คำอธิบายของการอัปเดต Office Web Apps Server: 9 เมษายน๒๐๑๓

ข้อความนำ

Microsoft ได้เผยแพร่การอัปเดตสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Office Web Apps แล้ว การอัปเดตนี้มีการแก้ไขล่าสุดสำหรับ Office Web Apps Server นอกจากนี้การอัปเดตนี้มีการปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงาน

ปัญหาที่การอัปเดตนี้แก้ไข

 • พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้:

  • เว็บเพจของ SharePoint มี web part สำหรับ Excel Online ที่เชื่อมต่อกับเวิร์กบุ๊ก

  • จากนั้นคุณสามารถเพิ่มตัวกรองข้อความที่เชื่อมต่อกับ web part ลงในเวิร์กบุ๊กได้

  • คุณเปลี่ยนค่าของตัวกรองข้อความ

  • คุณใช้ Windows Internet Explorer 10 เพื่อดูเวิร์กบุ๊กบนเว็บเพจ SharePoint

  ในสถานการณ์สมมตินี้ค่าบนเว็บเพจของ SharePoint ไม่ได้รับการอัปเดต

  ข้อมูลการสนับสนุนภายในของ Microsoft

  BUG #:๓๓๐๖๒๙๖ (Office15)

 • เมื่อมีการติดตั้ง office ๒๐๑๓แบบคลิก-ทู-รันล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ผู้ใช้ข้อมูลความล้มเหลวจะไม่รวมอยู่ในรายงานข้อมูล telemetry

  ข้อมูลการสนับสนุนภายในของ Microsoft

  BUG #:๓๓๓๓๒๐๗ (Office15)

การแก้ไข

รายละเอียดการติดตั้ง

วิธีการขอรับและติดตั้งการอัปเดต

เมื่อต้องการรับแพคเกจแบบสแตนด์อโลนสำหรับการอัปเดตนี้ให้ไปที่เว็บไซต์แค็ตตาล็อกของ Microsoft update สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดไฟล์สนับสนุนของไมโครซอฟท์ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปยังบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

วิธีการขอรับไฟล์สนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์ Microsoft สแกนไฟล์นี้สำหรับไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับไวรัสล่าสุดที่พร้อมใช้งานในวันที่ที่มีการโพสต์ไฟล์ ไฟล์จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังไฟล์

ระบบ Office TechCenter มีการอัปเดตการดูแลระบบล่าสุดและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Office เวอร์ชันทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Office TechCenter ให้ไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:

การอัปเดตนี้มีไฟล์ที่แสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้:

ชื่อไฟล์

รุ่นของไฟล์

ขนาดไฟล์

วันที่

เวลา

Acewdat.dll

15.0.4454.1000

๓,๐๕๑,๖๔๘

18-Mar-13

3:41

Ewaanth.gif

Not applicable

๒๑๖

18-Mar-13

20:34

Ewaantv.gif

Not applicable

๒๑๓

18-Mar-13

20:34

Ewamoss.bi.js

Not applicable

๑๑๖,๖๙๗

18-Mar-13

3:41

Ewamoss.cuixas.js

Not applicable

๑๘๑,๕๕๙

18-Mar-13

3:41

Ewamoss.ee.js

Not applicable

๓๒,๖๓๑

18-Mar-13

3:41

Ewamoss.js

Not applicable

๗๘๙,๙๓๕

18-Mar-13

3:41

Ewamoss.nov.js

Not applicable

๖๘,๘๒๓

18-Mar-13

3:41

Ewamoss.pi.js

Not applicable

๒๗๓,๖๙๒

18-Mar-13

3:41

Ewamoss.ts.js

Not applicable

๑๑๙,๔๓๘

18-Mar-13

3:41

Ewr023.gif

Not applicable

๙๐๘

18-Mar-13

20:34

Excelribbon.css

Not applicable

๔๔,๒๒๒

18-Mar-13

3:41

Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascx

Not applicable

๒,๑๙๓

18-Mar-13

3:41

Excelwebrenderernovcontrol.ascx

Not applicable

๑,๕๓๕

18-Mar-13

3:41

Exp_pdf_server.dll

15.0.4454.1000

๑๔๐,๘๘๘

18-Mar-13

3:41

Exp_xps_server.dll

15.0.4454.1000

๗๗,๔๐๐

18-Mar-13

3:41

Favicon_excel.ico

Not applicable

๘,๙๕๘

18-Mar-13

20:34

Htmlutil.dll

15.0.4481.1000

๒,๖๑๓,๓๔๔

18-Mar-13

3:41

Igxserver.dll

15.0.4481.1000

๑๐,๒๑๔,๔๕๖

18-Mar-13

3:41

Mewa.js

Not applicable

๓๔๗,๐๗๖

18-Mar-13

3:41

Mewastyles.css

Not applicable

๓๕,๒๓๐

18-Mar-13

3:41

Mewastylesrtl.css

Not applicable

๓๕,๒๓๒

18-Mar-13

3:41

Microsoft.data.datafeedclient.dll

12.0.0.50823

๑๒๐,๗๕๒

17-Mar-13

12:21

Microsoft.data.edm.dll

3.5.30729.50823

๖๕๒,๖๙๖

17-Mar-13

12:21

Microsoft.data.odata.dll

3.5.30729.50823

๗๘๘,๓๘๔

17-Mar-13

12:21

Microsoft.excel.adomdclient.dll

11.0.2809.27

๖๕๐,๑๙๒

17-Mar-13

12:21

Microsoft.excel.amo.dll

11.0.2809.27

๑,๔๘๑,๖๘๐

17-Mar-13

12:21

Microsoft.excel.streaming.dll

11.0.2809.28

๑๗๓,๐๒๔

17-Mar-13

12:21

Microsoft.excel.xmla.dll

11.0.2809.27

๓๓๐,๗๐๔

17-Mar-13

12:21

Microsoft.office.excel.datamodel.dll

15.0.4457.1000

๗๐๓,๐๔๐

18-Mar-13

3:40

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.dll

15.0.4481.1503

๙๒๘,๘๕๖

18-Mar-13

3:41

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.interop.dll

15.0.4481.1503

๔๔๗,๕๙๒

18-Mar-13

3:41

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.proxy.dll

15.0.4469.1000

๒๖๕,๓๐๔

18-Mar-13

3:41

Microsoft.office.excel.server.dll

15.0.4481.1501

๑,๑๗๘,๒๑๖

18-Mar-13

20:34

Microsoft.office.excel.server.mosshost.dll

15.0.4481.1000

๒๗๗,๐๘๐

18-Mar-13

3:41

Microsoft.office.excel.server.webservices.dll

15.0.4463.1000

๔๖,๑๕๒

18-Mar-13

3:41

Microsoft.office.excel.webui.dll

15.0.4469.1000

๘๘,๑๖๘

18-Mar-13

3:41

Microsoft.office.excel.webui.internal.dll

15.0.4481.1501

๑,๑๑๑,๑๔๔

18-Mar-13

20:34

Microsoft.office.excel.webui.mobile.dll

15.0.4460.1000

๑๒๓,๕๐๔

18-Mar-13

3:41

Microsoft.office.excel.webui.mobilea.dll

15.0.4481.1000

๗๖,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4481.1000

๗๘๖,๕๒๘

18-Mar-13

3:40

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

๓๗๕,๘๙๖

18-Mar-13

3:41

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4454.1000

๑๔๕,๐๐๐

18-Mar-13

0:03

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4454.1000

๑๔๕,๐๐๐

18-Mar-13

0:03

Microsoftajax.js

Not applicable

๑๐๑,๗๓๖

18-Mar-13

3:40

Mshy7bg.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

18-Mar-13

3:41

Mshy7ct.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Mshy7cz.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Mshy7da.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Mshy7el.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Mshy7en.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

18-Mar-13

3:41

Mshy7es.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

18-Mar-13

3:41

Mshy7et.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Mshy7eu.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Mshy7fi.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Mshy7fr.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Mshy7ge.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Mshy7gl.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Mshy7hr.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Mshy7it.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Mshy7lt.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Mshy7lv.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

18-Mar-13

3:41

Mshy7nb.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Mshy7nl.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Mshy7no.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Mshy7pb.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

18-Mar-13

3:41

Mshy7pl.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

18-Mar-13

3:41

Mshy7pt.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

18-Mar-13

3:41

Mshy7ro.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Mshy7ru.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Mshy7sk.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Mshy7sl.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

18-Mar-13

3:41

Mshy7srm.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

18-Mar-13

3:41

Mshy7sro.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Mshy7sw.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

18-Mar-13

3:41

Mshy7tr.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๓๘๔

18-Mar-13

3:41

Mshy7uk.dll

15.0.4481.1000

๒๒๕,๔๐๐

18-Mar-13

3:41

Msmdlocal_xl.dll

11.0.2809.27

๗๔,๗๔๑,๒๐๐

18-Mar-13

3:40

Msmgdsrv_xl.dll

11.0.2809.27

๑๑,๔๗๔,๓๘๔

18-Mar-13

3:40

Msolap110_xl.dll

11.0.2809.27

๘,๔๘๑,๗๔๔

18-Mar-13

3:40

Msores.dll

15.0.4481.1000

๖๑,๐๑๒,๐๖๔

18-Mar-13

3:40

Msoserver.dll

15.0.4481.1501

๒๔,๗๙๑,๖๔๘

18-Mar-13

3:41

Msptls.dll

15.0.4460.1000

๑,๕๒๑,๗๖๐

18-Mar-13

3:40

Oartodfserver.dll

15.0.4481.1000

๓,๘๓๐,๘๖๔

18-Mar-13

3:41

Oartserver.dll

15.0.4481.1501

๒๑,๔๒๙,๘๔๘

18-Mar-13

3:41

Office.odf

15.0.4481.1502

๔,๙๙๓,๖๑๖

18-Mar-13

3:40

Osfruntimeexcelwac.js

Not applicable

๑๑๔,๐๕๖

18-Mar-13

3:41

Riched20.dll

15.0.4481.1503

๒,๒๒๓,๖๘๘

18-Mar-13

3:40

Saext.dll

15.0.4454.1000

๓๐๓,๒๑๖

18-Mar-13

3:40

Slicerrenderercontrol.ascx

Not applicable

๒,๔๘๕

18-Mar-13

3:41

Sp.userprofiles.debug.js

Not applicable

๑๔๐,๕๖๕

18-Mar-13

3:41

Sp.userprofiles.js

Not applicable

๑๔๐,๕๕๙

18-Mar-13

3:41

Spiral.gif

Not applicable

๖๔๔

18-Mar-13

20:28

System.spatial.dll

3.5.30729.50823

๑๑๕,๐๘๘

17-Mar-13

12:21

Timeslicerrenderercontrol.ascx

Not applicable

๕,๘๖๕

18-Mar-13

3:41

Xlitem.aspx

Not applicable

1,748

18-Mar-13

3:41

Xlprintview.aspx

Not applicable

๔,๓๗๔

18-Mar-13

3:41

Xlsrv.dll

15.0.4481.1503

๒๕,๘๖๓,๗๖๘

18-Mar-13

3:41

Xlviewerinternal.aspx

Not applicable

๙,๕๗๖

18-Mar-13

3:41

Xmlrw_xl.dll

2011.110.2809.27

๒๗๗,๔๕๖

18-Mar-13

3:40

Xmlrwbin_xl.dll

2011.110.2809.27

๑๙๖,๐๔๘

18-Mar-13

3:40

Xmsrv_xl.dll

11.0.2809.27

๒๐,๘๕๑,๖๖๔

18-Mar-13

3:40

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×