ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ: บางผลิตภัณฑ์อาจไม่พร้อมให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู เอกสารด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

HoloLens 2 เป็นอุปกรณ์คํานวณทั่วไป  ยกเว้นหน่วยที่ Microsoft ทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดแจ้ง HoloLens ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมเข้ากับเครื่องจักร ใช้เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีการควบคุม หรือใช้ในสถานที่อันตรายหรือเฉพาะทาง การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุมัติโดยชัดแจ้งจาก Microsoft สามารถทำให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ 

HoloLens มีไว้สําหรับใช้กับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ในรายการของ NRTL (UL, CSA, ETL เป็นต้น) และ/หรือตรงตามมาตรฐาน IEC/EN 60950-1 หรือ IEC/EN 62368-1 (ทําเครื่องหมาย CE) 

HoloLens 2 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิระหว่าง +10 C ถึง +35 C 

หมายเหตุ: ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมบำรุงได้ ชุดแบตเตอรี่ใน HoloLens ไม่สามารถเปลี่ยนได้

ข้อมูลต่อไปนี้ใช้กับ HoloLens 2 รุ่นอุตสาหกรรม:

HoloLens 2 รุ่นอุตสาหกรรม เหมาะสำหรับการใช้งานในสถานที่อันตราย Class I, Division 2 Group A, B, C และ D และมีการทำเครื่องหมายดังนี้: 
 
9VDC 2A, 5VDC 3A
+10C < Ta < +35C
Groups A,B,C,D

สัญลักษณ์คําเตือน
คำเตือน – อันตรายจากการระเบิด – ห้ามชาร์จไฟหรือใช้หัวต่อชุดหูฟังขณะอยู่ในสถานที่อันตราย 

HoloLens 2 รุ่นอุตสาหกรรมเป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยอนุภาคสําหรับห้องสะอาด ISO 14644-1 Class 5

การทิ้งแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เสีย

รูปแสดงโลโก้ที่ปรากฏบนรายการที่ไม่สามารถทิ้งลงถังขยะได้

สัญลักษณ์นี้บนผลิตภัณฑ์ หรือแบตเตอรี่ หรือบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ หมายความว่าผลิตภัณฑ์นี้และแบตเตอรี่ใดๆ ต้องไม่ถูกนำไปทิ้งร่วมกับขณะในภายในบ้านของคุณ คุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องส่งผลิตภัณฑ์ที่เสียนี้ไปยังจุดรวบรวมที่กำหนดสำหรับการรีไซเคิลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรกวมแยกกันและการรีไซเคิลนี้จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันผลเสียที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของบุคคลและสภาพแวดล้อมเนื่องจากอาจมีสารที่เป็นอันตรายในแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการทิ้งที่ไม่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่สำหรับทิ้งแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของคุณนั้น โปรดติดต่อสำนักงานเทศบาล/เมืองของคุณ ศูนย์บริการกำจัดของเสียในครัวเรือนของคุณ หรือร้านที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ติดต่อ eRecycle@microsoft.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WEEE และแบตเตอรี่ที่เสีย ผลิตภัณฑ์ที่สามารถชาร์จใหม่ได้มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

กฎข้อบังคับเกี่ยวกับสัญญาณรบกวนของวิทยุและโทรทัศน์

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของ Microsoft สามารถก่อให้เกิดพลังงานความถี่วิทยุ (RF) หากไม่ติดตั้ง และใช้อย่างจำกัดตามคำแนะนำที่กำหนดในเอกสารสิ่งพิมพ์และ/หรือไฟล์วิธีใช้บนหน้าจอ อุปกรณ์อาจทำให้เกิดการรบกวนกับอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารด้วยสัญญาณวิทยุเครื่องอื่นๆ เป็นอันตราย (ตัวอย่างเช่น วิทยุ AM/FM, โทรทัศน์, กล้องดูแลเด็ก, โทรศัพท์ไร้สาย เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าสัญญาณรบกวน RF จะไม่เกิดขึ้นในการติดตั้งแบบเฉพาะ เมื่อต้องการพิจารณาว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของคุณทำให้เกิดสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์การสื่อสารวิทยุอื่นหรือไม่ ให้ปิด และถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟภายนอก ถ้าไม่มีสัญญาณรบกวน อาจเป็นไปได้ว่าสัญญาณรบกวนนั้นเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ หากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้ทำให้เกิดสัญญาณรบกวน ให้ลองทำตามมาตรการต่อไปนี้เพื่อแก้ไข:

  • ย้ายตำแหน่งเสาอากาศของอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอื่น (เช่น วิทยุ AM/FM, โทรทัศน์ กล้องดูเด็ก โทรศัพท์ไร้สาย และอื่นๆ) จนกว่าสัญญาณรบกวนจะหยุด

  • ย้ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้ออกห่างจากวิทยุหรือทีวีมากขึ้น หรือย้ายไปที่ด้านใดด้านหนึ่ง หรือด้านอื่นของวิทยุหรือทีวี

  • เสียบปลั๊กอุปกรณ์เข้ากับเต้าเสียบสายไฟอื่น เพื่อให้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และวิทยุ หรือทีวีอยู่ในวงจนที่ควบคุมโดยตัวตัดวงจร หรือฟิวส์ที่แตกต่างกัน

  • ถ้าจำเป็น ให้สอบถามผู้จำหน่ายอุปกรณ์ของคุณหรือช่างเทคนิควิทยุ-ทีวีที่มีประสบการณ์เพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาสัญญาณรบกวน ไปที่เว็บไซต์ FCC ที่: http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html นอกจากนี้คุณสามารถโทรไปยัง 1-888-CALL FCC เพื่อขอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสัญญาณรบกวนและสัญญาณรบกวนของโทรศัพท์

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
โมเดล: 1688   FCC ID: C3K1688   IC: 3048A-1688
โมเดล: 1855   FCC ID: C3K1855   IC: 3048A-1855

การแพร่พลังงานความถี่วิทยุ (RF)

โมเดล: 1688, 1855
อุปกรณ์นี้มีเครื่องส่งสัญญาณวิทยุและได้รับการออกแบบ ผลิต และทดสอบให้ตรงกับข้อกำหนดของคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐฯ (FCC) การพัฒนานวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจของแคนาดา (ISED) และแนวทางของยุโรปในการสัมผัสความถี่คลื่นวิทยุและอัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ

เพื่อให้แน่ใจว่าการสัมผัสพลังงานความถี่คลื่นวิทยุของคุณที่สร้างขึ้นโดยวิทยุ Wi-Fi และ Bluetooth ไม่เกินขีดจํากัดการสัมผัสที่ตั้งค่าไว้ตามแนวทางเหล่านี้ ให้วางอุปกรณ์ตามคําแนะนําที่ระบุในคู่มือที่พิมพ์ออกมานี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของความถี่คลื่นวิทยุสามารถพบได้ที่ลิงก์ด้านล่าง:
เว็บไซต์ FCC ที่ https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
เว็บไซต์ ISED ที่ http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

ข้อมูล SAR ของผลิตภัณฑ์สามารถดูได้ที่ sar.microsoft.com

โมเดล 1688, 1855: การทำงานของอุปกรณ์นี้ในความถี่ 5150-5250 MHz จะใช้งานในอาคารเท่านั้นเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อระบบดาวเทียมเคลื่อนที่แบบช่องสัญญาณร่วม

ป้ายชื่อข้อบังคับ

สอดคล้องกับ 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 ยกเว้นสำหรับความสอดคล้องกันที่มี IEC 60825-1 Ed. 3. ตามที่อธิบายไว้ใน Laser Notice ข้อ 56 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2019

สำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

คำประกาศความสอดคล้องของผู้ประกอบการ

โมเดล: 1688, 1855
ฝ่ายผู้รับผิดชอบ: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA
อีเมล: regcomp@microsoft.com

อุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B นี้สอดคล้องกับหัวข้อที่ 15 ของกฎสำหรับคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐฯ (FCC) และมาตรฐาน RSS ที่ยกเว้นสิทธิการใช้งานของการพัฒนานวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจของแคนาดา (ISED) การดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ต้องไม่ทำให้เกิดการรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับสัญญาณรบกวนที่ได้รับ รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทำให้เกิดการดำเนินงานที่ไม่พึงประสงค์

การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขใดๆ ต่ออุปกรณ์นี้ที่ไม่ได้รับอนุมัติโดยชัดแจ้งจาก Microsoft สามารถทำให้สิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

สำหรับลูกค้าใน EEA, สหราชอาณาจักร และสวิตเซอร์แลนด์

แถบความถี่วิทยุของการทำงานสําหรับโมเดล 1855 และกำลังส่งสูงสุดและความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องมีดังนี้:
WLAN 2400-2483.5MHz, 18.30dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5.15-5.25GHz, 21.20dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5.25-5.35GHz, 18.50dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5.47-5.725GHz, 18.60dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5.725-5.85GHz, 12.7dBm EIRP +/-1dB
Bluetooth 2400-2483.5MHz, 14.9dBm EIRP +/-2dB

บริษัท: Microsoft Ireland Operations Limited
ที่อยู่: One Microsoft Place, South County Business Park, Dublin D18 P521
ประเทศ/ภูมิภาค: ไอร์แลนด์
หมายเลขโทรศัพท์: +353 1 295 3826
หมายเลขโทรสาร: +353 1 706 4110

เครื่องหมาย CE
5.15-5.35GHz ใช้ภายในอาคารเท่านั้น

คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปแบบย่อ

Microsoft Corporation ขอประกาศไว้ ณ ที่นี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม Directive 2014/53 / EU

เอกสารฉบับเต็มของคำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปมีอยู่ตามที่อยู่อินเทอร์เน็ตดังต่อไปนี้: aka.ms/eucompliancedoc

คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปมีข้อมูล เช่น ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริม ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านวิทยุตามระเบียบข้างต้น

ปริมาณการใช้พลังงานของ EU

โมเดล 1688: อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับ Commission Regulation (EC) No 1275/2008 ของวันที่ 17 ธันวาคม 2008 ที่ใช้ Directive 2009/125/EC ของรัฐสภายุโรปและของสภาที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศสำหรับโหมดสแตนด์บายและปิด และการสแตนด์บายแบบเครือข่าย การใช้พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภายในครัวเรือนและสำนักงาน

ปีแรกของการผลิต                   2016    
ความต้องการพลังงานเมื่ออยู่ในโหมดปิด (วัตต์)      .28
ประสิทธิภาพแหล่งจ่ายไฟ                     80.8%

เมื่อต้องการให้ HoloLens อยู่ในสถานะการใช้พลังงานต่ำที่สุด (โหมด “ปิด”) ให้ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

  • พูดว่า "สวัสดี Cortana" เพื่อเรียกใช้ผู้ช่วยดิจิทัลและขอให้ปิดอุปกรณ์

  • กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ 4 วินาที

สำหรับลูกค้าในสิงคโปร์

สอดคล้องตาม IMDA-DA107473

สำหรับลูกค้าในอินเดีย

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับกฎข้อบังคับทั่วโลกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึง EU RoHS Directive 2011/65/EU ในเรื่องการใช้สารตะกั่ว, แคดเมียม, ปรอท, เฮกซะวาเลนต์โครเมียม, PBD และ PBB แบบจำกัด

สำหรับลูกค้าในจีน

型号: 1855

产品中有害物质的名称及含量

部件名称

有害物质

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr (VI))

(PBB)

(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝、铆钉及其它固件

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

电池电芯

O

O

O

O

O

O

摄像头模组

X

O

O

O

O

O

电源及电源线

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

สำหรับลูกค้าในญี่ปุ่น

本製品の使用は、周波数 5.15 ~ 5.35 GHz での許諾された操作に対する有害な干渉を防ぐために、屋内のみに制限されています。W52/53 は屋内使用専用です。ただし、5.2 Ghz 帯域の高出力データ通信システムの基地局または陸上移動中継局への接続は除きます。

問い合わせ先情報:    Microsoft Corporation,
                    One Microsoft Way,
                    Redmond, WA 98052, USA.
米国:               (800) 426 9400
カナダ:               (800) 933 4750

สำหรับลูกค้าในเกาหลี

해당무선기기는 운용중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스에는 사용할 수 없습니다. 이 기기는이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기 로서 주로 가정에서 사용하는 것을목적으로 하며, 모든 지역에서사용할수있습니다.

สำหรับลูกค้าในไต้หวัน

Arrows_in_square

廢電池請回收

低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使 用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功。 第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發 現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使。前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信 或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱: Microsoft HoloLens 2 穿載式電腦
製造號碼: 1855
商品型號: 1855
額定電壓: 5VDC
總額定消耗電功率或額定輸入電流: 2A/3A
生產地: 中國
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
製造商 :Microsoft Corporation
進口商 :台灣微軟股份有限公司
地址 :11065台北市忠孝東路五段68號18樓
客服專線 :0800-00-88-33; (02)2999-8833

限用物質含有情況標示聲明

設備名稱:穿戴式電腦,型號(型式):1855

單元Unit

限用物質及其化學符號

鉛Lead

(Pb)

汞Mercury

(Hg)

鎘แคดเมียม

(Cd)

六價鉻Hexavalent chromium

(Cr+6)

多溴聯苯Polybrominated biphenyls

(PBB)

多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)

外殼

螺絲、鉚釘及其它固件

顯示模組

鏡頭模組

電路板組件

揚聲器

電池電芯

電源供應器與電源線

配件

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。

ป้ายชื่อกฎข้อบังคับของอุปกรณ์

รุ่น 1855:

ป้ายชื่อกฎข้อบังคับของอุปกรณ์จะอยู่ใต้แผ่นรองคิ้ว ซึ่งสามารถเข้าถึงได้สําหรับการดูโดยการนำแผ่นรองคิ้วออก

Microsoft Corporation Redmond WA 98052-6399 USA Microsoft Ireland Dublin D18 P521 IRL
สร้างขึ้นในจีน โมเดล: 1855 FCC ID: C3K1855 IC: 3048A-1855 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
CMIIT ID: 2019AJ4176 Microsoft HoloLens 2 穿戴式電腦 使用過度恐傷視力 製造號碼: 1855
型號: 1855 輸入: 9V ⎓ 2A, 5V ⎓ 3A 生產地: 中國 型号: 1855 输入: 9V ⎓ 2A, 5V ⎓ 3A

ป้ายชื่อข้อบังคับ

โมเดล 1688:
Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA
Microsoft Ireland Sandyford, Ind Est, Dublin D18 KX32 IRL
สร้างขึ้นในจีน โมเดล: 1688
FCC ID: C3K1688 สอดคล้องกับ
21 CFR 1040.10 และ 1040.11 ยกเว้น
สำหรับค่าเบี่ยงเบนตาม Laser
ประกาศข้อที่ 50 วันที่ 24 มิถุนายน 2007

ป้ายชื่อข้อบังคับ

ป้ายชื่อข้อบังคับ

ป้ายชื่อข้อบังคับ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×