ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ประกาศ

การอัปเดตนี้ไม่พร้อมใช้งานอีกต่อไป เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ให้ติดตั้งการอัปเดตล่าสุดของ Microsoft Office จากบทความ Microsoft เอกสารต่อไปนี้:

การอัปเดตล่าสุดสำหรับ Office เวอร์ชันที่ใช้ Windows Installer (MSI)

ข้อมูลเพิ่มเติม

การอัปเดตนี้มีไฟล์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้32-bitข้อมูล Msmipc-x-none

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Ipcsecproc.dll

1.0.622.44

๑,๐๑๙,๐๔๐

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll

1.0.622.44

๑,๓๑๒,๔๐๐

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

๑๔,๔๘๘

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

๑๖,๐๒๔

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

๑๖,๕๓๖

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

๑๘,๐๗๒

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

๑๙,๐๙๖

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

๒๐,๑๒๐

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

๒๐,๖๓๒

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

๒๑,๑๔๔

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

๒๑,๖๕๖

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

๒๒,๑๖๘

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

๒๒,๖๘๐

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

๒๓,๑๙๒

12-Mar-2014

12:07

Msipc.dll.mui

1.0.622.44

๒๔,๗๒๘

12-Mar-2014

12:07

Msipcevents.man

Not Applicable

๘,๔๘๖

12-Mar-2014

12:07

64-bitข้อมูล Msmipc-x-none

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Armsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๑๙,๐๙๖

12-Mar-2014

12:09

Bgmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๑,๖๕๖

12-Mar-2014

12:09

Brmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๑,๖๕๖

12-Mar-2014

12:09

Camsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๒,๖๘๐

12-Mar-2014

12:09

Cnmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๑๔,๔๘๘

12-Mar-2014

12:09

Csmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๑,๑๔๔

12-Mar-2014

12:09

Damsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๑,๖๕๖

12-Mar-2014

12:09

Demsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๓,๑๙๒

12-Mar-2014

12:09

Elmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๔,๗๒๘

12-Mar-2014

12:09

Enusmsipcmuidll.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๐,๖๓๒

12-Mar-2014

12:09

Esmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๒,๖๘๐

12-Mar-2014

12:09

Etmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๐,๑๒๐

12-Mar-2014

12:09

Eumsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๑,๖๕๖

12-Mar-2014

12:09

Fimsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๑,๑๔๔

12-Mar-2014

12:09

Frmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๓,๑๙๒

12-Mar-2014

12:09

Glmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๒,๑๖๘

12-Mar-2014

12:09

Hemsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๑๘,๐๗๒

12-Mar-2014

12:09

Himsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๑,๑๔๔

12-Mar-2014

12:09

Hrmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๐,๖๓๒

12-Mar-2014

12:09

Humsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๑,๑๔๔

12-Mar-2014

12:09

Idmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๑,๑๔๔

12-Mar-2014

12:09

Ipcsecprocdll.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๑,๐๙๙,๙๓๖

12-Mar-2014

12:09

Itmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๒,๖๘๐

12-Mar-2014

12:09

Jamsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๑๖,๕๓๖

12-Mar-2014

12:09

Kkmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๐,๖๓๒

12-Mar-2014

12:09

Komsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๑๖,๐๒๔

12-Mar-2014

12:09

Ltmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๐,๑๒๐

12-Mar-2014

12:09

Lvmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๑,๑๔๔

12-Mar-2014

12:09

Msipcdll.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๑,๗๙๒,๑๔๔

12-Mar-2014

12:09

Msipceventsbinary.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

Not Applicable

๘,๔๘๖

12-Mar-2014

12:09

Msmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๐,๖๓๒

12-Mar-2014

12:09

Nlmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๒,๑๖๘

12-Mar-2014

12:09

Nomsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๐,๖๓๒

12-Mar-2014

12:09

Plmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๒,๖๘๐

12-Mar-2014

12:09

Ptmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๒,๑๖๘

12-Mar-2014

12:09

Romsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๑,๖๕๖

12-Mar-2014

12:09

Rumsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๒,๑๖๘

12-Mar-2014

12:09

Skmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๑,๑๔๔

12-Mar-2014

12:09

Slmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๐,๖๓๒

12-Mar-2014

12:09

Sr_cyrl_bamsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๐,๖๓๒

12-Mar-2014

12:09

Sr_cyrl_csmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๐,๖๓๒

12-Mar-2014

12:09

Sr_latn_csmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๑,๑๔๔

12-Mar-2014

12:09

Svmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๐,๖๓๒

12-Mar-2014

12:09

Thmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๐,๖๓๒

12-Mar-2014

12:09

Trmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๐,๑๒๐

12-Mar-2014

12:09

Twmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๑๔,๔๘๘

12-Mar-2014

12:09

Ukmsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๑,๖๕๖

12-Mar-2014

12:09

Vimsipcmui.8f104aa0_c9dd_44ce_95a7_6ec951e569a4

1.0.622.44

๒๒,๖๘๐

12-Mar-2014

12:09

Windows 8

  1. ปัดนิ้วเข้ามาจากขอบด้านขวาของหน้าจอแล้วแตะค้นหา ถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ให้ชี้ไปที่มุมล่างขวาของหน้าจอแล้วคลิกค้นหา

  2. พิมพ์windows updateแล้วแตะหรือคลิกการตั้งค่าจากนั้นแตะหรือคลิกดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้ในผลลัพธ์การค้นหา

  3. ในรายการของการอัปเดตให้ค้นหาแล้วแตะหรือคลิกอัปเดต๒๗๖๘๐๑๒จากนั้นแตะหรือคลิกถอนการติดตั้ง

Windows 7

  1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้

  2. พิมพ์Appwiz. cplแล้วคลิกตกลง

  3. คลิก ดูการอัปเดตที่ติดตั้งไว้

  4. ในรายการของการอัปเดตให้ค้นหาแล้วคลิกอัปเดต๒๗๖๘๐๑๒แล้วคลิกถอนการติดตั้ง

ระบบ Office TechCenter มีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Office TechCenter ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

การสนับสนุนและแหล่งข้อมูล IT สำหรับ Microsoft Office

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×