ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

อาการ

เมื่อพยายามเริ่มต้นระบบ Windows คุณได้รับข้อผิดพลาด:

ไม่พบระบบปฏิบัติการ ให้ลองยกเลิกการเชื่อมต่อกับไดรฟ์ใดก็ตามที่ไม่มีระบบปฏิบัติการอยู่ในนั้น

กด Ctrl+Alt+Del เพื่อเริ่มระบบของเครื่องใหม่

ข้อผิดพลาด

 

การแก้ไข

การเรียกใช้พร้อมท์คำสั่งจำเป็นต้องมี USB หรือ DVD ที่ใช้เริ่มระบบ Windows 7 หรือสูงกว่าได้ หากคุณไม่มีสื่อที่เริ่มระบบได้ โปรดทำตามขั้นตอนการสร้างสื่อสำหรับติดตั้ง ที่นี่

เรียกใช้พร้อมท์คำสั่ง:

 1. เริ่มระบบจาก DVD หรือ USB ที่มีสื่อ Windows 7, 8, หรือ 10

 2. เมื่อคุณมาถึงหน้าจอติดตั้ง Windows (ที่คุณเลือกการตั้งค่าภาษา เวลา และแป้นพิมพ์) ให้กดแป้น SHIFT + F10 เพื่อเรียกพร้อมท์คำสั่ง


ดูว่าดิสก์ของคุณตั้งไว้เป็นตารางพาร์ติชัน GUID (GPT) หรือมาสเตอร์บูตเรกคอร์ด (MBR):

 1. ในพร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์ diskpart แล้วกด Enter

 2. พิมพ์ list disk แล้วกด Enter

 3. ค้นหาดิสก์ของคุณแล้วดูว่าคอลัมน์ GPT มีเครื่องหมายดอกจัน (*) หรือไม่ – เป็นการระบุว่าดิสก์เป็นแบบ GPT หากไม่พบเครื่องหมายดอกจัน นั่นหมายความว่าดิสก์ถูกตั้งค่าไว้เป็นแบบ MBR

 4. พิมพ์ exit แล้วกด Enter

หากเป็นแบบ MBR:

 1. จากพร้อมท์คำสั่ง พิมพ์ dir a: แล้วพิมพ์ Enter

  1. หากพบไดรฟ์ A: และมีไดเรกทอรีปรากฏขึ้น ให้ตรวจสอบโฟลเดอร์ \Windows ภายในไดเรกทอรี หากพบโฟลเดอร์ แปลว่านั่นคือไดรฟ์ระบบ ข้ามไปที่ขั้นที่ 2

  2. หากไม่พบไดรฟ์หรือไดรฟ์ไม่มีโฟลเดอร์ \Windows ให้พิมพ์ dir b: และกด Enter ไล่ตัวอักษรจนกระทั่งเจอไดรฟ์ที่มีโฟลเดอร์ \Windows อยู่ แต่ให้ข้ามไดรฟ์ X: นั่นจะเป็นไฟล์การติดตั้งจาก USB หรือ DVD ที่คุณใช้งานอยู่ ตำแหน่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ไดรฟ์ C: ดังนั้นเราจึงใช้ตำแหน่งนี้เป็นตัวอย่างในส่วนที่เหลือของบทความ

 2. เมื่อพบแล้ว พิมพ์: bcdboot C:\Windows /S C:

  1. ในกรณีนี้ C คือไดรฟ์ที่มีโฟลเดอร์ Windows หากโฟลเดอร์ Windows อยู่ในไดรฟ์ที่ต่างไป ให้ใช้ตัวอักษรของไดรฟ์นั้นแทนที่ “C” ในคำสั่ง bcdboot ด้านบน

 3. ข้อความ สร้างแฟ้มสำหรับเริ่มต้นระบบเสร็จเรียบร้อย ต้องแสดงขึ้นก่อนจะดำเนินการต่อ

 4. พิมพ์: diskpart แล้วกด Enter

 5. พิมพ์: list disk แล้วกด Enter

 6. พิมพ์: sel disk C แล้วกด Enter

  1. ในกรณีนี้ C คือไดรฟ์ที่มีโฟลเดอร์ Windows หากโฟลเดอร์ Windows อยู่ในไดรฟ์ที่ต่างไป ให้ใช้ตัวอักษรของไดรฟ์นั้นแทนที่ “C” ในคำสั่ง sel disk ด้านบน

 7. พิมพ์: list vol แล้วกด Enter

 8. พิมพ์: sel vol C แล้วกด Enter

  1. ในกรณีนี้ C คือไดรฟ์ที่มีโฟลเดอร์ Windows หากโฟลเดอร์ Windows อยู่ในไดรฟ์ที่ต่างไป ให้ใช้ตัวอักษรของไดรฟ์นั้นแทนที่ “C” ในคำสั่ง sel disk ด้านบน

 9. พิมพ์: active แล้วกด Enter

  1. คุณควรได้รับการยืนยันว่าได้กำหนดไดรฟ์ข้อมูลเป็นใช้งานอยู่เรียบร้อยแล้ว หากคุณไม่ได้รับการยืนยัน นั่นหมายถึงดิสก์อาจถูกตั้งค่าเป็นแบบ GPT (ไม่ใช่ MBR) หรือดิสก์มีปัญหาบางอย่าง ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณใช้งานดิสก์ที่ถูกต้อง

 10. พิมพ์: exit แล้วกด Enter

 11. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ ‑ คุณสามารถทำได้โดยเร็วผ่านพร้อมท์คำสั่ง โดยพิมพ์: Shutdown -f -r -t 00แล้วกด Enter

หากเป็นแบบ GPT:

 1. จากพร้อมท์คำสั่ง พิมพ์ dir a: แล้วพิมพ์ Enter

  1. หากพบไดรฟ์ A: และมีไดเรกทอรีปรากฏขึ้น ให้ตรวจสอบโฟลเดอร์ \Windows ภายในไดเรกทอรี หากพบโฟลเดอร์ แปลว่านั่นคือไดรฟ์ระบบ ข้ามไปที่ขั้นที่ 2

  2. หากไม่พบไดรฟ์หรือไดรฟ์ไม่มีโฟลเดอร์ \Windows ให้พิมพ์ dir b: และกด Enter ไล่ตัวอักษรจนกระทั่งเจอไดรฟ์ที่มีโฟลเดอร์ \Windows อยู่ แต่ให้ข้ามไดรฟ์ X: นั่นจะเป็นไฟล์การติดตั้งจาก USB หรือ DVD ที่คุณใช้งานอยู่ ตำแหน่งโดยทั่วไปจะอยู่ที่ไดรฟ์ C: ดังนั้นเราจึงใช้ตำแหน่งนี้เป็นตัวอย่างในส่วนที่เหลือของบทความ

 2. พิมพ์: diskpart แล้วกด Enter

 3. พิมพ์: list diskแล้วกด Enter

 4. พิมพ์: sel disk C แล้วกด Enter

  1. ในกรณีนี้ C คือไดรฟ์ที่มีโฟลเดอร์ Windows หากโฟลเดอร์ Windows อยู่ในไดรฟ์ที่ต่างไป ให้ใช้ตัวอักษรของไดรฟ์นั้นแทนที่ “C” ในคำสั่ง sel disk ด้านบน

 5. พิมพ์: list partแล้วกด Enter

 6. มองหาพาร์ติชันชื่อว่า System

 7. เมื่อพบแล้ว ให้กำหนดตัวอักษร R ให้กับพาร์ติชัน หากมีการใช้ตัวอักษร R แล้ว คุณสามารถเลือกใช้ตัวอักษรใดก็ได้ที่ยังไม่ถูกกำหนด ในการกำหนดตัวอักษร พิมพ์: assign letter=r:แล้วกด Enter

 8. พิมพ์: exit แล้วกด Enter

 9. กลับไปที่พร้อมท์คำสั่ง แล้วพิมพ์คำสั่งดังนี้ ครั้งละหนึ่งบรรทัด พร้อมกด Enter ทุกครั้งสำหรับแต่ละบรรทัด:

  1. cd /d r:\EFI\Microsoft\Boot\

  2. ren BCD BCD.bak

  3. bcdboot c:\Windows /l en-us /s m: /f UEFI

   • หมายเหตุ ส่วน /l en-us ของคำสั่งจะตั้งค่าภาษาของ Windows เป็นภาษาอังกฤษ เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาอื่น ให้เปลี่ยน en-us เป็นรหัสภาษาอื่น (เช่น de-de สำหรับภาษาเยอรมัน)

 10. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ ‑ คุณสามารถทำได้โดยเร็วผ่านพร้อมท์คำสั่ง โดยพิมพ์: Shutdown -f -r -t 00แล้วกด Enterต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม Microsoft Insider >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×