ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

สรุป

การอัปเดตความปลอดภัยนี้จะช่วยแก้ไขช่องโหว่ใน Microsoft Office ที่อาจทำให้โค้ดจากระยะไกลถ้าผู้ใช้เปิดไฟล์ Office ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องโหว่เหล่านี้ให้ดูที่ช่องโหว่ทั่วไปของ Microsoft และการเพิ่มความเสี่ยงของ MICROSOFT CVE-2018-8156หมายเหตุ เมื่อต้องการนำการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไปใช้คุณต้องมีเวอร์ชันวางจำหน่ายของService Pack 2 สำหรับ Microsoft Project Server ๒๐๑๐ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์

วิธีรับและติดตั้งการอัปเดต

วิธีที่ 1: การอัปเดต Microsoft

การอัปเดตนี้พร้อมใช้งานจาก Microsoft Update เมื่อคุณเปิดการอัปเดตอัตโนมัติการอัปเดตนี้จะได้รับการดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับการอัปเดตความปลอดภัยโดยอัตโนมัติให้ดูที่Windows Update: คำถามที่ถามบ่อย

วิธีที่ 2: แค็ตตาล็อก Microsoft Update

เมื่อต้องการรับแพคเกจแบบสแตนด์อโลนสำหรับการอัปเดตนี้ให้ไปที่เว็บไซต์แค็ตตาล็อกของ Microsoft update

วิธีที่ 3: ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์

คุณสามารถรับแพคเกจการอัปเดตแบบสแตนด์อโลนผ่านทางศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ ทำตามคำแนะนำในการติดตั้งบนหน้าการดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งการอัปเดต

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย

สำหรับข้อมูลการปรับใช้เกี่ยวกับการอัปเดตนี้ให้ดูที่ข้อมูลการปรับใช้การปรับปรุงความปลอดภัย: 8 พฤษภาคม๒๐๑๘

ข้อมูลการแทนที่การอัปเดตความปลอดภัย

การอัปเดตความปลอดภัยนี้จะแทนที่การอัปเดตความปลอดภัยที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้๒๙๖๕๓๐๒

ข้อมูลแฮชของไฟล์

ชื่อแพคเกจ

แพคเกจแฮ SHA 1

แพคเกจแฮ SHA 2

pjsrvloc2010-kb3114889-fullfile-x64-glb.exe

5FF791B9A571C3DE534B0931163973B4DF1DB77E

5D6D1198EA1E275D66767C9FFD385304BB1D747D545979A8272AB387C3325BB3

 

ข้อมูลไฟล์

การอัปเดตความปลอดภัยนี้เวอร์ชันภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ไฟล์ (หรือแอตทริบิวต์ไฟล์เวอร์ชันที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้จะแสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับไฟล์เหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมกับอคติการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างบนไฟล์

ตัวระบุไฟล์

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1025

localizedupgrade.xml

๓๓๖,๕๙๐

15-Oct-2014

10:00

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1029

localizedupgrade.xml

๓๒๘,๙๒๐

15-Oct-2014

09:52

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1030

localizedupgrade.xml

๓๒๖,๓๖๕

15-Oct-2014

09:51

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1031

localizedupgrade.xml

๓๒๗,๙๕๓

15-Oct-2014

09:54

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1032

localizedupgrade.xml

๓๔๖,๙๓๕

15-Oct-2014

09:55

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1033

localizedupgrade.xml

๓๒๔,๑๘๙

13-May-2015

08:16

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.3082

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

14.0.7007

๒๓๒,๐๒๔

14-Dec-2012

11:22

prjsvr.sql.loc.insdeflp.sql.3082

insdeflp.sql

๕๔๑,๔๓๒

14-Dec-2012

10:02

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.3082

localizedupgrade.xml

๓๒๘,๔๕๑

15-Oct-2014

09:53

pwa.lcid.resx.3082

pwa.es-es.resx

๘๖๖,๕๑๔

14-Dec-2012

10:02

prjsvr.sql.loc.insdef.sql.1035

insdef.sql

๒๕,๒๐๖

14-Dec-2012

10:03

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1035

localizedupgrade.xml

๓๒๗,๐๕๕

15-Oct-2014

09:55

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1036

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

14.0.7007

๒๓๖,๑๔๔

14-Dec-2012

11:26

milestonesduethismonth.xlsx.1036

milestonesduethismonth.xlsx

๑๘,๙๔๐

14-Dec-2012

10:06

prjsvr.sql.loc.insdeflp.sql.1036

insdeflp.sql

๕๔๐,๐๒๖

14-Dec-2012

10:06

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1036

localizedupgrade.xml

๓๒๘,๐๒๘

15-Oct-2014

09:54

pwa.lcid.resx.1036

pwa.fr-fr.resx

๘๘๒,๕๑๗

17-Aug-2013

08:59

pwa.resources.pwafeatures.resx.1036

pwafeatures.fr-fr.resx

๑๓๗,๒๘๕

14-Dec-2012

10:06

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1037

localizedupgrade.xml

๓๓๑,๗๘๕

15-Oct-2014

09:55

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1038

localizedupgrade.xml

๓๒๙,๕๓๙

15-Oct-2014

09:55

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1040

localizedupgrade.xml

๓๒๗,๖๑๘

15-Oct-2014

10:04

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1041

localizedupgrade.xml

๓๓๑,๐๗๔

15-Oct-2014

04:31

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1042

localizedupgrade.xml

๓๒๗,๐๔๔

15-Oct-2014

09:56

issuesandrisks.xlsx.1044

issuesandrisks.xlsx

๑๖,๖๑๗

14-Dec-2012

10:03

microsoft.office.project.shared.intl.loc.dll.1044

microsoft.office.project.shared.intl.resources.dll

14.0.7007

๒๒๗,๙๒๘

14-Dec-2012

11:24

prjmsg.dll_1044

microsoft.office.project.server.msg.dll

14.0.7007

๑๗๖,๒๒๔

14-Dec-2012

11:24

prjsvr.sql.loc.insdeflp.sql.1044

insdeflp.sql

๕๓๙,๒๒๐

14-Dec-2012

10:03

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1044

localizedupgrade.xml

๓๒๕,๔๒๑

15-Oct-2014

09:56

pwa.lcid.resx.1044

pwa.nb-no.resx

๘๒๖,๘๕๖

14-Dec-2012

10:03

pwa.resources.pwafeatures.resx.1044

pwafeatures.nb-no.resx

๑๓๑,๓๒๙

14-Dec-2012

10:03

pws.resources.pws.resx.1044

pws.nb-no.resx

๒๕,๖๘๘

14-Dec-2012

10:03

prjsvr.sql.loc.insdeflp.sql.1043

insdeflp.sql

๕๓๗,๙๕๐

14-Dec-2012

10:03

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1043

localizedupgrade.xml

๓๒๖,๕๘๑

15-Oct-2014

09:57

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1045

localizedupgrade.xml

๓๒๙,๑๕๑

15-Oct-2014

09:57

prjsvr.sql.loc.insdeflp.sql.1046

insdeflp.sql

๕๔๓,๕๒๐

14-Dec-2012

10:11

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1046

localizedupgrade.xml

๓๒๗,๔๘๙

15-Oct-2014

10:06

prjsvr.sql.loc.insdeflp.sql.2070

insdeflp.sql

๕๔๐,๒๔๖

14-Dec-2012

10:02

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.2070

localizedupgrade.xml

๓๒๗,๗๓๑

15-Oct-2014

10:04

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1049

localizedupgrade.xml

๓๔๒,๗๒๒

15-Oct-2014

09:59

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1051

localizedupgrade.xml

๓๒๙,๓๕๙

15-Oct-2014

09:59

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1060

localizedupgrade.xml

๓๒๕,๙๑๒

15-Oct-2014

10:00

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1053

localizedupgrade.xml

๓๒๖,๐๐๗

15-Oct-2014

10:00

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1055

localizedupgrade.xml

๓๒๖,๕๖๘

15-Oct-2014

10:00

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1058

localizedupgrade.xml

๓๔๑,๗๖๙

15-Oct-2014

10:01

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.2052

localizedupgrade.xml

๓๒๓,๐๒๒

15-Oct-2014

10:00

prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1028

localizedupgrade.xml

๓๒๓,๒๘๕

15-Oct-2014

10:01

dataedit.dll

dataedit.dll

14.0.7156.5000

๔๕๓,๓๐๔

29-Jul-2015

07:34

microsoft.office.project.schema.dll

microsoft.office.project.schema.dll

14.0.7005.1000

๕,๓๒๓,๓๔๔

31-Oct-2012

07:36

microsoft.office.project.server.administration.dll

microsoft.office.project.server.administration.dll

14.0.7118.5000

๒๘๙,๔๖๔

12-Feb-2014

07:34

microsoft.office.project.server.communications.dll

microsoft.office.project.server.communications.dll

14.0.7141.5000

๒๘๙,๔๖๔

03-Dec-2014

11:10

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

14.0.7141.5000

๕๐๒,๔๔๘

03-Dec-2014

11:10

microsoft.office.project.server.dll

microsoft.office.project.server.dll

14.0.7165.5000

๗,๒๙๓,๖๒๔

11-Dec-2015

07:09

microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.7141.5000

๒,๑๔๙,๐๔๘

03-Dec-2014

10:50

microsoft.office.project.server.native.dll

microsoft.office.project.server.native.dll

14.0.7011.1000

๔๘๓,๔๘๘

06-Mar-2013

03:14

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

14.0.7148.5000

๑,๐๕๑,๓๖๘

31-Mar-2015

12:44

microsoft.office.project.server.pwa.dll

microsoft.office.project.server.pwa.dll

14.0.7208.5000

๒,๐๘๔,๖๕๖

11-Apr-2018

10:57

microsoft.office.project.server.upgrade.dll

microsoft.office.project.server.upgrade.dll

14.0.7156.5000

๕,๙๙๙,๒๘๘

29-Jul-2015

07:34

microsoft.office.project.server.webservice.dll

microsoft.office.project.server.webservice.dll

14.0.7141.5000

๔๙๔,๒๖๔

03-Dec-2014

11:10

microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

14.0.7101.5000

๑๓๓,๘๑๖

22-Apr-2013

04:49

microsoft.office.project.webproj.dll

microsoft.office.project.webproj.dll

14.0.7143.5000

๗๘๙,๑๖๘

13-Jan-2015

01:36

microsoft.office.project.webprojserver.dll

14.0.7143.5000

๗๘๙,๑๖๘

13-Jan-2015

01:36

prjsvr.sql.addpublishsps12.sql

addpublishsps12.sql

๓๘๐,๖๙๕

15-Oct-2014

04:20

prjsvr.sql.addpubsps12.sql

addpubsps12.sql

๑,๒๗๑,๕๓๖

29-Jul-2015

07:15

prjsvr.sql.addpubtab12.sql

addpubtab12.sql

๒๔๑,๓๗๐

15-Oct-2014

04:20

prjsvr.sql.addqueue1projectsps12.sql

addqueue1projectsps12.sql

๙๑,๕๒๑

15-Oct-2014

04:20

prjsvr.sql.addqueue1timesheetsps12.sql

addqueue1timesheetsps12.sql

๙๒,๗๖๐

15-Oct-2014

04:20

prjsvr.sql.addreptab12.sql

addreptab12.sql

๕๘,๘๕๗

15-Oct-2014

04:20

prjsvr.sql.addsps12.sql

addsps12.sql

๕๖๕,๕๘๕

13-May-2015

08:17

prjsvr.sql.addversionsps12.sql

addversionsps12.sql

๑๖๖,๐๗๑

15-Oct-2014

04:20

prjsvr.sql.addverstab12.sql

addverstab12.sql

๑๒๔,๔๗๙

15-Oct-2014

04:20

prjsvr.sql.addworkingsps12.sql

addworkingsps12.sql

๑๒๐,๖๖๐

15-Oct-2014

04:20

prjsvr.sql.addworksps12.sql

addworksps12.sql

๑๒๕,๒๓๙

15-Oct-2014

04:20

prjsvr.sql.addworktab12.sql

addworktab12.sql

๑๓๒,๙๑๑

15-Oct-2014

04:20

prjsvr.sql.autogen.sql

autogen.sql

๒๒,๘๐๒

13-May-2015

08:17

prjsvr.sql.initrep12.sql

addreportingsps12.sql

๑,๔๗๗,๕๗๗

15-Oct-2014

04:20

ps12lib.config

๖๐๙

17-Nov-2010

08:34

ps12lib.dll

14.0.6015.1000

๑๑,๗๑๒

21-Dec-2010

08:37

pwa.admin.addmodifyuser.aspx

addmodifyuser.aspx

๑๔๖,๒๘๒

12-Feb-2014

07:23

pwa.admin.enterpriseprojecttypedetails.aspx

enterpriseprojecttypedetails.aspx

๓๕,๙๖๘

08-Nov-2013

05:48

pwa.library.dom.debug.js

๒๔,๘๑๔

26-Sep-2010

07:22

pwa.library.dom.js

๑๕,๕๕๐

26-Sep-2010

07:22

pwa.library.gridsatellite.debug.js

gridsatellite.debug.js

๕๓,๙๙๖

27-May-2015

02:24

pwa.library.gridsatellite.js

gridsatellite.js

๓๖,๕๔๓

27-May-2015

02:24

pwa.library.myworksatellite.js

mytaskssatellite.js

๓๙,๙๑๙

10-Feb-2015

03:26

pwa.library.projectcentersatellite.debug.js

projectcentersatellite.debug.js

๑๔,๐๙๒

05-Nov-2014

02:00

pwa.library.projectcentersatellite.js

projectcentersatellite.js

๑๐,๕๘๐

05-Nov-2014

02:00

pwa.library.projectdrilldownsatellite.debug.js

projectdrilldownsatellite.debug.js

๑๑๑,๘๕๑

27-May-2015

02:24

pwa.library.projectdrilldownsatellite.js

projectdrilldownsatellite.js

๗๒,๑๐๗

27-May-2015

02:24

pwa.library.projectserverscripts.debug.js

projectserverscripts.debug.js

๔๑๔,๘๖๑

27-Oct-2012

04:15

pwa.library.projectserverscripts.js

projectserverscripts.js

๓๐๘,๙๕๙

27-Oct-2012

04:15

pwa.library.pwaparts.ascx

pwaparts.ascx

๑๙,๕๐๔

17-Oct-2012

10:46

pwa.library.remotetextconv.debug.js

remotetextconv.debug.js

๑๕,๙๔๘

10-Feb-2015

03:26

pwa.library.remotetextconv.js

remotetextconv.js

๗,๗๑๐

10-Feb-2015

03:26

pwa.library.shell.debug.js

shell.debug.js

๘๐,๐๙๘

02-Jul-2011

08:58

pwa.library.shell.js

shell.js

๕๑,๑๒๖

02-Jul-2011

08:58

pwa.library.statusapprovalssatellite.js

statusapprovalssatellite.js

๑๙,๙๙๕

23-May-2013

09:52

pwa.library.timesheetsatellite.js

timesheetsatellite.js

๕๖,๓๗๙

27-Oct-2012

04:15

pwa.library.treepicker.debug.js

๑๓,๕๕๘

26-Sep-2010

07:22

pwa.library.treepicker.js

๕,๙๕๖

26-Sep-2010

07:22

pwa.pwaribbon.pwaribbon.xml

pwaribbon.xml

๖๔๑,๑๒๑

31-Oct-2012

12:57

pwa.rules.rulesaddmod.aspx

rulesaddmod.aspx

๔๓,๕๙๘

19-Dec-2013

11:09

pwa.statusing.addtask.aspx

addtask.aspx

๑๕,๓๔๓

19-Dec-2013

11:09

pwa.wssadmin.createpsiapp.apx

createpsiserviceapp.aspx

๖,๑๓๒

21-Nov-2012

05:43

pwa.wssadmin.createpwa.aspx

createpwa.aspx

๑๘,๙๓๘

21-Nov-2012

06:06

pwa.wssadmin.managepsiapp.aspx

managepsiserviceapp.aspx

๕,๐๓๓

21-Nov-2012

05:43

pwa.wssadmin.managepwa.aspx

managepwa.aspx

๗,๘๐๐

21-Nov-2012

05:43

sdk.microsoft.office.project.server.library.dll

microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.7141.5000

๒,๑๔๙,๐๔๘

03-Dec-2014

10:50

sdk.microsoft.office.project.shared.dll

microsoft.office.project.shared.dll

14.0.7101.5000

๑๓๓,๘๑๖

22-Apr-2013

04:49

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

วิธีใช้สำหรับการติดตั้งการอัปเดต: Windows Update: คำถามที่ถามบ่อย

โซลูชันด้านความปลอดภัยสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้าน it: การสนับสนุนด้านความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหา

วิธีใช้สำหรับการป้องกันคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ของคุณจากไวรัสและมัลแวร์: Microsoft Secure

การสนับสนุนเฉพาะที่ตามประเทศของคุณ: การสนับสนุนสากล

เสนอฟีเจอร์หรือให้คำติชมบน sharepoint: พอร์ทัลเสียงของผู้ใช้ sharepoint

 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน
สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×