ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

อาการ

เมื่อคุณย้ายกล่องจดหมาย Microsoft Exchange Server 2010 การแลกเปลี่ยนแบบออนไลน์ในสภาพแวดล้อมไฮบริดสลีที่มี Microsoft Exchange Server 2016 ติดตั้ง การโยกย้ายล้มเหลวโดยการสุ่ม และส่งกลับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

CommunicationErrorTransientException เกิดข้อผิดพลาดชั่วคราว ระบบจะลองอีกครั้ง

นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด TransientException ต่อไปนี้:

ประทับเวลา:วันที่และเวลา
FailureType: CommunicationErrorTransientException
FailureHash: ea66
FailureCode: -2146233088
MapiLowLevelError: 0
FailureSide: แหล่งที่มา
FailureSideInt: 1
ExceptionTypes: {แลกเงิน ชั่วคราว}
ExceptionTypesInt: {1, 2 }
ข้อความ: การเรียกไปยัง ' https://mail DomainName.com/EWS/mrsproxy.svcชื่อเซิร์ฟเวอร์DomainName.com (x x. x. ตัวพิมพ์ใหญ่x : AFFFBF7FFFFFCB07FFFF)' ล้มเหลว
รายละเอียดข้อผิดพลาด: ข้อยกเว้นจาก HRESULT: <0x80D5DC38> --> ข้อยกเว้นจาก HRESULT: <0x80D5DC38>

หมายเหตุ ในส่วน "รายละเอียดข้อผิดพลาด" ข้อความนี้ รหัสฐานสิบหก HRESULT "0x80D5DC38" แทนรหัสฐานสิบหกแท้จริงที่จะถูกสร้างขึ้น

สถานะ

Microsoft กำลังทำการวิจัยปัญหานี้ และจะโพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมในบทความนี้เมื่อข้อมูลที่พร้อมใช้งาน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×