ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ตระกูลผลิตภัณฑ์

รุ่นผลิตภัณฑ์

ติดตั้งบน

KBNumber

ชนิดแพคเกจ

ชื่อแพคเกจ

การ Supersedence

เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ถอนการติดตั้งได้

ปัญหาที่ทราบแล้ว

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 For 32 บิตระบบ

5000807

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000807-x86.msu

4601331

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 for x64-based Systems

5000807

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000807-x64.msu

4601331

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 เวอร์ชัน 1607 ของระบบ 32 บิต

5000803

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000803-x86.msu

4601318

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 เวอร์ชัน 1607 for x64-based Systems

5000803

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000803-x64.msu

4601318

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 เวอร์ชัน 1803 ของระบบ 32 บิต

5000809

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000809-x86.msu

4601354

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 เวอร์ชัน 1803 ของระบบ ARM64

5000809

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000809-arm64.msu

4601354

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 เวอร์ชัน 1803 ของระบบ ARM64

5000809

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000809-x64.msu

4601354

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 เวอร์ชัน 1803 for x64

5000809

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000809-arm64.msu

4601354

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 เวอร์ชัน 1803 for x64

5000809

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000809-x64.msu

4601354

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 เวอร์ชัน 1809 ของระบบ 32 บิต

5000822

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000822-x86.msu

4601345

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 เวอร์ชัน 1809 ของระบบ ARM64

5000822

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000822-arm64.msu

4601345

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 เวอร์ชัน 1809 for x64-based Systems

5000822

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000822-x64.msu

4601345

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 เวอร์ชัน 1903 ของระบบ ARM64

5000808

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000808-arm64.msu

4601315

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 เวอร์ชัน 1903 for x64

5000808

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000808-x64.msu

4601315

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 เวอร์ชัน 1909 ของระบบ 32 บิต

5000808

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000808-x86.msu

4601315

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 เวอร์ชัน 1909 ของระบบ ARM64

5000808

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000808-arm64.msu

4601315

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 เวอร์ชัน 1909 for x64

5000808

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000808-x64.msu

4601315

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 เวอร์ชัน 2004 ของระบบ 32 บิต

5000802

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000802-x86.msu

4601319

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 เวอร์ชัน 2004 ของระบบ ARM64

5000802

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000802-arm64.msu

4601319

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 เวอร์ชัน 2004 for x64

5000802

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000802-x64.msu

4601319

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 เวอร์ชัน 20H2 ของระบบ 32 บิต

5000802

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000802-x86.msu

4601319

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 เวอร์ชัน 20H2 ของระบบ ARM64

5000802

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000802-arm64.msu

4601319

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 10 เวอร์ชัน 20H2 for x64-based Systems

5000802

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000802-x64.msu

4601319

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 7 for 32 บิต Systems Service Pack 1

5000800

IE Cumulative

Windows6.1-KB5000800-x86.msu

4601313

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 7 for 32 บิต Systems Service Pack 1

5000841

Rollup รายเดือน

Windows6.1-KB5000841-x86.msu

4601347

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 7 ของ x64 ที่ใช้ระบบ Service Pack 1

5000800

IE Cumulative

Windows6.1-KB5000800-x64.msu

4601313

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 7 ของ x64 ที่ใช้ระบบ Service Pack 1

5000841

Rollup รายเดือน

Windows6.1-KB5000841-x64.msu

4601347

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 8.1 ของระบบ 32 บิต

5000800

IE Cumulative

Windows8.1-KB5000800-x86.msu

4601313

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 8.1 ของระบบ 32 บิต

5000848

Rollup รายเดือน

Windows8.1-KB5000848-x86.msu

4601384

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for x64-based systems

5000800

IE Cumulative

Windows8.1-KB5000800-x64.msu

4601313

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows 8.1 for x64-based systems

5000848

Rollup รายเดือน

Windows8.1-KB5000848-x64.msu

4601384

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows RT 8.1

5000848

Rollup รายเดือน

Windows8.1-KB5000848-arm.msu

4601384

ใช่

ใช่

ตระกูลผลิตภัณฑ์

รุ่นผลิตภัณฑ์

ติดตั้งบน

KBNumber

ชนิดแพคเกจ

ชื่อแพคเกจ

การ Supersedence

เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ถอนการติดตั้งได้

ปัญหาที่ทราบแล้ว

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1

5000800

IE Cumulative

Windows6.1-KB5000800-x64.msu

4601313

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1

5000841

Rollup รายเดือน

Windows6.1-KB5000841-x64.msu

4601347

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

5000800

IE Cumulative

IE11-Windows6.2-KB5000800-X64.msu

4601313

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows Server 2012

5000847

Rollup รายเดือน

Windows8-RT-KB5000847-x64.msu

4601348

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

5000800

IE Cumulative

Windows8.1-KB5000800-x64.msu

4601313

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows Server 2012 R2

5000848

Rollup รายเดือน

Windows8.1-KB5000848-x64.msu

4601384

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows Server 2016

5000803

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000803-x64.msu

4601318

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Internet Explorer 11

Windows Server 2019

5000822

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000822-x64.msu

4601345

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows 10 For 32 บิตระบบ

5000807

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000807-x86.msu

4601331

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows 10 for x64-based Systems

5000807

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000807-x64.msu

4601331

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows 10 เวอร์ชัน 1607 ของระบบ 32 บิต

5000803

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000803-x86.msu

4601318

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows 10 เวอร์ชัน 1607 for x64-based Systems

5000803

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000803-x64.msu

4601318

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows 10 เวอร์ชัน 1803 ของระบบ 32 บิต

5000809

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000809-x86.msu

4601354

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows 10 เวอร์ชัน 1803 ของระบบ ARM64

5000809

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000809-arm64.msu

4601354

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows 10 เวอร์ชัน 1803 for x64

5000809

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000809-x64.msu

4601354

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows 10 เวอร์ชัน 1809 ของระบบ 32 บิต

5000822

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000822-x86.msu

4601345

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows 10 เวอร์ชัน 1809 ของระบบ ARM64

5000822

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000822-arm64.msu

4601345

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows 10 เวอร์ชัน 1809 for x64-based Systems

5000822

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000822-x64.msu

4601345

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows 10 เวอร์ชัน 1903 ของระบบ ARM64

5000808

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000808-arm64.msu

4601315

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows 10 เวอร์ชัน 1903 for x64

5000808

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000808-x64.msu

4601315

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows 10 เวอร์ชัน 1909 ของระบบ 32 บิต

5000808

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000808-x86.msu

4601315

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows 10 เวอร์ชัน 1909 ของระบบ ARM64

5000808

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000808-arm64.msu

4601315

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows 10 เวอร์ชัน 1909 for x64

5000808

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000808-x64.msu

4601315

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows 10 เวอร์ชัน 2004 ของระบบ 32 บิต

5000802

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000802-x86.msu

4601319

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows 10 เวอร์ชัน 2004 ของระบบ ARM64

5000802

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000802-arm64.msu

4601319

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows 10 เวอร์ชัน 2004 for x64

5000802

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000802-x64.msu

4601319

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows 10 เวอร์ชัน 20H2 ของระบบ 32 บิต

5000802

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000802-x86.msu

4601319

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows 10 เวอร์ชัน 20H2 ของระบบ ARM64

5000802

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000802-arm64.msu

4601319

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows 10 เวอร์ชัน 20H2 for x64-based Systems

5000802

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000802-x64.msu

4601319

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows Server 2016

5000803

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000803-x64.msu

4601318

ใช่

ใช่

เบราว์เซอร์

Microsoft Edge (อ้างอิงจาก EdgeHTML)

Windows Server 2019

5000822

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000822-x64.msu

4601345

ใช่

ใช่

ตระกูลผลิตภัณฑ์

รุ่นผลิตภัณฑ์

ติดตั้งบน

KBNumber

ชนิดแพคเกจ

ชื่อแพคเกจ

การ Supersedence

เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ถอนการติดตั้งได้

ปัญหาที่ทราบแล้ว

เครื่องมือนักพัฒนา

Azure DevOps Server 2019 การอัปเดต 1.1

บันทึกย่อการเปิดตัว

การอัปเดตความปลอดภัย

Azure DevOps 2019 Update 1.1 patch 8

บางที

เครื่องมือนักพัฒนา

Azure DevOps Server 2019.0.1

บันทึกย่อการเปิดตัว

การอัปเดตความปลอดภัย

Azure DevOps Server 2019.0.1 โปรแกรมแก้ไข 10

บางที

เครื่องมือนักพัฒนา

Azure DevOps Server 2020

บันทึกย่อการเปิดตัว

การอัปเดตความปลอดภัย

Azure DevOps Server 2020.0.1 patch 2

บางที

เครื่องมือนักพัฒนา

Azure DevOps Server 2020.0.1

บันทึกย่อการเปิดตัว

การอัปเดตความปลอดภัย

Azure DevOps Server 2020.0.1 patch 2

บางที

เครื่องมือนักพัฒนา

Microsoft Quantum Development Kit for Visual Studio Code

บันทึกย่อการเปิดตัว

การอัปเดตความปลอดภัย

ชุดพัฒนา Quantum - CVE-2021-27082

บางที

เครื่องมือนักพัฒนา

Microsoft Visual Studio 2017 เวอร์ชัน 15.9 (รวมถึง 15.0 - 15.8)

บันทึกย่อการเปิดตัว

การอัปเดตความปลอดภัย

Visual Studio 2017 v15.9

บางที

เครื่องมือนักพัฒนา

Microsoft Visual Studio 2019 เวอร์ชัน 16.4 (รวมถึง 16.0 - 16.3)

บันทึกย่อการเปิดตัว

การอัปเดตความปลอดภัย

Visual Studio 2019 v16.4

บางที

เครื่องมือนักพัฒนา

Microsoft Visual Studio 2019 เวอร์ชัน 16.7 (รวมถึง 16.0 – 16.6)

บันทึกย่อการเปิดตัว

การอัปเดตความปลอดภัย

Visual Studio 2019 v16.7 - หน้าการดาวน์โหลด

บางที

เครื่องมือนักพัฒนา

Microsoft Visual Studio 2019 เวอร์ชัน 16.8 (รวมถึง 16.0 - 16.7)

บันทึกย่อการเปิดตัว

การอัปเดตความปลอดภัย

Visual Studio 2019 v16.8

บางที

เครื่องมือนักพัฒนา

Microsoft Visual Studio 2019 เวอร์ชัน 16.9 (รวมถึง 16.0 - 16.8)

บันทึกย่อการเปิดตัว

การอัปเดตความปลอดภัย

Visual Studio 2019 v16.9

บางที

เครื่องมือนักพัฒนา

ส่วนขยาย Microsoft Visual Studio Code ESLint

บันทึกย่อการเปิดตัว

การอัปเดตความปลอดภัย

VSCode ESLint - CVE-2020-1481

บางที

เครื่องมือนักพัฒนา

Visual Studio รหัส

บันทึกย่อการเปิดตัว

การอัปเดตความปลอดภัย

Visual Studio รหัส - CVE-2021-27060

บางที

เครื่องมือนักพัฒนา

Visual Studio โค้ด - Java Extension Pack

บันทึกย่อการเปิดตัว

การอัปเดตความปลอดภัย

VS Code - Java Extension Pack

บางที

เครื่องมือนักพัฒนา

Visual Studio Code Remote - Containers Extension

บันทึกย่อการเปิดตัว

การอัปเดตความปลอดภัย

Visual Studio Code Remote Development Extension Pack

บางที

ตระกูลผลิตภัณฑ์

รุ่นผลิตภัณฑ์

ติดตั้งบน

KBNumber

ชนิดแพคเกจ

ชื่อแพคเกจ

การ Supersedence

เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ถอนการติดตั้งได้

ปัญหาที่ทราบแล้ว

ESU

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32 บิต Systems Service Pack 2

5000800

IE Cumulative

Windows6.0-KB5000800-x86.msu

4601313

ใช่

ESU

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for 32 บิต Systems Service Pack 2

5000844

Rollup รายเดือน

Windows6.0-KB5000844-x86.msu

4601360

ใช่

ใช่

ESU

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2

5000800

IE Cumulative

Windows6.0-KB5000800-x64.msu

4601313

ใช่

ESU

Internet Explorer 9

Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2

5000844

Rollup รายเดือน

Windows6.0-KB5000844-x64.msu

4601360

ใช่

ใช่

ESU

Windows 7 for 32 บิต Systems Service Pack 1

5000841

Rollup รายเดือน

Windows6.1-KB5000841-x86.msu

4601347

ใช่

ใช่

ESU

Windows 7 for 32 บิต Systems Service Pack 1

5000851

เฉพาะด้านความปลอดภัย

Windows6.1-KB5000851-x86.msu

ใช่

ใช่

ESU

Windows 7 ของ x64 ที่ใช้ระบบ Service Pack 1

5000841

Rollup รายเดือน

Windows6.1-KB5000841-x64.msu

4601347

ใช่

ใช่

ESU

Windows 7 ของ x64 ที่ใช้ระบบ Service Pack 1

5000851

เฉพาะด้านความปลอดภัย

Windows6.1-KB5000851-x64.msu

ใช่

ใช่

ESU

Windows Server 2008 for 32 บิต Systems Service Pack 2

5000844

Rollup รายเดือน

Windows6.0-KB5000844-x86.msu

4601360

ใช่

ใช่

ESU

Windows Server 2008 for 32 บิต Systems Service Pack 2

5000856

เฉพาะด้านความปลอดภัย

Windows6.0-KB5000856-x86.msu

ใช่

ใช่

ESU

Windows Server 2008 for 32 บิต Systems Service Pack 2 (การติดตั้ง Server Core)

5000844

Rollup รายเดือน

Windows6.0-KB5000844-x86.msu

4601360

ใช่

ใช่

ESU

Windows Server 2008 for 32 บิต Systems Service Pack 2 (การติดตั้ง Server Core)

5000856

เฉพาะด้านความปลอดภัย

Windows6.0-KB5000856-x86.msu

ใช่

ใช่

ESU

Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2

5000844

Rollup รายเดือน

Windows6.0-KB5000844-x64.msu

4601360

ใช่

ใช่

ESU

Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2

5000856

เฉพาะด้านความปลอดภัย

Windows6.0-KB5000856-x64.msu

ใช่

ใช่

ESU

Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (การติดตั้ง Server Core)

5000844

Rollup รายเดือน

Windows6.0-KB5000844-x64.msu

4601360

ใช่

ใช่

ESU

Windows Server 2008 for x64-based Systems Service Pack 2 (การติดตั้ง Server Core)

5000856

เฉพาะด้านความปลอดภัย

Windows6.0-KB5000856-x64.msu

ใช่

ใช่

ESU

Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1

5000841

Rollup รายเดือน

Windows6.1-KB5000841-x64.msu

4601347

ใช่

ใช่

ESU

Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1

5000851

เฉพาะด้านความปลอดภัย

Windows6.1-KB5000851-x64.msu

ใช่

ใช่

ESU

Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (การติดตั้ง Server Core)

5000841

Rollup รายเดือน

Windows6.1-KB5000841-x64.msu

4601347

ใช่

ใช่

ESU

Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (การติดตั้ง Server Core)

5000851

เฉพาะด้านความปลอดภัย

Windows6.1-KB5000851-x64.msu

ใช่

ใช่

ตระกูลผลิตภัณฑ์

รุ่นผลิตภัณฑ์

ติดตั้งบน

KBNumber

ชนิดแพคเกจ

ชื่อแพคเกจ

การ Supersedence

เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ถอนการติดตั้งได้

ปัญหาที่ทราบแล้ว

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3

5000978

การอัปเดตความปลอดภัย

Exchange2010-KB5000978-x64

4593467

บางที

ใช่

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 23 การอัปเดตสะสม 23

5000871

การอัปเดตความปลอดภัย

Exchange2013-CU23-KB5000871-x64

4593466

บางที

ใช่

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 14

5000871

การอัปเดตความปลอดภัย

Exchange2016-KB5000871-x64

ใช่

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 15

5000871

การอัปเดตความปลอดภัย

Exchange2016-KB5000871-x64

ใช่

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 16

5000871

การอัปเดตความปลอดภัย

Exchange2016-KB5000871-x64

ใช่

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 18

5000871

การอัปเดตความปลอดภัย

Exchange2016-KB5000871-x64

4602269

บางที

ใช่

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 19

5000871

การอัปเดตความปลอดภัย

Exchange2016-KB5000871-x64

4602269

บางที

ใช่

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 4

5000871

การอัปเดตความปลอดภัย

Exchange 2019-KB5000871-x64

ใช่

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 การอัปเดตสะสม 5

5000871

การอัปเดตความปลอดภัย

Exchange 2019-KB5000871-x64

ใช่

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 6

5000871

การอัปเดตความปลอดภัย

Exchange 2019-KB5000871-x64

ใช่

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 7

5000871

การอัปเดตความปลอดภัย

Exchange 2019-KB5000871-x64

4602269

บางที

ใช่

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 8

5000871

การอัปเดตความปลอดภัย

Exchange 2019-KB5000871-x64

4602269

บางที

ใช่

ตระกูลผลิตภัณฑ์

รุ่นผลิตภัณฑ์

ติดตั้งบน

KBNumber

ชนิดแพคเกจ

ชื่อแพคเกจ

การ Supersedence

เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ถอนการติดตั้งได้

ปัญหาที่ทราบแล้ว

Microsoft Office

Microsoft 365 Apps for Enterprise for 32 บิต Systems

คลิก-เพื่อเรียกใช้

การอัปเดตความปลอดภัย

อัปเดตแชนเนล

ไม่ใช่

Microsoft Office

Microsoft 365 Apps for Enterprise for 64 บิต Systems

คลิก-เพื่อเรียกใช้

การอัปเดตความปลอดภัย

อัปเดตแชนเนล

ไม่ใช่

Microsoft Office

Microsoft Business Productivity Servers 2010 Service Pack 2

3101541

การอัปเดตความปลอดภัย

ifsloc2010-kb3101541-fullfile-x64-glb.exe

2553405

บางที

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต)

4504707

การอัปเดตความปลอดภัย

excel2010-kb4504707-fullfile-x86-glb.exe

4493222

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Excel 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต)

4504707

การอัปเดตความปลอดภัย

excel2010-kb4504707-fullfile-x64-glb.exe

4493222

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

4493239

การอัปเดตความปลอดภัย

excel2013-kb4493239-fullfile-RT

4493211

บางที

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (รุ่น 32 บิต)

4493239

การอัปเดตความปลอดภัย

excel2013-kb4493239-fullfile-x86-glb.exe

4493211

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (รุ่น 64 บิต)

4493239

การอัปเดตความปลอดภัย

excel2013-kb4493239-fullfile-x64-glb.exe

4493211

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (รุ่น 32 บิต)

4493233

การอัปเดตความปลอดภัย

excel2016-kb4493233-fullfile-x86-glb.exe

4493196

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (รุ่น 64 บิต)

4493233

การอัปเดตความปลอดภัย

excel2016-kb4493233-fullfile-x64-glb.exe

4493196

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต)

4493214

การอัปเดตความปลอดภัย

graph2010-kb4493214-fullfile-x86-glb.exe

4493181

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต)

4504703

การอัปเดตความปลอดภัย

mso2010-kb4504703-fullfile-x86-glb.exe

4486698

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต)

4493214

การอัปเดตความปลอดภัย

graph2010-kb4493214-fullfile-x64-glb.exe

4493181

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Office 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต)

4504703

การอัปเดตความปลอดภัย

mso2010-kb4504703-fullfile-x64-glb.exe

4486698

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4493203

การอัปเดตความปลอดภัย

graph2013-kb4493203-fullfile-RT

4486759

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4493228

การอัปเดตความปลอดภัย

mso2013-kb4493228-fullfile-RT

4484469

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (รุ่น 32 บิต)

4493203

การอัปเดตความปลอดภัย

graph2013-kb4493203-fullfile-x86-glb.exe

4486759

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (รุ่น 32 บิต)

4493228

การอัปเดตความปลอดภัย

mso2013-kb4493228-fullfile-x86-glb.exe

4484469

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (รุ่น 64 บิต)

4493203

การอัปเดตความปลอดภัย

graph2013-kb4493203-fullfile-x64-glb.exe

4486759

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 Service Pack 1 (รุ่น 64 บิต)

4493228

การอัปเดตความปลอดภัย

mso2013-kb4493228-fullfile-x64-glb.exe

4484469

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (รุ่น 32 บิต)

4493200

การอัปเดตความปลอดภัย

graph2016-kb4493200-fullfile-x86-glb.exe

4493168

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (รุ่น 32 บิต)

4493225

การอัปเดตความปลอดภัย

mso2016-kb4493225-fullfile-x86-glb.exe

4484466

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (รุ่น 64 บิต)

4493200

การอัปเดตความปลอดภัย

graph2016-kb4493200-fullfile-x64-glb.exe

4493168

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (รุ่น 64 บิต)

4493225

การอัปเดตความปลอดภัย

mso2016-kb4493225-fullfile-x64-glb.exe

4484466

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 รุ่น 32 บิต

คลิก-เพื่อเรียกใช้

การอัปเดตความปลอดภัย

อัปเดตแชนเนล

ไม่ใช่

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 รุ่น 64 บิต

คลิก-เพื่อเรียกใช้

การอัปเดตความปลอดภัย

อัปเดตแชนเนล

ไม่ใช่

ตระกูลผลิตภัณฑ์

รุ่นผลิตภัณฑ์

ติดตั้งบน

KBNumber

ชนิดแพคเกจ

ชื่อแพคเกจ

การ Supersedence

เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ถอนการติดตั้งได้

ปัญหาที่ทราบแล้ว

Microsoft Office

Microsoft Office เซิร์ฟเวอร์ออนไลน์

4493229

การอัปเดตความปลอดภัย

wacserver2019-kb4493229-fullfile-x64-glb.exe

4493192

บางที

ไม่ใช่

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps 2013 Service Pack 1

4493234

การอัปเดตความปลอดภัย

WacServer2013-kb4493234-fullfile-x64-glb.exe

4493204

บางที

ไม่ใช่

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1

4493234

การอัปเดตความปลอดภัย

WacServer2013-kb4493234-fullfile-x64-glb.exe

4493204

บางที

ไม่ใช่

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต)

4504702

การอัปเดตความปลอดภัย

powerpoint2010-kb4504702-fullfile-x86-glb.exe

4484372

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต)

4504702

การอัปเดตความปลอดภัย

powerpoint2010-kb4504702-fullfile-x64-glb.exe

4484372

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2013 RT Service Pack 1

4493227

การอัปเดตความปลอดภัย

powerpoint2013-kb4493227-fullfile-RT

4484468

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2013 Service Pack 1 (รุ่น 32 บิต)

4493227

การอัปเดตความปลอดภัย

powerpoint2013-kb4493227-fullfile-x86-glb.exe

4484468

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2013 Service Pack 1 (รุ่น 64 บิต)

4493227

การอัปเดตความปลอดภัย

powerpoint2013-kb4493227-fullfile-x64-glb.exe

4484468

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2016 (รุ่น 32 บิต)

4493224

การอัปเดตความปลอดภัย

powerpoint2016-kb4493224-fullfile-x86-glb.exe

4484393

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint 2016 (รุ่น 64 บิต)

4493224

การอัปเดตความปลอดภัย

powerpoint2016-kb4493224-fullfile-x64-glb.exe

4484393

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4493199

การอัปเดตความปลอดภัย

wssloc2016-kb4493199-fullfile-x64-glb.exe

4493167

บางที

ไม่ใช่

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

4493232

การอัปเดตความปลอดภัย

sts2016-kb4493232-fullfile-x64-glb.exe

4493195

บางที

ไม่ใช่

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4493177

การอัปเดตความปลอดภัย

wssloc2013-kb4493177-fullfile-x64-glb.exe

4486696

บางที

ไม่ใช่

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

4493238

การอัปเดตความปลอดภัย

sts2013-kb4493238-fullfile-x64-glb.exe

4493210

บางที

ไม่ใช่

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4493230

การอัปเดตความปลอดภัย

sts2019-kb4493230-fullfile-x64-glb.exe

4493194

บางที

ไม่ใช่

ใช่

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

4493231

การอัปเดตความปลอดภัย

wssloc2019-kb4493231-fullfile-x64-glb.exe

4493161

บางที

ไม่ใช่

ใช่

Microsoft Office

Microsoft Visio 2010 Service Pack 2 (รุ่น 32 บิต)

4484376

การอัปเดตความปลอดภัย

visio2010-kb4484376-fullfile-x86-glb.exe

4462225

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Visio 2010 Service Pack 2 (รุ่น 64 บิต)

4484376

การอัปเดตความปลอดภัย

visio2010-kb4484376-fullfile-x64-glb.exe

4462225

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Visio 2013 Service Pack 1 (รุ่น 32 บิต)

4486673

การอัปเดตความปลอดภัย

visio2013-kb4486673-fullfile-x86-glb.exe

4464544

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Visio 2013 Service Pack 1 (รุ่น 64 บิต)

4486673

การอัปเดตความปลอดภัย

visio2013-kb4486673-fullfile-x64-glb.exe

4464544

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Visio 2016 (รุ่น 32 บิต)

4493151

การอัปเดตความปลอดภัย

visio2016-kb4493151-fullfile-x86-glb.exe

4484244

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

Microsoft Office

Microsoft Visio 2016 (รุ่น 64 บิต)

4493151

การอัปเดตความปลอดภัย

visio2016-kb4493151-fullfile-x64-glb.exe

4484244

บางที

ใช้รายการ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก ในแผงควบคุม

ตระกูลผลิตภัณฑ์

รุ่นผลิตภัณฑ์

ติดตั้งบน

KBNumber

ชนิดแพคเกจ

ชื่อแพคเกจ

การ Supersedence

เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ถอนการติดตั้งได้

ปัญหาที่ทราบแล้ว

SQL Server

เซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI 15.0.1103.234

5001284

การอัปเดตความปลอดภัย

เซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI 15.0.1104.234

บางที

SQL Server

เซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI 15.0.1104.300

5001285

การอัปเดตความปลอดภัย

เซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI 15.0.1104.300

บางที

Windows

Windows 10 For 32 บิตระบบ

5000807

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000807-x86.msu

4601331

ใช่

Windows

Windows 10 for x64-based Systems

5000807

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000807-x64.msu

4601331

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 1607 ของระบบ 32 บิต

5000803

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000803-x86.msu

4601318

ใช่

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 1607 for x64-based Systems

5000803

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000803-x64.msu

4601318

ใช่

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 1803 ของระบบ 32 บิต

5000809

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000809-x86.msu

4601354

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 1803 ของระบบ ARM64

5000809

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000809-arm64.msu

4601354

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 1803 for x64

5000809

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000809-x64.msu

4601354

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 1809 ของระบบ 32 บิต

5000822

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000822-x86.msu

4601345

ใช่

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 1809 ของระบบ 32 บิต

5000859

อัปเดตสแตกด้านความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000859-x86.msu

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 1809 ของระบบ ARM64

5000822

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000822-arm64.msu

4601345

ใช่

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 1809 ของระบบ ARM64

5000859

อัปเดตสแตกด้านความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000859-arm64.msu

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 1809 for x64-based Systems

5000822

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000822-x64.msu

4601345

ใช่

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 1809 for x64-based Systems

5000859

อัปเดตสแตกด้านความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000859-x64.msu

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 1909 ของระบบ 32 บิต

5000808

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000808-x86.msu

4601315

ใช่

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 1909 ของระบบ 32 บิต

5000908

อัปเดตสแตกด้านความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000908-x86.msu

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 1909 ของระบบ ARM64

5000808

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000808-arm64.msu

4601315

ใช่

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 1909 ของระบบ ARM64

5000908

อัปเดตสแตกด้านความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000908-arm64.msu

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 1909 for x64

5000808

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000808-x64.msu

4601315

ใช่

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 1909 for x64

5000908

อัปเดตสแตกด้านความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000908-x64.msu

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 2004 ของระบบ 32 บิต

5000802

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000802-x86.msu

4601319

ใช่

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 2004 ของระบบ 32 บิต

5000858

อัปเดตสแตกด้านความปลอดภัย

SSU-19041.860-x86.msu

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 2004 ของระบบ ARM64

5000802

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000802-arm64.msu

4601319

ใช่

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 2004 ของระบบ ARM64

5000858

อัปเดตสแตกด้านความปลอดภัย

SSU-19041.860-arm64.msu

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 2004 for x64

5000802

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000802-x64.msu

4601319

ใช่

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 2004 for x64

5000858

อัปเดตสแตกด้านความปลอดภัย

SSU-19041.860-x64.msu

ใช่

ตระกูลผลิตภัณฑ์

รุ่นผลิตภัณฑ์

ติดตั้งบน

KBNumber

ชนิดแพคเกจ

ชื่อแพคเกจ

การ Supersedence

เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ถอนการติดตั้งได้

ปัญหาที่ทราบแล้ว

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 20H2 ของระบบ 32 บิต

5000802

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000802-x86.msu

4601319

ใช่

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 20H2 ของระบบ 32 บิต

5000858

อัปเดตสแตกด้านความปลอดภัย

SSU-19041.860-x86.msu

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 20H2 ของระบบ ARM64

5000802

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000802-arm64.msu

4601319

ใช่

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 20H2 ของระบบ ARM64

5000802

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000802-x64.msu

4601319

ใช่

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 20H2 ของระบบ ARM64

5000858

อัปเดตสแตกด้านความปลอดภัย

SSU-19041.860-arm64.msu

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 20H2 for x64-based Systems

5000802

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000802-x64.msu

4601319

ใช่

ใช่

Windows

Windows 10 เวอร์ชัน 20H2 for x64-based Systems

5000858

อัปเดตสแตกด้านความปลอดภัย

SSU-19041.860-x64.msu

ใช่

Windows

Windows 8.1 ของระบบ 32 บิต

5000848

Rollup รายเดือน

Windows8.1-KB5000848-x86.msu

4601384

ใช่

ใช่

Windows

Windows 8.1 ของระบบ 32 บิต

5000853

เฉพาะด้านความปลอดภัย

Windows8.1-KB5000853-x86.msu

ใช่

ใช่

Windows

Windows 8.1 for x64-based systems

5000848

Rollup รายเดือน

Windows8.1-KB5000848-x64.msu

4601384

ใช่

ใช่

Windows

Windows 8.1 for x64-based systems

5000853

เฉพาะด้านความปลอดภัย

Windows8.1-KB5000853-x64.msu

ใช่

ใช่

Windows

Windows RT 8.1

5000848

Rollup รายเดือน

Windows8.1-KB5000848-arm.msu

4601384

ใช่

ใช่

Windows

Windows Server 2012

5000840

เฉพาะด้านความปลอดภัย

Windows8-RT-KB5000840-x64.msu

ใช่

ใช่

Windows

Windows Server 2012

5000847

Rollup รายเดือน

Windows8-RT-KB5000847-x64.msu

4601348

ใช่

ใช่

Windows

Windows Server 2012 (การติดตั้ง Server Core)

5000840

เฉพาะด้านความปลอดภัย

Windows8-RT-KB5000840-x64.msu

ใช่

ใช่

Windows

Windows Server 2012 (การติดตั้ง Server Core)

5000847

Rollup รายเดือน

Windows8-RT-KB5000847-x64.msu

4601348

ใช่

ใช่

Windows

Windows Server 2012 R2

5000848

Rollup รายเดือน

Windows8.1-KB5000848-x64.msu

4601384

ใช่

ใช่

Windows

Windows Server 2012 R2

5000853

เฉพาะด้านความปลอดภัย

Windows8.1-KB5000853-x64.msu

ใช่

ใช่

Windows

Windows Server 2012 R2 (การติดตั้ง Server Core)

5000848

Rollup รายเดือน

Windows8.1-KB5000848-x64.msu

4601384

ใช่

ใช่

Windows

Windows Server 2012 R2 (การติดตั้ง Server Core)

5000853

เฉพาะด้านความปลอดภัย

Windows8.1-KB5000853-x64.msu

ใช่

ใช่

Windows

Windows Server 2016

5000803

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000803-x64.msu

4601318

ใช่

ใช่

Windows

Windows เซิร์ฟเวอร์ 2016 (การติดตั้ง Server Core)

5000803

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000803-x64.msu

4601318

ใช่

ใช่

Windows

Windows Server 2019

5000822

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000822-x64.msu

4601345

ใช่

ใช่

Windows

Windows Server 2019

5000859

อัปเดตสแตกด้านความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000859-x64.msu

ใช่

Windows

Windows เซิร์ฟเวอร์ 2019 (การติดตั้ง Server Core)

5000822

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000822-x64.msu

4601345

ใช่

ใช่

Windows

Windows เซิร์ฟเวอร์ 2019 (การติดตั้ง Server Core)

5000859

อัปเดตสแตกด้านความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000859-x64.msu

ใช่

Windows

Windows เซิร์ฟเวอร์ เวอร์ชัน 1909 (การติดตั้ง Server Core)

5000808

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000808-x64.msu

4601315

ใช่

ใช่

Windows

Windows เซิร์ฟเวอร์ เวอร์ชัน 1909 (การติดตั้ง Server Core)

5000908

อัปเดตสแตกด้านความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000908-x64.msu

ใช่

Windows

Windows เซิร์ฟเวอร์ เวอร์ชัน 2004 (การติดตั้ง Server Core)

5000802

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000802-x64.msu

4601319

ใช่

ใช่

Windows

Windows เซิร์ฟเวอร์ เวอร์ชัน 2004 (การติดตั้ง Server Core)

5000858

อัปเดตสแตกด้านความปลอดภัย

SSU-19041.860-x64.msu

ใช่

Windows

Windows เซิร์ฟเวอร์ เวอร์ชัน 20H2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)

5000802

การอัปเดตความปลอดภัย

Windows10.0-KB5000802-x64.msu

4601319

ใช่

ใช่

Windows

Windows เซิร์ฟเวอร์ เวอร์ชัน 20H2 (การติดตั้งเซิร์ฟเวอร์หลัก)

5000858

อัปเดตสแตกด้านความปลอดภัย

SSU-19041.860-x64.msu

ใช่

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×