การแปลด้วยโปรแกรมแปลของหน้าการสนับสนุนของ Microsoft

บทความที่แปลด้วยเครื่อง ด้วยเหตุผลบางประการ มักจะคุณภาพตํ่ากว่าบทความที่แปลโดยผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม เครื่องแปลเรียนรู้จากการแก้ไข และปรับปรุงผลลัพธ์อยู่เสมอ ในตอนนี้ Microsoft มีเครื่องมือที่อนุญาตให้ทุกคนสามารถปรับปรุงคุณภาพของบทความที่แปลด้วยเครื่องโดยการเสนอการแปลที่ดีขึ้น

การปรับปรุงการแปล

เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นการแปลไม่ถูกต้อง ให้สอนบทเรียนด้านภาษาให้กับเครื่องแปลโดยทันที ใช้การแก้ไขอย่างง่ายเพื่อช่วยให้บทความสนับสนุนมีคุณภาพดีขึ้นสำหรับผู้อื่น


 1. ชี้ไปที่ข้อความที่คุณต้องการปรับปรุง จากนั้นเลือก "ปรับปรุงการแปล"
  วางเมาส์ไว้เหนือข้อความ คลิกปรับปรุงการแปล

 2. เปลี่ยนข้อความ
   เปลี่ยนข้อความให้ถูกต้อง

 3. เลือก ส่ง
  ส่งการแก้ไข

หมายเหตุ

การแก้ไขจะได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของ Microsoft ก่อนที่บทความจะได้รับการเผยแพร่

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการแปลด้วยเครื่อง

บริการแปลด้วยเครื่องได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่เข้าใจอังกฤษมากนัก บทความที่แปลด้วยเครื่องมักจะคุณภาพตํ่ากว่าบทความที่แปลอย่างมืออาชีพโดยมนุษย์

เทคโนโลยีการแปลด้วยเครื่องได้รับการปรับปรุงอย่างมากในหลายปีที่ผ่านมา ต้องขอบคุณการค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการแปลด้วยเครื่อง อย่างไรก็ตาม การแปลด้วยเครื่องก็ยังก่อให้เกิดข้อผิดพลาดด้านภาษาและข้อผิดพลาดทางเทคนิค ในตอนนี้ คุณสามารถเข้าร่วมในความพยายามเพื่อปรับปรุงการแปล โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องในภาษาท้องถิ่น


คุณสามารถเปลี่ยนภาษาได้โดยเลือกบนชื่อภาษาถัดจากไอคอนโลกที่ด้านล่างของบทความ แล้วเลือกระบบภาษา

เมื่อใดก็ตามที่คุณย้ายเมาส์ไปไว้เหนือข้อความ เวอร์ชันภาษาอังกฤษต้นฉบับจะปรากฏขึ้น
How to view original English 

ปรับปรุงการแปลด้วยเฟรมเวิร์กการแปลร่วมกัน

เฟรมเวิร์กการแปลร่วมกัน (CTF) ทำให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขบทความที่แปลด้วยเครื่องได้ ในตอนนี้ คุณสามารถให้การสนับสนุนและปรับปรุงการแปลในบทความฐานความรู้ใดๆ ที่คุณกำลังอ่านอยู่ได้โดยการเลือก ปรับปรุงการแปล  

บทความที่แปลด้วยเครื่องมีฟังก์ชัน ปรับปรุงการแปล ตามค่าเริ่มต้น:

 1. เพียงแค่ชี้ไปที่ข้อความที่คุณต้องการปรับปรุงในบทความ และตัวเลือกสำหรับการปรับปรุงการแปลจะปรากฏขึ้น เลือก ปรับปรุงการแปล
  วางเมาส์ไว้เหนือข้อความ คลิกปรับปรุงการแปล 

 2. ทำการแก้ไข
  เปลี่ยนข้อความให้ถูกต้อง 

 3. เลือก ส่ง
  ส่งการแก้ไข 

คุณยังสามารถดูข้อความภาษาอังกฤษต้นฉบับได้ เพื่อทำความเข้าใจวิธีการแปลที่ดียิ่งขึ้น

หมายเหตุ

หากผู้ใช้เสนอการแปลและเลือก ส่ง การแปลจะถูกบันทึกเอาไว้ในฐานข้อมูล จากนั้น หากการแปลได้รับการยอมรับโดยเป็นผู้ควบคุม การแปลดังกล่าวจะถูกใช้เมื่อบทความถูกแปลใหม่อีกครั้ง


วัตถุประสงค์ของเครื่องมือนี้ไม่ใช่การทำให้การแปลด้วยเครื่องมีความสมบูรณ์แบบหรือการทำให้บทความเหล่านี้อยู่ในระดับการแปลโดยมืออาชีพ วัตถุประสงค์ของเครื่องมือนี้คือการอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขประโยคที่ทำให้บทความเข้าใจได้ยาก หรือที่มีความหมายไม่ถูกต้อง

ข้อผิดพลาดที่ไม่ทำให้สื่อผิดความหมายควรจะได้รับการยกเว้น และควรแก้ไขเฉพาะความผิดพลาดที่ทำให้บทความผิดหรือเข้าใจได้ยาก

ต่อไปนี้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติตาม:

 • อย่าเพิ่มข้อมูลใหม่ลงในการแปล และอย่าลบข้อมูลที่อยู่ในบทความภาษาอังกฤษต้นฉบับ ข้อความต้นฉบับและข้อความที่แปลต้องสอดคล้องกัน ตรงตามแต่ละประโยค การแก้ไขที่กระทำลงไปจะได้รับการจัดเก็บไว้ในพจนานุกรมและจะถูกนำมาใช้ใหม่ในแต่ละครั้งที่มีการใช้ประโยคเดิม

 • หากเนื้อหาภาษาอังกฤษต้นฉบับไม่ถูกต้องและต้องการการอัปเดต โปรดส่งคำติชมไปที่ทีมโปรแกรมภาษาอังกฤษแทนการแก้ไขเวอร์ชันที่แปลแล้วอย่างเดียว

 • อย่าย่อชื่อผลิตภัณฑ์ Microsoft

 • หากชื่อผลิตภัณฑ์ Microsoft หรือคำในส่วนติดต่อผู้ใช้มีแปลอย่างไม่ถูกต้อง โปรดส่งคำติชมไปที่ PQO MT KB Feedback (pqomtfbk@microsoft.com) พร้อมกับรายการของข้อความหรือที่แปลไม่ถูกต้อง (ภาษาอังกฤษและการแปล) ด้วยวิธีนี้เราสามารถอัปเดตพจนานุกรมและปรับใช้การแก้ไขอย่างเป็นระบบในบทความต่างๆ ได้

 • สำหรับภาษาสเปน โปรดอย่าใช้ภาษาภูมิภาคเมื่อปรับปรุงการแก้ไข ให้ใช้สเปน "สากล" แทน

ตัวอย่างของข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไข:

 • คำถูกข้าม: ในบางครั้ง คำปฏิเสธจะถูกข้ามในเวอร์ชันที่แปลด้วยเครื่อง นี้คือปัญหาที่สำคัญเป็นอันดับ 1 ที่จำเป็นต้องมีการแก้ไขหากถูกพบ และที่คล้ายกัน สำหรับบางภาษา กริยาอาจถูกข้ามและเป็นสำคัญมากที่จะต้องแก้ไขกรณีดังกล่าว

 • บรรทัดคำสั่งเสียหายโดยการแปลด้วยเครื่อง นี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแก้ไข มิฉะนั้น บทความจะสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้

 • ข้อผิดพลาดด้านอภิธานศัพท์: ตัวอย่างเช่น "driver" ที่แปลให้มีความหมายว่าคนขับรถยนต์แทนที่จะเป็นโปรแกรมควบคุมซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์

 • วลีที่เก็บไว้ในภาษาอังกฤษ ทั้งที่ควรแปล

 • วลีที่แปล ทั้งที่ควรเก็บไว้ในภาษาอังกฤษ

 • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แปลอย่างไม่ถูกต้อง

 • ประโยคที่สับสน: การแปลมีคุณภาพแย่มากจนไม่สามารถทำความเข้าใจประโยคได้

 • ประโยคต้องใช้ความพยายามในการทำความเข้าใจ เนื่องจากมีคุณภาพต่ำแปล

 • ลิงก์ไม่ถูกต้อง

ทั้งหมดนี้้เป็นตัวอย่างของข้อผิดพลาดที่ทำให้ผู้ใช้ไม่เข้าใจบทความและไม่สามารถใช้ข้อมูลได้ ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเรียงลำดับคำไม่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ยกเว้นในกรณีที่ทำให้เข้าความหมายได้ยากขึ้น อันที่จริง เป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่าง เนื่องจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมีอยู่เยอะแยะมากมายและบทความก็มีอยู่มากมายเช่นกัน เมื่อมีแก้ไขและเผยแพร่ใหม่อีกครั้ง บทความเหล่านี้จะยังคงเป็นการแปลด้วยเครื่องอยู่ และจะได้รับการเผยแพร่พร้อมกับการสงวนสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้ทั่วไปจะไม่คาดหวังในการแปลที่สมบูรณ์แบบ สิ่งสำคัญคือการแก้ไขบทความที่แปลด้วยเครื่องเพื่อให้บทความเหล่านั้นมีประโยชน์กับผู้ใช้ทั่วไป

ในบางกรณี การแก้ไขได้รับการเสนอโดยผู้ใช้คนอื่นๆ ไปแล้ว สิ่งนี้จะถูกระบุเอาไว้ในหน้าต่างการแก้ไข และผู้ใช้สามารถเสนอการแก้ไขอื่นๆ หรือลงคะแนนเลือกการแก้ไขที่มีอยู่แล้วได้

ในรูปภาพต่อไปนี้ คุณสามารถดูการแปลด้วยเครื่องเวอร์ชันดั้งเดิม ที่ตามด้วยไอคอนการแปลด้วยเครื่อง (MT icon ) และการแปลที่เสนอใหม่ ตามด้วยจำนวนคะแนนที่ได้รับ (2 ในตัวอย่าง) ได้
CTF window image with other users' corrections 

การแก้ไขที่นำเสนอโดยผู้ใช้อื่นสามารถ:

 • แก้ไขแล้ว

 • เลือกแล้ว (ลงคะแนนสำหรับการแปล)

 • รายงานแล้วว่าไม่เหมาะสม

Options for other users' corrections 

หมายเหตุ

ผู้ใช้ยังสามารถแก้ไขเวอร์ชันการแปลด้วยเครื่องได้หากพวกเขาต้องการ และเสนอการแปลที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ตัวเลือกเดียวกันจะพร้อมใช้งานสำหรับเวอร์ชันการแปลด้วยเครื่องสำหรับการแก้ไขที่เสนอ (แก้ไข เลือก หรือรายงาน) การแปลที่นำเสนอใดๆ จะต้องได้รับการยอมรับโดยผู้ตรวจสอบก่อนที่จะขึ้นแสดงผลในบทความเมื่อบทความได้รับการแปลใหม่


ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×