ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

การใช้การแอคชัน

ในแอป Office for iOS ให้แตะ การแอคชัน แล้วแตะตัวเลือกใดๆ ต่อไปนี้

แปลงรูปภาพเป็นข้อความ

เมื่อต้องการแยกข้อความออกจากรูปภาพและใช้ที่อื่น ให้สร้างดังต่อไปนี้:

 1. ถ่ายภาพด้วยกล้อง หรือเลือกรูปภาพจากอัลบั้มรูปของคุณ

 2. ถ้าจําเป็น ให้ครอบตัดรูปภาพเพื่อให้แสดงเฉพาะข้อความในรูปภาพ แล้วแตะเสร็จสิ้น

 3. เมื่อแปลงข้อความแล้ว ให้แตะคัดลอก แล้ววางข้อความที่คุณต้องการใช้

 4. เมื่อต้องการเสร็จสิ้น ให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • แตะแชร์ เพื่อเลือกแอปหรือบริการที่จะแชร์ข้อความ

  • แตะ X เพื่อปิดเซสชัน

ไปที่วิธีใช้แอป Office

แปลงรูปภาพเป็นตาราง

เมื่อต้องการแยกตารางข้อมูลออกจากรูปภาพและใช้ใน Excel ให้สร้างดังต่อไปนี้

 1. ถ่ายภาพด้วยกล้อง หรือเลือกรูปภาพจากอัลบั้มรูปของคุณ

 2. ถ้าจําเป็น ให้ครอบตัดรูปภาพเพื่อให้แสดงเฉพาะตารางเท่านั้น แล้วแตะเสร็จสิ้น

 3. แตะเปิด และตรวจสอบข้อผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการแปลง

  ข้อผิดพลาดในการแปลงจะถูกเครื่องหมายด้วยข้อความ "รายการต้องได้รับการตรวจทานของคุณ"

 4. แตะ รีวิว เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาด หรือแตะ เปิดต่อไป เพื่อ ใช้งานต่อไปโดยไม่ต้องตรวจทาน

  ตารางที่แปลงจะถูกเปิดใน Excel

หมายเหตุ: แตะปุ่มจุดสามจุดที่มุมขวาบนเพื่อเปลี่ยนที่บันทึกไฟล์

ไปที่วิธีใช้แอป Office

เซ็นชื่อใน PDF

เมื่อต้องการเพิ่มลายเซ็นของคุณลงในไฟล์ PDF ให้ต่อไปนี้:

 1. เปิดไฟล์ PDF จาก iPhone หรือบัญชี OneDrive ของคุณ

 2. แตะจุดที่คุณต้องการเซ็นชื่อ

  เคล็ดลับ: ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณเซ็นชื่อ PDF ให้สร้างลายเซ็น แตะ ลายเซ็นใน Store แล้วแตะเสร็จสิ้น

 3. ถ้าคุณต้องการเซ็นชื่อที่สถานที่อื่นๆ ในเอกสาร ให้แตะ เซ็นชื่อ ที่สถานที่อื่น แล้วแตะลายเซ็นของคุณ

 4. แตะที่ใดก็ตามที่คุณต้องการเพิ่มลายเซ็นของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการลบลายเซ็น ให้แตะที่ลายเซ็นที่ปรากฏ แล้วแตะ ปุ่ม ถังรีไซเคิล

ไปที่วิธีใช้แอป Office

สแกนเป็น PDF

เมื่อต้องการสแกนรูปภาพเป็นไฟล์ PDF ให้ต่อไปนี้:

 1. ด้วยกล้อง ถ่ายภาพ หรือเลือกรูปภาพจากอัลบั้มรูปของคุณ แล้วแตะเสร็จสิ้น

 2. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ ให้แตะ แก้ไขแตะปุ่มจุดสามจุด แล้วแตะบันทึก

 3. ใส่ชื่อไฟล์ แล้วแตะบันทึก

 4. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนที่ตั้งของไฟล์ ให้แตะ สถานที่ แล้วบันทึกไฟล์ PDF ไปยังสถานที่ที่คุณต้องการ

ไปที่วิธีใช้แอป Office

แปลงรูปภาพเป็น PDF

เมื่อต้องการสร้างไฟล์ PDF จากการเลือกรูปภาพ ให้สร้างดังต่อไปนี้:

 1. เลือกรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูป แล้วแตะถัดไป

 2. เมื่อต้องการแปลงให้เสร็จสมบูรณ์ ให้แตะเสร็จสิ้น

 3. เมื่อต้องการแชร์ไฟล์ PDF กับบุคคลอื่น ให้แตะแชร์

 4. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์ ให้แตะ แก้ไขแตะปุ่มจุดสามจุด แล้วแตะบันทึก

 5. ใส่ชื่อไฟล์ แล้วแตะบันทึก

 6. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนที่ตั้งของไฟล์ ให้แตะ สถานที่ แล้วบันทึกไฟล์ PDF ไปยังสถานที่ที่คุณต้องการ

ไปที่วิธีใช้แอป Office

แปลงเอกสารเป็น PDF

เมื่อต้องการแปลงเอกสารเป็นไฟล์ PDF ให้สร้างดังต่อไปนี้:

 1. จากบัญชี OneDrive หรือที่เก็บข้อมูล iPhone ของคุณ ให้เลือกเอกสาร Word ที่จะแปลงเป็นไฟล์ PDF

 2. เมื่อต้องการบันทึกไฟล์หลังจากการแปลงเสร็จสิ้น ให้แตะแก้ไข แตะปุ่มจุดสามจุด แล้วแตะบันทึก

 3. ใส่ชื่อไฟล์ แล้วแตะบันทึก

 4. ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนที่ตั้งของไฟล์ ให้แตะ สถานที่ แล้วบันทึกไฟล์ PDF ไปยังสถานที่ที่คุณต้องการ

ไปที่วิธีใช้แอป Office

สแกน QR โค้ด

เมื่อต้องการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเปิดไฟล์หรือลิงก์ ให้ทต่อไปนี้:

 1. ชี้กล้องไปยังคิวอาร์โค้ดใดก็ได้ (ตัวอย่างเช่น บนเว็บเพจหรือบนนามบัตร) และถือ iPhone ของคุณไว้อย่างคงที่ในระหว่างการสแกน

 2. เมื่อระบบจดรายการลิงก์แล้ว ให้แตะคัดลอกเปิดหรือบันทึกย่อ

ไปที่วิธีใช้แอป Office

สร้างฟอร์ม

หมายเหตุ: 

 • ขณะนี้ Microsoft Forms ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ Microsoft Intuned ถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้แอป Office ด้วยบัญชีที่จัดการโดย Intun>อยู่ ฟังก์ชันการใช้งานของฟอร์มที่ระบุไว้ด้านล่างจะไม่พร้อมใช้งาน พิจารณาลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีอื่น

 • ในขณะที่แอป Office รองรับการลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์อยู่ แต่ Microsoft Forms จะไม่สนับสนุน เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันการใช้ฟังก์ชันของ Forms ในแอป Office ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft ที่ใช้อีเมล (หรือบัญชีที่ใช้งานได้ของที่โรงเรียนหรือที่โรงเรียน)

เมื่อต้องการสร้างฟอร์มใหม่ด้วย Microsoft Forms ให้ต่อไปนี้:

 1. เมื่อฟอร์มใหม่เปิดขึ้นเพื่อแก้ไข ให้แตะชื่อเรื่องเริ่มต้น ("ฟอร์มที่ไม่มีชื่อ") แล้วพิมพ์ชื่อเรื่องใหม่และรายละเอียดเกี่ยวกับฟอร์มของคุณ

  บุคคลที่คุณจะแชร์ฟอร์มนี้จะเห็นทั้งชื่อเรื่องและรายละเอียด ดังนั้นให้พิจารณารวมรายละเอียดที่สําคัญในรายละเอียดที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้รับที่จะทราบ (ตัวอย่างเช่น วันกําหนดการในการกรอกฟอร์ม)

 2. เมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้ว ให้แตะเครื่องหมายถูกที่มุมขวาบนเพื่อต่อเนื่อง

 3. ที่ด้านล่างของฟอร์ม ให้แตะ + เพิ่มคํา ถามเพื่อเพิ่ม คําถามแรกลงในแบบฟอร์มของคุณ แล้วเลือกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • แตะตัวเลือก ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับตอบคําถามของคุณโดยเลือกตัวเลือกอย่างน้อยหนึ่งตัวเลือก การตอบกลับประเภทนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการประเมินการชอบจากส่วนใหญ่ (ตัวอย่างเช่น ปลายทางเหตุการณ์ของทีม)

  • แตะ ข้อความ ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับตอบคําถามของคุณ

  • แตะ การ ให้คะแนน ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับคําถามของคุณโดยการให้คะแนน คุณสามารถขอให้การจัดอันดับประกอบด้วยได้ถึงสิบระดับ และมาตราส่วนการจัดอันดับสามารถระบุได้โดยดาวหรือตัวเลข การตอบกลับประเภทนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการรับข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจที่ผู้รับรู้สึกเกี่ยวกับบางอย่างโดยเฉพาะ เช่น ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือสถานการณ์

  • แตะวันที่ ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับตอบกลับคําถามของคุณโดยการใส่วันที่ที่เฉพาะเจาะจง เมื่อผู้รับตอบคําถามนี้ พวกเขาจะเลือกวันที่จากปฏิทิน

 4. พิมพ์คําถาม เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมใดๆ เกี่ยวกับชนิดของคําถามที่คุณเลือก แล้วแตะเครื่องหมายถูกที่มุมขวาบนเพื่อต่อเนื่อง (ถ้าจํา เป็น ให้แตะ เสร็จสิ้น เพื่อซ่อนคีย์บอร์ด หรือเลื่อนกลับไปยังด้านบนของหน้าจอเพื่อแสดงปุ่มเครื่องหมายถูก)

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนคําถามที่คุณได้เพิ่มลงในฟอร์มปัจจุบัน ให้แตะเพื่อเปิด แล้วเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จําเป็น แล้วแตะเครื่องหมายถูกที่มุมขวาบนเพื่อต่อเนื่อง

 5. ทําซ้ําขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อเพิ่มข้อถามเพิ่มเติมลงในฟอร์มปัจจุบันของคุณ แล้วทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณต้องการหยุดการปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณเมื่อใดก็ได้และออกจากหน้าจอหน้าแรก ให้แตะลูกศร ย้อนกลับ ที่มุมบนซ้าย คุณสามารถกลับไปใช้แบบฟอร์มของคุณต่อไปได้ในภายหลัง ทั้งในแอป Office หรือใน Microsoft Forms บนเว็บ ความคืบหน้าของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

  • เมื่อคุณสร้างและปรับแต่งฟอร์มของคุณเสร็จแล้ว ให้แตะไอคอนแชร์ที่มุมขวาบนเพื่อแชร์ฟอร์มกับผู้รับที่ต้องการโดยการคัดลอกลิงก์ไปยังฟอร์มที่คุณสามารถวางในที่ที่คุณต้องการแชร์ หรือโดยการส่งข้อความอีเมลที่มีลิงก์ไปยังฟอร์ม

หลังจากที่คุณแชร์ฟอร์มคุณสามารถดูการตอบกลับของฟอร์มนั้นจากผู้รับได้ตลอดเวลาโดยวิธีการต่อไปนี้:

 1. ในแอป Office ให้แตะหน้าแรก แล้วแตะฟอร์มที่คุณต้องการดูการตอบกลับ

 2. ภายใต้ชื่อเรื่องของฟอร์ม ให้แตะแท็บ การตอบกลับ เพื่อดูสรุปของการตอบกลับที่ผู้รับส่งมาของฟอร์มนี้

  สิ่งสำคัญ:  แท็บการตอบกลับจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณแชร์ฟอร์มและเมื่อได้รับการตอบกลับอย่างน้อยหนึ่งรายการเท่านั้น ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อฟอร์มหรือเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงถามใดๆ ในฟอร์มในขณะที่ยังเก็บรวบรวมการตอบกลับอยู่ เฉพาะผู้รับที่เข้าถึงฟอร์มหลังจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวเท่านั้นที่สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ การตอบกลับที่เก่ากว่าจะยังอยู่ในรูปแบบเดิม

ไปที่วิธีใช้ Microsoft Formshttps://support.microsoft.com/forms

ไปที่วิธีใช้แอป Office

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×