Applicable

๒๑๖

12-Feb-2013

01:42

Client.config

Not Applicable

๒,๑๒๕

05-Nov-2009

04:04

Client.config

Not Applicable

2,369

23-Nov-2009

22:41

Client.config

Not Applicable

๒,๕๓๕

09-Jan-2010

22:52

Client.config

Not Applicable

๙๘๒

04-Sep-2009

17:31

Client.svc

Not Applicable

๔๐๒

12-Feb-2013

01:44

Cloudweb.config

Not Applicable

๔๖,๗๐๕

21-Feb-2012

15:21

Cntdbadm.aspx

Not Applicable

๖,๒๔๙

12-Feb-2013

01:42

Commandui.ashx

Not Applicable

๒๐๓

12-Feb-2013

01:43

Compat.browser

Not Applicable

๖๓,๒๗๗

11-Feb-2014

12:28

Configdb.sql

Not Applicable

๙๗,๐๙๙

22-Apr-2013

01:09

Configssc.aspx

Not Applicable

๖,๘๕๓

12-Feb-2013

01:42

Configup.sql

Not Applicable

๒๑,๑๑๑

22-Apr-2013

01:10

Configupddl.sql

Not Applicable

๑๓๘

13-Mar-2012

20:47

Configurationwizards.aspx

Not Applicable

๓,๙๗๕

12-Feb-2013

01:43

Confirmation.aspx

Not Applicable

๑,๔๓๐

12-Feb-2013

01:42

Conngps.aspx

Not Applicable

๘,๔๑๑

12-Feb-2013

01:52

Contentdatabasesection.ascx

Not Applicable

๗,๙๓๒

12-Feb-2013

01:42

Copy.aspx

Not Applicable

๑๕,๘๒๘

12-Feb-2013

01:52

Copydisco.aspx

Not Applicable

๑,๒๘๕

12-Feb-2013

01:44

Copyresults.aspx

Not Applicable

๑๐,๖๐๕

12-Feb-2013

01:52

Copyrole.aspx

Not Applicable

๖๘,๖๗๓

12-Feb-2013

01:52

Copyutil.aspx

Not Applicable

๒,๓๐๓

12-Feb-2013

01:42

Copywsdl.aspx

Not Applicable

๑๑,๒๖๙

12-Feb-2013

01:44

Create.aspx

Not Applicable

๓๓,๒๕๗

12-Feb-2013

01:52

Createadaccount.aspx

Not Applicable

๗,๑๑๓

12-Feb-2013

01:42

Createdls.aspx

Not Applicable

๓,๓๗๓

12-Feb-2013

01:43

Createexternalurl.aspx

Not Applicable

๔,๔๑๘

12-Feb-2013

01:42

Createlistpickerpage.aspx

Not Applicable

๔,๙๒๑

12-Feb-2013

01:52

Createsite.aspx

Not Applicable

๑๗,๑๒๗

12-Feb-2013

01:52

Createv4pageslib.aspx

Not Applicable

๓,๔๕๗

12-Feb-2013

01:42

Createwebpage.aspx

Not Applicable

๓,๕๗๔

12-Feb-2013

01:52

Createws.aspx

Not Applicable

๕,๐๕๓

12-Feb-2013

01:52

Csisrv.dll

14.0.7126.5000

๓,๓๗๒,๒๘๐

22-May-2014

10:40

Csisrvexe.exe

14.0.7126.5000

๖๓๕,๖๔๐

22-May-2014

10:40

Ctypedit.aspx

Not Applicable

๑๒,๑๕๘

12-Feb-2013

01:52

Ctypenew.aspx

Not Applicable

๑๒,๓๔๓

12-Feb-2013

01:52

Cui.debug.js

Not Applicable

๕๘๐,๗๒๔

30-Jan-2014

16:14

Cui.js

Not Applicable

๓๕๒,๑๐๗

30-Jan-2014

16:14

Databasestatus.aspx

Not Applicable

๕,๒๔๖

12-Feb-2013

01:42

Date.aspx

Not Applicable

๗,๒๘๔

12-Feb-2013

01:43

Datepicker.debug.js

Not Applicable

๓๐,๘๔๘

18-Jul-2012

16:57

Datepicker.js

Not Applicable

๒๐,๔๑๓

18-Jul-2012

16:57

Deactivatefeature.aspx

Not Applicable

๓,๓๔๔

12-Feb-2013

01:42

Deactivatefeature.aspx

Not Applicable

๔,๒๔๐

12-Feb-2013

01:42

Default.aspx

Not Applicable

๑,๒๗๐

12-Feb-2013

01:44

Default.aspx

Not Applicable

๑,๕๑๓

30-Oct-2012

18:45

Default.aspx

Not Applicable

๑,๙๓๔

12-Feb-2013

01:43

Default.aspx

Not Applicable

๓,๐๖๙

12-Feb-2013

01:43

Default.aspx

Not Applicable

๓,๗๕๒

12-Feb-2013

01:43

Default.aspx

Not Applicable

๓,๙๖๖

12-Feb-2013

01:42

Default.aspx

Not Applicable

๔,๐๒๗

12-Feb-2013

01:52

Default.aspx

Not Applicable

๕,๑๗๐

12-Feb-2013

01:43

Default.aspx

Not Applicable

๕๒๒

12-Feb-2013

01:43

Default.aspx

Not Applicable

๕๓๐

12-Feb-2013

01:43

Default.aspx

Not Applicable

๗,๓๗๑

12-Feb-2013

01:52

Default.aspx

Not Applicable

๗,๔๑๖

12-Feb-2013

01:43

Default.master

Not Applicable

๒๙,๗๕๓

12-Feb-2013

01:43

Defaultcontentdb.aspx

Not Applicable

๖,๖๖๘

12-Feb-2013

01:42

Defaultdws.aspx

Not Applicable

๔,๓๑๖

12-Feb-2013

01:42

Defaulttemplates.ascx

Not Applicable

๑๗๐,๐๔๓

22-Apr-2013

01:10

Delete.aspx

Not Applicable

๒,๒๙๘

12-Feb-2013

01:42

Deletedls.aspx

Not Applicable

๓,๓๗๓

12-Feb-2013

01:43

Deletemu.aspx

Not Applicable

๑๘๘

12-Feb-2013

01:42

Deletesiteconfig.aspx

Not Applicable

๑๒,๕๐๗

12-Feb-2013

01:52

Deleteweb.aspx

Not Applicable

๘,๐๒๓

12-Feb-2013

01:52

Deletewebapplication.aspx

Not Applicable

๖,๘๓๗

12-Feb-2013

01:52

Delsite.aspx

Not Applicable

๗,๔๘๓

12-Feb-2013

01:52

Deploysolution.aspx

Not Applicable

๑๐,๓๐๘

12-Feb-2013

01:52

Designmodeconsole.ascx

Not Applicable

๒,๓๒๙

12-Feb-2013

01:42

Diagnosticsdisco.aspx

Not Applicable

๑,๓๓๓

12-Feb-2013

01:44

Diagnosticswsdl.aspx

Not Applicable

๔,๖๗๙

12-Feb-2013

01:44

Dialog.master

Not Applicable

๑๑,๗๖๖

12-Feb-2013

01:42

Discbar.aspx

Not Applicable

2,371

12-Feb-2013

01:42

Dispform.aspx

Not Applicable

๑๓,๗๘๖

12-Feb-2013

01:42

Dispform.aspx

Not Applicable

๑๓,๗๘๖

12-Feb-2013

01:43

Dispform.aspx

Not Applicable

๑๔,๓๑๑

12-Feb-2013

01:44

Dispform.aspx

Not Applicable

๒,๔๒๘

12-Feb-2013

01:42

Disppost.aspx

Not Applicable

๓,๒๓๔

12-Feb-2013

01:42

Dispsr.aspx

Not Applicable

๒,๗๐๒

12-Feb-2013

01:43

Dladvopt.aspx

Not Applicable

๑๙,๖๙๓

12-Feb-2013

01:52

Dmscmd.aspx

Not Applicable

๕,๘๑๐

12-Feb-2013

01:42

Doctrancustomizeadmin.aspx

Not Applicable

๘,๐๐๗

12-Feb-2013

01:42

Doctrans.aspx

Not Applicable

๑๑,๖๔๑

12-Feb-2013

01:52

Doctransadmin.aspx

Not Applicable

๘,๐๑๐

12-Feb-2013

01:42

Download.aspx

Not Applicable

๑๕๕

12-Feb-2013

01:42

Downloadexternaldata.aspx

Not Applicable

๘๖๗

12-Feb-2013

01:42

Dspsettings.aspx

Not Applicable

๑๕,๐๗๙

12-Feb-2013

01:52

Dspstsdisco.aspx

Not Applicable

๑,๒๙๓

12-Feb-2013

01:44

Dspstswsdl.aspx

Not Applicable

๑๐,๙๖๘

12-Feb-2013

01:44

Dwdcw20.dll

14.0.7107.5000

๖๓๗,๖๐๘

07-Aug-2013

10:58

Dws.aspx

Not Applicable

๔,๕๗๘

12-Feb-2013

01:42

Dwsdisco.aspx

Not Applicable

๑,๒๙๑

12-Feb-2013

01:44

Dwswsdl.aspx

Not Applicable

๒๐,๒๒๕

12-Feb-2013

01:44

Editaccount.aspx

Not Applicable

๑๘,๕๒๑

12-Feb-2013

01:52

Editbdcaction.aspx

Not Applicable

๑๒,๘๑๐

12-Feb-2013

01:52

Editcategory.aspx

Not Applicable

๑๓,๗๖๓

12-Feb-2013

01:43

Editcomment.aspx

Not Applicable

๑๓,๗๖๓

12-Feb-2013

01:43

Editcopyinformation.aspx

Not Applicable

๑๓,๐๘๔

12-Feb-2013

01:52

Editform.aspx

Not Applicable

๑๓,๗๖๓

12-Feb-2013

01:42

Editform.aspx

Not Applicable

๑๓,๗๖๓

12-Feb-2013

01:43

Editform.aspx

Not Applicable

๑๓,๙๖๙

12-Feb-2013

01:44

Editform.aspx

Not Applicable

๔,๕๘๒

12-Feb-2013

01:42

Editgrp.aspx

Not Applicable

๑๙,๒๕๙

12-Feb-2013

01:52

Editincomingurl.aspx

Not Applicable

๔,๙๒๐

12-Feb-2013

01:42

Editindex.aspx

Not Applicable

๘,๑๒๔

12-Feb-2013

01:52

Editnav.aspx

Not Applicable

๗,๐๘๔

12-Feb-2013

01:52

Editoutboundurls.aspx

Not Applicable

๗,๔๒๖

12-Feb-2013

01:42

Editpost.aspx

Not Applicable

๑๓,๗๖๓

12-Feb-2013

01:43

Editprms.aspx

Not Applicable

๕,๒๗๕

12-Feb-2013

01:42

Editrole.aspx

Not Applicable

๖๙,๓๙๙

12-Feb-2013

01:52

Editsr.aspx

Not Applicable

๒,๕๗๔

12-Feb-2013

01:43

Emaildetails.aspx

Not Applicable

๕,๔๔๑

12-Feb-2013

01:42

Emailsettings.aspx

Not Applicable

๒๖,๐๗๘

12-Feb-2013

01:52

Entityeditor.debug.js

Not Applicable

๕๙,๓๙๐

26-Feb-2014

15:00

Entityeditor.js

Not Applicable

๓๘,๒๒๒

26-Feb-2014

15:00

Error.aspx

Not Applicable

๔,๗๗๙

12-Feb-2013

01:52

Exportbdcapplication.aspx

Not Applicable

๘,๒๓๙

12-Feb-2013

01:52

Exporttranslations.aspx

Not Applicable

๘,๕๗๐

12-Feb-2013

01:52

Extendvs.aspx

Not Applicable

๙,๗๗๔

12-Feb-2013

01:52

Extendvsoption.aspx

Not Applicable

๕,๒๙๐

12-Feb-2013

01:42

Extendwebfarm.aspx

Not Applicable

๕,๔๙๕

12-Feb-2013

01:42

Farmconfigjoinintro.aspx

Not Applicable

๘,๒๒๕

12-Feb-2013

01:52

Farmcredentialmanagement.aspx

Not Applicable

๗,๗๕๙

12-Feb-2013

01:52

Farmservers.aspx

Not Applicable

๕,๑๓๙

12-Feb-2013

01:42

Featureactivator.ascx

Not Applicable

๒,๓๗๓

12-Feb-2013

01:42

Featureactivatoritem.ascx

Not Applicable

๒,๒๐๖

12-Feb-2013

01:42

Featuredependees.ascx

Not Applicable

๒,๑๗๒

12-Feb-2013

01:42

Filter.aspx

Not Applicable

๑,๗๙๓

08-Jan-2013

00:27

Fldedit.aspx

Not Applicable

๒๐๒,๐๓๖

12-Feb-2013

01:52

Fldeditex.aspx

Not Applicable

๒๕,๐๖๑

12-Feb-2013

01:52

Fldnew.aspx

Not Applicable

๑๙๖,๙๑๙

12-Feb-2013

01:52

Fldnewex.aspx

Not Applicable

๒๕,๗๙๕

12-Feb-2013

01:52

Fldpick.aspx

Not Applicable

๑๑,๑๘๗

12-Feb-2013

01:52

Form.aspx

Not Applicable

๑๓,๗๔๓

12-Feb-2013

01:43

Formedt.aspx

Not Applicable

๒๒,๓๘๗

12-Feb-2013

01:52

Formsdisco.aspx

Not Applicable

๑,๒๘๗

12-Feb-2013

01:44

Formswsdl.aspx

Not Applicable

๕,๖๔๖

12-Feb-2013

01:44

Gbwdefaulttemplates.ascx

Not Applicable

๕๖,๗๕๒

12-Feb-2013

01:43

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Not Applicable

๑๓,๗๒๒

12-Feb-2013

01:43

Gear.aspx

Not Applicable

๓,๓๒๙

12-Feb-2013

01:52

Generalapplicationsettings.aspx

Not Applicable

๓,๙๙๔

12-Feb-2013

01:43

Globalemailconfig.aspx

Not Applicable

๘,๗๗๔

12-Feb-2013

01:42

Globalxmsconfig.aspx

Not Applicable

๘,๓๘๙

12-Feb-2013

01:52

Groupboardredirect.aspx

Not Applicable

๒๑๖

12-Feb-2013

01:42

Groups.aspx

Not Applicable

๑๘,๙๓๖

12-Feb-2013

01:42

Healthreport.aspx

Not Applicable

๖,๒๕๙

12-Feb-2013

01:43

Help.aspx

Not Applicable

๓,๘๖๔

12-Feb-2013

01:52

Helpcontent.aspx

Not Applicable

๖๙๐

12-Feb-2013

01:42

Helppagetopnavbar.ascx

Not Applicable

๘,๗๓๒

12-Feb-2013

01:42

Helpsearch.aspx

Not Applicable

๑,๔๕๐

12-Feb-2013

01:42

Helpsettings.aspx

Not Applicable

๖,๖๘๒

12-Feb-2013

01:52

Htmledit.aspx

Not Applicable

๑๓,๒๖๓

12-Feb-2013

01:52

Htmltransadmin.aspx

Not Applicable

๑๐,๓๔๙

12-Feb-2013

01:52

Htmltranslate.aspx

Not Applicable

๘๖๒

12-Feb-2013

01:42

Htmltrredir.aspx

Not Applicable

๖,๓๙๒

12-Feb-2013

01:52

Htmltrverify.aspx

Not Applicable

๖,๗๐๖

12-Feb-2013

01:52

Icvsdm.gif

Not Applicable

๑,๒๙๐

17-Sep-2012

09:19

Icvsdx.gif

Not Applicable

๑,๒๘๘

17-Sep-2012

09:19

Identityprovidersettingsection.ascx

Not Applicable

๑๕,๙๙๒

12-Feb-2013

01:42

Iframe.aspx

Not Applicable

๑,๔๙๔

12-Feb-2013

01:42

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Not Applicable

๘,๖๖๕

12-Feb-2013

01:42

Iiswebsitesection.ascx

Not Applicable

๑๔,๘๘๔

12-Feb-2013

01:42

Imagingdisco.aspx

Not Applicable

๑,๒๙๙

12-Feb-2013

01:44

Imagingwsdl.aspx

Not Applicable

๒๔,๒๒๙

12-Feb-2013

01:44

Importtranslations.aspx

Not Applicable

๖,๒๘๐

12-Feb-2013

01:42

Incomingemail.aspx

Not Applicable

๒๒,๕๑๐

12-Feb-2013

01:52

Indexedcolumns.aspx

Not Applicable

๖,๑๐๗

12-Feb-2013

01:42

Indxcol.aspx

Not Applicable

๑๐,๖๐๒

12-Feb-2013

01:52

Infopage.aspx

Not Applicable

๓,๖๒๙

12-Feb-2013

01:42

Inplview.debug.js

Not Applicable

๕๗,๗๑๒

22-Apr-2013

01:21

Inplview.js

Not Applicable

๓๙,๕๗๕

22-Apr-2013

01:21

Inputformcontrol.ascx

Not Applicable

๓,๐๕๑

18-Dec-2013

19:23

Inputformsection.ascx

Not Applicable

๕,๒๔๑

19-Nov-2013

15:14

Irm.aspx

Not Applicable

๑๔,๗๓๓

12-Feb-2013

01:52

Irmadmin.aspx

Not Applicable

๘,๘๐๔

12-Feb-2013

01:52

Irmrept.aspx

Not Applicable

๘,๒๒๐

12-Feb-2013

01:52

Itemrwfassoc.aspx

Not Applicable

๕๒,๕๓๓

12-Feb-2013

01:52

Jobedit.aspx

Not Applicable

๘,๕๐๐

12-Feb-2013

01:42

Jsgrid.debug.js

Not Applicable

๗๘๕,๒๓๓

11-Mar-2014

05:54

Jsgrid.js

Not Applicable

๔๐๐,๑๐๖

11-Mar-2014

05:54

Layouts.master

Not Applicable

๑๒,๙๘๘

12-Feb-2013

01:42

Layoutslroperationstatus.aspx

Not Applicable

๔,๖๐๘

12-Feb-2013

01:42

Layoutsv3.master

Not Applicable

๑๓,๔๒๕

12-Feb-2013

01:43

Leftnavigation.ascx

Not Applicable

๘๙๕

12-Feb-2013

01:42

Linksection.ascx

Not Applicable

๒,๗๐๗

12-Feb-2013

01:42

Linksectionlevel1.ascx

Not Applicable

๑,๓๓๐

12-Feb-2013

01:42

Linksectionlevel2.ascx

Not Applicable

๑,๓๑๗

12-Feb-2013

01:42

Linkstable.ascx

Not Applicable

๑,๒๗๒

12-Feb-2013

01:42

Listdata.svc

Not Applicable

๓๙๒

12-Feb-2013

01:44

Listedit.aspx

Not Applicable

๔๖,๐๗๘

12-Feb-2013

01:52

Listfeed.aspx

Not Applicable

๑๕๕

12-Feb-2013

01:42

Listform.aspx

Not Applicable

๑๖๓

12-Feb-2013

01:42

Listgeneralsettings.aspx

Not Applicable

๑๓,๖๖๖

12-Feb-2013

01:52

Listsdisco.aspx

Not Applicable

๑,๒๘๗

12-Feb-2013

01:44

Listswsdl.aspx

Not Applicable

๗๓,๐๙๖

12-Feb-2013

01:44

Listsyndication.aspx

Not Applicable

๒๖,๖๒๐

12-Feb-2013

01:52

Login.aspx

Not Applicable

๒,๘๑๓

12-Feb-2013

01:43

Logusage.aspx

Not Applicable

๑๕,๙๐๓

12-Feb-2013

01:52

Lookupfieldeditor.ascx

Not Applicable

๑๐,๓๗๗

12-Feb-2013

01:42

Lookuprelationshipseditor.ascx

Not Applicable

๗,๗๖๑

12-Feb-2013

01:42

Lroperationstatus.aspx

Not Applicable

๕,๐๗๒

12-Feb-2013

01:42

Lstsetng.aspx

Not Applicable

๖๒,๘๒๖

12-Feb-2013

01:52

Managea.aspx

Not Applicable

๓,๓๗๐

12-Feb-2013

01:42

Managebdcpermissions.aspx

Not Applicable

๕,๓๔๕

12-Feb-2013

01:52

Managebdcserviceapp.aspx

Not Applicable

๖,๕๘๘

12-Feb-2013

01:52

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Not Applicable

๔,๕๐๘

12-Feb-2013

01:42

Managecheckedoutfiles.aspx

Not Applicable

๑๒,๔๗๐

12-Feb-2013

01:52

Managecontenttype.aspx

Not Applicable

๑๐,๔๐๙

12-Feb-2013

01:42

Managecontenttypefield.aspx

Not Applicable

๑๐,๖๔๐

12-Feb-2013

01:52

Managecopies.aspx

Not Applicable

๑๓,๘๔๕

12-Feb-2013

01:52

Managedaccounts.aspx

Not Applicable

๖,๑๓๗

12-Feb-2013

01:42

Managefarmfeatures.aspx

Not Applicable

๓,๕๐๓

12-Feb-2013

01:42

Managefeatures.aspx

Not Applicable

๔,๙๑๑

12-Feb-2013

01:42

Managequotatemplate.aspx

Not Applicable

๑๘,๒๐๙

12-Feb-2013

01:52

Manageservicefarmtrust.aspx

Not Applicable

๔,๙๙๐

12-Feb-2013

01:42

Managetrust.aspx

Not Applicable

๗,๑๑๐

12-Feb-2013

01:52

Managewebappfeatures.aspx

Not Applicable

๔,๕๕๓

12-Feb-2013

01:42

Mbldenied.aspx

Not Applicable

๑,๓๓๘

12-Feb-2013

01:42

Mblerror.aspx

Not Applicable

๒,๑๗๒

12-Feb-2013

01:42

Mbllists.aspx

Not Applicable

๒,๖๔๕

12-Feb-2013

01:42

Mbllogin.aspx

Not Applicable

๕,๓๓๗

12-Feb-2013

01:42

Mbllogout.aspx

Not Applicable

๕,๐๐๓

12-Feb-2013

01:42

Mblmultilogin.aspx

Not Applicable

๔,๙๕๔

01-Nov-2011

22:58

Mblwiki.aspx

Not Applicable

๓,๕๙๘

30-Oct-2012

18:45

Mblwp.aspx

Not Applicable

๓,๖๐๓

30-Oct-2012

18:45

Mblwpdetail.aspx

Not Applicable

๒,๕๖๗

12-Feb-2013

01:42

Mcontent.aspx

Not Applicable

๔,๘๘๒

12-Feb-2013

01:42

Meetingsdisco.aspx

Not Applicable

๑,๓๑๑

12-Feb-2013

01:44

Meetingswsdl.aspx

Not Applicable

๒๖,๙๒๓

12-Feb-2013

01:44

Metaweblog.aspx

Not Applicable

๑๗๒

12-Feb-2013

01:42

Metrics.aspx

Not Applicable

๑๕,๔๗๑

12-Feb-2013

01:52

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

14.0.7003.1000

๑๒๕,๕๗๖

03-Oct-2012

00:20

Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

14.0.7006.1000

๘๓๔,๒๐๐

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

14.0.6108.5000

๖๐๘,๑๒๘

21-Jul-2011

13:11

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

14.0.7122.5000

๑,๐๗๑,๘๔๘

31-Mar-2014

21:19

Microsoft.sharepoint.client.dll

14.0.7006.1000

๒๘๙,๓๖๐

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.client.dll

14.0.7006.1000

๒๘๙,๓๖๐

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

14.0.7007.1000

๑๕๐,๑๑๒

13-Dec-2012

04:39

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

14.0.7007.1000

๑๕๐,๑๑๒

13-Dec-2012

04:39

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

14.0.7010.1000

๑๘๗,๐๓๒

14-Feb-2013

18:39

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

๒๗๓,๐๑๖

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

๑๔๖,๐๔๐

13-Dec-2012

04:39

Microsoft.sharepoint.dll

14.0.7128.5000

๑๖,๘๙๘,๗๒๘

11-Jun-2014

14:59

Microsoft.sharepoint.dll

14.0.7128.5000

๑๖,๘๙๘,๗๒๘

11-Jun-2014

14:59

Microsoft.sharepoint.dll

14.900.7114.5000

๑,๘๑๓,๑๘๔

19-Nov-2013

15:34

Microsoft.sharepoint.dsp.dll

14.0.6105.5000

๕๙,๒๖๔

21-May-2011

18:37

Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

14.0.6108.5000

๑๒๔,๘๐๐

21-Jul-2011

13:11

Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

14.0.6108.5000

๘๗,๙๓๖

21-Jul-2011

13:11

Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

14.0.6108.5000

๑๐๔,๓๒๐

21-Jul-2011

13:11

Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

14.0.6108.5000

๘๗,๙๓๖

21-Jul-2011

13:11

Microsoft.sharepoint.health.dll

14.0.7011.1000

๙๖,๙๙๒

06-Mar-2013

00:00

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

14.0.7005.1000

๑๐๙,๑๕๒

31-Oct-2012

04:23

Microsoft.sharepoint.intl.dll

14.0.7006.1000

๑,๐๑๐,๒๘๘

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.library.dll

14.0.7115.5000

๑๗๐,๖๘๘

18-Dec-2013

19:45

Microsoft.sharepoint.linq.dll

14.0.7109.5000

๓๗๕,๔๗๒

06-Sep-2013

11:49

Microsoft.sharepoint.powershell.dll

14.0.7002.1000

๖๔๙,๘๖๔

10-Sep-2012

20:24

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

14.0.6108.5000

๖๗,๔๕๖

21-Jul-2011

13:11

Microsoft.sharepoint.proxy.dll

14.0.7006.1000

๓๒๒,๑๘๔

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

14.0.7008.1000

๑๒๖,๕๗๖

09-Jan-2013

05:45

Microsoft.sharepoint.search.dll

14.0.7121.5005

๔,๘๖๕,๒๓๒

24-Mar-2014

19:33

Microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

14.0.7006.1000

๗๕๖,๓๖๐

20-Nov-2012

13:31

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

14.0.7107.5000

๓๑๘,๑๕๒

07-Aug-2013

10:45

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

14.0.7101.5000

๗๒,๓๘๔

22-Apr-2013

01:32

Microsoft.web.commandui.dll

14.0.7118.5000

๑๓๗,๙๐๔

11-Feb-2014

12:20

Microsoft.web.commandui.dll

14.0.7118.5000

๑๓๗,๙๐๔

11-Feb-2014

12:20

Microsoft.web.design.server.dll

14.0.6108.5000

๓๘๒,๘๖๔

21-Jul-2011

14:01

Minimal.master

Not Applicable

๘,๗๔๓

12-Feb-2013

01:43

Mngctype.aspx

Not Applicable

๕,๘๑๓

12-Feb-2013

01:42

Mngdisc.aspx

Not Applicable

๙,๙๖๑

12-Feb-2013

01:52

Mngfield.aspx

Not Applicable

๕,๙๑๑

12-Feb-2013

01:42

Mngsiteadmin.aspx

Not Applicable

๕,๒๗๘

12-Feb-2013

01:42

Mngsubwebs.aspx

Not Applicable

๑๒,๒๙๑

12-Feb-2013

01:42

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Not Applicable

๑,๓๑๕

12-Feb-2013

01:42

Mobiledefaulttemplates.ascx

Not Applicable

๖๗,๗๖๐

12-Feb-2013

01:42

Modifydls.aspx

Not Applicable

๓,๓๗๓

12-Feb-2013

01:43

Monitoring.aspx

Not Applicable

๓,๙๔๕

12-Feb-2013

01:43

Monthlyarchive.aspx

Not Applicable

๗,๒๘๔

12-Feb-2013

01:43

Morecolors.aspx

Not Applicable

๒,๒๔๓

12-Feb-2013

01:42

Morecolorspicker.ascx

Not Applicable

๒,๑๖๒

12-Feb-2013

01:42

Movetodt.aspx

Not Applicable

๓,๒๘๕

12-Feb-2013

01:42

Mssdmn.exe

14.0.7005.1000

๗๙๐,๖๔๐

31-Oct-2012

04:44

Mssearch.exe

14.0.7005.1000

๕๒๔,๔๐๐

31-Oct-2012

04:44

Mssph.dll

14.0.7121.5000

๑,๖๗๘,๐๓๒

11-Mar-2014

05:47

Mssrch.dll

14.0.7006.1000

๔,๙๘๘,๐๑๖

20-Nov-2012

14:00

Mtgredir.aspx

Not Applicable

๑,๔๓๖

12-Feb-2013

01:42

Muiselector.ascx

Not Applicable

๑,๑๘๘

12-Feb-2013

01:42

Muisetng.aspx

Not Applicable

๓,๖๑๑

12-Feb-2013

01:42

Muisettings.ascx

Not Applicable

๕,๐๐๐

12-Feb-2013

01:42

Mwpsettings.aspx

Not Applicable

๑๔,๐๑๑

12-Feb-2013

01:52

Mwsdefault.master

Not Applicable

๓๐,๙๙๙

12-Feb-2013

01:43

Mwsdefaultv4.master

Not Applicable

๓๓,๐๖๑

12-Feb-2013

01:43

Mycategories.aspx

Not Applicable

๓,๓๗๐

12-Feb-2013

01:43

Mycomments.aspx

Not Applicable

๓,๓๗๐

12-Feb-2013

01:43

Myitems.aspx

Not Applicable

๓,๓๗๐

12-Feb-2013

01:42

Myposts.aspx

Not Applicable

๓,๓๗๐

12-Feb-2013

01:43

Mysubs.aspx

Not Applicable

๑๓,๑๖๐

12-Feb-2013

01:52

Navitem.ascx

Not Applicable

๙๙

12-Feb-2013

01:42

Navoptions.aspx

Not Applicable

๗,๔๐๖

12-Feb-2013

01:42

New.aspx

Not Applicable

๖๖,๑๗๙

12-Feb-2013

01:52

Newcategory.aspx

Not Applicable

๑๓,๙๖๙

12-Feb-2013

01:43

Newcntdb.aspx

Not Applicable

๗,๔๑๖

12-Feb-2013

01:42

Newcomment.aspx

Not Applicable

๑๓,๙๖๙

12-Feb-2013

01:43

Newcomment.aspx

Not Applicable

๒,๗๖๒

12-Feb-2013

01:42

Newdwp.aspx

Not Applicable

๖,๙๕๙

12-Feb-2013

01:52

Newform.aspx

Not Applicable

๑๓,๙๖๙

12-Feb-2013

01:42

Newform.aspx

Not Applicable

๑๓,๙๖๙

12-Feb-2013

01:43

Newform.aspx

Not Applicable

๑๕,๗๒๖

12-Feb-2013

01:52

Newform.aspx

Not Applicable

๔,๕๘๑

12-Feb-2013

01:42

Newgrp.aspx

Not Applicable

๑๙,๙๘๕

12-Feb-2013

01:52

Newlink.aspx

Not Applicable

๙,๓๒๓

12-Feb-2013

01:52

Newmws.aspx

Not Applicable

๑๙,๔๕๙

12-Feb-2013

01:52

Newnav.aspx

Not Applicable

๖,๘๖๔

12-Feb-2013

01:52

Newpost.aspx

Not Applicable

๑๓,๙๖๙

12-Feb-2013

01:43

Newpost.aspx

Not Applicable

๒,๗๗๗

12-Feb-2013

01:42

Newsbweb.aspx

Not Applicable

๑๘,๘๑๐

12-Feb-2013

01:52

Newslwp.aspx

Not Applicable

๑๐,๘๙๙

12-Feb-2013

01:52

Newsr.aspx

Not Applicable

๒,๕๗๐

12-Feb-2013

01:43

Officialfileadmin.aspx

Not Applicable

๑๔,๖๙๒

12-Feb-2013

01:52

Offparser.dll

14.0.7126.5000

๒,๙๕๒,๙๓๖

22-May-2014

10:36

Oisimg.dll

14.0.7011.1000

๑๙๕,๗๖๐

06-Mar-2013

00:00

Oldcntdb.aspx

Not Applicable

๑๓,๘๔๑

12-Feb-2013

01:52

Oleparser.dll

14.0.7005.1000

๓๓,๔๑๖

31-Oct-2012

04:22

Onetnative.dll

14.0.7011.1000

๕๘๔,๘๙๖

05-Mar-2013

23:24

Onetutil.dll

14.0.7128.5000

๒,๙๘๗,๒๐๐

11-Jun-2014

15:05

Onfda.dll

14.0.7126.5000

๒,๗๘๗,๐๑๖

22-May-2014

10:42

Owners.aspx

Not Applicable

๕,๘๑๓

12-Feb-2013

01:42

Owssvr.dll

14.0.7128.5000

๖,๖๔๙,๐๒๔

11-Jun-2014

14:59

Owstimer.exe

14.0.7128.5000

๗๔,๙๓๖

11-Jun-2014

14:59

Password.aspx

Not Applicable

๘,๓๘๗

12-Feb-2013

01:52

Passwordsettings.aspx

Not Applicable

๘,๖๖๒

12-Feb-2013

01:42

Patchstatus.aspx

Not Applicable

๗,๔๙๕

12-Feb-2013

01:52

People.aspx

Not Applicable

๓๒,๔๔๐

12-Feb-2013

01:52

Peopledisco.aspx

Not Applicable

๑,๒๘๙

12-Feb-2013

01:44

Peoplewsdl.aspx

Not Applicable

๙,๐๙๕

12-Feb-2013

01:44

Permissionsdisco.aspx

Not Applicable

๑,๓๑๙

12-Feb-2013

01:44

Permissionswsdl.aspx

Not Applicable

๑๓,๗๐๐

12-Feb-2013

01:44

Permsetup.aspx

Not Applicable

๑๘,๒๗๔

12-Feb-2013

01:52

Picker.aspx

Not Applicable

๘,๖๑๓

12-Feb-2013

01:43

Pickerdialog.master

Not Applicable

๘,๘๗๖

31-Mar-2014

20:58

Pickerhierarchycontrol.js

Not Applicable

๑๒๖,๖๐๘

26-Feb-2014

15:00

Pickerresult.aspx

Not Applicable

3

20-Nov-2012

12:05

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.search.config

Not Applicable

๕๙๗

01-Jul-2011

17:13

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.search.dll

14.0.6107.5000

๑๑,๑๖๘

01-Jul-2011

17:26

Policy.aspx

Not Applicable

๒๓,๙๔๑

20-Nov-2012

12:52

Policyanon.aspx

Not Applicable

๑๖,๘๖๗

12-Feb-2013

01:52

Policyrole.aspx

Not Applicable

๑๒๕,๔๕๐

12-Feb-2013

01:52

Policyroleedit.aspx

Not Applicable

๑๒๕,๔๕๘

12-Feb-2013

01:52

Policyroles.aspx

Not Applicable

๒๐,๔๐๗

12-Feb-2013

01:52

Policyuser.aspx

Not Applicable

๑๙,๙๐๔

12-Feb-2013

01:52

Policyuseredit.aspx

Not Applicable

๒๒,๐๙๔

12-Feb-2013

01:52

Popup.master

Not Applicable

๓,๐๐๑

12-Feb-2013

01:42

Portal.aspx

Not Applicable

๙,๙๘๐

12-Feb-2013

01:52

Portalview.aspx

Not Applicable

๒,๑๙๐

12-Feb-2013

01:43

Post.aspx

Not Applicable

๗,๓๖๙

12-Feb-2013

01:43

Privacy.aspx

Not Applicable

๘,๔๗๙

12-Feb-2013

01:52

Prjsetng.aspx

Not Applicable

๑๖,๐๓๗

13-Dec-2012

03:49

Profileredirect.aspx

Not Applicable

๑,๘๑๗

12-Feb-2013

01:42

Proxyselectionsection.ascx

Not Applicable

๕,๓๘๗

12-Feb-2013

01:42

Publishback.aspx

Not Applicable

๔,๙๕๕

12-Feb-2013

01:52

Qlreord.aspx

Not Applicable

๑๑,๒๑๕

12-Feb-2013

01:52

Qstedit.aspx

Not Applicable

๒๑๑,๐๔๘

12-Feb-2013

01:52

Qstnew.aspx

Not Applicable

๑๙๔,๗๘๕

12-Feb-2013

01:52

Query.dll

14.0.7005.1000

๓๗๑,๘๐๐

31-Oct-2012

04:44

Quiklnch.aspx

Not Applicable

๘,๑๓๔

12-Feb-2013

01:52

Rcxform.aspx

Not Applicable

๖,๑๗๑

12-Feb-2013

01:52

Recentwikipages.aspx

Not Applicable

๓,๘๒๖

12-Feb-2013

01:43

Recyclebin.aspx

Not Applicable

๑๖,๕๖๗

12-Feb-2013

01:52

Redirect.aspx

Not Applicable

๑,๓๙๔

12-Feb-2013

01:43

Reghost.aspx

Not Applicable

๘,๐๘๓

12-Feb-2013

01:52

Regionalsetng.aspx

Not Applicable

๒๐,๘๙๔

12-Feb-2013

01:52

Registeraccount.aspx

Not Applicable

๔,๒๗๖

12-Feb-2013

01:42

Registeraccountcontrol.ascx

Not Applicable

๑๐,๐๕๘

12-Feb-2013

01:42

Removeaccount.aspx

Not Applicable

๘,๘๙๕

12-Feb-2013

01:52

Remwrkfl.aspx

Not Applicable

๑๒,๒๕๘

12-Feb-2013

01:52

Renamepagedialog.aspx

Not Applicable

๔,๐๖๘

12-Feb-2013

01:52

Reorder.aspx

Not Applicable

๑๑,๙๓๑

12-Feb-2013

01:52

Repair.aspx

Not Applicable

๓,๙๑๑

12-Feb-2013

01:43

Repair.aspx

Not Applicable

๓,๙๑๔

12-Feb-2013

01:44

Reqacc.aspx

Not Applicable

๔,๗๑๒

12-Feb-2013

01:52

Reqfeatures.aspx

Not Applicable

๒,๘๕๙

12-Feb-2013

01:42

Reqfeatures.aspx

Not Applicable

๓,๗๕๐

12-Feb-2013

01:42

Reqgroup.aspx

Not Applicable

๖,๕๐๖

12-Feb-2013

01:42

Reqgroupconfirm.aspx

Not Applicable

๖,๓๗๙

12-Feb-2013

01:42

Restore.aspx

Not Applicable

๑๕,๙๕๒

12-Feb-2013

01:52

Restorestep3.aspx

Not Applicable

๒๒,๗๔๙

12-Feb-2013

01:52

Retractsolution.aspx

Not Applicable

๗,๕๖๕

12-Feb-2013

01:43

Rfcxform.aspx

Not Applicable

๖,๓๑๘

12-Feb-2013

01:52

Rfpxform.aspx

Not Applicable

๖,๖๔๗

12-Feb-2013

01:52

Role.aspx

Not Applicable

๒๐,๖๐๘

12-Feb-2013

01:52

Rssxslt.aspx

Not Applicable

๓,๔๙๑

12-Feb-2013

01:43

Rtedialog.aspx

Not Applicable

๖,๔๐๐

12-Feb-2013

01:43

Rtedialog.master

Not Applicable

๓,๑๕๓

12-Feb-2013

01:42

Rteuploaddialog.aspx

Not Applicable

๗,๔๘๗

12-Feb-2013

01:52

Runningtimerjobs.ascx

Not Applicable

๔,๖๙๖

12-Feb-2013

01:42

Saveconflict.aspx

Not Applicable

๕,๔๗๐

12-Feb-2013

01:52

Savetmpl.aspx

Not Applicable

๑๗,๘๓๐

12-Feb-2013

01:52

Scheduledtimerjobs.ascx

Not Applicable

๓,๕๘๓

12-Feb-2013

01:42

Scheduledtimerjobs.aspx

Not Applicable

๗,๒๘๕

12-Feb-2013

01:43

Schedulepicker.ascx

Not Applicable

๒๘,๐๙๓

12-Feb-2013

01:42

Scprefix.aspx

Not Applicable

๑๑,๕๘๒

12-Feb-2013

01:52

Scriptresx.ashx

Not Applicable

๒๐๐

12-Feb-2013

01:43

Scsignup.aspx

Not Applicable

๑๑,๔๔๒

12-Feb-2013

01:52

Searchresults.aspx

Not Applicable

๖,๐๑๓

12-Feb-2013

01:52

Security.aspx

Not Applicable

๓,๙๓๙

12-Feb-2013

01:43

Securitytoken.svc

Not Applicable

๔๔๓

04-Sep-2009

17:31

Selectalternateurlcollection.aspx

Not Applicable

๕,๓๖๘

12-Feb-2013

01:43

Selectapplication.aspx

Not Applicable

๖,๗๙๕

12-Feb-2013

01:52

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Not Applicable

๕,๓๘๙

12-Feb-2013

01:43

Selected.aspx

Not Applicable

๔,๖๘๘

19-Nov-2013

15:16

Selectjobdefinition.aspx

Not Applicable

๕,๕๗๖

12-Feb-2013

01:43

Selectlist.aspx

Not Applicable

๘,๘๒๖

12-Feb-2013

01:52

Selectserver.aspx

Not Applicable

๕,๑๑๙

12-Feb-2013

01:43

Selectservice.aspx

Not Applicable

๕,๑๙๔

12-Feb-2013

01:43

Selectsite.aspx

Not Applicable

๙,๗๘๖

12-Feb-2013

01:52

Selectweb.aspx

Not Applicable

๘,๖๗๗

12-Feb-2013

01:52

Selectwebapplication.aspx

Not Applicable

๕,๕๗๕

12-Feb-2013

01:43

Sendtoofficialfile.aspx

Not Applicable

๘๖๓

12-Feb-2013

01:43

Server.aspx

Not Applicable

๙,๔๓๗

12-Feb-2013

01:52

Serviceapplicationconnect.aspx

Not Applicable

๔,๘๘๔

12-Feb-2013

01:43

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Not Applicable

๔,๓๒๘

12-Feb-2013

01:43

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Not Applicable

๒,๙๘๘

12-Feb-2013

01:43

Serviceapplicationdelete.aspx

Not Applicable

๔,๔๑๓

12-Feb-2013

01:43

Serviceapplicationpermissions.aspx

Not Applicable

๔,๑๗๒

12-Feb-2013

01:43

Serviceapplicationpublish.aspx

Not Applicable

๑๐,๑๓๙

12-Feb-2013

01:52

Serviceapplications.aspx

Not Applicable

๔,๒๘๔

12-Feb-2013

01:43

Servicejobdefinitions.aspx

Not Applicable

๘,๙๒๒

12-Feb-2013

01:43

Servicerunningjobs.aspx

Not Applicable

๗,๒๘๖

12-Feb-2013

01:43

Setanon.aspx

Not Applicable

๑๑,๘๖๑

12-Feb-2013

01:43

Setrqacc.aspx

Not Applicable

๘,๓๐๗

18-Dec-2013

19:34

Settings.aspx

Not Applicable

๙,๕๖๕

12-Feb-2013

01:43

Setup.exe

14.0.7107.5000

๑,๓๗๘,๔๙๖

07-Aug-2013

11:33

Setwhereabouts.aspx

Not Applicable

๒๑๒

12-Feb-2013

01:43

Sharedaccessdisco.aspx

Not Applicable

๑,๓๐๑

12-Feb-2013

01:44

Sharedaccesswsdl.aspx

Not Applicable

๔,๐๓๘

12-Feb-2013

01:44

Sharedwfform.aspx

Not Applicable

๕,๑๕๙

12-Feb-2013

01:43

Sharepointdesigneradmin.aspx

Not Applicable

๗,๒๐๐

12-Feb-2013

01:43

Sharepointdesignersettings.aspx

Not Applicable

๗,๐๔๗

12-Feb-2013

01:43

Sharepointemailwsdisco.aspx

Not Applicable

๑,๓๔๙

12-Feb-2013

01:44

Sharepointemailwswsdl.aspx

Not Applicable

๒๕,๗๙๙

12-Feb-2013

01:44

Signout.aspx

Not Applicable

๑,๗๙๑

12-Feb-2013

01:52

Simple.master

Not Applicable

๙,๙๙๗

12-Feb-2013

01:42

Simplev4.master

Not Applicable

๖,๔๕๗

12-Feb-2013

01:42

Siteandlistexport.aspx

Not Applicable

๑๒,๒๐๔

12-Feb-2013

01:43

Sitebackuporexportstatus.aspx

Not Applicable

๑๐,๑๑๗

12-Feb-2013

01:43

Sitecollectionbackup.aspx

Not Applicable

๑๐,๔๒๗

12-Feb-2013

01:43

Sitecollections.aspx

Not Applicable

๙,๔๑๓

12-Feb-2013

01:52

Sitecreated.aspx

Not Applicable

๓,๘๔๖

12-Feb-2013

01:43

Sitedatadisco.aspx

Not Applicable

๑,๒๙๓

12-Feb-2013

01:44

Sitedatawsdl.aspx

Not Applicable

๓๕,๐๐๐

12-Feb-2013

01:44

Sitequota.aspx

Not Applicable

๒๓,๑๔๘

12-Feb-2013

01:52

Siterss.aspx

Not Applicable

๑๐,๘๕๕

12-Feb-2013

01:52

Sitesdisco.aspx

Not Applicable

๑,๒๘๗

12-Feb-2013

01:44

Sitesubs.aspx

Not Applicable

๑๓,๗๕๒

12-Feb-2013

01:52

Siteswsdl.aspx

Not Applicable

๒๐,๗๐๔

12-Feb-2013

01:44

Slidshow.aspx

Not Applicable

๔,๐๖๒

12-Feb-2013

01:44

Solutions.aspx

Not Applicable

๕,๐๑๐

12-Feb-2013

01:43

Solutionstatus.aspx

Not Applicable

๑๑,๐๗๑

12-Feb-2013

01:43

Sp.debug.js

Not Applicable

๕๗๕,๙๓๐

25-Jun-2013

13:05

Sp.js

Not Applicable

๓๙๐,๗๕๗

25-Jun-2013

13:05

Sp.ribbon.debug.js

Not Applicable

๓๒๕,๒๒๗

20-Nov-2012

12:52

Sp.ribbon.js

Not Applicable

๒๑๒,๖๖๕

07-Jan-2010

10:46

Sp.runtime.debug.js

Not Applicable

๑๑๐,๓๔๗

13-Dec-2012

03:49

Sp.runtime.js

Not Applicable

๖๘,๗๙๑

13-Dec-2012

03:49

Sp.ui.dialog.debug.js

Not Applicable

๕๖,๕๓๗

07-Aug-2013

10:36

Sp.ui.dialog.js

Not Applicable

๓๔,๒๗๐

07-Aug-2013

10:36

Sp.ui.rte.debug.js

Not Applicable

๕๙๗,๑๓๒

20-May-2014

21:35

Sp.ui.rte.js

Not Applicable

๓๖๗,๔๙๔

20-May-2014

21:35

Spcf.aspx

Not Applicable

๑๙,๔๗๖

12-Feb-2013

01:52

Spcontnt.aspx

Not Applicable

๑๒,๘๘๐

12-Feb-2013

01:52

Spdisco.aspx

Not Applicable

๑๑,๔๙๔

12-Feb-2013

01:44

Spgantt.debug.js

Not Applicable

๓๙,๑๗๓

17-Dec-2012

19:46

Spgantt.js

Not Applicable

๑๙,๓๓๘

17-Dec-2012

19:46

Spmetal.exe

14.0.6107.5000

๑๔๙,๔๓๒

01-Jul-2011

16:46

Spsearch.asmx

Not Applicable

๑๘๕

01-Jul-2011

16:47

Spsearchdisco.aspx

Not Applicable

๑,๓๒๓

12-Feb-2013

01:44

Spsearchserviceinstancesettings.aspx

Not Applicable

๑๗,๖๗๖

12-Feb-2013

02:02

Spsearchwsdl.aspx

Not Applicable

๘,๖๒๙

12-Feb-2013

01:44

Spsecuritysettings.aspx

Not Applicable

๗,๗๑๕

12-Feb-2013

01:43

Spstd1.aspx

Not Applicable

๗,๒๙๘

12-Feb-2013

01:52

Spuchostservice.exe

14.0.6105.5000

๑๐๘,๔๙๖

21-May-2011

18:37

Spwriter.exe

14.0.7005.1000

๔๒,๕๙๒

31-Oct-2012

04:22

Srchvis.aspx

Not Applicable

๘,๔๔๓

12-Feb-2013

01:43

Startbackup.aspx

Not Applicable

๑๔,๔๑๑

12-Feb-2013

01:52

Store.sql

Not Applicable

๔,๕๙๖,๗๙๕

11-Mar-2014

05:44

Storeup.sql

Not Applicable

๑๐๘,๒๕๑

11-Mar-2014

05:44

Storeupddl.sql

Not Applicable

๑๓๘

13-Mar-2012

20:47

Storman.aspx

Not Applicable

๑๐,๑๘๐

28-Oct-2010

06:11

Stsadm.exe

14.0.7003.1000

๓๕๕,๐๐๐

03-Oct-2012

00:20

Stssoap.dll

14.0.7101.5000

๔๗๓,๗๙๒

22-Apr-2013

01:32

Stswel.dll

14.0.7128.5000

๓,๒๖๔,๑๙๒

11-Jun-2014

14:59

Subchoos.aspx

Not Applicable

๑๐,๔๗๑

12-Feb-2013

01:52

Subedit.aspx

Not Applicable

๑๔,๗๘๖

12-Feb-2013

01:52

Submitrepair.aspx

Not Applicable

๑๕๖

12-Feb-2013

01:43

Subnew.aspx

Not Applicable

๑๕,๑๒๓

12-Feb-2013

01:52

Subscriptionsettings.sql

Not Applicable

๑๙,๒๖๕

30-Oct-2012

18:44

Subscriptionsettings.svc

Not Applicable

๓๖๗

04-Sep-2009

17:31

Success.aspx

Not Applicable

๔,๔๒๗

12-Feb-2013

01:43

Successpopup.aspx

Not Applicable

๓,๗๐๕

12-Feb-2013

01:43

Suppux.aspx

Not Applicable

๕,๘๘๗

12-Feb-2013

01:43

Survedit.aspx

Not Applicable

๓๖,๑๐๓

12-Feb-2013

01:52

Systemsettings.aspx

Not Applicable

๓,๙๕๗

12-Feb-2013

01:43

Ta_addbdcaction.aspx

Not Applicable

๑๒,๗๕๙

12-Feb-2013

01:52

Ta_addbdcapplication.aspx

Not Applicable

๙,๐๔๕

12-Feb-2013

01:52

Ta_bdcapplications.aspx

Not Applicable

๑๓,๔๐๖

12-Feb-2013

01:52

Ta_bdclobsettings.aspx

Not Applicable

๗,๐๙๗

12-Feb-2013

01:52

Ta_createsitecollection.aspx

Not Applicable

๑๑,๑๙๓

12-Feb-2013

01:52

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Not Applicable

๓,๐๑๖

12-Feb-2013

01:43

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Not Applicable

๓,๗๐๘

12-Feb-2013

01:52

Ta_editbdcaction.aspx

Not Applicable

๑๒,๔๓๐

12-Feb-2013

01:52

Ta_exportbdcapplication.aspx

Not Applicable

๗,๙๕๘

12-Feb-2013

01:52

Ta_lroperationstatus.aspx

Not Applicable

๓,๘๒๖

12-Feb-2013

01:43

Ta_managebdcpermissions.aspx

Not Applicable

๓,๘๗๗

12-Feb-2013

01:52

Ta_officialfileadmin.aspx

Not Applicable

๑๒,๑๐๐

12-Feb-2013

01:52

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Not Applicable

๑๐,๙๐๘

12-Feb-2013

01:52

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Not Applicable

๕,๘๔๕

12-Feb-2013

01:52

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Not Applicable

๒,๗๗๙

12-Feb-2013

01:52

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Not Applicable

๒,๗๗๕

12-Feb-2013

01:52

Ta_sitecollections.aspx

Not Applicable

๙,๕๗๗

12-Feb-2013

01:52

Ta_viewbdcapplication.aspx

Not Applicable

๑๖,๒๕๑

12-Feb-2013

01:52

Ta_viewbdcentity.aspx

Not Applicable

๑๖,๖๗๑

12-Feb-2013

01:52

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Not Applicable

๑๐,๖๗๒

12-Feb-2013

01:52

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Not Applicable

๑๓,๔๒๖

12-Feb-2013

01:52

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Not Applicable

๖,๑๘๐

12-Feb-2013

01:43

Templatepick.aspx

Not Applicable

๔,๖๙๐

12-Feb-2013

01:43

Templatepickercontrol.ascx

Not Applicable

๒,๙๐๖

12-Feb-2013

01:42

Themeweb.aspx

Not Applicable

๓๕,๒๖๘

12-Feb-2013

01:43

Timecardsettings.aspx

Not Applicable

๑๕,๖๘๕

12-Feb-2013

01:43

Timer.aspx

Not Applicable

๙,๑๙๘

12-Feb-2013

01:43

Timerjobhistory.ascx

Not Applicable

๕,๑๑๔

12-Feb-2013

01:42

Timerjobhistory.aspx

Not Applicable

๙,๐๗๙

12-Feb-2013

01:43

Tnreord.aspx

Not Applicable

๘,๕๘๕

12-Feb-2013

01:52

Toolbar.ascx

Not Applicable

๑,๕๗๘

12-Feb-2013

01:42

Toolbarbutton.ascx

Not Applicable

๑,๓๐๑

12-Feb-2013

01:42

Toolpane.aspx

Not Applicable

2,369

12-Feb-2013

01:43

Topnav.aspx

Not Applicable

๗,๗๘๑

12-Feb-2013

01:52

Topnavbar.ascx

Not Applicable

๖,๓๙๘

12-Feb-2013

01:42

Topology.svc

Not Applicable

๓๔๗

04-Sep-2009

17:31

Topologyview.ascx

Not Applicable

๔,๐๙๑

12-Feb-2013

01:42

Tquery.dll

14.0.7005.1000

๕,๖๔๖,๔๔๘

31-Oct-2012

04:44

Trustgeneralsettingsection.ascx

Not Applicable

๓,๖๔๗

12-Feb-2013

01:42

Unattacheddbbrowse.aspx

Not Applicable

๖,๔๙๐

12-Feb-2013

01:43

Unattacheddbselect.aspx

Not Applicable

๖,๐๗๓

12-Feb-2013

01:43

Unextendvs.aspx

Not Applicable

๕,๗๕๗

12-Feb-2013

01:43

Uniqperm.aspx

Not Applicable

๙,๙๔๐

12-Feb-2013

01:42

Updatecopies.aspx

Not Applicable

๑๒,๓๕๔

12-Feb-2013

01:52

Upgradeandmigration.aspx

Not Applicable

๓,๙๗๒

12-Feb-2013

01:43

Upgradestatus.aspx

Not Applicable

๑๑,๔๖๑

12-Feb-2013

01:43

Upload.aspx

Not Applicable

๑๕,๘๓๙

12-Feb-2013

01:52

Upload.aspx

Not Applicable

๑๕,๘๔๕

12-Feb-2013

01:52

Upload.aspx

Not Applicable

๑๖,๐๗๓

12-Feb-2013

01:52

Upload.aspx

Not Applicable

๑๖,๒๔๓

12-Feb-2013

01:52

Upload.aspx

Not Applicable

๑๖,๒๘๖

12-Feb-2013

01:52

Upload.aspx

Not Applicable

๓,๔๙๑

12-Feb-2013

01:42

Usage.aspx

Not Applicable

๗,๗๓๕

12-Feb-2013

01:43

Usagedb.sql

Not Applicable

๗๑,๒๐๙

30-Oct-2012

18:44

Usagedetails.aspx

Not Applicable

๖,๒๓๙

12-Feb-2013

01:52

Useconfirmation.aspx

Not Applicable

๓,๓๙๘

12-Feb-2013

01:43

User.aspx

Not Applicable

๓๗,๑๙๓

12-Feb-2013

01:52

Userdisp.aspx

Not Applicable

๔,๒๑๐

12-Feb-2013

01:42

Useredit.aspx

Not Applicable

๔,๖๘๖

16-Aug-2013

07:29

Userfieldeditor.ascx

Not Applicable

๖,๕๔๐

12-Feb-2013

01:42

Usergroupdisco.aspx

Not Applicable

๑,๓๑๕

12-Feb-2013

01:44

Usergroupwsdl.aspx

Not Applicable

๘๒,๘๘๒

12-Feb-2013

01:44

Usersolutions.aspx

Not Applicable

๙,๖๕๔

12-Feb-2013

01:52

Usgdbup.sql

Not Applicable

๗๑,๑๘๕

30-Oct-2012

18:44

V4.master

Not Applicable

๓๒,๔๕๕

12-Feb-2013

01:43

Versiondiff.aspx

Not Applicable

๖,๒๑๔

12-Feb-2013

01:43

Versions.aspx

Not Applicable

๓๕,๓๒๙

12-Feb-2013

01:52

Versionsdisco.aspx

Not Applicable

๑,๒๙๓

12-Feb-2013

01:44

Versionswsdl.aspx

Not Applicable

๙,๔๗๖

12-Feb-2013

01:44

View.aspx

Not Applicable

๒,๔๒๔

12-Feb-2013

01:42

Viewbdcapplication.aspx

Not Applicable

๑๗,๐๕๖

12-Feb-2013

01:52

Viewbdcentity.aspx

Not Applicable

๑๗,๔๗๐

12-Feb-2013

01:52

Viewbdclobsysteminstances.aspx

Not Applicable

๑๑,๓๑๘

12-Feb-2013

01:52

Viewbdclobsystems.aspx

Not Applicable

๑๔,๑๗๐

12-Feb-2013

01:52

Viewcategory.aspx

Not Applicable

๑๓,๗๘๖

12-Feb-2013

01:43

Viewcomment.aspx

Not Applicable

๑๓,๗๘๖

12-Feb-2013

01:43

Viewcomment.aspx

Not Applicable

๓,๒๒๓

12-Feb-2013

01:42

Viewdaily.aspx

Not Applicable

๔,๙๙๔

12-Feb-2013

01:43

Viewedit.aspx

Not Applicable

๒๑๘,๖๑๘

30-Jan-2014

16:30

Viewfilter.aspx

Not Applicable

๓,๗๔๗

12-Feb-2013

01:42

Viewgrouppermissions.aspx

Not Applicable

๕,๐๔๖

12-Feb-2013

01:43

Viewheader.ascx

Not Applicable

๑,๕๒๗

12-Feb-2013

01:42

Viewlsts.aspx

Not Applicable

๑๖,๕๒๐

12-Feb-2013

01:43

Viewnew.aspx

Not Applicable

๒๑๖,๕๖๖

30-Jan-2014

16:30

Viewpage.aspx

Not Applicable

๓,๓๗๐

12-Feb-2013

01:43

Viewpost.aspx

Not Applicable

๑๓,๗๘๖

12-Feb-2013

01:43

Viewsdisco.aspx

Not Applicable

๑,๒๘๗

12-Feb-2013

01:44

Viewswsdl.aspx

Not Applicable

๒๕,๕๒๒

12-Feb-2013

01:44

Viewtype.aspx

Not Applicable

๒๖,๔๗๕

12-Feb-2013

01:52

Vldsetng.aspx

Not Applicable

๙,๕๓๘

12-Feb-2013

01:52

Vsemail.aspx

Not Applicable

๙,๑๙๔

12-Feb-2013

01:43

Vsgeneralsettings.aspx

Not Applicable

๕๐,๘๔๗

12-Feb-2013

01:52

Vsmask.aspx

Not Applicable

๖๕,๒๓๕

12-Feb-2013

01:52

Vsmenu.aspx

Not Applicable

๒,๐๑๘

12-Feb-2013

01:43

Vsubwebs.aspx

Not Applicable

๕,๘๖๗

12-Feb-2013

01:43

Vsxms.aspx

Not Applicable

๘,๗๘๕

12-Feb-2013

01:52

Waview.aspx

Not Applicable

๒,๙๘๖

12-Feb-2013

01:43

Web.config

Not Applicable

๑,๖๐๔

04-Sep-2009

17:31

Web.config

Not Applicable

๒,๖๔๗

05-Nov-2009

04:17

Web.config

Not Applicable

๒๕๘

04-Sep-2009

17:31

Web.config

Not Applicable

๓,๑๕๖

23-Nov-2009

22:27

Web.config

Not Applicable

๔,๘๒๑

09-Jan-2010

22:52

Web.config

Not Applicable

๔๖,๗๐๕

21-Feb-2012

15:21

Web.config

Not Applicable

๙๒๘

04-Sep-2009

17:31

Webapplicationlist.aspx

Not Applicable

๕,๖๙๓

12-Feb-2013

01:52

Webapplications.aspx

Not Applicable

๕,๕๖๔

12-Feb-2013

01:43

Webdeleted.aspx

Not Applicable

๒,๒๑๑

12-Feb-2013

01:43

Webfldr.aspx

Not Applicable

๒,๕๓๒

12-Feb-2013

01:52

Webpartgallerypickerpage.aspx

Not Applicable

๗,๓๐๗

12-Feb-2013

01:52

Webpartpagesdisco.aspx

Not Applicable

๑,๓๑๙

12-Feb-2013

01:44

Webpartpageswsdl.aspx

Not Applicable

๕๖,๔๑๐

12-Feb-2013

01:44

Websdisco.aspx

Not Applicable

๑,๒๘๕

12-Feb-2013

01:44

Webswsdl.aspx

Not Applicable

๔๑,๓๐๔

12-Feb-2013

01:44

Welcome.ascx

Not Applicable

๓,๗๗๕

12-Feb-2013

01:42

Wfstart.aspx

Not Applicable

๑๖๔

12-Feb-2013

01:43

Wikiredirect.aspx

Not Applicable

๑,๑๑๓

12-Feb-2013

01:43

Windowstokencache.svc

Not Applicable

๓๙๕

04-Sep-2009

17:31

Wkpstd.aspx

Not Applicable

๔,๗๖๖

12-Feb-2013

01:43

Workflow.aspx

Not Applicable

๑๕,๕๔๙

12-Feb-2013

01:52

Workflowadmin.aspx

Not Applicable

๖,๙๕๗

12-Feb-2013

01:43

Workflowtimer.aspx

Not Applicable

๕,๓๒๐

12-Feb-2013

01:43

Workspce.aspx

Not Applicable

๘,๔๕๗

12-Feb-2013

01:52

Wpadder.debug.js

Not Applicable

๓๔,๔๐๓

09-Jan-2013

06:09

Wpadder.js

Not Applicable

๒๕,๑๖๔

09-Jan-2013

06:09

Wpeula.aspx

Not Applicable

๖,๓๘๔

12-Feb-2013

01:52

Wpprevw.aspx

Not Applicable

๕,๐๒๑

12-Feb-2013

01:43

Wrkmng.aspx

Not Applicable

๗,๙๗๖

12-Feb-2013

01:43

Wrksetng.aspx

Not Applicable

๑๔,๖๐๗

12-Feb-2013

01:52

Wrkstat.aspx

Not Applicable

๑๔,๕๘๘

12-Feb-2013

01:43

Wsaupload.ashx

Not Applicable

๑๙๘

12-Feb-2013

01:43

Wsdisco.aspx

Not Applicable

๑,๘๐๖

05-Mar-2013

22:14

Wssadmin.exe

14.0.7006.1000

๑๖,๕๒๘

20-Nov-2012

13:31

Wssproxy.aspx

Not Applicable

๑,๔๔๘

12-Feb-2013

01:43

Wsssearchpowershell.format.ps1xml

Not Applicable

๑๓,๐๐๙

01-Jul-2011

16:55

Wsssearchpowershell.types.ps1xml

Not Applicable

๙,๗๐๕

01-Jul-2011

16:55

Wsssetup.dll

14.0.7109.5000

๗,๖๐๔,๓๙๒

06-Sep-2013

13:50

Wsstracing.exe

14.0.7005.1000

๑๐๘,๖๔๐

31-Oct-2012

04:22

Wswsdl.aspx

Not Applicable

๑,๙๐๔

05-Mar-2013

22:15

Zoombldr.aspx

Not Applicable

๗,๙๙๙

11-Feb-2014

12:37

ระบบ Office TechCenter มีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Office TechCenter ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

การสนับสนุนและแหล่งข้อมูล IT สำหรับ Microsoft Office

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×