ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

สรุป

Microsoft ตระหนักถึงข้อมูลรายละเอียดที่ได้รับการเผยแพร่เกี่ยวกับคลาสของช่องโหว่ที่เรียกว่าการโจมตีด้านสถานีดำเนินการ speculativeอยู่

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องโหว่ ไปที่ADV180002

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการขอรับบริการช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

วิธีใช้สำหรับการติดตั้งการปรับปรุง: Windows Update: FAQ

โซลูชันการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน IT:สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยของ TechNet และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ช่วยป้องกันคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows จากไวรัสและมัลแวร์: Microsoft Secure

การสนับสนุนท้องที่ในประเทศของคุณ:การสนับสนุนสากล

แฟ้มข้อมูล

File hash information

ชื่อแฟ้ม

แฮช SHA1

แฮช SHA256

SQLServer2017-KB4057122-x64.exe

48C5B2C6047A81871E9D72C62A73090411D68368

77597036B1DDC3561BCE084931F794F6ABF667F3BA359BD0D641B86F5242E89A


ข้อมูลแฟ้ม

ปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการไว้ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับความโน้มเอียงของเวลาการบันทึก–ตามฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

หมายเหตุ

รายการแฟ้ม (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ซึ่งติดตั้งอยู่ไม่ได้อยู่ในรายการ

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนรุ่นที่ใช้ x64

ชื่อแฟ้ม

รุ่นของแฟ้ม

ขนาดของแฟ้ม

วันที่

เวลา

แพลตฟอร์ม

Mediainfo.xml

ไม่มีข้อมูล

1,105

23-Dec-2017

17:57

ไม่มีข้อมูล

Setup.exe

2017.140.2000.63

119,968

23-Dec-2017

09:37

x64

Setup.exe.config

ไม่มีข้อมูล

344

19-Aug-2017

04:41

ไม่มีข้อมูล

Sqlsetupbootstrapper.dll

2017.140.2000.63

273,056

23-Dec-2017

08:39

x64

Finish.rtf

ไม่มีข้อมูล

40,427

05-Aug-2017

09:54

ไม่มีข้อมูล

Pythonlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

46,752

25-Oct-2017

13:12

ไม่มีข้อมูล

Ropenlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

37,940

25-Oct-2017

13:12

ไม่มีข้อมูล

Update_license.rtf

ไม่มีข้อมูล

124,685

25-Oct-2017

13:45

ไม่มีข้อมูล

Finish.rtf

ไม่มีข้อมูล

40,425

05-Aug-2017

09:54

ไม่มีข้อมูล

Pythonlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

40,160

25-Oct-2017

13:13

ไม่มีข้อมูล

Ropenlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

33,216

25-Oct-2017

13:13

ไม่มีข้อมูล

Update_license.rtf

ไม่มีข้อมูล

123,965

25-Oct-2017

13:58

ไม่มีข้อมูล

Mediainfo.xml

ไม่มีข้อมูล

1,105

23-Dec-2017

17:57

ไม่มีข้อมูล

Finish.rtf

ไม่มีข้อมูล

38,372

05-Aug-2017

09:50

ไม่มีข้อมูล

Pythonlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

41,140

25-Oct-2017

13:13

ไม่มีข้อมูล

Ropenlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

911

25-Oct-2017

13:13

ไม่มีข้อมูล

Update_license.rtf

ไม่มีข้อมูล

59,205

25-Oct-2017

13:13

ไม่มีข้อมูล

Sqlsupport.msi

ไม่มีข้อมูล

19,734,528

23-Dec-2017

18:22

ไม่มีข้อมูล

As_sbmsmdredir_dll_32

2017.140.3.441

7,091,880

17-Dec-2017

02:16

ไม่มีข้อมูล

As_sqlbrws2msmdsrvi_rll_32_1033

2017.140.3.441

1,353,896

17-Dec-2017

02:12

ไม่มีข้อมูล

As_sqlbrws2msmdsrv_rll_32_1033

2017.140.3.441

1,357,472

17-Dec-2017

02:12

ไม่มีข้อมูล

Dp_sqlbrowser_exe_32

2017.140.2000.63

285,856

23-Dec-2017

09:38

ไม่มีข้อมูล

Eng_sei_sqldumper_exe_32

2017.140.2000.63

118,432

23-Dec-2017

08:39

ไม่มีข้อมูล

Kfsqlbrowser_dll_32_1033

2017.140.2000.63

88,736

23-Dec-2017

08:39

ไม่มีข้อมูล

Slp_instapi_dll_shared_32

2017.140.2000.63

60,584

23-Dec-2017

08:11

ไม่มีข้อมูล

Msodbcsql.msi

ไม่มีข้อมูล

4,308,992

23-Dec-2017

18:22

ไม่มีข้อมูล

Sqllocaldb.msi

ไม่มีข้อมูล

48,271,360

23-Dec-2017

18:22

ไม่มีข้อมูล

Eng_sei_com__sqlvdi_dll_32

2017.140.2000.63

174,752

23-Dec-2017

08:39

ไม่มีข้อมูล

Eng_sei_com__sqlvdi_dll_64

2017.140.2000.63

204,448

23-Dec-2017

08:39

ไม่มีข้อมูล

Eng_sei_sqldumper_exe_64

2017.140.2000.63

139,944

23-Dec-2017

08:34

ไม่มีข้อมูล

Eng_sei_sqlwriter_exe_64

2017.140.2000.63

131,744

23-Dec-2017

09:37

ไม่มีข้อมูล

Eng_sei_sqlwvss_dll_64

2017.140.2000.63

343,712

23-Dec-2017

09:37

ไม่มีข้อมูล

Eng_sei_sqlwvss_xp_dll_64

2017.140.2000.63

26,272

23-Dec-2017

09:37

ไม่มีข้อมูล

Eng_sei_tools_sqlvdi_dll_32

2017.140.2000.63

174,752

23-Dec-2017

08:39

ไม่มีข้อมูล

Eng_sei_tools_sqlvdi_dll_64

2017.140.2000.63

204,448

23-Dec-2017

08:39

ไม่มีข้อมูล

Kfsqlwriter_dll_64_1033

2017.140.2000.63

100,512

23-Dec-2017

08:39

ไม่มีข้อมูล

Slp_instapi_dll_shared_64

2017.140.2000.63

69,280

23-Dec-2017

08:39

ไม่มีข้อมูล

Slp_sqlboot_dll_shared_64

2017.140.2000.63

194,720

23-Dec-2017

08:39

ไม่มีข้อมูล

Finish.rtf

ไม่มีข้อมูล

40,429

05-Aug-2017

09:54

ไม่มีข้อมูล

Pythonlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

39,752

25-Oct-2017

13:13

ไม่มีข้อมูล

Ropenlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

33,582

25-Oct-2017

13:13

ไม่มีข้อมูล

Update_license.rtf

ไม่มีข้อมูล

123,629

25-Oct-2017

13:55

ไม่มีข้อมูล

Finish.rtf

ไม่มีข้อมูล

40,427

05-Aug-2017

09:54

ไม่มีข้อมูล

Pythonlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

39,317

25-Oct-2017

13:12

ไม่มีข้อมูล

Ropenlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

33,141

25-Oct-2017

13:12

ไม่มีข้อมูล

Update_license.rtf

ไม่มีข้อมูล

123,682

25-Oct-2017

13:44

ไม่มีข้อมูล

Finish.rtf

ไม่มีข้อมูล

40,425

05-Aug-2017

09:54

ไม่มีข้อมูล

Pythonlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

49,214

25-Oct-2017

13:14

ไม่มีข้อมูล

Ropenlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

37,434

25-Oct-2017

13:14

ไม่มีข้อมูล

Update_license.rtf

ไม่มีข้อมูล

128,775

25-Oct-2017

13:46

ไม่มีข้อมูล

Finish.rtf

ไม่มีข้อมูล

40,425

05-Aug-2017

09:54

ไม่มีข้อมูล

Pythonlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

54,442

25-Oct-2017

13:13

ไม่มีข้อมูล

Ropenlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

47,219

25-Oct-2017

13:13

ไม่มีข้อมูล

Update_license.rtf

ไม่มีข้อมูล

146,899

25-Oct-2017

13:42

ไม่มีข้อมูล

Finish.rtf

ไม่มีข้อมูล

40,423

05-Aug-2017

09:54

ไม่มีข้อมูล

Pythonlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

39,810

25-Oct-2017

13:13

ไม่มีข้อมูล

Ropenlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

33,584

25-Oct-2017

13:13

ไม่มีข้อมูล

Update_license.rtf

ไม่มีข้อมูล

124,124

25-Oct-2017

13:53

ไม่มีข้อมูล

Finish.rtf

ไม่มีข้อมูล

40,423

05-Aug-2017

09:54

ไม่มีข้อมูล

Pythonlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

42,842

25-Oct-2017

13:14

ไม่มีข้อมูล

Ropenlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

36,232

25-Oct-2017

13:14

ไม่มีข้อมูล

Update_license.rtf

ไม่มีข้อมูล

126,361

25-Oct-2017

13:53

ไม่มีข้อมูล

Finish.rtf

ไม่มีข้อมูล

40,427

05-Aug-2017

09:54

ไม่มีข้อมูล

Pythonlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

45,709

25-Oct-2017

13:13

ไม่มีข้อมูล

Ropenlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

37,540

25-Oct-2017

13:13

ไม่มีข้อมูล

Update_license.rtf

ไม่มีข้อมูล

124,998

25-Oct-2017

13:56

ไม่มีข้อมูล

Finish.rtf

ไม่มีข้อมูล

40,427

05-Aug-2017

09:54

ไม่มีข้อมูล

Pythonlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

39,623

25-Oct-2017

13:13

ไม่มีข้อมูล

Ropenlicense.rtf

ไม่มีข้อมูล

33,275

25-Oct-2017

13:13

ไม่มีข้อมูล

Update_license.rtf

ไม่มีข้อมูล

124,584

25-Oct-2017

14:00

ไม่มีข้อมูล

Setup.rll

2017.140.2000.63

25,248

23-Dec-2017

07:49

ไม่มีข้อมูล

Addnode.xml

ไม่มีข้อมูล

10,653

05-Aug-2017

11:44

ไม่มีข้อมูล

Completeclusterwizard.xml

ไม่มีข้อมูล

11,319

05-Aug-2017

11:44

ไม่มีข้อมูล

Completeimagewizard.xml

ไม่มีข้อมูล

14,731

05-Aug-2017

11:44

ไม่มีข้อมูล

Componentupdate.xml

ไม่มีข้อมูล

3,061

05-Aug-2017

11:44

ไม่มีข้อมูล

Configuration.uicfg

ไม่มีข้อมูล

6,927

05-Aug-2017

11:44

ไม่มีข้อมูล

Editionupgradewizard.xml

ไม่มีข้อมูล

5,673

05-Aug-2017

11:44

ไม่มีข้อมูล

Fixsqlregistrykey_x64.exe

14.0.1000.169

48,312

23-Aug-2017

08:37

x64

Fixsqlregistrykey_x64.exe.config

ไม่มีข้อมูล

344

19-Aug-2017

04:41

ไม่มีข้อมูล

Fixsqlregistrykey_x86.exe

14.0.1000.169

48,824

23-Aug-2017

08:43

x86

Fixsqlregistrykey_x86.exe.config

ไม่มีข้อมูล

344

19-Aug-2017

04:41

ไม่มีข้อมูล

Fusioncheck.dll

2017.140.2000.63

104,096

23-Dec-2017

08:39

x64

Installclusterwizard.xml

ไม่มีข้อมูล

18,002

05-Aug-2017

11:44

ไม่มีข้อมูล

Installwizard.xml

ไม่มีข้อมูล

19,498

05-Aug-2017

11:44

ไม่มีข้อมูล

Instapi140.dll

2017.140.2000.63

69,280

23-Dec-2017

08:39

x64

Landingpage.exe

14.0.2000.63

442,016

23-Dec-2017

09:35

x64

Landingpage.exe.config

ไม่มีข้อมูล

344

19-Aug-2017

04:41

ไม่มีข้อมูล

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

14.0.3.441

1,089,192

17-Dec-2017

03:13

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

14.0.3.441

1,382,056

17-Dec-2017

03:13

x86

Microsoft.analysisservices.dll

14.0.3.441

711,840

17-Dec-2017

03:13

x86

Microsoft.analysisservices.spclient.interfaces.dll

14.0.3.441

32,936

17-Dec-2017

03:13

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.dll

14.0.3.441

984,232

17-Dec-2017

03:13

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll

14.0.3.441

520,864

17-Dec-2017

03:13

x86

Microsoft.diagnostics.tracing.eventsource.dll

1.1.26.0

167,728

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

14.0.1000.169

137,904

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sql.chainer.package.dll

14.0.2000.63

42,656

23-Dec-2017

08:39

x86

Microsoft.sql.chainer.package.xmlserializers.dll

14.0.2000.63

70,816

23-Dec-2017

08:39

x86

Microsoft.sql.chainer.packagedata.dll

14.0.2000.63

151,712

23-Dec-2017

07:50

x86

Microsoft.sql.chainer.product.dll

14.0.2000.63

375,968

23-Dec-2017

07:50

x86

Microsoft.sql.chainer.product.xmlserializers.dll

14.0.2000.63

70,304

23-Dec-2017

07:50

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.dll

14.0.2000.63

113,312

23-Dec-2017

09:35

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.xmlserializers.dll

14.0.2000.63

85,664

23-Dec-2017

09:35

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

14.0.2000.63

406,688

23-Dec-2017

09:35

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.xmlserializers.dll

14.0.2000.63

207,008

23-Dec-2017

09:35

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.dll

14.0.2000.63

823,968

23-Dec-2017

09:36

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.xmlserializers.dll

14.0.2000.63

406,176

23-Dec-2017

09:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.dll

14.0.2000.63

134,304

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.dll

14.0.2000.63

406,184

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.astelemetryextension.dll

14.0.1000.169

72,888

23-Aug-2017

09:27

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.dll

14.0.2000.63

76,960

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.xmlserializers.dll

14.0.2000.63

31,904

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.dll

14.0.2000.63

704,168

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.xmlserializers.dll

14.0.2000.63

343,200

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.dll

14.0.2000.63

87,200

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.xmlserializers.dll

14.0.2000.63

43,680

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.dll

14.0.17041.0

170,232

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.dll

14.0.1000.169

79,032

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dll

14.0.2000.63

278,176

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.dll

14.0.17041.0

70,904

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.dll

14.0.17041.0

321,784

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.dll

14.0.2000.63

86,688

23-Dec-2017

10:38

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.dll

14.0.2000.63

81,064

23-Dec-2017

10:38

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.dll

14.0.2000.63

41,632

23-Dec-2017

10:38

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.dll

14.0.2000.63

41,632

23-Dec-2017

10:38

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.dll

14.0.2000.63

1,788,576

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.dll

14.0.2000.63

76,448

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.xmlserializers.dll

14.0.2000.63

66,720

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.dll

14.0.1000.169

79,032

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.istelemetryconfigextension.dll

14.0.1000.169

41,656

23-Aug-2017

09:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.dll

14.0.1000.169

75,448

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.dll

14.0.2000.63

46,248

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.dll

14.0.2000.63

456,864

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.xmlserializers.dll

14.0.2000.63

197,280

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.dll

14.0.1000.169

185,008

23-Aug-2017

09:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.dll

14.0.2000.63

50,848

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.dll

14.0.2000.63

50,848

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.dll

14.0.2000.63

380,576

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.dll

14.0.2000.63

100,512

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.xmlserializers.dll

14.0.2000.63

44,200

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.dll

14.0.1000.169

35,512

23-Aug-2017

09:24

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

14.0.2000.63

2,093,216

23-Dec-2017

09:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.xmlserializers.dll

14.0.2000.63

130,720

23-Dec-2017

09:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.dll

14.0.1000.169

236,728

23-Aug-2017

08:37

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.dll

14.0.2000.63

1,205,408

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.xmlserializers.dll

14.0.2000.63

448,160

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.dll

14.0.17041.0

531,192

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.dll

14.0.2000.63

64,168

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.dll

14.0.1000.169

232,120

23-Aug-2017

08:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.xmlserializers.dll

14.0.1000.169

76,984

23-Aug-2017

08:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.dll

14.0.17041.0

4,181,752

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.dll

14.0.2000.63

41,640

23-Dec-2017

10:38

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.dll

14.0.2000.63

41,120

23-Dec-2017

10:38

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.dll

2017.140.2000.63

297,632

23-Dec-2017

10:38

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.dll

14.0.2000.63

140,960

23-Dec-2017

10:38

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.dll

14.0.2000.63

71,328

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.xmlserializers.dll

14.0.2000.63

34,464

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.dll

14.0.17041.0

1,478,904

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.dll

2017.140.2000.63

746,144

23-Dec-2017

10:38

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.dll

14.0.2000.63

80,544

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

14.0.1000.169

33,464

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.telemetryconfigextension.dll

14.0.1000.169

71,864

23-Aug-2017

09:21

x64

Microsoft.sqlserver.configuration.telemetryconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

23,736

23-Aug-2017

09:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.dll

14.0.2000.63

112,288

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.xmlserializers.dll

14.0.2000.63

58,016

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.dll

14.0.1000.169

33,976

23-Aug-2017

09:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.dll

14.0.2000.63

184,992

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.xmlserializers.dll

14.0.2000.63

65,696

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wmiinterop.dll

14.0.1000.169

329,400

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xmlserializers.dll

14.0.2000.63

160,416

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.dll

14.0.1000.169

31,928

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.customcontrols.dll

14.0.1000.169

44,728

23-Aug-2017

08:03

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.workloaddeployment.dll

13.0.9124.17

700,072

17-Dec-2017

04:12

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

14.0.1000.169

251,576

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.xmlserializers.dll

14.0.1000.169

33,464

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sqlserver.diagnostics.configuration.strace.dll

14.0.1000.169

129,208

23-Aug-2017

08:41

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.dll

14.0.2000.63

220,832

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.xmlserializers.dll

14.0.2000.63

220,832

23-Dec-2017

10:38

x86

Microsoft.sqlserver.instapi.dll

14.0.1000.169

46,264

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sqlserver.interop.firewallapi.dll

14.0.0.0

38,584

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sqlserver.interop.taskschd.dll

14.0.0.0

52,920

23-Aug-2017

08:40

x86

Microsoft.sqlserver.interop.wuapilib.dll

14.0.0.0

93,368

23-Aug-2017

08:37

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

14.0.17041.0

394,488

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.dll

14.0.2000.63

102,048

23-Dec-2017

09:36

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.xmlserializers.dll

14.0.2000.63

73,888

23-Dec-2017

09:36

x86

Microsoft.sqlserver.usagetracking.dll

2017.140.1000.169

54,456

23-Aug-2017

08:40

x64

Msvcp120.dll

12.0.40649.5

660,128

05-Aug-2017

09:50

x64

Msvcr120.dll

12.0.40649.5

963,744

05-Aug-2017

09:50

x64

Newtonsoft.json.dll

6.0.8.18111

504,320

05-Aug-2017

09:50

x86

Package.xsd

ไม่มีข้อมูล

8,832

05-Aug-2017

10:00

ไม่มีข้อมูล

Patchwizard.xml

ไม่มีข้อมูล

6,057

25-Oct-2017

15:25

ไม่มีข้อมูล

Pidgenx.dll

15.0.169.500

1,475,160

05-Aug-2017

09:50

x64

Pidprivateconfigobjectmaps.xml

ไม่มีข้อมูล

93,374

05-Aug-2017

09:50

ไม่มีข้อมูล

Prepareclusterwizard.xml

ไม่มีข้อมูล

12,299

05-Aug-2017

11:44

ไม่มีข้อมูล

Prepareimagewizard.xml

ไม่มีข้อมูล

8,246

05-Aug-2017

11:44

ไม่มีข้อมูล

Removenode.xml

ไม่มีข้อมูล

4,946

05-Aug-2017

11:44

ไม่มีข้อมูล

Removepatchwizard.xml

ไม่มีข้อมูล

5,680

25-Oct-2017

15:25

ไม่มีข้อมูล

Repairwizard.xml

ไม่มีข้อมูล

5,423

05-Aug-2017

11:44

ไม่มีข้อมูล

Rsetup.exe

9.2.0.25

191,472

25-Oct-2017

13:59

x86

Runrulesui.xml

ไม่มีข้อมูล

1,403

05-Aug-2017

11:44

ไม่มีข้อมูล

Scenarioengine.exe

14.0.2000.63

67,744

23-Dec-2017

10:38

x64

Scenarioengine.exe.config

ไม่มีข้อมูล

344

19-Aug-2017

04:41

ไม่มีข้อมูล

Shellobjects.dll

1.0.0.0

135,352

23-Aug-2017

08:35

x86

Sqlboot.dll

2017.140.2000.63

194,720

23-Dec-2017

08:39

x64

Sqlcab.dll

2017.140.2000.63

151,712

23-Dec-2017

08:39

x64

Sqlconf.dll

2017.140.2000.63

60,064

23-Dec-2017

08:39

x64

Sqlmu.dll

2017.140.2000.63

104,096

23-Dec-2017

08:39

x64

Sqlprocesssub.dll

2017.140.2000.63

113,824

23-Dec-2017

08:39

x64

Sqlsccn.dll

2017.140.2000.63

102,560

23-Dec-2017

08:39

x64

Uninstallwizard.xml

ไม่มีข้อมูล

4,648

05-Aug-2017

11:44

ไม่มีข้อมูล

Upgradewizard.xml

ไม่มีข้อมูล

14,573

05-Aug-2017

11:44

ไม่มีข้อมูล

Landingpage.resources.dll

14.0.2000.63

83,624

23-Dec-2017

09:28

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2000.63

28,328

23-Dec-2017

08:37

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2000.63

355,488

23-Dec-2017

07:49

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2000.63

41,120

23-Dec-2017

09:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2000.63

47,264

23-Dec-2017

09:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2000.63

23,712

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2000.63

36,000

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2000.63

76,968

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2000.63

32,928

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2000.63

175,264

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2000.63

24,736

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

26,360

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

24,824

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

39,672

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,808

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,272

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2000.63

1,086,112

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2000.63

23,200

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,808

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,784

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,784

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2000.63

80,032

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

50,872

23-Aug-2017

09:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,784

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

23,200

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2000.63

70,304

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2000.63

68,256

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2000.63

38,056

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

09:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2000.63

1,006,752

23-Dec-2017

09:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

60,088

23-Aug-2017

08:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2000.63

328,352

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

158,456

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,808

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

40,112

23-Aug-2017

08:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

867,064

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,184

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

36,536

23-Aug-2017

09:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2000.63

44,200

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2000.63

24,224

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

867,064

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2000.63

158,880

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,296

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,296

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

09:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2000.63

62,624

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,168

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2000.63

89,768

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2000.63

33,440

23-Dec-2017

09:28

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2000.63

83,616

23-Dec-2017

09:14

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2000.63

28,320

23-Dec-2017

08:34

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2000.63

355,488

23-Dec-2017

07:49

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2000.63

40,608

23-Dec-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2000.63

46,752

23-Dec-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2000.63

23,712

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2000.63

36,000

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2000.63

77,472

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2000.63

32,928

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2000.63

175,264

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2000.63

24,224

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

25,848

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

24,824

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

39,160

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,296

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,792

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2000.63

1,089,184

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2000.63

23,200

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,784

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,784

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2000.63

80,032

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

50,872

23-Aug-2017

09:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,784

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

23,200

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2000.63

71,328

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2000.63

67,744

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2000.63

38,048

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,192

23-Aug-2017

09:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2000.63

989,856

23-Dec-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

59,056

23-Aug-2017

08:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2000.63

328,864

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

157,944

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,808

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

41,144

23-Aug-2017

08:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

872,696

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

36,536

23-Aug-2017

09:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2000.63

44,192

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2000.63

24,224

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

866,552

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2000.63

159,392

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,296

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,808

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

09:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2000.63

63,136

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2000.63

89,248

23-Dec-2017

10:23

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2000.63

32,928

23-Dec-2017

09:14

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2000.63

84,136

23-Dec-2017

09:21

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2000.63

28,320

23-Dec-2017

08:36

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2000.63

355,488

23-Dec-2017

07:49

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2000.63

41,120

23-Dec-2017

09:21

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2000.63

47,776

23-Dec-2017

09:21

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2000.63

24,224

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2000.63

36,512

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2000.63

77,984

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2000.63

33,440

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2000.63

178,848

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2000.63

24,736

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

26,360

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

24,824

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

40,184

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,808

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,304

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2000.63

1,089,696

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2000.63

23,200

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,808

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,784

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,784

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2000.63

81,064

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

50,872

23-Aug-2017

09:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,784

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

23,200

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2000.63

71,840

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2000.63

68,768

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2000.63

38,568

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

09:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2000.63

913,056

23-Dec-2017

09:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

61,112

23-Aug-2017

08:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2000.63

332,960

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

158,456

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,808

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

41,656

23-Aug-2017

08:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

878,840

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,184

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

36,536

23-Aug-2017

09:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2000.63

44,704

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2000.63

24,736

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

867,064

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2000.63

160,928

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,296

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,808

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,192

23-Aug-2017

09:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2000.63

63,136

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2000.63

89,760

23-Dec-2017

10:28

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2000.63

33,440

23-Dec-2017

09:21

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2000.63

83,616

23-Dec-2017

09:35

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2000.63

28,320

23-Dec-2017

08:39

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2000.63

355,488

23-Dec-2017

07:50

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2000.63

40,608

23-Dec-2017

09:35

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2000.63

46,752

23-Dec-2017

09:35

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2000.63

23,712

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2000.63

35,488

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2000.63

76,448

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2000.63

32,936

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2000.63

172,704

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2000.63

24,224

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

26,360

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

24,824

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

39,672

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,296

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,784

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2000.63

1,085,088

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2000.63

23,200

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,784

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,784

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2000.63

80,032

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

50,872

23-Aug-2017

09:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,784

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

23,200

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2000.63

70,824

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2000.63

67,232

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2000.63

38,056

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,192

23-Aug-2017

09:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2000.63

1,001,120

23-Dec-2017

09:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

60,088

23-Aug-2017

08:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2000.63

326,816

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

157,944

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,808

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

41,144

23-Aug-2017

08:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

840,952

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

36,536

23-Aug-2017

09:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2000.63

44,192

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2000.63

24,224

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

866,552

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2000.63

157,856

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,296

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,296

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,192

23-Aug-2017

09:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2000.63

62,624

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2000.63

89,248

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2000.63

32,928

23-Dec-2017

09:35

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2000.63

85,664

23-Dec-2017

09:35

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

23-Aug-2017

07:57

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2000.63

28,328

23-Dec-2017

08:39

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2000.63

355,488

23-Dec-2017

07:50

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2000.63

41,632

23-Dec-2017

09:35

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2000.63

48,800

23-Dec-2017

09:35

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2000.63

24,224

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2000.63

38,560

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2000.63

81,568

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2000.63

34,976

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2000.63

191,648

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2000.63

24,736

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

36,600

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,832

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

25,336

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

41,720

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,808

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,784

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2000.63

1,097,888

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2000.63

23,200

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,296

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,784

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2000.63

84,136

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

52,400

23-Aug-2017

09:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,296

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

23,200

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2000.63

75,936

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2000.63

72,352

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2000.63

38,560

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

09:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2000.63

965,280

23-Dec-2017

09:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

62,648

23-Aug-2017

08:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2000.63

346,784

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

160,504

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,808

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

44,216

23-Aug-2017

08:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

909,048

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

27,824

23-Aug-2017

09:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2000.63

46,240

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2000.63

24,736

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

868,088

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2000.63

166,560

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,808

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2000.63

28,320

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,712

23-Aug-2017

09:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2000.63

63,136

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

21,688

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

23-Aug-2017

07:57

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2000.63

89,760

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2000.63

33,952

23-Dec-2017

09:35

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2000.63

83,616

23-Dec-2017

09:27

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

23-Aug-2017

07:57

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2000.63

28,320

23-Dec-2017

08:37

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2000.63

355,496

23-Dec-2017

07:49

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2000.63

41,120

23-Dec-2017

09:27

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2000.63

47,264

23-Dec-2017

09:27

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2000.63

23,712

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2000.63

36,512

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2000.63

77,472

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2000.63

32,928

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2000.63

179,872

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2000.63

24,736

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

26,360

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

25,336

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

39,672

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,296

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,272

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2000.63

1,085,600

23-Dec-2017

10:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2000.63

23,200

23-Dec-2017

10:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,808

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,784

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,784

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2000.63

79,520

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

50,872

23-Aug-2017

09:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,784

23-Dec-2017

10:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

23,200

23-Dec-2017

10:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2000.63

71,328

23-Dec-2017

10:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2000.63

67,744

23-Dec-2017

10:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2000.63

38,048

23-Dec-2017

10:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

09:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2000.63

868,512

23-Dec-2017

09:27

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

60,600

23-Aug-2017

08:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2000.63

326,312

23-Dec-2017

10:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

158,968

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,808

23-Dec-2017

10:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

41,144

23-Aug-2017

08:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

866,040

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

27,320

23-Aug-2017

09:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2000.63

44,192

23-Dec-2017

10:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2000.63

24,224

23-Dec-2017

10:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

867,064

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2000.63

159,904

23-Dec-2017

10:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,296

23-Dec-2017

10:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,816

23-Dec-2017

10:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

09:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2000.63

63,136

23-Dec-2017

10:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

21,688

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

23-Aug-2017

07:57

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2000.63

89,760

23-Dec-2017

10:34

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2000.63

32,928

23-Dec-2017

09:27

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2000.63

83,624

23-Dec-2017

09:35

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,776

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2000.63

28,320

23-Dec-2017

08:38

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2000.63

355,488

23-Dec-2017

07:50

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2000.63

40,608

23-Dec-2017

09:35

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2000.63

46,752

23-Dec-2017

09:35

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2000.63

23,712

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2000.63

35,488

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2000.63

76,448

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2000.63

32,928

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2000.63

172,192

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2000.63

24,736

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

25,848

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,320

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

24,824

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

38,648

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,296

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,784

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2000.63

1,085,088

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2000.63

23,200

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,808

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,784

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,784

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2000.63

79,016

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

50,872

23-Aug-2017

09:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,784

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

23,200

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2000.63

69,792

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2000.63

67,744

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2000.63

38,048

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,192

23-Aug-2017

09:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2000.63

935,584

23-Dec-2017

09:35

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

58,032

23-Aug-2017

08:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2000.63

323,744

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

157,432

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,808

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

40,120

23-Aug-2017

08:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

853,240

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

36,536

23-Aug-2017

09:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2000.63

43,680

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2000.63

24,224

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

866,552

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2000.63

157,856

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,296

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,304

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

09:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2000.63

62,624

23-Dec-2017

10:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2000.63

89,256

23-Dec-2017

10:37

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2000.63

32,928

23-Dec-2017

09:35

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2000.63

88,224

23-Dec-2017

09:28

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2000.63

28,320

23-Dec-2017

08:37

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2000.63

355,496

23-Dec-2017

07:49

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2000.63

43,680

23-Dec-2017

09:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2000.63

53,416

23-Dec-2017

09:28

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2000.63

25,248

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2000.63

40,096

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2000.63

86,688

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2000.63

38,048

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2000.63

203,936

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,280

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

28,408

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

28,856

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

26,360

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

45,304

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

29,344

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

28,320

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,688

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2000.63

1,117,856

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2000.63

23,200

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

27,832

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,808

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,784

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2000.63

90,784

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

54,456

23-Aug-2017

09:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,296

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

23,200

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2000.63

83,616

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2000.63

81,056

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2000.63

40,096

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

09:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2000.63

1,264,800

23-Dec-2017

09:28

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

66,232

23-Aug-2017

08:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2000.63

375,456

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

163,576

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2000.63

28,320

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

48,312

23-Aug-2017

08:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

1,092,344

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,696

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

28,848

23-Aug-2017

09:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2000.63

50,336

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2000.63

25,760

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

869,624

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2000.63

176,800

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2000.63

28,328

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2000.63

29,344

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,712

23-Aug-2017

09:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2000.63

63,648

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2000.63

89,760

23-Dec-2017

10:33

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2000.63

35,488

23-Dec-2017

09:28

x86

Masterdataservices.msi

ไม่มีข้อมูล

25,776,128

23-Dec-2017

18:22

ไม่มีข้อมูล

Masterdataservicesexceladdin.msi

ไม่มีข้อมูล

3,198,976

23-Dec-2017

18:22

ไม่มีข้อมูล

Rsfx.msi

ไม่มีข้อมูล

2,273,280

23-Dec-2017

18:22

ไม่มีข้อมูล

Kfsqlxevent_dll_64

2017.140.2000.63

100,512

23-Dec-2017

08:39

ไม่มีข้อมูล

Mpt_xevent_sqlserver_xevent_linq_32

2017.140.2000.63

246,432

23-Dec-2017

09:21

ไม่มีข้อมูล

Mpt_xevent_sqlserver_xevent_linq_64

2017.140.2000.63

283,296

23-Dec-2017

09:13

ไม่มีข้อมูล

Mpt_xevent_sqlserver_xe_core_32

2017.140.2000.63

62,624

23-Dec-2017

08:09

ไม่มีข้อมูล

Mpt_xevent_sqlserver_xe_core_64

2017.140.2000.63

65,184

23-Dec-2017

08:34

ไม่มีข้อมูล

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

25,336

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

155,896

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

756,984

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

26,296

23-Aug-2017

09:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

865,528

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

14.0.1000.169

89,784

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

14.0.17041.0

25,336

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

14.0.17041.0

155,896

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.resources.dll

14.0.17041.0

764,152

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.resources.dll

2017.140.1000.169

26,288

23-Aug-2017

09:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.resources.dll

14.0.17041.0

865,528

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

14.0.17041.0

85,752

05-Aug-2017

09:50

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2000.63

81,576

23-Dec-2017

09:15

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2000.63

28,320

23-Dec-2017

08:34

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2000.63

355,488

23-Dec-2017

07:48

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2000.63

39,072

23-Dec-2017

09:15

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2000.63

44,192

23-Dec-2017

09:15

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2000.63

23,200

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2000.63

33,952

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2000.63

72,352

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2000.63

31,392

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2000.63

161,960

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2000.63

23,720

23-Dec-2017

10:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,808

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

24,312

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

36,600

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,272

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

25,768

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2000.63

1,072,800

23-Dec-2017

10:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2000.63

23,200

23-Dec-2017

10:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,296

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,272

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,792

23-Dec-2017

10:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2000.63

74,912

23-Dec-2017

10:22

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

49,336

23-Aug-2017

09:21

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,784

23-Dec-2017

10:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

23,200

23-Dec-2017

10:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2000.63

64,680

23-Dec-2017

10:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2000.63

61,600

23-Dec-2017

10:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2000.63

37,032

23-Dec-2017

10:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

09:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2000.63

777,376

23-Dec-2017

09:15

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

55,984

23-Aug-2017

08:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2000.63

304,800

23-Dec-2017

10:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,296

23-Dec-2017

10:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

37,560

23-Aug-2017

08:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2000.63

41,632

23-Dec-2017

10:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2000.63

23,712

23-Dec-2017

10:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2000.63

149,664

23-Dec-2017

10:31

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,296

23-Dec-2017

10:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,784

23-Dec-2017

10:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

09:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2000.63

62,624

23-Dec-2017

10:23

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

21,688

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,176

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2000.63

89,248

23-Dec-2017

10:24

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2000.63

32,416

23-Dec-2017

09:15

x86

Landingpage.resources.dll

14.0.2000.63

81,576

23-Dec-2017

09:14

x86

Microsoft.sql.chainer.package.resources.dll

14.0.2000.63

28,320

23-Dec-2017

08:34

x86

Microsoft.sql.chainer.product.resources.dll

14.0.2000.63

355,496

23-Dec-2017

07:48

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

14.0.2000.63

39,584

23-Dec-2017

09:15

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

14.0.2000.63

43,680

23-Dec-2017

09:15

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.setup.resources.dll

14.0.2000.63

23,200

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.resources.dll

14.0.2000.63

33,952

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.resources.dll

14.0.2000.63

72,864

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

14.0.2000.63

31,392

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

14.0.2000.63

162,464

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

14.0.2000.63

23,712

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,808

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.common.resources.dll

14.0.17041.0

24,312

05-Aug-2017

09:50

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.resources.dll

14.0.17041.0

36,600

05-Aug-2017

09:51

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.extensibility_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,272

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

25,760

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.impy_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.imr_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

14.0.2000.63

1,073,824

23-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

14.0.2000.63

23,200

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ismasterextension.resources.dll

14.0.1000.169

26,296

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.isworkerextension.resources.dll

14.0.1000.169

25,272

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,784

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

14.0.2000.63

75,424

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.polybaseconfigextension.resources.dll

14.0.1000.169

49,336

23-Aug-2017

09:20

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,784

23-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

23,208

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

14.0.2000.63

65,184

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.resources.dll

14.0.2000.63

61,600

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

14.0.2000.63

37,024

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.saa_configextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

09:24

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

14.0.2000.63

769,696

23-Dec-2017

09:15

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

14.0.1000.169

55,480

23-Aug-2017

08:36

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

14.0.2000.63

305,824

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,296

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

14.0.1000.169

37,560

23-Aug-2017

08:30

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smpy_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.smr_configextension.resources.dll

14.0.2000.63

22,176

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.resources.dll

14.0.2000.63

41,632

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

14.0.2000.63

23,712

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2017.140.2000.63

150,176

23-Dec-2017

10:29

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.resources.dll

14.0.2000.63

27,296

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

14.0.2000.63

26,792

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.resources.dll

14.0.1000.169

22,200

23-Aug-2017

09:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

14.0.2000.63

62,624

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.xtp.configextension.resources.dll

14.0.1000.169

21,688

23-Aug-2017

09:14

x86

Microsoft.sqlserver.deployment.resources.dll

14.0.1000.169

21,168

23-Aug-2017

07:58

x86

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

14.0.2000.63

89,248

23-Dec-2017

10:25

x86

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.resources.dll

14.0.2000.63

32,416

23-Dec-2017

09:15

x86

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม Microsoft Insider >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×