ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ข้อความนำ

Microsoft ได้เผยแพร่การอัปเดตสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office Web Apps แล้ว การอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Office Web Apps Server นอกจากนี้การอัปเดตนี้มีการปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงาน

ปัญหาที่การอัปเดตนี้แก้ไข

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • Excel Online ถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ SharePoint Server ๒๐๑๓

  • คุณสร้างหน้า wiki ใน Excel Online

  • คุณเพิ่ม web part สำหรับ Excel Web Access (EWA) ลงในหน้าแล้วคุณชี้ web part ไปยังเวิร์กบุ๊ก Excel

  • คุณเพิ่มตัวกรองข้อความลงในเวิร์กบุ๊กแล้วคุณเชื่อมต่อเวิร์กบุ๊กกับ web part EWA

  • คุณบันทึกหน้า

  • คุณใส่ค่าในตัวกรองข้อความแล้วกด ENTER

ในสถานการณ์สมมตินี้ค่าในเวิร์กบุ๊กบนเว็บเพจของ SharePoint ไม่ได้รับการอัปเดต

การแก้ไข

รายละเอียดการติดตั้ง

วิธีการขอรับและติดตั้งการอัปเดต

เมื่อต้องการรับแพคเกจแบบสแตนด์อโลนสำหรับการอัปเดตนี้ให้ไปที่เว็บไซต์แค็ตตาล็อกของ Microsoft update หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์สนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:

119591 วิธีการขอรับไฟล์สนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ Microsoft สแกนไฟล์นี้สำหรับไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับไวรัสล่าสุดที่พร้อมใช้งานในวันที่ที่มีการโพสต์ไฟล์ ไฟล์จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังไฟล์

การอัปเดตนี้มีไฟล์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้:

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Accessclientdesignerexternal.js

Not applicable

๕๔๑,๕๕๗

12-Mar-13

14:01

Accessserverscriptsexternal.js

Not applicable

๑,๑๖๔,๗๐๘

12-Mar-13

14:01

Acewdat.dll

15.0.4454.1000

๓,๐๕๑,๖๔๘

12-Mar-13

14:01

Acewstr.dll

15.0.4454.1000

๘๕๙,๒๗๒

13-Mar-13

10:14

Agentmanagerwatchdog.exe

15.0.4481.1000

๒๖,๗๓๖

12-Mar-13

14:01

Alger.ttf

Not applicable

๗๖,๕๘๘

12-Mar-13

14:01

Appserverhost.exe

15.0.4481.1000

๑๘,๕๒๘

12-Mar-13

14:01

Bauhs93.ttf

Not applicable

๔๗,๖๔๔

12-Mar-13

14:01

Blank10x10.gif

Not applicable

๔๙

13-Mar-13

10:33

Bootedit.js

Not applicable

๑,๒๓๐,๑๑๓

12-Mar-13

14:02

Bootview.js

Not applicable

๘๓๙,๑๗๑

12-Mar-13

14:02

Box4_cluster.css

Not applicable

๒,๒๗๔

13-Mar-13

10:33

Box4intl.js

Not applicable

๗๔,๑๑๕

12-Mar-13

14:01

Branding.dll

15.0.4454.1000

๑๕,๙๖๐

12-Mar-13

14:02

Broadcast.attendee.js

Not applicable

Not applicable

12-Mar-13

14:01

Broadcast.info.js

Not applicable

๖,๒๓๘

12-Mar-13

14:02

Broadcast.powerpoint.css

Not applicable

๓๑,๔๒๓

12-Mar-13

14:01

Broadcast.powerpoint.js

Not applicable

๓๑,๘๘๐

12-Mar-13

14:01

Broadcast.presenter.js

Not applicable

๒,๖๗๖

12-Mar-13

14:01

Broadcast.shared.js

Not applicable

๓๙๕,๙๖๔

12-Mar-13

14:01

Broadcast.word.js

Not applicable

๕,๑๐๕

12-Mar-13

14:01

Broadcasthost.js

Not applicable

๘๗๙,๑๓๕

12-Mar-13

14:01

Broadcastintl.js

Not applicable

๓,๙๙๘

12-Mar-13

14:01

Broadcastwatchdog_app.exe

15.0.4481.1000

๑๙,๕๕๒

12-Mar-13

14:01

Broadcastwatchdog_wfe.exe

15.0.4481.1000

๓๘,๕๑๒

12-Mar-13

14:01

Calibril.ttf

Not applicable

๗๕๘,๑๙๖

12-Mar-13

14:01

Calibrili.ttf

Not applicable

๘๖๘,๔๖๔

12-Mar-13

14:01

Columnselect.cur

Not applicable

๒,๒๓๘

13-Mar-13

10:33

Commonintl.js

Not applicable

๔๐,๗๑๙

12-Mar-13

14:01

Crossdomainajax.ashx

Not applicable

๒๕๘

12-Mar-13

14:01

Diskcachewatchdog.exe

15.0.4481.1000

๑๕,๔๕๖

12-Mar-13

14:01

Edit.dll1.js

Not applicable

๒๘,๖๒๘

12-Mar-13

14:02

Editappserverhost.exe

15.0.4481.1000

๒๘,๒๕๖

12-Mar-13

14:01

Editappserverhostslim.exe

Not applicable

๑๓๒,๑๗๖

12-Mar-13

14:01

Editsurface.css

Not applicable

๕,๘๖๕

12-Mar-13

14:01

Ewa.bi.js

Not applicable

๑๑๖,๖๗๒

12-Mar-13

14:01

Ewa.cuixas.js

Not applicable

๑๘๑,๔๒๑

12-Mar-13

14:01

Ewa.ev.js

Not applicable

๘,๕๓๖

12-Mar-13

14:01

Ewa.js

Not applicable

๗๕๐,๗๔๔

12-Mar-13

14:01

Ewa.nov.js

Not applicable

๖๘,๗๑๑

12-Mar-13

14:01

Ewa.pi.js

Not applicable

๒๗๓,๕๑๖

12-Mar-13

14:01

Ewa.strings.moss.js

Not applicable

๑๙,๐๑๓

12-Mar-13

14:01

Ewa.strings.wac.js

Not applicable

๑๙,๐๐๕

12-Mar-13

14:01

Ewa.ts.js

Not applicable

๑๑๙,๒๗๖

12-Mar-13

14:01

Ewaanth.gif

Not applicable

๒๑๖

13-Mar-13

10:35

Ewaantv.gif

Not applicable

๒๑๓

13-Mar-13

10:35

Ewamoss.bi.js

Not applicable

๑๑๖,๖๙๗

12-Mar-13

14:01

Ewamoss.cuixas.js

Not applicable

๑๘๑,๕๕๙

12-Mar-13

14:01

Ewamoss.ee.js

Not applicable

๓๒,๖๓๑

12-Mar-13

14:01

Ewamoss.ev.js

Not applicable

๘,๕๔๐

12-Mar-13

14:01

Ewamoss.evc.js

Not applicable

๒๖,๓๓๑

12-Mar-13

14:01

Ewamoss.js

Not applicable

๗๘๙,๙๓๕

12-Mar-13

14:01

Ewamoss.nov.js

Not applicable

๖๘,๘๒๓

12-Mar-13

14:01

Ewamoss.pi.js

Not applicable

๒๗๓,๖๙๒

12-Mar-13

14:01

Ewamoss.ts.js

Not applicable

๑๑๙,๔๓๘

12-Mar-13

14:01

Ewr023.gif

Not applicable

๙๐๘

13-Mar-13

10:35

Ewr034.gif

Not applicable

๔๓

13-Mar-13

10:28

Ewr048.gif

Not applicable

๓๒๕

13-Mar-13

10:28

Ewr049.gif

Not applicable

๓๒๓

13-Mar-13

10:28

Ewrdefault.css

Not applicable

๙๔,๗๗๐

12-Mar-13

14:01

Excelcnv.exe

15.0.4481.1000

๒๙,๓๙๕,๐๒๔

12-Mar-13

14:01

Excelcommonserverimagecluster.css

Not applicable

๘,๘๘๓

13-Mar-13

10:28

Excelframe.css

Not applicable

๗,๕๘๗

12-Mar-13

14:01

Exceljs.ashx

Not applicable

๒๕๐

12-Mar-13

14:01

Excelribbon.css

Not applicable

๔๔,๒๒๒

12-Mar-13

14:01

Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascx

Not applicable

๒,๑๙๓

12-Mar-13

14:01

Excelwebrenderernovcontrol.ascx

Not applicable

๑,๕๓๕

12-Mar-13

14:01

Exp_pdf_server.dll

15.0.4454.1000

๑๔๐,๘๘๘

12-Mar-13

14:01

Exp_xps_server.dll

15.0.4454.1000

๗๗,๔๐๐

12-Mar-13

14:01

Farmstatemanagerwatchdog.exe

15.0.4481.1000

๑๕,๔๕๖

12-Mar-13

14:01

Farmstatereplicator.exe

15.0.4481.1000

๑๔,๙๔๔

12-Mar-13

14:01

Favicon_excel.ico

Not applicable

๘,๙๕๘

13-Mar-13

10:35

Favicon_onenote.ico

Not applicable

๘,๙๕๘

13-Mar-13

10:33

Favicon_ppt.ico

Not applicable

๘,๙๕๘

13-Mar-13

10:33

Favicon_word.ico

Not applicable

๘,๙๕๘

13-Mar-13

10:33

Form.js

Not applicable

๒๒๗,๐๖๖

12-Mar-13

14:01

Formatpainterobject.cur

Not applicable

๓๒๖

13-Mar-13

10:33

Gkpowerpoint.dll

15.0.4454.1000

๒,๕๗๗,๕๐๔

12-Mar-13

14:01

Gkword.dll

15.0.4454.1000

๓,๒๘๘,๖๗๒

12-Mar-13

14:01

Hostingservicewatchdog.exe

15.0.4469.1000

๑๔,๙๖๐

12-Mar-13

14:01

Igx.dll

15.0.4481.1000

๑๐,๑๔๖,๘๙๖

12-Mar-13

14:01

Igxserver.dll

15.0.4481.1000

๑๐,๒๑๔,๔๕๖

12-Mar-13

14:01

Imagingservice.exe

15.0.4481.1000

๑๕,๙๙๒

12-Mar-13

14:01

Imagingwatchdog.exe

15.0.4469.1000

๑๙,๕๗๖

12-Mar-13

14:01

Jquery-1.4.3.min.js

Not applicable

๘๐,๑๓๐

12-Mar-13

14:01

Jquery-ui-1.8.5.custom.min.js

Not applicable

๑๖,๔๘๘

12-Mar-13

14:01

Meetingsdark.cluster.css

Not applicable

๒,๓๔๓

13-Mar-13

10:35

Meetingslight.cluster.css

Not applicable

๗๒๑

13-Mar-13

10:35

Meetingslyncstatusbar.css

Not applicable

๒๔,๙๖๐

12-Mar-13

14:01

Meetingstoolbar.css

Not applicable

๒๙,๓๖๔

12-Mar-13

14:01

Metlyncframe.css

Not applicable

๑๘,๖๙๘

12-Mar-13

14:01

Metpptframe.css

Not applicable

๑๘,๖๙๘

12-Mar-13

14:01

Metricsprovider.exe

15.0.4481.1000

๑๗,๐๑๖

12-Mar-13

14:01

Mewa.image.css

Not applicable

๑,๒๐๕

13-Mar-13

10:28

Mewa.js

Not applicable

๓๔๗,๐๗๖

12-Mar-13

14:01

Mewa.string.js

Not applicable

๑,๑๙๒

12-Mar-13

14:01

Mewastyles.css

Not applicable

๓๕,๒๓๐

12-Mar-13

14:01

Mewastylesrtl.css

Not applicable

๓๕,๒๓๒

12-Mar-13

14:01

Microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4481.1506

๑,๑๗๗,๗๗๖

12-Mar-13

14:01

Microsoft.data.datafeedclient.dll

12.0.0.50823

๑๒๐,๗๕๒

12-Mar-13

0:13

Microsoft.data.edm.dll

3.5.30729.50823

๖๕๒,๖๙๖

12-Mar-13

0:13

Microsoft.data.odata.dll

3.5.30729.50823

๗๘๘,๓๘๔

12-Mar-13

0:13

Microsoft.excel.adomdclient.dll

11.0.2809.27

๖๕๐,๑๙๒

12-Mar-13

0:13

Microsoft.excel.amo.dll

11.0.2809.27

๑,๔๘๑,๖๘๐

12-Mar-13

0:13

Microsoft.excel.streaming.dll

11.0.2809.28

๑๗๓,๐๒๔

12-Mar-13

0:11

Microsoft.excel.xmla.dll

11.0.2809.27

๓๓๐,๗๐๔

12-Mar-13

0:11

Microsoft.office.excel.datamodel.dll

15.0.4457.1000

๗๐๓,๐๔๐

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.dll

15.0.4481.1503

๙๒๘,๘๕๖

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.interop.dll

15.0.4481.1503

๔๔๗,๕๙๒

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.proxy.dll

15.0.4469.1000

๒๖๕,๓๐๔

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.excel.server.dll

15.0.4481.1501

๑,๑๗๘,๒๑๖

13-Mar-13

10:34

Microsoft.office.excel.server.ecswatchdog.exe

15.0.4481.1000

๗๐,๗๕๒

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.excel.server.resources.dll

15.0.4466.1000

๒๘๕,๘๐๘

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.excel.server.servicehost.dll

15.0.4481.1501

๑๔๒,๙๓๖

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.excel.server.webservices.dll

15.0.4463.1000

๔๖,๑๕๒

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.excel.webui.internal.dll

15.0.4481.1501

๑,๑๑๑,๑๔๔

13-Mar-13

10:34

Microsoft.office.excel.webui.mobile.dll

15.0.4460.1000

๑๒๓,๔๘๘

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.excel.webui.mobilea.dll

15.0.4481.1000

๗๒,๒๘๘

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.powerpoint.web.media.xap

Not applicable

๖๐,๓๗๘

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.server.broadcast.interface.data.dll

15.0.4481.1000

๓๑,๘๔๐

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.server.broadcast.interface.shared.dll

15.0.4481.1501

๑๖๗,๕๒๐

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.server.broadcast.pipe.core.dll

15.0.4481.1000

๓๓,๓๗๖

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.server.broadcast.pipe.interface.dll

15.0.4481.1000

๒๔,๑๖๐

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.server.broadcast.pipe.shared.dll

15.0.4481.1000

๑๖,๙๙๒

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.server.broadcast.pipe.web.dll

15.0.4481.1000

๕๗,๙๕๒

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.server.broadcast.web.powerpointui.dll

15.0.4481.1501

๑๓๓,๗๒๘

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.server.broadcast.web.services.dll

15.0.4481.1000

๕๓,๓๔๔

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.server.broadcast.web.ui.dll

15.0.4481.1000

๔๖,๖๘๘

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.server.dll

15.0.4481.1507

๒,๖๕๕,๓๙๒

13-Mar-13

10:29

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4481.1000

๔๔๔,๕๑๒

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.server.powerpoint.core.interface.dll

15.0.4466.1000

๒๕,๑๘๔

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.server.powerpoint.core.webconversion.dll

15.0.4481.1000

๑๒๑,๔๒๔

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.server.powerpoint.core.webedit.dll

15.0.4481.1000

๑๑๔,๒๔๐

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.server.powerpoint.interface.data.dll

15.0.4481.1000

๖๙,๗๔๔

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.server.powerpoint.interface.data.xmlserializers.dll

15.0.4481.1000

๒๓๐,๔๖๔

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.server.powerpoint.interface.edit.dll

15.0.4466.1000

๗๒,๘๑๖

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.server.powerpoint.interface.edit.xmlserializers.dll

15.0.4466.1000

๒๘๑,๖๖๔

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.server.powerpoint.interface.shared.dll

15.0.4481.1501

๑๗๕,๒๐๐

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.core.dll

15.0.4481.1000

๓๒๑,๑๒๐

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.interface.dll

15.0.4481.1000

๓๒,๘๘๐

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.shared.dll

15.0.4481.1000

๕๗,๙๕๒

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.web.dll

15.0.4481.1000

๕๓,๘๗๒

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.web.intl.dll

15.0.4466.1000

๒๐,๕๙๒

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.web.intl.resources.dll

15.0.4466.1000

๔๒,๕๙๒

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.server.powerpoint.web.datacenterhost.dll

15.0.4481.1000

๑๔,๔๔๘

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.server.powerpoint.web.mobileui.dll

15.0.4481.1000

๑๑๘,๘๘๐

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.server.powerpoint.web.mobileuia.dll

15.0.4481.1000

๘๔,๕๗๖

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.server.powerpoint.web.services.dll

15.0.4481.1000

๑๕๗,๒๙๖

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.server.powerpoint.web.services.mobile.dll

15.0.4481.1000

๒๑,๐๘๘

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.server.powerpoint.web.ui.dll

15.0.4481.1000

๙๖,๘๘๐

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.server.powerpoint.web.webviewercomponent.dll

15.0.4481.1501

๑๔๕,๕๒๐

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

15.0.4481.1508

๓,๑๑๕,๑๙๒

15-Mar-13

4:00

Microsoft.office.web.agentmanager.exe

15.0.4481.1000

๖๙,๗๒๘

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.apps.administration.dll

15.0.4481.1000

๙๖,๘๖๔

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.apps.common.dll

15.0.4481.1000

๒๐๐,๒๘๘

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.apps.environment.wacserver.dll

15.0.4481.1501

๔๒๐,๙๗๖

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.apps.environment.ws.xml.dll

15.0.4469.1000

๒๘,๒๗๒

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.apps.environment.ws.xml.xmlserializers.dll

15.0.0.0

๕๑,๒๖๔

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.box4.dll

15.0.4481.1501

๑,๒๖๖,๒๗๒

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.web.cellstorage.dll

15.0.4481.1000

๑๔๘,๐๖๔

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.coauthwrapper.dll

15.0.4481.1000

๖๒,๕๖๐

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.common.dll

15.0.4481.1501

๒,๕๒๖,๓๒๘

13-Mar-13

10:29

Microsoft.office.web.common.intl.dll

15.0.4448.1000

๑๓,๔๐๘

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.common.intl.resources.dll

15.0.4448.1000

๒๓,๑๓๖

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.common.xmlserializers.dll

15.0.0.0

๓๖,๙๔๔

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.conversion.framework.dll

15.0.4481.1501

๑๙๓,๑๒๐

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.conversion.storage.dll

15.0.4481.1000

๕๖,๙๔๔

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.conversion.viewerinterface.dll

15.0.4481.1000

๒๘,๒๕๖

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.conversion.viewing.dll

15.0.4481.1000

๑๐๖,๐๘๐

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.diskcache.dll

15.0.4481.1000

๔๒,๑๒๐

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.filefetcher.dll

15.0.4481.1501

๕๓,๘๕๖

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.host.wacserver.webwordviewer.dll

15.0.4481.1000

๑๔,๙๔๔

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.web.machinetranslation.dll

15.0.4481.1000

๙๓,๒๙๖

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.mobilewordviewer.dll

15.0.4481.1000

๑๑๐,๑๗๖

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.web.mobilewordviewera.dll

15.0.4481.1000

๘๓,๕๕๒

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.web.nativeonenoteinterop.dll

15.0.4481.1501

๔๖๙,๖๑๖

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.web.nativeutils.dll

15.0.4457.1000

๓๐๒,๒๑๖

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.officemobile.wordviewer.dll

15.0.4481.1000

๑๘,๐๑๖

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.web.openfromurl.common.dll

15.0.4481.1501

๒๔,๑๗๖

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.openfromurl.host.dll

15.0.4481.1000

๔๑,๐๕๖

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.openfromurl.web.dll

15.0.4481.1000

๒๗,๗๖๐

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.proofing.core.dll

15.0.4481.1000

๔๘,๗๕๒

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.web.proofing.types.dll

15.0.4466.1000

๑๖,๔๙๖

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.web.sandbox.dll

15.0.4481.1501

๑๗๖,๗๖๘

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.webonenotewatchdog.exe

15.0.4481.1000

๑๙,๕๕๒

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.web.webonenotewatchdog.exe.config

Not applicable

๖,๑๘๕

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.web.wireprotocol.dll

15.0.4481.1000

๑๒๔,๕๑๒

12-Mar-13

14:01

Microsoft.office.web.wordviewer.dll

15.0.4481.1000

๗๐,๒๔๐

12-Mar-13

14:02

Microsoft.office.wordcompanion.openxml.dll

15.0.4466.1000

๒,๓๙๘,๓๓๖

12-Mar-13

14:01

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.4481.1508

๒๖,๔๓๘,๘๐๘

14-Mar-13

23:47

Microsoftajax.js

Not applicable

๑๐๑,๗๓๖

12-Mar-13

14:01

Mppta.image.css

Not applicable

๙๓๔

13-Mar-13

10:33

Mppta.js

Not applicable

๗๑,๕๐๙

12-Mar-13

14:02

Mppta.string.js

Not applicable

๑,๓๗๙

12-Mar-13

14:02

Mpptabroadcastproxy.js

Not applicable

๖,๒๗๑

12-Mar-13

14:01

Mshy7bg.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

12-Mar-13

14:01

Mshy7ct.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mshy7cz.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mshy7da.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mshy7el.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mshy7en.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

12-Mar-13

14:01

Mshy7es.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

12-Mar-13

14:01

Mshy7et.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mshy7eu.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mshy7fi.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mshy7fr.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mshy7ge.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mshy7gl.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mshy7hr.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mshy7it.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mshy7lt.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mshy7lv.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

12-Mar-13

14:01

Mshy7nb.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mshy7nl.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mshy7no.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mshy7pb.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

12-Mar-13

14:01

Mshy7pl.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

12-Mar-13

14:01

Mshy7pt.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

12-Mar-13

14:01

Mshy7ro.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mshy7ru.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mshy7sk.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mshy7sl.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

12-Mar-13

14:01

Mshy7srm.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

12-Mar-13

14:01

Mshy7sro.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mshy7sw.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

12-Mar-13

14:01

Mshy7tr.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mshy7uk.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

12-Mar-13

14:01

Mslid.dll

15.0.4454.1000

๕๘๓,๒๔๘

12-Mar-13

14:01

Msmdlocal_xl.dll

11.0.2809.27

๗๔,๗๔๑,๒๐๐

12-Mar-13

14:01

Msmgdsrv_xl.dll

11.0.2809.27

๑๑,๔๗๔,๓๘๔

12-Mar-13

14:01

Mso.dll

15.0.4481.1501

๓๕,๓๓๔,๒๕๖

12-Mar-13

14:01

Msolap110_xl.dll

11.0.2809.27

๘,๔๘๑,๗๔๔

12-Mar-13

14:01

Msores.dll

15.0.4481.1000

๖๑,๐๑๒,๐๖๔

12-Mar-13

14:01

Msoserver.dll

15.0.4481.1501

๒๔,๗๙๑,๖๔๘

12-Mar-13

14:01

Msoserverintl.dll

15.0.4481.1000

๓,๔๑๑,๕๕๒

12-Mar-13

14:01

Msptls.dll

15.0.4460.1000

๑,๕๒๑,๗๖๐

12-Mar-13

14:01

Msspell7.dll

15.0.4481.1000

๙๑๖,๐๖๔

12-Mar-13

14:01

Mworda.image.css

Not applicable

๑,๐๖๑

13-Mar-13

10:33

Mworda.js

Not applicable

๗๓,๓๒๘

12-Mar-13

14:02

Mworda.string.js

Not applicable

๖๙๓

12-Mar-13

14:02

Oart.dll

15.0.4481.1501

๒๑,๐๑๒,๕๖๘

12-Mar-13

14:01

Oartodf.dll

15.0.4481.1000

๓,๗๗๔,๐๓๒

12-Mar-13

14:01

Oartodfserver.dll

15.0.4481.1000

๓,๘๓๐,๘๖๔

12-Mar-13

14:01

Oartserver.dll

15.0.4481.1501

๒๑,๔๒๙,๘๔๘

12-Mar-13

14:01

Odeploy.exe

15.0.4460.1000

๓๙๓,๓๖๘

12-Mar-13

14:01

Office.odf

15.0.4481.1502

๔,๙๙๓,๖๑๖

12-Mar-13

14:01

Officeversion.inc

Not applicable

๑๑๕

12-Mar-13

6:58

Oimg.dll

15.0.4454.1000

๖,๑๕๒,๒๘๐

12-Mar-13

14:01

On_cluster.css

Not applicable

๙,๕๙๘

13-Mar-13

10:33

Onenote.box4.dll1.js

Not applicable

๒๑,๑๖๒

12-Mar-13

14:02

Onenote.box4.dll10.js

Not applicable

20

12-Mar-13

14:02

Onenote.box4.dll2.js

Not applicable

๒๐,๑๙๑

12-Mar-13

14:02

Onenote.box4.dll3.js

Not applicable

๘,๑๑๘

12-Mar-13

14:02

Onenote.box4.dll4.js

Not applicable

20

12-Mar-13

14:02

Onenote.box4.dll5.js

Not applicable

20

12-Mar-13

14:02

Onenote.box4.dll6.js

Not applicable

20

12-Mar-13

14:02

Onenote.box4.dll7.js

Not applicable

20

12-Mar-13

14:02

Onenote.box4.dll8.js

Not applicable

20

12-Mar-13

14:02

Onenote.box4.dll9.js

Not applicable

20

12-Mar-13

14:02

Onenote.css

Not applicable

๑๑๔,๙๕๑

12-Mar-13

14:01

Onenote.js

Not applicable

๑,๘๘๙,๙๙๒

12-Mar-13

14:02

Onenote.objectmodel.js

Not applicable

๓,๙๐๔

12-Mar-13

14:02

Onetnative.dll

15.0.4481.1000

๕๑๐,๕๗๖

12-Mar-13

14:01

Onsrvu.dll

15.0.4481.1000

๒,๓๐๓,๕๙๒

12-Mar-13

14:01

Osetup.dll

15.0.4481.1501

๘,๙๙๔,๙๐๔

12-Mar-13

14:01

Osetupps.dll

15.0.4454.1000

๔๗,๗๔๔

12-Mar-13

14:01

Osetupui.dll

15.0.4442.1000

๑๔๑,๙๖๐

13-Mar-13

10:33

Osetupui.dll

15.0.4442.1000

๒๒๐,๘๐๘

13-Mar-13

10:33

Osetupui.dll

15.0.4454.1000

๑๙๑,๕๘๔

12-Mar-13

14:01

Osfruntimeexcelwac.js

Not applicable

๑๑๔,๐๕๖

12-Mar-13

14:01

Powerpointframe.aspx

Not applicable

๒๓,๐๕๖

12-Mar-13

14:02

Powerpointintl.js

Not applicable

๘๔,๔๖๘

12-Mar-13

14:02

Powerpointwebviewer.js

Not applicable

๒๖,๘๕๒

12-Mar-13

14:01

Ppintl.dll

15.0.4454.1000

๑,๒๓๖,๐๕๖

12-Mar-13

14:01

Ppserver.dll

15.0.4481.1501

๕,๗๘๙,๗๗๖

12-Mar-13

14:01

Ppteditingbackendwatchdog.exe

15.0.4481.1000

๑๖,๙๙๒

12-Mar-13

14:01

Pptembedcluster.css

Not applicable

๑,๓๑๙

13-Mar-13

10:35

Pptviewerbackendwatchdog.exe

15.0.4481.1501

๒๐,๐๖๔

12-Mar-13

14:01

Pptviewerfrontendwatchdog.exe

15.0.4481.1000

๑๓,๙๒๐

12-Mar-13

14:02

Progress.gif

Not applicable

๖๙๕

13-Mar-13

10:28

Progress16.gif

Not applicable

๖๖๘

13-Mar-13

10:28

Proofingwatchdog.exe

15.0.4466.1000

๒๐,๐๘๐

12-Mar-13

14:01

Riched20.dll

15.0.4481.1503

๒,๒๒๓,๖๘๘

12-Mar-13

14:01

Rotatehandlecursor.cur

Not applicable

๓๒๖

13-Mar-13

10:33

Saext.dll

15.0.4454.1000

๓๐๓,๒๑๖

12-Mar-13

14:01

Sandboxhost.exe

15.0.4481.1000

๑๕,๔๘๐

12-Mar-13

14:01

Settings_service.ini

Not applicable

๑,๓๙๔

12-Mar-13

14:02

Settings_service.ini

Not applicable

๑,๖๖๗

12-Mar-13

14:01

Settings_service.ini

Not applicable

๒๓๒

12-Mar-13

14:01

Settings_service.ini

Not applicable

๓๗๔

12-Mar-13

14:01

Settings_service.ini

Not applicable

๔๗๕

12-Mar-13

14:01

Settings_service.ini

Not applicable

๔๘๑

12-Mar-13

14:02

Settings_service.ini

Not applicable

๗๕๖

12-Mar-13

14:02

Settings_service.ini

Not applicable

๙๗๖

12-Mar-13

14:01

Setup.exe

15.0.4481.1501

๑,๐๖๐,๔๔๐

12-Mar-13

14:01

Slicerrenderercontrol.ascx

Not applicable

๒,๔๘๕

12-Mar-13

14:01

Spellingwcfprovider.exe

15.0.4481.1000

๒๔,๑๖๐

12-Mar-13

14:01

Spiral.gif

Not applicable

๖๔๔

13-Mar-13

10:29

Strings.js

Not applicable

๑,๙๐๓

12-Mar-13

14:01

Styleschromeless.css

Not applicable

๙๖,๖๒๖

12-Mar-13

14:02

Stylesedit.css

Not applicable

๑๒๘,๑๐๓

12-Mar-13

14:02

Stylesread.css

Not applicable

๙๙,๖๙๑

12-Mar-13

14:02

Stylesview.css

Not applicable

๑๑๓,๒๕๗

12-Mar-13

14:02

Sword.dll

15.0.4481.1508

๘,๔๖๕,๐๗๒

15-Mar-13

4:04

System.spatial.dll

3.5.30729.50823

๑๑๕,๐๘๘

12-Mar-13

0:13

Timeslicerrenderercontrol.ascx

Not applicable

๕,๘๖๕

12-Mar-13

14:01

Uls.dll

15.0.4481.1000

๖๒๒,๑๙๒

12-Mar-13

14:01

Uls.native.dll

15.0.4481.1000

๔๔๔,๕๑๒

12-Mar-13

14:01

Ulscontrollerservice.exe

15.0.4460.1000

๑๙๖,๑๙๒

12-Mar-13

14:01

Ulscontrollerwatchdog.exe

15.0.4481.1000

๒๒,๑๕๒

12-Mar-13

14:02

Wacboot.js

Not applicable

๔,๐๘๓

12-Mar-13

14:02

Wacmergedmanifest.man

Not applicable

๘๑๔,๘๘๗

12-Mar-13

14:01

Wacword.dll

15.0.4481.1000

๘๘,๖๘๘

12-Mar-13

14:01

We_cluster.css

Not applicable

๑๐,๔๙๐

13-Mar-13

10:33

Web.config

Not applicable

๑๗,๗๓๗

12-Mar-13

14:02

Web.config

Not applicable

๑๘,๔๘๒

12-Mar-13

14:02

Web.config

Not applicable

๖,๐๖๐

12-Mar-13

14:01

Web.config

Not applicable

๖,๒๑๔

12-Mar-13

14:01

Web.config

Not applicable

๘,๓๐๕

12-Mar-13

14:01

Wordeditor.box4.dll1.js

Not applicable

๒๑,๑๖๓

12-Mar-13

14:02

Wordeditor.box4.dll10.js

Not applicable

20

12-Mar-13

14:02

Wordeditor.box4.dll2.js

Not applicable

๒๐,๐๓๗

12-Mar-13

14:02

Wordeditor.box4.dll3.js

Not applicable

๘,๑๒๓

12-Mar-13

14:02

Wordeditor.box4.dll4.js

Not applicable

20

12-Mar-13

14:02

Wordeditor.box4.dll5.js

Not applicable

20

12-Mar-13

14:02

Wordeditor.box4.dll6.js

Not applicable

20

12-Mar-13

14:02

Wordeditor.box4.dll7.js

Not applicable

20

12-Mar-13

14:02

Wordeditor.box4.dll8.js

Not applicable

20

12-Mar-13

14:02

Wordeditor.box4.dll9.js

Not applicable

20

12-Mar-13

14:02

Wordeditor.css

Not applicable

๙๔,๔๓๕

12-Mar-13

14:01

Wordeditor.js

Not applicable

๑,๙๕๔,๔๖๙

12-Mar-13

14:02

Wordeditor.objectmodel.js

Not applicable

๓,๙๑๙

12-Mar-13

14:02

Wordeditorintl.js

Not applicable

๔,๖๓๑

12-Mar-13

14:02

Wordviewer.css

Not applicable

๖๙,๔๐๘

12-Mar-13

14:02

Wordviewer.dll1.js

Not applicable

๑๒๗,๐๐๗

12-Mar-13

14:02

Wordviewer.dll2.js

Not applicable

๗,๕๐๐

12-Mar-13

14:02

Wordviewer.dll3.js

Not applicable

20

12-Mar-13

14:02

Wordviewer.dll4.js

Not applicable

20

12-Mar-13

14:02

Wordviewer.dll5.js

Not applicable

20

12-Mar-13

14:02

Wordviewer.js

Not applicable

๕๖๗,๕๒๖

12-Mar-13

14:02

Wordviewer.objectmodel.js

Not applicable

๓,๑๐๕

12-Mar-13

14:02

Wordviewerappmanagerwatchdog.exe

15.0.4481.1000

๑๕,๔๕๖

12-Mar-13

14:02

Wordviewerintl.js

Not applicable

๑๘,๒๔๘

12-Mar-13

14:02

Wordviewerwfewatchdog.exe

15.0.4481.1000

๑๔,๙๔๔

12-Mar-13

14:02

Wv_cluster.css

Not applicable

๔,๔๖๔

13-Mar-13

10:33

Xlembed.aspx

Not applicable

๑,๕๑๖

12-Mar-13

14:01

Xlitem.aspx

Not applicable

1,748

12-Mar-13

14:01

Xlpreview.aspx

Not applicable

๙,๐๔๘

12-Mar-13

14:01

Xlpreview.css

Not applicable

๔,๒๘๖

12-Mar-13

14:01

Xlpreview.js

Not applicable

๒๐,๕๑๖

12-Mar-13

14:01

Xlprintview.aspx

Not applicable

๔,๓๗๔

12-Mar-13

14:01

Xlsrv.dll

15.0.4481.1503

๒๕,๘๖๓,๗๖๘

12-Mar-13

14:01

Xlviewerinternal.aspx

Not applicable

๙,๕๗๖

12-Mar-13

14:01

Xmlrw_xl.dll

2011.110.2809.27

๒๗๗,๔๕๖

12-Mar-13

14:01

Xmlrwbin_xl.dll

2011.110.2809.27

๑๙๖,๐๔๘

12-Mar-13

14:01

Xmsrv_xl.dll

11.0.2809.27

๒๐,๘๕๑,๖๖๔

12-Mar-13

14:01

ระบบ Office TechCenter มีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Office TechCenter ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

การสนับสนุนและแหล่งข้อมูล IT สำหรับ Microsoft Office

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×