ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
 1. บนแแถบเครื่องมือ การจัดรูปแบบ ให้คลิก แก้ไขรูปภาพ

 2. ในบานหน้าต่างงาน แก้ไขรูปภาพ ใต้ แก้ไขโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้คลิก ครอบตัด

 3. ระบุวิธีการที่คุณต้องการครอบตัดรูปภาพ

  ใช้ตัวจัดการการครอบตัด

  คุณสามารถใช้วิธีนี้ได้ถ้าเลือกรูปภาพเพียงรูปเดียว หรือเลือกหลายรูปแต่มีขนาดเท่ากัน

  1. ลากตัวจัดการการครอบตัดเพื่อเปลี่ยนรูปภาพให้ได้สัดส่วนที่คุณต้องการ

  2. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

   ระบุอัตราส่วนกว้างยาวและแนวตั้ง/แนวนอน

   คุณสามารถใช้วิธีนี้ได้ถ้าเลือกรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูป ถ้าเลือกรูปภาพไว้หลายรูปหลายขนาด นี่จะเป็นวิธีเดียวที่คุณจะครอบตัดรูปทั้งหมดได้ในคราวเดียว

  3. ในกล่อง อัตราส่วนกว้างยาว ให้เลือกอัตราส่วนที่คุณต้องการใช้ จากนั้นเลือกการจัดวาง แนวนอน หรือ แนวตั้ง

  4. เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพของคุณ ให้คลิก ตกลง

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการยกเลิกทำการแก้ไข ให้คลิก ยกเลิก บนเมนู แก้ไข การแก้ไขรูปภาพจะไม่ถูกบันทึกจนกว่าคุณจะสั่งบันทึกการแก้ไขนั้น

 • เมื่อต้องการครอบตัดรูปภาพด้านหนึ่ง ให้ลากจุดจับตรงกลางของด้านนั้นเข้ามา ถ้าต้องการคง อัตราส่วนกว้างยาว ของพื้นที่ครอบตัดปัจจุบันไว้ ให้กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้ขณะลากจุดจับ หรือระบุอัตราส่วนกว้างยาวในกล่อง อัตราส่วนกว้างยาว เมื่อต้องการคงจุดศูนย์กลางของพื้นที่ครอบตัดไว้ ให้กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ขณะลากจุดจับ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×